Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Examen promovare în grad funcționari publici

Exportă PDF - Examen promovare în grad funcționari publici Tipăreşte pagina - Examen promovare în grad funcționari publici Trimite unui prieten - Examen promovare în grad funcționari publici

publicat de Birou Personal in Marti , 28 Aprilie 2020, 15:18

 

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 29 mai 2020, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

            Examenul se va desfăşura după următorul program :

  • 29 mai 2020 - ora 09,00 - proba scrisă
  • Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

            Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

            - să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

            - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarele de examen se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare pe site şi la sediul instituţiei, respectiv în perioada 28 aprilie - 18 mai 2020 şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul  resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere.

BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut

29 mai 2020 - proba scrisa

 

Bibliografie comună :

1.Constituția României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;

2.Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, Partea I, Partea III - Titlul I, III, IV, V și VII, Partea VI - Titlul I și II  și Partea VII -  MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019;

3.Ordonanta nr. 137 / 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 / 2014

Bibliografia comună se completează după cum urmează :

Pentru posturile din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat:

1. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare - MONITORUL OFICIAL nr. 663 / 2001

2. Legea nr. 15 / 2003  privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe  proprietate personală, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 182 / 2014

3. Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, Partea V -  MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019;

Pentru postul din cadrul Serviciului recuperare impozite si taxe locale:

 1. Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale - MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015, cu modificările și completările ulterioare;

2. Hotararea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale -MONITORUL OFICIAL nr. 22 / 2016, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea  nr. 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală - MONITORUL OFICIAL nr.    547   / 2015 cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordonanta de Urgenta nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 410 / 2001, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru postul din cadrul Compartimentului comunicare, promovare imagine:

1.Legea nr. 60 / 1991 republicata, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice - MONITORUL OFICIAL nr. 186 / 2014

2.Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare - MONITORUL OFICIAL nr. 663 / 2001

Pentru postul din cadrul Compartimentului stare civilă:

1.Hotararea Guvernului nr. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificarile si completarile ulterioare - MONITORUL OFICIAL nr. 151 / 2011

2.Legea nr. 119 / 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 339 / 2012

Pentru posturile din cadrul Direcţiei politia locala :

1.LEGEA nr. 155 / 2010 a poliţiei locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 339 / 2014, cu modificările şi completările ulterioare

2.HOTĂRÂREA GUVERNULUI  nr. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale - MONITORUL OFICIAL nr. 882 / 2010, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru postul din cadrul Seviciului control:

1. LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei -  Monitorul Oficial nr. 279 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

 

2.ORDIN nr. 600 / 2018 - SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI - privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice - MONITORUL OFICIAL nr. 387 / 2018 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.