Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Comunicat - examen de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Exportă PDF - Comunicat - examen de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici. Tipăreşte pagina - Comunicat - examen de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici. Trimite unui prieten - Comunicat - examen de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

publicat de AdministrAtor in Luni , 18 Noiembrie 2019, 15:23

COMUNICAT

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 19 decembrie 2019, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

            Examenul se va desfăşura după următorul program :

  • 19 decembrie 2019 - ora 10,00 - proba scrisă
  • Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

            - să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

            - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarele de examen se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare pe site şi la sediul instituţiei, respectiv în perioada 18 noiembrie - 9 decembrie 2019 şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul  resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere.

BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut

19 decembrie 2019 - proba scrisa

 Bibliografie comună :

1.      Constituția României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;

2.      Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, Partea I, Partea III - Titlul I, III, IV, V și VII, Partea VI - Titlul I și II  și Partea VII -  MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019;

3.      Ordonanta nr. 137 / 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 / 2014

Bibliografia comună se completează după cum urmează :

Pentru posturile din cadrul Direcţiei politia locala :

1. LEGEA nr. 155 / 2010 a poliţiei locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 339 / 2014, cu modificările şi completările ulterioare

2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI  nr. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale - MONITORUL OFICIAL nr. 882 / 2010, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru postul din cadrul Serviciului recuperare impozite si taxe locale:

 1. Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale - MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015, cu modificările și completările ulterioare;

2. Hotararea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale -MONITORUL OFICIAL nr. 22 / 2016, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea  nr. 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală - MONITORUL OFICIAL nr.    547   / 2015 cu modificările și completările ulterioare;

Pentru postul din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice:

1.Legea nr. 24 / 2007 republicata, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor - MONITORUL OFICIAL nr. 764 / 2009

2.Ordonanta de urgenta nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare - MONITORUL OFICIAL nr. 1196 / 2005

Pentru postul din cadrul Seviciului control:

1.LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei -  Monitorul Oficial nr. 279 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

2.ORDIN nr. 600 / 2018 - SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI - privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice - MONITORUL OFICIAL nr. 387 / 2018

Pentru postul din cadrul Compartimentului centrul de informare a cetățenilor :

1.ORDONANTA nr. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 84 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare

2.HOTARARE nr. 1.723 / 2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul - MONITORUL OFICIAL nr. 1009 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.