Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

COMUNICAT -Privind obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a declara în vederea înscrierii în registrul agricol a bunurilor situate pe raza municipiului Deva

Exportă PDF - COMUNICAT -Privind obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a declara în vederea înscrierii în registrul agricol a bunurilor situate pe raza municipiului Deva Tipăreşte pagina - COMUNICAT -Privind obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a declara în vederea înscrierii în registrul agricol a bunurilor situate pe raza municipiului Deva Trimite unui prieten - COMUNICAT -Privind obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a declara în vederea înscrierii în registrul agricol a bunurilor situate pe raza municipiului Deva

publicat de AdministrAtor in Marti , 30 Ianuarie 2018, 13:16

COMUNICAT
Privind obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a declara în vederea înscrierii în registrul agricol a bunurilor situate pe raza municipiului Deva

 

Persoanele fizice şi persoanele juridice (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sanitare, ocoale silvice de stat sau private, etc.) cu domiciliul fiscal în municipiul Deva sau în alte localităţi care detin pe raza municipiului Deva bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum: terenuri agricole sau silvice, animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, păsări, iepuri, familii de albine, etc.), utilaje şi instalaţii agricole, construcţii etc. au obligatia declarării lor la Compartimentul agricol, camera 5, parter în vederea înscrierii lor în registrul agricol.

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015, categoriile de persoane menţionate mai sus au obligatia de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol datele privind suprafeţele de terenuri agricole sau silvice, animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, păsări, iepuri, familii de albine, etc.), utilaje şi instalaţii agricole, construcţii etc. pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, în următoarele termene:

05 ianuarie - 1 martie,

pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultura, efectivele de animale existente în gospodărie/ unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri .

1 - 31 mai

pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate,terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv. Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date pe proprie răspundere de către capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia de către un alt membru al gospodăriei şi a înscrisurilor doveditoare.

Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin.1 lit. b din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea , la termenele stabilite şi în forma solicitată, a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amenda :

între 100 lei şi 500 lei pentru persoanele fizice şi

între 300 lei şi 1.500 lei pentru persoanele juridice .

Drept urmare, persoanele fizice şi juridice cu domiciliul fiscal în municipiul Deva şi/sau în alte localităţi deţinătoare de terenuri, animale sau alte bunuri care fac obiectul înscrierilor în registrul agricol au obligaţia de a se prezenta la Compartimentul agricol, camera 5, parter din incinta Primăriei Municipiului Deva pentru declararea şi înscrierea datelor în registrul agricol.

 

Înapoi la Ştiri şi evenimente

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice