Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Centrul Cultural Drăgan Muntean

Organigrama

Personalul Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva se structurează în personal de conducere, personal de specialitate și personal de execuție.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Activitatea serviciului public se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare precum şi a legislaţiei în materie.

ACCESEAZĂ SITE - UL CENTRULUI CULTURAL „ DRĂGAN MUNTEAN” DEVA

Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva funcționează, organizează și facilitează desfășurarea activităților educative, cultural-artistice și sportive prin: simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, mese rotunde, lectorate, conferințe, expuneri, colocvii, dezbateri, festivaluri, concursuri, cenacluri literar artistice, expoziții și saloane de artă și carte, spectacole, târguri, seri muzical-literare etc. Toate aceste manifestări au ca scop satisfacerea celor mai diverse opțiuni culturale și artistice ale membrilor comunității orașului nostru.
În realizarea activităților sale specifice, serviciul public colaborează prin parteneriate cu fundații, asociații, ligi și societăți cultural-artistice, instituții, organizații (sindicate), agenți economici, asociații profesionale etc.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI