Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală

Organigrama serviciului

Serviciul public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva, denumit pe scurt SPIGM Deva, este un serviciu public cu personalitate juridică, fiind organizat de către Consiliul local al municipiului Deva şi în subordonarea directă a acestei autoritaţi publice locale.

Regulament de organizare şi funcţionare

Activitatea serviciului se desfaşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare precum şi a legislaţiei în vigoare.

Vă puteţi adresa acestui serviciu pentru:

SPIGM are ca principal obiect de activitate întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, a zonelor de agrement (inclusiv stadion Cetate), a locurilor de joaca şi a fântânilor arteziene de pe domeniul public si privat al municipiului Deva, baze sportive si de agrement.

Atribuţiile serviciului

Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

Director SPIGM

Activitatea serviciului este condusă de către un director si un director adjunct numiti in conditiile legii.

Director adjunct SPIGM

Activitatea serviciului este condusă de către un director si un director adjunct numiti in conditiile legii.

Birouri / Servicii

                                  Compartimentul Contabilitate
                                  Compartimentul Buget
                                  Compartiment Resurse Umane, Salarizare
                                  Compartimentul Secretariat, Arhiva
                                  Compartimentul Aprovizionare

                                  Compartiment Administrare Aqualand
                                  Birou Administrare Baze Sportive si de agrement
                                  Compartiment Dog Park
                                  Compartiment Skate Park

                                  Compartiment administrare telecabina

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI