Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Legislație aplicabilă >>>

Exportă PDF - Legislație aplicabilă >>> Tipăreşte pagina - Legislație aplicabilă >>> Trimite unui prieten - Legislație aplicabilă >>>

publicat de Administrator in , 17 Mai 2015, 21:25

Legislație aplicabilă

ACTELE NORMATIVE CARE NE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA

Actele normative care reglementează organizarea si funcționarea Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor Și Stare Civilă, precum și soluționarea problemelor de stare civilă și evidența persoanelor:


-Legea nr.215/2001 (republicată) privind administraţia publică locală;
 
- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 
-Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 
- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 
-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 
- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 
- H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
 
- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 
-Legea nr. 182/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate;
 
-O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 
- H.G. nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
  
-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 
-Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române;
 
- H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 
- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 
- Noul Cod Civil.

 

Înapoi la Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.