Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă

Exportă PDF - Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă Tipăreşte pagina - Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă Trimite unui prieten - Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă

publicat de Administrator in Miercuri , 22 Mai 2013, 14:10

a) dosar plastic cu șină
b) copie după certificatul de naştere al copilului;
c) copie după actele de identitate ale părinţi lor/reprezentanţi lor legali;
d) copie după certificatele de naştere ale fraţilor minori;
e) adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţiilor legali din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ şi venitul brut al lunii precedente;
f) act ce dovedește data reluarii activitații profesionale de către părintele ce se afla în concediu pentru îngrijirea copilului;
g) adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);
h) act notarial/sentinţă prin care încredinţează minorul, certificat de deces prin care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul, pentru familie cu părinte unic;
i) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii.
j) avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie cu 24-48 de ore inainte de a incepe frecventarea cresei, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic;
k) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic/dovadă de vaccinare);
l) analize medicale: exudatul faringian, coprocultura si examen coproparazitologic pentru copil;

    Notă:

a) Înscrierea se face pe baza Criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere, în baza dosarului care cuprinde actele de la lit.a)-h).
b) Dosarele complete se vor depune la intrarea copilului în colectivitate (la creşă) pentru copiii declaraţi admişi şi va cuprinde documentele de la lit i),j),k), l).
c) Avizul epidemiologic prevăzut se prezintă şi în cazul absenţei copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile.

COMUNICAT

              Vă informăm că în perioada  3.08.2020 -7.08.2020 , va avea loc sesiunea de reînscriere pentru cei care au fost înscriși la Creșa Deva în anul școlar 2019-2020. Cei care doresc să mai beneficieze de serviciile oferite de Creșa Deva , pot depune cerere de reînscriere la creșă, insoțită de adeverință de venituri pentru fiecare dintre părinții/ reprezentanții legali , care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni (februarie-iulie 2020) , anterioare reînscrierii, pentru a putea fi stabilită valoarea contribuției lunară de întreținere datorată de parinții/reprezentanții legali ai antepreșcolarilor care vor beneficia de serviciile creșei în anul școlar 2020-2021.

După caz acestea pot fi:

    a.      Adeverinţă în original cu venitul brut al părintelui realizat în ultimele 6 luni-perioada februarie -iulie 2020  (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);

    b.      Decizia de stabilire a cuantumului indemnizaţiei pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului emisă de Agenţia Judeţeană pentru Plăți i şi Inspecţie Socială Hunedoara (dacă mama/tata este sau a fost în ultimele 6 luni în această situaţie) - în copie si original;

    c.      Copie după ultima  Declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat);

    d.      Declaraţie scrisă pe proprie răspundere că în utlimele 6 luni nu a realizat venituri(în situaţia în care părintele/părinţii nu au desfăsurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni anterioare reînscrierii);

          Numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2020-2021,  va fi stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare la data începerii anului școlar 2020-2021.

          Cererile de reînscriere si adeverințele de venituri pot fi depuse la secretariatul unității noastre în perioada mai sus mentionată, in intervalul orar 09-13 sau online, în format PDF la adresa de email cresadeva@yahoo.com .

IMPORTANT!!! Părinții/Reprezentanții legali  care nu vor depune cererea pentru reînscrierea copilului și documentele solicitate, în perioada 03.08.2020-07.08.2020,  NU vor putea fi reînscriși în anul școlar 2020-2021 .

Director Cresa Deva,

Rus Roxana-Axenia

ANUNT INSCRIERE COPII CRESA DEVA PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

Depunerea dosarelor pentru ȋnscrierea copiilor la Creșa Deva ȋn anul școlar 2020-2021 se va face pȃn­ǎ la data de 26.06.2020.

În perioada 13.07.2020 - 15.07.2020, comisia va proceda la selecţia dosarelor ȋn vederea ȋnscrierii copiilor la Creșa Deva și va intocmi lista cu copiii admiși/respinși.

Comisia analizeaza dosarele de ȋnscriere ȋn baza criteriilor de departajare și a numǎrului de locuri disponibile.

În data de 15.07.2020, ora 14.00,  vor fi afișate rezultatele selecţiei dosarelor de cǎtre comisia de selecţie.

Pȃn­ǎ ȋn data de 16.07.2020, ora 14.00 vor fi depuse eventualele contestaţii.

În data de 17.07.2020, ora 14.00 vor fi afisate rezultatele finale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Cresei Deva, Al.Viitorului, Nr.3, de luni pana vineri, intre orele 08-13, la  Compartimentul Secretariat-Relații cu publicul sau la numărul de telefon 0766676067, de luni până vineri ,in intervalul orar 08-16.00 ! 

 

! Creșa Deva anunță depunerea electronica a actelor pentru înscrierea copiilor la creșă în anul școlar 2020-2021.

 

Creșa Deva anunță ca începând cu data de 16 martie 2020, dosarul de înscriere pentru anul școlar 2020-2021 se poate depune in format electronic, la adresa de e-mail : cresadeva@yahoo.com .

Fiecare persoana care a trimis electronic cererea tip completată si scanată, însoțită de documentele necesare scanate, va primi confirmarea pe e-mail, de luni până joi ,intre orele 08-16 și vineri, între orele 08-14.

Lista actelor necesare se găsește pe site-ul Primăriei Municipiului Deva / Cresa Deva (sectiunea Actele necesare înscrierii copiilor în creșă) de unde se pot descărca și formularele necesare acestei proceduri.
Pentru o mai bună colaborare, angajații Creșei Deva îi roagă pe solicitanți să menționeze pe cererea de înscriere și numerele de telefon , pentru a putea fi contactați în cel mai scurt timp.
Informații suplimentare puteți solicita si la numarul de telefon:
0766 676 067 -Creșa Deva / Compartiment Secretariat- Relații cu publicul

Director,

Creșa Deva

Rus Roxana-Axenia

 

! COMUNICAT 

Având în vedere situația la nivel global și național cu privire la infecția cu noul coronavirus Covid-19, ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul teritoriului României, precum şi de prognozele numărului de cazuri de infectare în perioada următoare cu virusul SARS-CoV-2 si recomandarile privind prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2

Va anuntam ca se amână comisia de selectie a dosarelor si stabilirea calendarului comisiei pentru o data ulterioara, în perioada 10.08.2020-14.08.2020, cu respectarea urmatoarelor termene:

-in perioada 10-12.08.2020 comisia va proceda la selectia dosarelor in vederea inscrieii  anteprescolarilor la Cresa Deva si va intocmi lista cu copiii admisi sau respinsi.

-in data de 12.08.2020 ora 14,00 vor fi afisate rezultatele selectiei dosarelor.

-pana in data de 13.08.2020 ora 14,00 vor fi depuse eventualele contestatii .

-in data de 14.08.2020 vor fi afisate rezultatele finale.

Termenul de depunere a dosarelor in vederea inscrierii anteprescolarilor la Cresa Deva pentru anul scolar 2020-2021, rămâne neschimbat, până la data de 26.06.2020.

Director Cresa Deva,

Rus Roxana-Axenia

 

! COMUNICAT

Avand in vedere situatia epidemiologica la nivel national cu virusul SARS-COV-2, dar si de cresterea ingrijoratoare a numarului de persoane confirmate pozitiv,

Va comunicam ca se amână  redeschiderea Cresei Deva pana la incetarea starii de alerta, conform art.1 din Hotărâre nr. 476 din 16 iunie 2020  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul româniei şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19.

Cererile de inscriere care au fost aceptate pentru perioada 01.07-31.08.2020 raman valabile.

Cresa Deva va comunica orice alte schimbari care vor interveni pe parcurs.

 Vă multumim pentru întelegere!

Director Cresa Deva,
Rus Roxana-Axenia

Înapoi la Creşa Deva

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.