Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Direcţia juridică şi administraţie publică locală

Organigrama direcţiei

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală este structura de lucru a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care îndrumă activitatea de cunoaştere a prevederilor din actele normative, asigură respectarea legilor şi hotărârilor Guvernului României, hotărârile Consiliului Local, dispoziţiile Primarului şi a oricăror acte cu caracter normativ.
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală este condusă de un Director executiv şi îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente funcţionale :

- SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA cu urmatoarele compartimente:
                       Compartimentul juridic
                       Compartimentul autoritate tutelara

- Compartimentul administratie publica locala
- Compartimentul centrul de informare a cetatenilor

Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA are in subordine urmatoarele compartimente :

Compartimentul juridic
Compartimentul autoritate tutelara

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI