Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Vă facem cunoscut că în data de 27 decembrie 2021, ora 10:00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi de execuţie în regim contractual vacante din cadrul Biroului Administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 27 decembrie 2021, ora 10:00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi de execuţie în regim contractual vacante din cadrul Biroului Administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 27.12.2021, ora 10,00 la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 27.12.2021, ora 10,00 la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

Examen de promovare în gradul și treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la data de 17 decembrie 2021, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului administrativ

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului administrativ al Direcției economice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului:

-Inspector de specialitate, grad IA - 1 post;

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

-16 decembrie 2021 - ora 10,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Deva;

-Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva; 

CONCURS pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Referent, treapta IA din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat al Serviciului administrare domeniu public și privat din Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Referent, treapta IA din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat al Serviciului administrare domeniu public și privat din Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului :

Referent, treapta IA - 1 post

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului :

  • 17 decembrie 2021 - ora 10,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva;

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului achiziții

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului achiziții al Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 20.12.2021, ora 13,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare.

CONCURS pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcției economice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcției economice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

        Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână .

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 20.12.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008,

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 3 posturi corespunzătoare funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției impozite și taxe locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 3 posturi corespunzătoare funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției impozite și taxe locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, respectiv 2 posturi de Consilier, clasa I, grad profesional superior și 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână .

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 17.12.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

CONCURS pentru ocuparea postului de conducere in regim contractual vacant de Sef serviciu, gradul II al Serviciului administrare piete al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de conducere în regim contractual vacant de Șef serviciu, grad II, al Serviciului Administrare Piețe al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului:

- Șef serviciu, grad II, al Serviciului Administrare Piețe al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

7 decembrie 2021 - ora 10,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Deva,

Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva.

Examen de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 14 decembrie 2021, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Examenul se va desfăşura după următorul program :

• 14 decembrie 2021 - ora 10,00 - proba scrisă

• Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată. 

Vă facem cunoscut că în data de 02 decembrie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual:

Vă facem cunoscut că în data de 02 decembrie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual:
- inspector de specialitate gr II din cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu- Aprovizionare - 1 post
- muncitor necalificat din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi - 2 posturi

Vă facem cunoscut că în data de 28 octombrie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual:

Vă facem cunoscut că în data de 28 octombrie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual:
- casier din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand - 1 post
- referent tr IA din cadrul Biroului Administrare Telecabina - 1 post
- muncitor necalificat din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi- 2 posturi

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI