Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

COMUNICAT-Examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Cresei Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

Exportă PDF - COMUNICAT-Examen de promovare într-o  funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva Tipăreşte pagina - COMUNICAT-Examen de promovare într-o  funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva Trimite unui prieten - COMUNICAT-Examen de promovare într-o  funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

publicat de AdministrAtor in Vineri , 14 August 2020, 11:35

COMUNICAT

 Examen de promovare într-o  funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

  

Vă facem cunoscut că la data de 01 septembrie 2020 se va desfăşura examenul de promovare într-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.

Postul  pentru care se organizează examenul se află în cadrul Biroului Finaciar Contabil-Salarizare la Cresa Deva și este 1 post de inspector de specialitate grad II,  pentru un angajat care ocupă funcția de referent treapta IA. In masura in care candidatii vor  promova examenul se va propune transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, prin Hotararea Consiliului Local Deva, conform art.41(2) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 Proba scrisă a examenului se va desfăşura în data de 01 septembrie 2020, ora 11,00.

 În vederea participării la examenul de promovare, candidatul depune dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru desfăşurarea examenului de promovare, respectiv în perioada 17-21 august 2020.

Dosarul de examen va conţine următoarele documente :

a) cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) propunerea de promovare întocmită de şeful ierarhic;

d) copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor.

                     Director                                                             Compartiment Resurse Umane, 

            Rus Roxana-Axenia                                         Insp. de specialitate Soos Lavinia Violeta


 

                                                                  

 BIBLIOGRAFIE

Stabilită pentru  examen de promovare într-o  funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consilului local al municipiului Deva

01 septembrie 2020 - proba scrisa

1.Legea nr. 263 din 19 iulie 2007  privind înfiinţarea, organizarea   si   funcţionarea creşelor cu modificările si completările ulterioare.

2.Hotărârea nr. 1252 din 2012 -Metodologia de organizare si funcţionare a creşelor cu modificările si completările ulterioare

3.Ordonanta De Urgenta A Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrative, art.549-art.595

4. LEGEA nr. 53 / 2003 - Codul muncii, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 345 / 2011, cu modificările și completările ulterioare

5. Ordin nr. 2.634 / 2015  privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare

Secretar comisie- Soos Lavinia Violeta  - Inspector de specialitate gr.IA la  Compartimentul Reurse Umane

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.