Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

COMUNICAT-Examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Cresei Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

Exportă PDF - COMUNICAT-Examen de promovare în grade sau trepte profesionale   a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva Tipăreşte pagina - COMUNICAT-Examen de promovare în grade sau trepte profesionale   a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva Trimite unui prieten - COMUNICAT-Examen de promovare în grade sau trepte profesionale   a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

publicat de AdministrAtor in Vineri , 14 August 2020, 11:28

COMUNICAT

 Privind organizare examenului de promovarea în grade sau trepte profesionale   a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

 

Vă facem cunoscut că la data de 01 septembrie 2020, la sediul Cresei Deva, se va desfăşura examenul de promovare în grade sau terepte profesionale a personalului contractual din cadrul Cresei Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.

Se va sustine examenul de promovare pentru obtinerea gradului I din gradul II pentru postul de consilier juridic. In masura in care candidatii vor  promova examenul se va propune transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, prin Hotararea Consiliului Local Deva, conform art.41(2) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a participa la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, candidaţii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)  să aibă cel puţin 3 ani vechime în treapta profesională  din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Proba scrisă a examenului se va desfăşura în data de 01.09. 2020, ora 10,00.

În vederea participării la examenul de promovare, candidaţii depun dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru desfăşurarea examenului de promovare, respectiv în perioada 17-21.08.2020

Dosarul de examen va conţine următoarele documente :

a) cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;

c) referatul  de evaluare întocmit de şeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției ;

d) fișele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

                     Director                                                             Compartiment Resurse Umane, 

            Rus Roxana-Axenia                                         Insp. de specialitate Soos Lavinia Violeta


 

     BIBLIOGRAFIE

stabilită examenului de promovarea în grade sau terepte profesionale   a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

01 septembrie 2020 - proba scrisa

 

 Bibliografie  pentru postul de consilier juridic :

 

1.LEGEA nr. 263 din 19 iulie 2007  privind înfiinţarea, organizarea   si   funcţionarea creşelor cu modificările si completările ulterioare.

2.HOTĂRÂREA nr. 1252 din 2012 -Metodologia de organizare si funcţionare a creşelor cu modificările si completările ulterioare

3.ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, art.549-art.595

4. LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil-CARTEA a V-a Despre obligaţii - TITLUL II - Izvoarele obligatiilor, CAPITOLUL IContractul, cu modificarile si completarile ulterioare,

5. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

6. HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

7. LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

8. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Secretar comisie- Soos Lavinia Violeta  - Inspector de specialitate gr.IA la  Compartimentul Reurse Umane

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.