Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu, gradul II al Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu, gradul II al Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:

Concursul se va desfăşura după următorul program:
- 30.08.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Direcției de Asistență Socială Deva;
- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:
- consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului evidenţă si plată beneficii de asistenţă socială;
- consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului monitorizare asistenți personali;

Concurs organizat pentru ocuparea postului corespunzator functiei publice de executie de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic al Serviciului juridic, autoritate tutelară din Direcția juridică, administrație publică locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic al Serviciului juridic, autoritate tutelară din Direcția juridică, administrație publică locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână .

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 24.08.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CORESPUNZĂTOR FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR, CONTABILITATE DIN DIRECȚIA ECONOMICĂ DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcției economice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional asistent al Compartimentului constatare persoane fizice din Direcția impozite și taxe locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional asistent al Compartimentului constatare persoane fizice din Direcția impozite și taxe locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

-16.08.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

-Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 16 iulie - 04 august 2021 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut 17 august 2021 – proba scrisă

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 17 august 2021, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Examenul se va desfăşura după următorul program :

  • 17 august 2021 - ora 10,00 - proba scrisă
  • Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CORESPUNZATOR FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTA DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR, CONTABILITATE DIN DIRECTIA ECONOMICA DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, in regim contractual in cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, care va avea loc in data de 04 august 2021

Vă facem cunoscut că în data de 04 august 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual:
- muncitor calificat din cadrul Compartimentului Administrare Fantani, Parcuri- 1 post
- muncitor calificat din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro- Floricol- 1 post
- muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- 1 post
- muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrare Baze Sportive si Agrement- 1 post

Concurs pentru ocuparea unui post de executie in regim contractual vacant de ingrijitor la domiciliu din cadrul serviciului social Servicii de ingrijiri personale la domiciliu pentru persoane varsnice al Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Deva, instututie publica cu personalitate juridica, subordonata Consiliului Local al municipiului Deva, care va avea loc in data de 02 august 2021

Vă facem cunoscut că în data de 02 august 2021, ora 10:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul de ocupare a unui post de execuție vacant în regim contractual de îngrijitor la domiciliu în cadrul serviciului social „Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice" al Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea unor posturi de executie in regim contractual vacante din cadrul Biroului administrarea si exploatarea locuintelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Deva, instututie publica cu personalitate juridica, subordonata Consiliului Local al municipiului Deva, care va avea loc in data de 30 iulie 2021

Vă facem cunoscut că în data de 30 iulie 2021, ora 10:00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba practică la concursul de ocupare a unor posturi de executie în regim contractual vacante din cadrul Biroului administrarea şi exploatarea locuinţelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează:

-1 post vacant în regim contractual de muncitor necalificat, treapta I;

-1 post vacant în regim contractual de îngrijitor;


Concurs de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacantă de Director executiv al Direcției economice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacantă de Director executiv al Direcției economice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 05.08.2021, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână .

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 03.08.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

Dosarele de înscriere se depun în perioada 2 - 21 iulie 2021 la "Serviciul resurse  umane". 

CONCURS pentru ocuparea a două posturi funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea următoarelor posturi corespunzătoare funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva :

           - Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control;

           - Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice al Direcției impozite și taxe locale;

Concursul se va desfăşura după următorul program:

-       02.08.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

-       Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

CONCURS pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Șef serviciu, grad II al Serviciului investiții şi reparaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Șef serviciu, grad II al Serviciului investiții şi reparaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

   Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână .

Concursul se va desfăşura după următorul program:

-       29.07.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

-       Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare .

Concurs organizat in data de 20 iulie 2021 pentru ocuparea a trei posturi vacante in regim contractual in cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 20 iulie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual:

- șofer din cadrul Biroului Mijloace Auto- 1 post

- referent tr IA din cadrul Biroului Administrare Telecabina- 1 post

- casier din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand- 1 post

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI