Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

D I S P O Z I Ţ I A Nr.1105/2017 privind închiderea unor artere rutiere pe perioada derulării evenimentului „Fruhlingfest”

Exportă PDF - D I S P O Z I Ţ I A Nr.1105/2017 privind închiderea unor artere rutiere pe perioada derulării evenimentului „Fruhlingfest” Tipăreşte pagina - D I S P O Z I Ţ I A Nr.1105/2017 privind închiderea unor artere rutiere pe perioada derulării evenimentului „Fruhlingfest” Trimite unui prieten - D I S P O Z I Ţ I A Nr.1105/2017 privind închiderea unor artere rutiere pe perioada derulării evenimentului „Fruhlingfest”

publicat de AdministrAtor in Miercuri , 17 Mai 2017, 16:18

D I S P O Z I Ţ I A Nr.1105/2017
privind închiderea unor artere rutiere pe perioada derulării evenimentului „Fruhlingfest"

Primarul Municipiului Deva,

Având în vedere Referatul Compartimentului Comunicare, Relaţii Externe, Promovare Imagine nr.16884/16.05.2017, din care rezultă necesitatea emiterii unei dispoziţii privind închiderea circulaţiei pe unele artere rutiere pe perioada desfăşurării evenimentului "Fruhlingfest", în perioada 18-21 mai 2017.

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de avizare din data de 11.05.2017.

În conformitate cu prevederile art. 68 alin.1 precum şi ale art. 115 alin.1 lit."a" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. - În perioada 18-21 mai 2017, cu ocazia desfăşurării evenimentului "Fruhlingfest", se închide traficul rutier pe Strada Stadionului.

Astfel:

 • începând din data de 18.05.2017, ora 08.00 până în data de 21.05.2017, ora 24.00 pe Strada Stadionului (intersecție cu Strada Horea și intersecție cu Strada Axente Sever) și în parcarea bazei sportive Real Sport Deva;

Art.2. - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara;

 • Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală;

 • Poliţiei Municipiului Deva - Biroul Rutier;

 • Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "Decebal" Hunedoara;

 • Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de Hunedoara";

 • Serviciului Public Poliţia Locală Deva;

 • Compartimentului Comunicare, Relaţii Externe, Promovare Imagine;

 • Afişare la sediu şi pe site-ul Primăriei.

Deva, 16 mai 2017

P R I M A R,               Avizează:

Ovidiu Moș               SECRETAR,

                                 Laura Sârbu

Înapoi la Ştiri şi evenimente

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice