Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 08.01.2020, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la data de 16 decembrie 2019 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

Concurs pentru ocuparea postului de execuție vacant Muncitor calificat – electrician, treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva

Vă facem cunoscut că în data de 17.12.2019 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant Muncitor calificat - electrician, treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva.

Examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Cresei Deva

Vă facem cunoscut că la data de 9 decembrie 2019, la sediul Cresei Deva, se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Cresei Deva.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu al Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu al Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 20.12.2019, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Concurs organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 11 decembrie 2019, ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează:

-          1 post de execuție în regim contractual de inspector debutant, studii medii în cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor al Serviciului administrare fond locativ;

-          2 posturi de execuție în regim contractual de inspector de specialitate, gradul II, studii superioare în cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor al Serviciului administrare fond locativ;

Comunicat - examen de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 19 decembrie 2019, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Examenul se va desfăşura după următorul program :

  • 19 decembrie 2019 - ora 10,00 - proba scrisă
  • Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului informatica al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului informatica al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 16 decembrie 2019, ora 10,00 - proba suplimentara de testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei informatiei;

  • 17 decembrie 2019, ora 11,00 - proba scrisă;

  • Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 15 noiembrie - 4 decembrie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Brezan Claudiu, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                            Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 5

                            telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.118.

                            e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

Examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Avand in vedere prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) si alin.(22) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam că în data de 16 decembrie 2019, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura proba scrisa la examenul de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva.

Examenul se va desfăşura după următorul program:

-  16 decembrie 2019  - ora 10.00 - proba scrisă;

-  Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

La sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii in constructii al Serviciului monitorizare si control urban din Directia urbanism, privatizare

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii in constructii al Serviciului monitorizare si control urban din Directia urbanism, privatizare.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 12.12.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

  • Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56  alin.(1) din H.G. nr. 611 / 2008.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 12 noiembrie - 02 decembrie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.