Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 2 posturi de execuție în regim contractual vacant de Muncitor calificat, treapta I

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 2 posturi de execuție în regim contractual vacant de Muncitor calificat, treapta I din cadrul Biroului ridicări vehicule si din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public si privat ale Serviciului administrarea domeniului public și privat al Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea posturilor:

-     Muncitor calificat, treapta I - 2 posturi

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

  • 8 iunie 2021 - ora 11,00 - proba practică, la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva;

Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 17 - 28 mai 2021 la „Serviciul Resurse Umane" al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva
Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual

Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2021,  Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual

  • șef birou din cadrul Biroului Intretinere Marcaje Rutiere- 1 post
  • inspector de specialitate gr IA din cadrul Centrului National de Informare și Promovare Turistică- 2 posturi
  • consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții Publice- 1 post
  • muncitor necalificat din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi- 1 post
  • muncitor calificat din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi- 1 post
  • muncitor calificat din cadrul Biroului Administrare Baze Sportive- 1 post
  • muncitor calificat din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro Floricol- 1 post
  • muncitor calificat din cadrul Compartimentului Producție, Mentenanța și Întreținere Mobilier Urban- 1 post

Concurs pentru ocuparea postului de executie in regim contractual de Muncitor calificat, treapta I, din cadrul Biroului ridicari vehicule

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Muncitor calificat, treapta I din cadrul Biroului ridicări vehicule al Serviciului administrarea domeniului public și privat al Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului:

- Muncitor calificat, treapta I - 1 post

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

- 20 mai 2021 - ora 10,00 - proba practică, la sediul Primăriei municipiului Deva;

- interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva;

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcției de execuție vacantă de Muncitor calificat – electrician, treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 19.05.2021 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției de execuție vacantă de Muncitor calificat - electrician, treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva.

Concurs de promovare în funcția publică de conducere de Șef birou, gradul II al Biroului administrarea si exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef birou, gradul II al Biroului administrarea si exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:
Concursul se va desfăşura după următorul program:
- 18.05.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Direcției de Asistență Socială Deva;
- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI