Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

HOTĂRÂREA NR. 8 din 26 martie 2020 a Comitetului local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva

Exportă PDF - HOTĂRÂREA NR. 8 din 26 martie 2020  a Comitetului local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva Tipăreşte pagina - HOTĂRÂREA NR. 8 din 26 martie 2020  a Comitetului local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva Trimite unui prieten - HOTĂRÂREA NR. 8 din 26 martie 2020  a Comitetului local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva

publicat de AdministratoR in Joi , 26 Martie 2020, 18:29

HOTĂRÂREA NR. 8 din 26 martie 2020 a Comitetului local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI DEVA


Având în vedere:


Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus Covid-19, ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul teritoriului României precum şi de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV -2,
Luând în considerare Hotărârea nr.11 din 17.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la alin. 4 alin. 4 din Decretul Preşedintelui României nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
Văzând Hotărârile nr.3, 4, 5, 6, 7 și 8 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara - Departamentul pentru Situații de Urgență,
Prevederile articolului 5 alin.3 din Legea nr.273/2006, respectiv "Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în interesul colectivităților locale respective."
În temeiul Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare ,
În baza dispoziţiilor art.8 alin.1 şi 3 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19;
Ţinând cont şi de prevederile Ordonanţei militare nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
În conformitate cu atribuţiile autorităţii administraţiei publice locale privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale reglementate de prevederile art.112 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ș T E:


Art.1. În vederea minimalizării expunerii persoanelor vârstnice în afara locuinţelor este necesar ca Primăria Municipiului Deva să aloce de urgenţă, cu ocazia primei şedinte de consiliu local, din fondul de rezervă, suma de 150.000 lei în vederea derulării programului de identificare şi întrajutorare a persoanelor vârstnice peste 65 ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor prin punerea la dispoziţia acestora a alimentelor de bază necesare traiului zilnic.
Art.2. Prevederile art.1 se aplică exclusiv pe durata stării de urgenţă instituită pe teritoriul României.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hun edoara, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "Decebal" Hunedoara, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de Hunedoara" al Judeţului Hunedoara, Direcţiei Poliţia Locală Deva, Direcţiei de Asistenţă Socială Deva.


PREȘEDINTE
CLSU                                                           SECRETAR GENERAL,

PRIMAR                                                          LAURA SÂRBU
NICOLAE-FLORIN OANCEA

 

 

ȘEF SVSU

MIHĂIESCU MIRCEA MARIUS

 

Înapoi la Ştiri şi evenimente

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI