Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Directia de Asistenţă Socială

Despre noi:

Direcția de Asistență Socială Deva este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva, cu sediul în municipiul Deva, str.Ion Luca Caragiale, nr.4, TELEFON: 0254/218030

Probleme / tipizate / lămuriri

Problematica ce intră în competenţa Serviciului Public Local de Asistenţă Socială este diversă, incluzând persoanele cu handicap, asistaţii sociali, indemnizaţii copii etc. Puteţi afla aici actele necesare / tipizate de descărcat pentru rezolvarea problemelor dvs.

Regulament de organizare şi funcţionare

Direcția de Asistenţă Socială Deva funcţionează şi este organizata în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, având rolul de a identifica şi soluţiona probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

Organigrama direcției

Structura organizatorică a Direcției de Asistenţă Socială Deva cuprinde compartimente şi birouri, clasificate în funcţie de complexitatea, volumul şi specificul activităţii realizate pe criterii de maximă flexibilitate, menite să garanteze transferul de funcţii, programe şi obiective.

Servicii / birouri

Direcția de Asistenţă Socială Deva are responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.

Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială Deva este următoarea:

1.Compartimentul economico - financiar
2.Serviciul resurse umane, administrativ, strategii, arhivare compus din trei compartimente:
2.1. Compartimentul resurse umane
2.2. Compartimentul administrativ, aprovizionare
2.3. Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistentei sociale şi relatia cu asociatiile şi fundatiile, arhivare

3.Compartimentul comunicare, registratura, relatii cu publicul şi evaluare initiala
4.Compartimentul juridic si contencios
5.Compartimentul achizitii publice
6.Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala
7.Compartimentul de intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi prevenire marginalizare socială;
8. Compartimentul de monitorizare a asistentilor personali
9. Biroul responsabil de domeniul serviciilor sociale este compus din cinci compartimente:

9.1. Compartimentul monitorizare servicii sociale
9.2. Servicii de ingrijiri personale la domiciliu pentru persoane varstnice
9.3. Centrul de zi Clubul Seniorilor
9.4. Adapostul de urgenta pe timp de noapte
9.5. Centrul de zi "Cantina sociala" Deva

10. Compartimentul asociatii de proprietari
11. Serviciul administrare fond locativ compus din doua compartimente:

11.1. Biroul fond locativ
11.2.Biroul administarea si exploatarea locuintelor

12. Compartimentul asistenti personali
13.Compartimentul asistenta medicala comunitara
14.Compartimentul asistenta medicala in unitatile de invatamant
15. Compartimentul asistenta medicala dentara in unitatile de invatamant

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.