Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartiment comunicare, promovare imagine

Exportă PDF - Compartiment comunicare, promovare imagine Tipăreşte pagina - Compartiment comunicare, promovare imagine Trimite unui prieten - Compartiment comunicare, promovare imagine

publicat de Administrator in Luni , 21 Octombrie 2013, 12:57

Atributii:

- gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii institutiei de către presa scrisă şi audio-vizuală şi prezintă conducerii analize şi sinteze gen „revista presei"
- pregăteste şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din viaţa şi activitatea institutiei ;
- redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presa centrală şi locală care vizează personalul şi institutia, cu aprobarea conducerii;
- organizează, în urma deciziei conducerii şi când situaţia concretă impune acest lucru, conferinţe sau briefing-uri de presă ;
- prezinta, în numele conducerii institutiei, a poziţiei oficiale faţă de diferitele cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;
- transmit operativ, prin apariţii publice, a unor informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente deosebite;
- prezintă la cererea Primarului rapoarte şi informări privind activitatea desfăşurată cu ocazia audienţelor în termenul şi forma solicitată ;
- păstrează întreaga confidenţialitate şi discreţie asupra persoanelor şi documentelor cu care are tangenţă ;
- promovează imaginea municipiului Deva în presa locală şi străină dupa caz;
- asigura organizarea manifestarilor ocazionate de sarbatori nationale / locale, in colaboare cu alte institutii.
- colaboreaza la organizarea de seminarii, conferinte internationale, actiuni culturale si sportive
- transmit scrisorile de felicitare prilejuite de diferite sarbatori crestine sau aniversari.
- asigură condiţii necesare pentru organizarea şi desfăsurarea activităţilor ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de tineret, de nivel local

- propune şi asigură, împreună cu Direcţia Economică, bugetul necesar susţinerii diverselor programe, cotizaţii, activităţi de promovare şi imagine precum şi administrarea evidenţei financiare privind activitatea de promovare a acţiunilor întreprinse;
- in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, compartimentul inainteaza serviciului specializat în achizitii publice caietul de sarcini necesar achizitiei respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei.
- ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, compartimentul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin dispozitie a Primarului .

Înapoi la Alte birouri şi servicii

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI