Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concursul pentru ocuparea unor posturi în regim contractual vacante de Șef serviciu al Serviciului administrare parc auto și Inspector de specialitate grad IA din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcției economice a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unor posturi în regim contractual vacante de Șef serviciu al Serviciului administrare parc auto și Inspector de specialitate grad IA din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcției economice a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:
Denumirea posturilor:
- Şef serviciu - Serviciul administrare parc auto - 1 post
- Inspector de specialitate grad IA - 1 post

Concurs pentru ocuparea postului vacant in regim contractual de referent, treapta IA, studii medii din cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva

!!! Vă facem cunoscut faptul că concursul programat în data de 02 noiembrie 2020, ora 10.00 pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de referent, treapta IA, studii medii din cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva, se amână din motive obiective, urmând a se relua procedura de organizare și desfășurare a acestuia, la o dată care va fi stabilită ulterior.

Vă facem cunoscut că în data de 02 noiembrie 2020, ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant in regim contractual de referent, treapta IA, studii medii din cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva;

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de executie, în regim contractual, de Sofer, treapta I din cadrul Serviciului administrare parc auto al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că Primăria municipiului Deva va organiza concurs pentru ocuparea unui post vacant de executie, în regim contractual, de Sofer, treapta I din cadrul Serviciului administrare parc auto al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:
Denumirea postului:
- Șofer, treapta I - Serviciul administrare parc auto - 1 post
Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:
• 22 octombrie 2020 - ora 10,00 - proba practică, pe raza municipiului Deva;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva;

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA demarează procedura de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Compartimentului asistenta medicala in unitatile de invatamant al Directiei de Asistenta Sociala Deva

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA
demarează procedura de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Compartimentului asistenta medicala in unitatile de invatamant al Directiei de Asistenta Sociala Deva, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, după cum urmează:

→ 3 posturi de asistent medical generalist debutant, studii postliceale
→ 1 post de asistent medical generalist, grad principal, studii postliceale

Concurs pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șofer și un post vacant în regim contractual de muncitor calificat-Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 26 octombrie 2020, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șofer și un post vacant în regim contractual de muncitor calificat din cadrul Serviciului Administrare Fântâni, Parcuri și mijloace auto, 2 posturi vacante în regim contractual de muncitor necalificat, din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi, un post vacant de muncitor calificat din cadrul Biroului Administrare Stadion, Producție, Mentenanța și Întreținere Mobilier Urban

Examen de promovare în clasă

Funcționarii publici care sunt încadrați pe funcţii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit în anul 2020 studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorității sau instituției publice pot participa la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici.

Examen de promovare in grade sau trepte profesionale a functionarilor publici din cadrul DAS Deva

!!! Vă aducem la cunoştinţă faptul ca examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Deva, institutie publica cu personalitate juridica, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva, programat în data de 21 octombrie 2020 - proba scrisa, se amana din motive obiective, aceasta urmand a avea loc in data de 05 noiembrie 2020 - ora 10 - proba scrisă.

  • Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.

Examen de promovare in grade sau trepte profesionale a functionarilor publici din cadrul DAS Dev. Examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut va avea loc in data de 21 octombrie 2020 - proba scrisa

EXAMEN DE PROMOVARE ÎNTR-O FUNCŢIE PENTRU CARE ESTE PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL Serviciului Club Sportiv Municipal DEVA

Vă facem cunoscut că in data de 07.10. 2020 se va desfăşura examenul de promovare într-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Serviciului Club Sportiv Municipal Deva.

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la data de 23 septembrie 2020 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

COMUNICAT-examen de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 24 septembrie 2020, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Examenul se va desfăşura după următorul program :

- 24 septembrie 2020 - ora 10,00 - proba scrisă
- Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

COMUNICAT-Examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Cresei Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la data de 01 septembrie 2020 se va desfăşura examenul de promovare într-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Cresei Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

COMUNICAT-Examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Cresei Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la data de 01 septembrie 2020, la sediul Cresei Deva, se va desfăşura examenul de promovare în grade sau terepte profesionale a personalului contractual din cadrul Cresei Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

Examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 29 iulie 2020, ora 10.00, la sediul Direcției de Asistență Socială din Deva de pe strada I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfăşura examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva.

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Rezervare căsătorie civilă. Programează-ti online oficierea căsătoriei civile

Rezervare transcriere acte de stare civilă.Programează-te pentru depunere acte de stare civilă/redobândire cetăţenie română

Rezervare acte de identitate. Programează-te pentru depunere acte(carte de identitate, carte de identitate provizorie, reşedinţă)

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.