Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Sesiunea septembrie 2012

Exportă PDF - Sesiunea septembrie 2012 Tipăreşte pagina - Sesiunea septembrie 2012 Trimite unui prieten - Sesiunea septembrie 2012

publicat de Administrator in Vineri , 31 August 2012, 13:20

ANUNŢ DE PARTICIPARE
la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Municipiului Deva în anul 2012


1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Deva, cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, Judeţul Hunedoara, codul poştal 330152, Telefon: 0254 - 233800; 0254 - 218579. Fax: 0254 - 233800, Cod fiscal: 4374393, e-mail: programe.dezvoltare@primariadeva.ro
2. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile:
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat.
3. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva în anul 2012 sunt:
- Servicii recreative şi sportive
- Servicii religioase
- Servicii culturale
- Servicii sociale
4. Suma totală alocată de la bugetul general al Municipiului Deva şi aprobată pentru anul 2012 este de 750.000 LEI, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:
- Servicii recreative şi sportive 300.000 LEI
- Servicii religioase 400.000 LEI
- Servicii culturale 40.000 LEI
- Servicii sociale 10.000 LEI
5. Durata de implementare a proiectelor: anul 2012
6. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Deva, Piata Unirii, Nr. 4, Centrul de Informare a Cetateanului, telefon 0254-218579 şi de pe site-ul instituţiei www.primariadeva.ro.
7. Solicitantul va depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei municipiului Deva - Centrul de Informare a Cetateanului, Piata Unirii, nr. 4, până la data de 20 septembrie 2012, ora 1500, în plic sigilat, cu menţionarea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al solicitantului precum şi menţiunea "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE". În plicul conţinând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea şi în numărul de exemplare menţionate în Ghidul Solicitantului.
8. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor in vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr. 210/2012.
9. SECRETARIATUL Comisiei de evaluare şi selecţionare va comunica în scris, la încheierea procedurii de evaluare, selecţionare şi aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Deva, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.
10. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a VI - a, nr. 163 din data 30.08.2012.

Înapoi la Finanţări nerambursabile de la bugetul general al municipiului Deva - 2012

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI