Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

Vă facem cunoscut că la data de 19 iulie 2018, la sediul Primăriei municipiului Deva, se va desfăşura examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE CORESPUNZĂTOARE FUNCȚIILOR DE EXECUȚIE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI CENTRUL DE INFORMARE A CETĂȚENILOR ȘI CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ – 30 IULIE 2018 PROBA SCRISĂ

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare următoarelor funcții publice de execuţie vacante din cadrul Direcției juridice și administrație publică locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

  •      Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului

Centrul de informare a cetăţenilor;

  •       Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul

Compartimentului administrație publică locală.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual, de referent tr.IA - SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CETATE DEVA

Va facem cunoscut ca in data de 17.07.2018, SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CETATE DEVA, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual, de referent tr.IA, după cum urmează:

  • Proba scrisă în data de 17.07.2018, ora 10.00 

  • Interviul în data de 19.07.2018,ora 10.00

Concurs pentru ocuparea unor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului ridicari vehicule al Serviciului administrare domeniu public si privat din Direcția Deva 2020

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea următoarelor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului ridicări vehicule al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020 :

           Denumirea postului:

Șef birou - 1 post

Casier, treapta I - 1 post

Şofer, treapta I - 2 posturi

Muncitor calificat, treapta I - 2 posturi

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • 16 iulie 2018 - ora 10,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Deva (pentru posturile de șef birou, casier și șofer);
  • 16 iulie 2018 - ora 14,00 - proba practică, la sediul Primăriei municipiului Deva (pentru posturile de muncitor calificat);

Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva .

Concurs de ocupare a funcţiei publice de conducere de Sef serviciu al Serviciului Investitii si Reparatii Publice din cadrul Directiei Deva 2020

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Şef serviciu al  Serviciului Investiţii şi Reparaţii Publice din cadrul Direcţiei Deva 2020.

Concursul se va  desfăşura după următorul program:

  • Proba scrisă : 24 iulie 2018, ora 11,00 la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Deva;

Condiţii specifice de participare la concurs :

           - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în stiinte ingineresti - ramura inginerie civila;

            - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 2 ani

Concurs pentru ocuparea unor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului administrare baze sportive de agrement

Vă facem cunoscut că  Primăria municipiului Deva  va organiza concursul pentru ocuparea următoarelor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului administrare baze sportive de agrement al Serviciului cadastru, fond funciar din Direcția Deva 2020:

Denumirea posturilor:

-    Muncitor calificat treapta I - 3 posturi

-    Îngrijitor  - 2 posturi

 Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • 11 iulie 2018 - ora 10,00 - proba practică, la Ştrandul Municipal Deva din calea Zarandului;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice la sediul Serviciului Cadastru, Fond Funciar din Deva, Piaţa Unirii nr. 16;

Concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de Asistent medical, din cadrul „Compartimentului Personal medical” al Cresei Deva

Vă facem cunoscut că în data de 06 iulie 2018, la sediul Cresei Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de Asistent medical, din cadrul „Compartimentului Personal medical" al Cresei Deva.

Proba scrisa va avea loc in data de 06.07.2018 la sediul Cresei Deva,ora 10,00

Proba practica se va desfasura in data de 11.07. 2018 -ora10,00

Interviul se va sustine in data de 16.07.2018 - ora 10,00

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist gr.IA din cadrul “Centrului Cultural Dragan Muntean Deva”

Vă facem cunoscut că în perioada 14.05.2018 - 11.07.2018 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist gr.IA din cadrul "Centrului Cultural Dragan Muntean Deva" .

    Concursul se va desfăşura după urmatorul program:
 - 04 IULIE 2018 - orele 11,00 -proba scrisă
Interviul se v-a sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, si v-a cuprinde intrebari adresate candidatului conform planului de interviu.
Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 14.06.2018-28.06.2018 la „Compartimentul juridic, derulare contracte si achizitii" al Centrului Cultural "Dragan Muntean" .

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice