Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Sesiunea octombrie - decembrie 2014

Exportă PDF - Sesiunea octombrie - decembrie 2014 Tipăreşte pagina - Sesiunea octombrie - decembrie 2014 Trimite unui prieten - Sesiunea octombrie - decembrie 2014

publicat de Administrator in Joi , 31 Iulie 2014, 14:47

ANUNŢ DE PARTICIPARE
la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Municipiului Deva în anul 2014


1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Deva, cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, Judeţul Hunedoara, codul poştal 330152, Telefon: 0254 - 213435; 0254 - 218579. Fax: 0254 - 212355, Cod fiscal: 4374393, e-mail: finantari.ramburs@primariadeva.ro

 

2. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat.

 

3. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva în anul 2014 sunt:
- Servicii recreative şi sportive
- Servicii religioase
- Servicii culturale
- Servicii sociale
- Servicii tineret

4. Suma totală alocată de la bugetul general al Municipiului Deva şi aprobată pentru anul 2014 este de1.200.000,00 LEI, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:
- Servicii recreative şi sportive 290.000 LEI
- Servicii religioase 800.000 LEI
- Servicii culturale 50.000 LEI
- Servicii tineret 20.000 LEI
- Servicii sociale 40.000 LEI


5. Durata de implementare a proiectelor: anul 2014

 

6. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Deva, Piata Unirii, Nr. 4, Centrul de Informare a Cetăţeanului, telefon 0254-218579 şi de pe site-ul instituţiei www.primariadeva.ro.

 

7. Solicitantul va depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei municipiului Deva - Centrul de Informare a Cetateanului, Piata Unirii, nr. 4, până la data de 05 septembrie 2014, ora 1300, în plic sigilat, cu menţionarea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al solicitantului precum şi menţiunea "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE". În plicul conţinând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea şi în numărul de exemplare menţionate în Ghidul Solicitantului.

 

8. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr. 264/2014.

 

9. SECRETARIATUL Comisiei de evaluare şi selecţionare va comunica în scris, la încheierea procedurii de evaluare, selecţionare şi aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Deva, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

10. Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a VI - a, nr.144/4.08.2014

 

 

Primar,
Petru Mărginean

 

Înapoi la Finanţări nerambursabile de la bugetul general al municipiului Deva - 2014

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI