Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Proiecte implementate (finanţare europeană)

15 martie 2014 - Reorganizare spaţiu urban în zona centrală a Municipiului Deva – Str. A. Iancu şi trotuar adiacent Parcului municipal Cetate

Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

13 martie 2014 - ADĂPOST DE URGENŢĂ PE TIMP DE NOAPTE

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale\", Domeniul major de intervenţie 3.2 - „Reabilitarea modernizarea dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale\"

20 noiembrie 2013 - Sistem integrat pentru managementul traficului

Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

20 august 2013 - Reabilitarea Parcului Municipal Cetate

Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

19 octombrie 2012 - Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Pedagogic SABIN DRĂGOI - Deva

Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi" în vederea derulării în bune condiţii a procesului educaţional.

15 octombrie 2012 - Amenajare Piaţa Victoriei din Municipiul Deva

Programul Operaţional Regional 2007-2013 / Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere / Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană / Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

27 august 2012 - Promovarea potenţialului turistic al obiectivului „Zona urbană Dealul Cetăţii şi Centrul istoric al Municipiului Deva\"

Obiectivul general al proiectului: Promovarea potenţialului turistic al obiectivului „Zona urbană Dealul Cetăţii şi Centrul istoric al Municipiului Deva", pentru dezvoltarea economică integrată durabilă a turismului şi a activităţilor conexe în Municipiul Deva, Regiunea de Dezvoltare Vest.

16 august 2012 - Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional DECEBAL - Deva

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Centrul de urgenţă pentru femeia şi copilul abuzaţi

PROGRAM PHARE 2001 - Coeziune economică şi socială - componenta schema de investiţii în servicii sociale.

Reţeaua lucrătorilor sociali comunitari pentru persoane în vârstă

PROGRAM PHARE 2001 - Coeziune economică şi socială - componenta schema de investiţii în servicii sociale

Audit comunitar privind reconversia forţei de muncă pentru dezvoltare

Audit comunitar privind reconversia forţei de muncă pentru dezvoltare" - A.C.O.R.D. - RO0007.02.01
Programul Phare 2000 - Coeziune economică şi socială - Dezvoltarea resurselor umane în contextul restructurării industriale

Asistenţă tehnică pentu pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în municipiile Deva şi Hunedoara

Asistenţă tehnică pentu pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în municipiile Deva şi Hunedoara - măsura ISPA no.2001/RO/16/P/PE

Managementul domeniului energetic la nivel local

Îmbunătăţirea capacităţilor practice în cadrul a opt state membre şi ţări candidate de a administra mai bine problemele privind energia inteligentă atât la nivel individual cât şi colectiv.

2015 - AMENAJARE PLATFORMĂ IN ZONA ARDEALUL DE PE CALEA ZARANDULUI, DEVA, JUD. HUNEDOARA

AMENAJARE PLATFORMĂ IN ZONA ARDEALUL DE PE CALEA ZARANDULUI, DEVA, JUD. HUNEDOARA, COD SMIS 56349, Nr. contractului de finanțare : 5081/31.03.2015

2015 - Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M3 - Aleea Crizantemelor din municipiul Deva - cod SMIS 49702

Obiectivul general al cererii de finantare îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii locatarilor blocului de locuinte M3 - Aleea Crizantemelou din municipiul Deva, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la consum redus de energie.

2015 - AMENAJARE PIAȚA ARRAS

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea atractivităţii spaţiilor publice şi îmbunătăţirea gradului de confort urban în Municipiul Deva, judeţul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest.

2015 - AMENAJARE PISTA PENTRU BICICLISTI - CALEA ZARANDULUI - DEVA

COD SMIS 56350, Contract de finanțare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1, nr. 5126/29.05.2015. Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Deva

2015 - Reabilitarea spațiului public urban Bulevardul Decebal de la intersectia cu str. A.Iancu pana la intersectia cu Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva

COD SMIS 56348, Contract de finanțare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1, nr. 5078/31.03.2015. Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Deva

2015 - REABILITAREA SPAŢIULUI PUBLIC URBAN BULEVARDUL IULIU MANIU

COD SMIS 56346, Contract de finanțare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1, nr. 5071/31.03.2015. Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Deva

2015 - Cresterea eficientei energetice a blocului 13, str. M.Eminescu si a blocului 80/2, Calea Zarandului din municipiul Deva

Cresterea eficientei energetice a blocului 13, str. M.Eminescu si a blocului 80/2, Calea Zarandului din municipiul Deva

2015 - Cresterea eficientei energetice a blocului 27, str. Minerului si a blocului P3, Aleea Motilor din municipiul Deva

Cresterea eficientei energetice a blocului 27, str. Minerului si a blocului P3, Aleea Motilor din municipiul Deva

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI