Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Direcţia economică

Organigrama direcţiei

Direcţia economica este direcţia de lucru a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la activitatea economică, financiar - contabilă, de îndrumare şi control a structurilor asemănătoare din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local . 

Serviciul Financiar, Contabilitate

Serviciul este direct subordonat directorului executiv, fiind condus de un sef de serviciu.

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ARIERATE, ÎMPRUMUTURI

Compartimentul este direct subordonat directorului executiv.

Compartiment administrativ

Compartimentul este direct subordonat directorului executiv.

COMPARTIMENT EVIDENTA PATRIMONIU

Compartimentul este direct subordonat directorului executiv.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI