Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacantă de Consilier achizitii publice grad profesional superior, în data de 05 mai 2020 ora 11:00 - proba scrisă

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului achizitii al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 05.05.2020, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 03 - 22 aprilie 2020  la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Pacurariu Bianca, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                         Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                                         telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                                         e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

Concurs pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii publice specifice de execuţie vacante de Politist Local, clasa III, din cadrul Direcţiei Politia Locala a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii publice specifice de execuţie vacante de Politist Local, clasa III, din cadrul Direcţiei Politia Locala a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului monitorizare arierate, imprumuturi al Directiei economice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

 

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului monitorizare arierate, imprumuturi al Directiei economice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 04.05.2020, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

 

 

 

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante în regim contractual de muncitor calificat, din cadrul Biroului Administrare Stadion, Producție, Mentenanța și Întreținere Mobilier Urban, 1 post vacant în regim contractual de îngrijitor din cadrul Serviciului Baze Sportive și Agrement- Compartiment Administrare Aqualand, 1 post de muncitor calificat și 1 post de muncitor necalificat, din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi- Zona 2

Vă facem cunoscut că în data de 13 aprilie 2020, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concursul pentru ocuparea a 2 posturi vacante în regim contractual de muncitor calificat, din cadrul Biroului Administrare Stadion, Producție, Mentenanța și Întreținere Mobilier Urban, 1 post vacant în regim contractual de îngrijitor din cadrul Serviciului Baze Sportive și Agrement- Compartiment Administrare Aqualand, 1 post de muncitor calificat și 1 post de muncitor necalificat, din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi- Zona 2.

Concurs organizat pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de inspector de specialitate gradul II în cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 30 martie 2020, ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de inspector de specialitate gradul II în cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva. 

Examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Cresei Deva

Vă facem cunoscut că la data de 16 martie 2020, la sediul Cresei Deva, se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Cresei Deva.

Concurs pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de inspector de specialitate gradul IA în cadrul Biroului administrarea şi exploatarea locuinţelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 9 martie 2020, ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de inspector de specialitate gradul IA în cadrul Biroului administrarea şi exploatarea locuinţelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva. 

Examen de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 16 martie 2020, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.
Examenul se va desfăşura după următorul program :
•  16 martie 2020 - ora 10,00 - proba scrisă
•  Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

Concurs pentru ocuparea unui post vacant in regim contractual de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 2, si un post vacant in regim contractual de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si de Agrement

Vă facem cunoscut că în data de 31 ianuarie 2020, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post  vacant in regim contractual de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 2, si un post  vacant in regim contractual de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si de Agrement. 

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.