Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Notarea construcţiei în cartea funciară

Exportă PDF - Notarea construcţiei în cartea funciară Tipăreşte pagina - Notarea construcţiei în cartea funciară Trimite unui prieten - Notarea construcţiei în cartea funciară

publicat de Administrator in Marti , 16 Noiembrie 2010, 12:48

Acte necesare pentru notarea construcţiei în cartea funciară

  • Cerere tip - completată de proprietarul imobilului
  • Extras CF de dată curentă ( în original şi de data recentă ) sau Contract de concesiune (copie ), dupa caz
  • Autorizaţia de construire - copie xerox
  • Plan de situaţie cu construcţia realizată - ridicare topografică vizată de Oficiul judetean de cadastru şi publicitate imobiliară
  • Dovada achitării sumei rezultate din calculul regularizării taxei pentru autorizaţia de construire
  • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
  • Acord notarial al coproprietarilor ( după caz )
  • Adeverinţă de la Serviciul Public Fiscal impozite şi taxe Locale din care să rezulte data de la care se plateşte impozitul pe construcţia respectivă.
Nota: În cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale. În situaţia în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei.
Înapoi la Acte de urbanism - detalii, formulare tipizate

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.