Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Probleme / tipizate / lămuriri - Direcţia de Asistenţă Socială

Acordare indemnizaţie - persoane cu handicap

Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
ART. 7 - (1) Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

Angajare asistent personal pentru persoana cu handicap

Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
ART. 7  - (1) Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

ELIBERAREA BILETELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Legea nr. 448 din / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
ART. 24 - (1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

Obtinerea unui certificat de incadrare in grad de handicap

Legea nr. 448 din / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
ART. 24 - (1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

Eliberarea cardului legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

Legea nr. 448 din / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
ART. 24 - (1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

Acordarea ajutorului social

Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat
ART. 1 -(1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.
(2) Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.

Acte necesare - Copii cu parinti plecati in strainatate

LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(**republicata**) privind protectia si promovarea drepturilor copilului*

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile

Start la depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Începând cu data de 24.08.2020, Primaria Municipiului Deva prin Direcția de Asistență Socială Deva demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI