Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Direcţia Deva 2020

Organigrama direcţiei

Direcţia Deva 2020 este condusa de un Director executiv si de un Director executiv adjunct 

Direcţia Deva 2020 este direcţia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care are atributii cu privire la :
• realizarea programelor de investiţii de reţele edilitare, de drumuri, construcţii de locuinţe şi a altor lucrări publice;
• organizarea, coordonarea şi verificarea realizarii lucrărilor de reparaţii curente, la construcţiile aflate în administrarea unităţilor de învăţământ;
• intocmirea, împreună cu organele de specialitate, a unor programe privind refacerea si protecţia mediului înconjurător, a monumentelor istorice şi a celor de cultură şi artă şi asigurarea realizarii acestor programe;
• elaborează, redactează şi depune cereri de finantare pentru proiecte în vederea obţinerii finanţării nerambursabile interne şi/sau externe din fonduri alocate de la Guvernul României şi/sau Uniunea Europeană necesare pentru realizarea investiţiilor,
• asigură implementarea şi monitorizarea Programelor Publice ale municipiului Deva, realizează proiectarea aplicaţiilor, componente ale sistemului informatic al Primăriei, programarea şi implementarea lor .
• asigura aplicarea strategiilor informatice si a politicilor de securitate informatica, asigura depunerea proiectelor europene pe platforme online ;

Serviciul Cadastru, Fond Funciar

Serviciul este condus de un Șef serviciu

Serviciul administrarea domeniului public și privat

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT este condus de un Șef serviciu și este compus din COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE  PIEȚE si BIROUL RIDICARI VEHICULE 

Serviciul Programe Dezvoltare

SERVICIUL PROGRAME DEZVOLTARE condus de un Șef serviciu, compus din Birou programe dezvoltare și Compartimentul evidență financiară proiecte

Serviciul Informatica

Serviciul Informatică este condus de un Șef serviciu

Serviciul Achizitii

SERVICIUL ACHIZITII este condus de un Șef serviciu

Serviciul Investitii si Reparatii Publice

Serviciul investitii, reparaţii publice este condus de un Șef serviciu

Compartiment Eficienta Energetica

Pune în aplicare prevederile LEGII nr. 121 / 2014 privind eficienţa energetică .

Serviciul Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Serviciul Unitatea Municipala Pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare De Utilitati Publice este condus de un Sef serviciu si are ca principala atributie urmarirea contractelor de concesiune incheiate cu prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice de pe raza municipiului Deva 

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI