Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Exportă PDF - Examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva Tipăreşte pagina - Examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva Trimite unui prieten - Examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

publicat de AdministrAtor in Miercuri , 13 Noiembrie 2019, 14:48

JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL DEVA
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, STRATEGII, ARHIVARE
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
Nr. 25891 / 13.11.2019

ANUNȚ

Avand in vedere prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) si alin.(22) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam că în data de 16 decembrie 2019, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura proba scrisa la examenul de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva.

Examenul se va desfăşura după următorul program:

-  16 decembrie 2019  - ora 10.00 - proba scrisă;

-  Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

Pentru a participa la examenul sau concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    a)  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

    b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

    c)  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Functia publica pentru care se organizeaza examenul de promovare este functia publica de executie de consilier, grad profesional principal din cadrul Serviciului evidenta si plata beneficii de asistenta sociala al Directiei de Asistenta sociala Deva, iar gradul profesional pentru care se organizeaza examenul este superior.

Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului sau concursului de promovare si contine in mod obligatoriu:

  • Formularul de înscriere;
  • Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • Cazierul administrativ sau documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 479 alin.(1), lit. d) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie de către instituţia organizatoare a concursului.

Depunerea dosarului de inscriere la concursul de promovare se face la Compartimentul resurse umane în perioada 13 noiembrie 2019 - 02 decembrie 2019.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                ȘEF SERVICIU R.U.A.S.A

IVAN ELENA MARIA                                                                        BODREAN CRISTINA

 COMPARTIMENT RESURSE UMANE,

MURAR PAULA

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.