Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Deva va avea loc în data de 15 octombrie 2021

Exportă PDF - Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Deva va avea loc în data de 15 octombrie 2021 Tipăreşte pagina - Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Deva va avea loc în data de 15 octombrie 2021 Trimite unui prieten - Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Deva va avea loc în data de 15 octombrie 2021

publicat de ADministrator in Luni , 11 Octombrie 2021, 16:15

 

I. Proiecte de hotărâre, privind:

A. Direcția Deva 2020
1. Concesionarea directă a unui spațiu în suprafață de 67 mp din imobilul în suprafață totală de 148 mp, înscris în CF nr.66699, nr. cadastral 66699-C4, cu destinația de cabinet medical, situat în localitatea Cristur, Ulița Mare, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

2. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Modernizarea trotuarelor în zona B-dul 22 Decembrie, între B-dul N. Bălcescu - zona Dacia Service" din municipiul Deva, judeţul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

3. Încetarea Contractului nr.44826/31.12.2007 privind concesionarea Serviciului public de distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


B. Serviciul resurse umane
4. Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


C. Direcția de asistență socială Deva
5. Aprobarea Prelungirii duratei contractului de locațiune-închiriere nr.16068/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și numita Varga Florentina-Isaura, pentru locuinţa construită din fondurile statului, situată în municipiul Deva, str.Bejan, bl.66, sc.2, et.6, ap.101;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


6. Aprobarea prelungirii duratei contractului de locațiune-închiriere nr.15607/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și numitul Ciberari Aurel, pentru locuinţa socială situată în municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.4, ap.26;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


7. Aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al serviciului social "Servicii de îngrijire personale la domiciliu pentru persoane vârstnice" din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


8. Aprobarea înființării serviciului social "Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități" din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social, precum și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


9. Modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


D. Direcția economică
10. Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 30 septembrie 2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


11. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


E. Club sportiv municipal Deva
12. Modificarea statului de funcții pentru Clubul sportiv municipal Deva, serviciu în subordinea Consiliului local Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

II. Diverse

  • PUNCTE SUPLIMENTAREInițiator Primar Nicolae-Florin OanceaInițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
Înapoi la Ştiri şi evenimente

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI