Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA

Exportă PDF - EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC  DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA Tipăreşte pagina - EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC  DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA Trimite unui prieten - EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC  DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA

publicat de AdministraTor in Joi , 4 Mai 2017, 10:26

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA

 

Vă facem cunoscut că la data de 18 mai 2017, ora 10,00, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, se va desfăşura examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva .

Examenul va consta în susţinerea unei probe scrise.

Posturile pentru care se organizează examenul sunt de referent debutant în cadrul "Biroului paza bunurilor" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor" (pentru treapta profesională imediat superioară - II).

Pentru a participa la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, candidaţii trebuie să aibă cel puţin 6 luni vechime în funcţia contractuală de debutant.

În vederea participării la examenul de promovare, candidaţii depun dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru desfăşurarea examenului de promovare, respectiv în perioada 4 - 10 mai 2017.

Dosarul de examen va conţine următoarele documente :
a) cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic.

 

BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru examenul de promovare în treapta profesională 18 mai 2017


1. LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice - MONITORUL OFICIAL nr.1105 / 2004.

2. LEGEA nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 189/ 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

3. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor - MONITORUL OFICIAL nr. 335 / 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4. LEGEA nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 339/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

5. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale - MONITORUL OFICIAL nr. 882/2010.

6. LEGEA nr. 295 / 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată (r2) - Monitorul Oficial nr. 425 / 2014.

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj