Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Buget / datorie publică

Bugetul general al municipiului Deva

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale

SECTIUNEA a 2-a - Atribuţiile Consiliului local

ART. 36 - (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), Consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar

Serviciul datoriei publice locale

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale

SECTIUNEA a 2-a - Atribuţiile Consiliului local

ART. 36 - (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), Consiliul local:

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii

Programul achiziţiilor publice

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale
ART. 76^1*) - (1) Ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice locale au obligatia publicarii pe paginile de internet ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a urmatoarelor documente si informatii:
g) programul de investiţii publice al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare

Situatii financiare

LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*)privind finanţele publice locale

ART. 76^1*) - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi informaţii:

d) situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice;

Plăți restante

LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*)privind finanţele publice locale

ART. 76^1*) - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi informaţii:

d) situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice;

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI