Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Emiterea Autorizaţiei de construire

Exportă PDF - Emiterea Autorizaţiei de construire Tipăreşte pagina - Emiterea Autorizaţiei de construire Trimite unui prieten - Emiterea Autorizaţiei de construire

publicat de Administrator in Marti , 16 Noiembrie 2010, 14:40

Acte necesare:
- CERERE TIP - completată integral şi correct - INCLUSIV ANEXA
- CERTIFICATUL DE URBANISM - în copie
- dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată sau după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi , în cazul în care Legea nu dispune altfel.
- documentaţia tehnică - D.T. în două exemplare
- avizele, acordurile şi punctul de vedere / actul administrativ al autorităţii pentru Protecţia Mediului competente, solicitate prin C.U., în copie.
- studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin C.U., în condiţiile Legii, un exemplar.
Notă: În conformitate cu prevederile art.8, alin.2, din Lege, documentaţia pentru executarea lucrărilor de desfiinţare, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru A.C.şi este considerată completă dacă cuprinde şi Certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare al imobilului.( în copie ).

Înapoi la Acte de urbanism - detalii, formulare tipizate

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI