Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotarari 2013

HOTARAREA nr.1 pentru modificarea Hotararii Consiliului local nr.358/2012 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Deva, pe anul 2013

HOTARAREA nr. 1 pentru modificarea Hotararii Consiliului local nr.358/2012 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Deva, pe anul 2013

HOTARAREA nr.2 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2011 pentru acoperirea definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2012

HOTARAREA nr.2 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2011 pentru acoperirea definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2012

Hotararea nr. 3 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Chişotă Roxana Axenia

Hotararea nr. 3 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Chişotă Roxana Axenia

Hotararea nr. 4 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Crişan Daniel Ioan

Hotararea nr. 4 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Crişan Daniel Ioan

Hotararea nr. 5 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 5 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 6 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.395/2004 privind aprobarea participării municipiului Deva în calitate de acţionar, cu suma de 500 milioane lei, aport în numerar la capitalul social al S.C. Apaprod S.A. Deva

Hotararea nr. 6 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.395/2004 privind aprobarea participării municipiului Deva în calitate de acţionar, cu suma de 500 milioane lei, aport în numerar la capitalul social al S.C. Apaprod S.A. Deva

Hotararea nr. 7 privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii „Drăgan Muntean” - Ansamblului profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale

Hotararea nr. 7 privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii „Drăgan Muntean" - Ansamblului profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale

Hotararea nr. 8 privind desemnarea domnului Gruian Alexandru ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Deva în Fundaţia Multimedia

Hotararea nr. 8 privind desemnarea domnului Gruian Alexandru ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Deva în Fundaţia Multimedia

Hotararea nr. 9 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.176/2012 privind reorganizarea activităţii Primăriei municipiul Deva, cu aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiul Deva, a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 9 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.176/2012 privind reorganizarea activităţii Primăriei municipiul Deva, cu aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiul Deva, a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 10 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al “Creşei Deva” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 10 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al "Creşei Deva" din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 11 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Deva, a localităţii componente Sântuhalm, a satelor aparţinătoare Archia, Bârcea Mică, Cristur şi a Regulamentului de urbanism aferent

Hotararea nr. 11 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Deva, a localităţii componente Sântuhalm, a satelor aparţinătoare Archia, Bârcea Mică, Cristur şi a Regulamentului de urbanism aferent

Hotararea nr. 12 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.324/2012, privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 20.000.000,00 lei cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000,00 lei până la 40.000.000,00 lei

Hotararea nr. 12 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.324/2012, privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 20.000.000,00 lei cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000,00 lei până la 40.000.000,00 lei

Hotararea nr. 13 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 31 decembrie 2012

Hotararea nr. 13 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 31 decembrie 2012

Hotararea nr. 14 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârşitul anului 2012

Hotararea nr. 14 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârşitul anului 2012

Hotararea nr. 15 privind aprobarea numărului asistenţilor personali şi încheierea contractelor individuale de muncă ale acestora

Hotararea nr. 15 privind aprobarea numărului asistenţilor personali şi încheierea contractelor individuale de muncă ale acestora

Hotararea nr. 16 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2013 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 16 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2013 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 17 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 17 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 18 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007, ulterior modificată

Hotararea nr. 18 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007, ulterior modificată

Hotararea nr. 19 privind aprobarea Acordului încheiat între Municipiul Deva şi S.C. RCS&RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la ansamblul „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, situate în str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 U.L., D+P+6-9 E, municipiul Deva, judeţul Hunedoara”

Hotararea nr. 19 privind aprobarea Acordului încheiat între Municipiul Deva şi S.C. RCS&RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la ansamblul „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, situate în str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 U.L., D+P+6-9 E, municipiul Deva, judeţul Hunedoara"

Hotararea nr. 20 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2013, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 20 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2013, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 21 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.149/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 21 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.149/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 22 privind stabilirea componenţei Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Deva

Hotararea nr. 22 privind stabilirea componenţei Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Deva

Hotararea nr. 23 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.614/2006 cu privire la transmiterea în administrare a locurilor de joacă şi mobilierului urban aferent acestora din municipiul Deva, Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală

Hotararea nr. 23 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.614/2006 cu privire la transmiterea în administrare a locurilor de joacă şi mobilierului urban aferent acestora din municipiul Deva, Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală

Hotararea nr. 24 privind trasmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, în vederea întreţinerii şi exploatării corespunzatoare, a Telecabinei de pe Dealul Cetăţii Deva

Hotararea nr. 24 privind trasmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, în vederea întreţinerii şi exploatării corespunzatoare, a Telecabinei de pe Dealul Cetăţii Deva

Hotararea nr. 25 privind aprobarea transmiterii în administrare către Serviciul public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva a trei fântâni arteziene

Hotararea nr. 25 privind aprobarea transmiterii în administrare către Serviciul public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva a trei fântâni arteziene

Hotararea nr. 26 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii “Reabilitarea Centrului Cultural Drăgan Muntean” din municipiul Deva

Hotararea nr. 26 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii "Reabilitarea Centrului Cultural Drăgan Muntean" din municipiul Deva

Hotararea nr. 27 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie la „Reamenajare pieţe agroalimentare în municipiul Deva”, pentru cele 3 imobile situate în zona Micro 15-Cioclovina, zona cartier Dacia şi zona Kogălniceanu, aflate în administrarea Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantină Deva, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr. 27 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie la „Reamenajare pieţe agroalimentare în municipiul Deva", pentru cele 3 imobile situate în zona Micro 15-Cioclovina, zona cartier Dacia şi zona Kogălniceanu, aflate în administrarea Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantină Deva, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr. 28 privind propunerea de trecere din proprietatea statului în proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor aparţinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata

Hotararea nr. 28 privind propunerea de trecere din proprietatea statului în proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor aparţinatoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicata

Hotararea nr. 29 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării şi funcţionării de terase sezoniere

Hotararea nr. 29 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării şi funcţionării de terase sezoniere

Hotararea nr. 30 privind aprobarea noului Contract cadru de concesiune de bunuri proprietate publică sau privata a municipiului Deva

Hotararea nr. 30 privind aprobarea noului Contract cadru de concesiune de bunuri proprietate publică sau privata a municipiului Deva

Hotararea nr. 31 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 21 m.p., situat în Deva, Aleea Panseluţelor, lângă bl.24 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea domnului Both Robert Alexandru

Hotararea nr. 31 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 21 m.p., situat în Deva, Aleea Panseluţelor, lângă bl.24 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea domnului Both Robert Alexandru

Hotararea nr. 32 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.95/2005 privind transmiterea în folosinţă gratuită a Ştrandului municipal Deva, Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva

Hotararea nr. 32 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.95/2005 privind transmiterea în folosinţă gratuită a Ştrandului municipal Deva, Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva

Hotararea nr. 33 privind concesionarea prin licitaţie publică a Ştrandului Municipal Deva

Hotararea nr. 33 privind concesionarea prin licitaţie publică a Ştrandului Municipal Deva

Hotararea nr. 34 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 40 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Calea Zarandului, f.n.

Hotararea nr. 34 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 40 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Calea Zarandului, f.n.

Hotararea nr. 35 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 83 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 35 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 83 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotararea nr. 36 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 83 m.p, situat în Deva, str. M. Kogalniceanu, f.n., din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Bogdy Marj SRL

Hotararea nr. 36 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 83 m.p, situat în Deva, str. M. Kogalniceanu, f.n., din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Bogdy Marj SRL

Hotararea nr. 37 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.60/2010, privind aprobarea documentaţiei tehnico economice - Studiu de Oportunitate pentru investiţia «Sistem de supraveghere video în zona de acţiune urbană» Deva, cu modificările ulerioare

Hotararea nr. 37 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.60/2010, privind aprobarea documentaţiei tehnico economice - Studiu de Oportunitate pentru investiţia «Sistem de supraveghere video în zona de acţiune urbană» Deva, cu modificările ulerioare

Hotararea nr. 38 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.61/2010 privind aprobarea depunerii proiectului <> Deva, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 38 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.61/2010 privind aprobarea depunerii proiectului <> Deva, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 39 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.175/2012 privind aderarea Municipiului Deva prin Consiliul local Deva la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

Hotararea nr. 39 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.175/2012 privind aderarea Municipiului Deva prin Consiliul local Deva la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân"

Hotararea nr. 40 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.132/2000, privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generala a Acţionarilor a Societăţii Comerciale “Urban –Construct” SA Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 40 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.132/2000, privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generala a Acţionarilor a Societăţii Comerciale "Urban -Construct" SA Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 41 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.215/2012 pentru desemnarea reprezentantului legal al Consiliului local Deva în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor - Judeţul Hunedoara”

Hotararea nr. 41 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.215/2012 pentru desemnarea reprezentantului legal al Consiliului local Deva în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor - Judeţul Hunedoara"

Hotararea nr. 42 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 311/2008, privind asocierea municipiului Deva cu Judeţul Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 42 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 311/2008, privind asocierea municipiului Deva cu Judeţul Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA", cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 43 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.17/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 43 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.17/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 44 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.74/2011, privind desemnarea unor reprezentanţi în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Conurbaţia Corvina”, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 44 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.74/2011, privind desemnarea unor reprezentanţi în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Conurbaţia Corvina", cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 45 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local Deva cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru constituirea Asociaţiei “Salvital” Hunedoara, ulterior modificată

Hotararea nr. 45 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local Deva cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru constituirea Asociaţiei \"Salvital\" Hunedoara, ulterior modificată

Hotararea nr. 46 privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” domnului Mircea Păcurariu

Hotararea nr. 46 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Deva" domnului Mircea Păcurariu

Hotararea nr. 47 privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” domnului Adrian Sitaru

Hotararea nr. 47 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Deva" domnului Adrian Sitaru

Hotararea nr. 48 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 48 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 49 privind propunerea evaluării performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Deva

Hotararea nr. 49 privind propunerea evaluării performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Deva

Hotararea nr. 50 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului doamnei Filip Vasu Lia Mlădiţa, Manager al “Centrului Cultural Drăgan Muntean“ din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 50 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului doamnei Filip Vasu Lia Mlădiţa, Manager al "Centrului Cultural Drăgan Muntean" din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 51 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.144/2012 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia

Hotararea nr. 51 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.144/2012 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia

Hotararea nr. 52 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2013 pe seama contribuabilului Fundaţia Misionar Creştină Iosua, cu sediul în Deva, str.Zăvoi, nr.20, cod fiscal 11970828

Hotararea nr. 52 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2013 pe seama contribuabilului Fundaţia Misionar Creştină Iosua, cu sediul în Deva, str.Zăvoi, nr.20, cod fiscal 11970828

Hotararea nr. 53 privind aprobarea actului adiţional nr.2 la contractul de închiriere nr.10398/01.10.2010 încheiat între Municipiul Deva şi Partidul Naţional Liberal – Filiala Judeţului Hunedoara, pentru spaţiul situat în Deva, str.Avram Iancu, bl.H1, parter şi etaj 1

Hotararea nr. 53 privind aprobarea actului adiţional nr.2 la contractul de închiriere nr.10398/01.10.2010 încheiat între Municipiul Deva şi Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţului Hunedoara, pentru spaţiul situat în Deva, str.Avram Iancu, bl.H1, parter şi etaj 1

Hotararea nr. 54 privind aprobarea încheierii “Convenţiei de colaborare” între Consiliul local Deva – Direcţia de asistenţă socială Deva şi Episcopia Ortodoxă a Devei şi Hunedoarei - Sectorul Social Filantropic

Hotararea nr. 54 privind aprobarea încheierii "Convenţiei de colaborare" între Consiliul local Deva - Direcţia de asistenţă socială Deva şi Episcopia Ortodoxă a Devei şi Hunedoarei - Sectorul Social Filantropic

Hotararea nr. 55 privind aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2013, stabilite de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului “Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”

Hotararea nr. 55 privind aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2013, stabilite de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului "Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii"

Hotararea nr. 56 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 56 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 57 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 57 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 58 privind aprobarea Documentaţiei tehnico economice a obiectivului: „Reparaţii curente cantină socială Deva – zona bucătarie şi servire socială” la imobilul – Cantină, situat în Deva, str.Titu Maiorescu, nr.24, aflat în administrarea Serviciului public administrare pieţe,târguri, cantină Deva, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr. 58 privind aprobarea Documentaţiei tehnico economice a obiectivului: „Reparaţii curente cantină socială Deva - zona bucătarie şi servire socială" la imobilul - Cantină, situat în Deva, str.Titu Maiorescu, nr.24, aflat în administrarea Serviciului public administrare pieţe,târguri, cantină Deva, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr. 59 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.344/2010 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea Parcului Municipal Cetate” din Deva, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 59 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.344/2010 privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitarea Parcului Municipal Cetate" din Deva, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 60 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.223/2010, privind aprobarea documentaţiei tehnico economice - Plan de organizare a circulaţiei şi Studiu de fezabilitate pentru investiţia “Sistem integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 60 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.223/2010, privind aprobarea documentaţiei tehnico economice - Plan de organizare a circulaţiei şi Studiu de fezabilitate pentru investiţia "Sistem integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva", cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 61 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.310/2010, privind aprobarea depunerii proiectului ”Sistem integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 61 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.310/2010, privind aprobarea depunerii proiectului "Sistem integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva" la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 62 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 62 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 63 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.108/2012 privind aprobarea retragerii concesiunii pentru unele terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, atribuite unor persoane fizice şi juridice, pentru neplata la termen a redevenţei anuale

Hotararea nr. 63 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.108/2012 privind aprobarea retragerii concesiunii pentru unele terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, atribuite unor persoane fizice şi juridice, pentru neplata la termen a redevenţei anuale

Hotararea nr. 64 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.29/2013, pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării şi funcţionării de terase sezoniere

Hotararea nr. 64 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.29/2013, pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării şi funcţionării de terase sezoniere

Hotararea nr. 65 privind reglementarea activităţii de comercializare stradală a pepenilor în municipiul Deva pentru anul 2013

Hotararea nr. 65 privind reglementarea activităţii de comercializare stradală a pepenilor în municipiul Deva pentru anul 2013

Hotararea nr. 66 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 66 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 67 privind trecerea unui imobil situat în Deva, str.Victor Şuiagă, nr.10 din domeniul privat în domeniul public al municipiului Deva şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotararea nr. 67 privind trecerea unui imobil situat în Deva, str.Victor Şuiagă, nr.10 din domeniul privat în domeniul public al municipiului Deva şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotararea nr. 68 privind asocierea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea realizării în comun a obiectivului de investiţii “Muzeul Satului Hunedorean“

Hotararea nr. 68 privind asocierea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea realizării în comun a obiectivului de investiţii "Muzeul Satului Hunedorean"

Hotararea nr. 69 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare terenuri de sport în incinta Şcolii Gimnaziale Andrei Şaguna” din municipiul Deva

Hotararea nr. 69 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare terenuri de sport în incinta Şcolii Gimnaziale Andrei Şaguna" din municipiul Deva

Hotararea nr. 70 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizarea bazei sportive de la Colegiul Ion Mincu Deva - teren de handbal”

Hotararea nr. 70 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizarea bazei sportive de la Colegiul Ion Mincu Deva - teren de handbal"

Hotararea nr. 71 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitare Corp A prin schimbarea instalaţiilor electrice interioare la Colegiul Naţional Ion Mincu”- Deva

Hotararea nr. 71 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitare Corp A prin schimbarea instalaţiilor electrice interioare la Colegiul Naţional Ion Mincu"- Deva

Hotararea nr. 72 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiţii „Modernizare pista de atletism şi pista de sărituri la Colegiul Naţional Sportiv Cetate - Deva”

Hotararea nr. 72 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiţii „Modernizare pista de atletism şi pista de sărituri la Colegiul Naţional Sportiv Cetate - Deva"

Hotararea nr. 73 privind aprobarea Studiului de fezabilitatela obiectivul de investiţii „Amenajare teren de minifotbal Colegiul Naţional Sportiv Cetate - Deva”

Hotararea nr. 73 privind aprobarea Studiului de fezabilitatela obiectivul de investiţii „Amenajare teren de minifotbal Colegiul Naţional Sportiv Cetate - Deva"

Hotararea nr. 74 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie în vederea înlăturării efectelor produse de alunecarea terenului la blocul 47 - Aleea Teilor” din municipiul Deva

Hotararea nr. 74 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie în vederea înlăturării efectelor produse de alunecarea terenului la blocul 47 - Aleea Teilor" din municipiul Deva

Hotararea nr. 75 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R.- în Municipiul Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 75 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R.- în Municipiul Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 76 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii transportului cu metroul şi a cuantumului acesteia, pentru domnul Bat Gabriel Vittorio, persoana cu handicap accentuat

Hotararea nr. 76 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii transportului cu metroul şi a cuantumului acesteia, pentru domnul Bat Gabriel Vittorio, persoana cu handicap accentuat

Hotararea nr. 77 privind aprobarea pierderilor anuale de energie termică în sistemul de distribuţie

Hotararea nr. 77 privind aprobarea pierderilor anuale de energie termică în sistemul de distribuţie

Hotararea nr. 78 privind suportarea de la bugetul local al Municipiului Deva a cheltuielilor ocazionate cu prilejul sărbătoririi “Zilei Internaţionale a Femeii”- 8 martie 2013

Hotararea nr. 78 privind suportarea de la bugetul local al Municipiului Deva a cheltuielilor ocazionate cu prilejul sărbătoririi "Zilei Internaţionale a Femeii"- 8 martie 2013

Hotararea nr. 79 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.39/2012, privind aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, precum şi desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar şi particular, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 79 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.39/2012, privind aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, precum şi desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar şi particular, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 80 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.344/2012, privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2012-2013, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 80 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.344/2012, privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2012-2013, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 81 privind aprobarea Regulamentului pentru calculul şi repartizarea căldurii şi apei calde la blocul 1- ANL3, str. Mihai Eminescu, nr. 119, Deva

Hotararea nr. 81 privind aprobarea Regulamentului pentru calculul şi repartizarea căldurii şi apei calde la blocul 1- ANL3, str. Mihai Eminescu, nr. 119, Deva

Hotararea nr. 82 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotararea nr. 82 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotararea nr. 83 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de reparaţii „Reabilitare acoperiş clădire Şcoala gimnazială Andrei Şaguna” din municipiul Deva

Hotararea nr. 83 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de reparaţii „Reabilitare acoperiş clădire Şcoala gimnazială Andrei Şaguna" din municipiul Deva

Hotararea nr. 84 privind acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani domnului Suciu Iuliu Camil

Hotararea nr. 84 privind acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani domnului Suciu Iuliu Camil

HOTARAREA nr.85 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădirile situate pe str. Împăratul Traian nr.31-33, aferent anului 2013, pe seama contribuabilului Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva, cu sediul în Deva, str.Împăratul Traian nr.33, cod fiscal 2111757

HOTARAREA nr.85 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădirile situate pe str. Împăratul Traian nr.31-33, aferent anului 2013, pe seama contribuabilului Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva, cu sediul în Deva, str.Împăratul Traian nr.33, cod fiscal 2111757

Hotararea nr. 86 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2013 pe seama contribuabilului Fundaţia Sfantul Francisc, cu sediul în Deva, str.Progresului nr.6, cod fiscal 5013605

Hotararea nr. 86 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2013 pe seama contribuabilului Fundaţia Sfantul Francisc, cu sediul în Deva, str.Progresului nr.6, cod fiscal 5013605

Hotararea nr. 87 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie

Hotararea nr. 87 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie

Hotararea nr. 88 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Filip Vasu Lia Mlădiţa, Manager al Centrului Cultural „Drăgan Muntean“ din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 88 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Filip Vasu Lia Mlădiţa, Manager al Centrului Cultural „Drăgan Muntean" din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 89 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 89 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 90 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 90 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 91 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de “administrator de imobile” la asociaţiile de proprietari, precum şi modalitatea de retragere a certificatului de atestare

Hotararea nr. 91 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de "administrator de imobile" la asociaţiile de proprietari, precum şi modalitatea de retragere a certificatului de atestare

Hotararea nr. 92 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 92 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 93 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai, fostă Titu Maiorescu, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 93 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai, fostă Titu Maiorescu, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 94 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 94 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 95 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012, privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 95 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012, privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 96 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului şi a Municipiului Deva, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 96 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului şi a Municipiului Deva, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 97 privind participarea municipiului Deva prin Consiliului local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva – Serviciul Judeţean de Medicină Legală – Hunedoara, la cea de a 6 - a ediţie a manifestării ştiinţifice cu temele “Orientări actuale în expertiza medico-legală traumatologică” şi “Erori medicale litigioase - probleme legislative” care se va desfăşura la Deva în perioada 04 - 05 aprilie 2013

Hotararea nr. 97 privind participarea municipiului Deva prin Consiliului local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva - Serviciul Judeţean de Medicină Legală - Hunedoara, la cea de a 6 - a ediţie a manifestării ştiinţifice cu temele "Orientări actuale în expertiza medico-legală traumatologică" şi "Erori medicale litigioase - probleme legislative" care se va desfăşura la Deva în perioada 04 - 05 aprilie 2013

Hotararea nr. 98 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.251/2012 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona Parcului I.C.Brătianu”

Hotararea nr. 98 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.251/2012 privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona Parcului I.C.Brătianu"

Hotararea nr. 99 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, Sat Cristur”

Hotararea nr. 99 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, Sat Cristur"

Hotararea nr. 100 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, Bulevardul Nicolae Bălcescu, din municipiul Deva”

Hotararea nr. 100 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, Bulevardul Nicolae Bălcescu, din municipiul Deva"

Hotararea nr. 101 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, strada Mihai Viteazu, din municipiul Deva”

Hotararea nr. 101 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, strada Mihai Viteazu, din municipiul Deva"

Hotararea nr. 102 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, Aleea Romanilor, Bl.15-16 din municipiul Deva”

Hotararea nr. 102 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, Aleea Romanilor, Bl.15-16 din municipiul Deva"

Hotararea nr. 103 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, Aleea Romanilor, Bl.25-26 din municipiul Deva”

Hotararea nr. 103 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, Aleea Romanilor, Bl.25-26 din municipiul Deva"

Hotararea nr. 104 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, Aleea Panseluţelor, din municipiul Deva”

Hotararea nr. 104 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă, Aleea Panseluţelor, din municipiul Deva"

Hotararea nr. 105 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc joacă Aleea Pescarilor în municipiul Deva”

Hotararea nr. 105 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare loc joacă Aleea Pescarilor în municipiul Deva"

Hotararea nr. 106 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI – la obiectivul de investiţii „Anvelopare clădiri Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna” din municipiul Deva

Hotararea nr. 106 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI - la obiectivul de investiţii „Anvelopare clădiri Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna" din municipiul Deva

Hotararea nr. 107 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.128/2012, privind aprobarea contribuţiei Consiliului local pentru asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii pentru investiţia „Bloc de locuinţe pentru tineret, bloc 1, str. M. Eminescu, Deva”

Hotararea nr. 107 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.128/2012, privind aprobarea contribuţiei Consiliului local pentru asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii pentru investiţia „Bloc de locuinţe pentru tineret, bloc 1, str. M. Eminescu, Deva"

Hotararea nr. 108 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI – la obiectivul de investiţii „Reparaţii instalaţii electrice la Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna” din municipiul Deva

Hotararea nr. 108 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI - la obiectivul de investiţii „Reparaţii instalaţii electrice la Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna" din municipiul Deva

Hotararea nr. 109 privind Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI – la obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp B prin schimbarea instalaţiilor electrice interioare” la Colegiul Ion Mincu - Deva

Hotararea nr. 109 privind Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI - la obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp B prin schimbarea instalaţiilor electrice interioare" la Colegiul Ion Mincu - Deva

Hotararea nr. 110 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI – la obiectivul de investiţii „Reabilitare şcoală prin schimbarea instalaţiilor electrice interioare” la Şcoala Andrei Mureşanu aparţinătoare Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu

Hotararea nr. 110 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI - la obiectivul de investiţii „Reabilitare şcoală prin schimbarea instalaţiilor electrice interioare" la Şcoala Andrei Mureşanu aparţinătoare Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu

Hotararea nr. 111 privind Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI – la obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp B prin montare termosistem şi schimbare tâmplării exterioare la Colegiul Ion Mincu” - Deva

Hotararea nr. 111 privind Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI - la obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp B prin montare termosistem şi schimbare tâmplării exterioare la Colegiul Ion Mincu" - Deva

Hotararea nr. 112 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI – la obiectivul de investiţii „Reabilitare şcoală prin montare termosistem şi schimbare tâmplării exterioare” la Şcoala Andrei Mureşanu aparţinătoare Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu

Hotararea nr. 112 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI - la obiectivul de investiţii „Reabilitare şcoală prin montare termosistem şi schimbare tâmplării exterioare" la Şcoala Andrei Mureşanu aparţinătoare Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu

Hotararea nr. 113 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 166/2008, privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003, republicata, ulterior modificata

Hotararea nr. 113 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 166/2008, privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003, republicata, ulterior modificata

Hotararea nr. 114 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 99/2012, privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicata

Hotararea nr. 114 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 99/2012, privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicata

Hotararea nr. 115 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.220/2008 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe, proprietate personală, în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003 ulterior modificata

Hotararea nr. 115 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.220/2008 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe, proprietate personală, în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003 ulterior modificata

Hotararea nr. 116 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr. 271/2012 privind aprobarea actelor aditionale la Contractele de comodat incheiate cu tinerii beneficiari ai Legii nr. 15/2003, republicata, privind terenul atribuit in Municipiul Deva-Cristur, ulterior modificata

Hotararea nr. 116 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr. 271/2012 privind aprobarea actelor aditionale la Contractele de comodat incheiate cu tinerii beneficiari ai Legii nr. 15/2003, republicata, privind terenul atribuit in Municipiul Deva-Cristur, ulterior modificata

Hotararea nr. 117 privind modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului local al municipiului Deva nr. 470/2008, nr.106/2009, nr.193/2009, ulterior modificate

Hotararea nr. 117 privind modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului local al municipiului Deva nr. 470/2008, nr.106/2009, nr.193/2009, ulterior modificate

Hotararea nr. 118 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003

Hotararea nr. 118 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003

Hotararea nr. 119 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr. 49/2003

Hotararea nr. 119 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr. 49/2003

Hotararea nr. 120 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.315/2006 privind procedura şi condiţiile de refacere a domeniului public afectat în urma executării lucrărilor de instalare a reţelelor subterane de utilităţi în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 120 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.315/2006 privind procedura şi condiţiile de refacere a domeniului public afectat în urma executării lucrărilor de instalare a reţelelor subterane de utilităţi în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 121 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.45/2009 privind reglementarea gratuităţii transportului local în comun pe raza municipiului Deva şi a satelor aparţinătoare

Hotararea nr. 121 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.45/2009 privind reglementarea gratuităţii transportului local în comun pe raza municipiului Deva şi a satelor aparţinătoare

Hotararea nr. 122 privind aprobarea reţelei şcolare a unitătilor de învăţământ care funcţionează pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul şcolar 2013 - 2014

Hotararea nr. 122 privind aprobarea reţelei şcolare a unitătilor de învăţământ care funcţionează pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul şcolar 2013 - 2014

Hotararea nr. 123 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 123 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 124 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 124 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 125 privind darea în administrare către Direcţia Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria a suprafeţei de 340,81 ha fond forestier proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 125 privind darea în administrare către Direcţia Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria a suprafeţei de 340,81 ha fond forestier proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 126 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.293/2012 privind suportarea din bugetul general al Municipiului Deva a sumelor necesare pentru acordarea de către angajator de cadouri în bani şi în natură în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, precum şi a salariaţilor cu prilejul sărbătorii Crăciunului

Hotararea nr. 126 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.293/2012 privind suportarea din bugetul general al Municipiului Deva a sumelor necesare pentru acordarea de către angajator de cadouri în bani şi în natură în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, precum şi a salariaţilor cu prilejul sărbătorii Crăciunului

Hotararea nr. 127 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.78/2013 privind suportarea de la bugetul local al municipiului Deva a cheltuielilor ocazionate cu prilejul sărbătoririi “Zilei Internaţionale a Femeii” – 08 Martie 2013

Hotararea nr. 127 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.78/2013 privind suportarea de la bugetul local al municipiului Deva a cheltuielilor ocazionate cu prilejul sărbătoririi "Zilei Internaţionale a Femeii" - 08 Martie 2013

Hotararea nr. 128 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 128 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 129 privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva”domnului Nicolae Moldoveanu

Hotararea nr. 129 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Deva"domnului Nicolae Moldoveanu

Hotararea nr. 130 privind Aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 31 martie 2013

Hotararea nr. 130 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 31 martie 2013

Hotararea nr. 131 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al “Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 131 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al "Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură" din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 132 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 132 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 133 privind stabilirea unor norme privind ordinea şi liniştea publică, circulaţia pe drumurile publice, activitatea comercială, disciplina în construcţii şi protecţia mediului în municipiul Deva

Hotărârea nr. 133 privind stabilirea unor norme privind ordinea şi liniştea publică, circulaţia pe drumurile publice, activitatea comercială, disciplina în construcţii şi protecţia mediului în municipiul Deva

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea noilor tarife de intrare la Complexul Aqualand Deva şi susţinerea din bugetul local al municipiului Deva a tarifului de intrare la Complexul Aqualand unor categorii de persoane

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea noilor tarife de intrare la Complexul Aqualand Deva şi susţinerea din bugetul local al municipiului Deva a tarifului de intrare la Complexul Aqualand unor categorii de persoane

Hotărârea nr. 135 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 133/2010 privind aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condiţiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva

Hotărârea nr. 135 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 133/2010 privind aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condiţiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva

Hotărârea nr. 136 privind aprobarea listei centralizate a imobilelor din domeniul privat al statului şi al Municipiului Deva, respectiv din domeniul public al municipiului Deva, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Deva prin Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Hotărârea nr. 136 privind aprobarea listei centralizate a imobilelor din domeniul privat al statului şi al Municipiului Deva, respectiv din domeniul public al municipiului Deva, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Deva prin Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Hotărârea nr. 137 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 137 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 138 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 138 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 139 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 139 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 140 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 140 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 141 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilul ANL1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 141 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilul ANL1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 142 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.314/2011 privind aprobarea contractelor-cadru de închiriere şi de vânzare - cumpărare pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 142 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.314/2011 privind aprobarea contractelor-cadru de închiriere şi de vânzare - cumpărare pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 143 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţia de locuinţă, trecut în proprietatea statului, situat în Deva, Aleea Moţilor, bloc A1-5, scara V, parter, ap.2, către Hălmăgean Zita, titularul contractului de închiriere nr.8685/24.05.1999

Hotărârea nr. 143 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţia de locuinţă, trecut în proprietatea statului, situat în Deva, Aleea Moţilor, bloc A1-5, scara V, parter, ap.2, către Hălmăgean Zita, titularul contractului de închiriere nr.8685/24.05.1999

Hotărârea nr. 144 privind aprobarea unor măsuri referitoare la implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015

Hotărârea nr. 144 privind aprobarea unor măsuri referitoare la implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015

Hotărârea nr. 145 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului - Şcoală Primară Sântuhalm, situat în localitatea Sântuhalm, în cămin pentru persoane vârstnice

Hotărârea nr. 145 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului - Şcoală Primară Sântuhalm, situat în localitatea Sântuhalm, în cămin pentru persoane vârstnice

Hotărârea nr. 146 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Şcoala Primară Archia, situat în localitatea Archia, în clădire administrativ-culturală

Hotărârea nr. 146 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Şcoala Primară Archia, situat în localitatea Archia, în clădire administrativ-culturală

Hotărârea nr. 147 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Şcoală Primară Bârcea Mică situat în localitatea Bârcea Mică, strada Câmpului, nr.9, în clădire administrativ-culturală

Hotărârea nr. 147 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Şcoală Primară Bârcea Mică situat în localitatea Bârcea Mică, strada Câmpului, nr.9, în clădire administrativ-culturală

Hotărârea nr. 148 privind schimbarea destinaţiei imobilului - Grădiniţa cu Program Prelungit nr.4, situat în Deva, P-ţa Unirii, nr.16, în sediu administrativ

Hotărârea nr. 148 privind schimbarea destinaţiei imobilului - Grădiniţa cu Program Prelungit nr.4, situat în Deva, P-ţa Unirii, nr.16, în sediu administrativ

Hotărârea nr. 149 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de închiriere nr.1/2009

Hotărârea nr. 149 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de închiriere nr.1/2009

Hotărârea nr. 150 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 150 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 151 privind solicitarea transmiterii din proprietatea Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local Deva, a imobilului-clădire situat în Deva, str.Octavian Goga fosta Karl Marx, nr.4

Hotărârea nr. 151 privind solicitarea transmiterii din proprietatea Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local Deva, a imobilului-clădire situat în Deva, str.Octavian Goga fosta Karl Marx, nr.4

Hotărârea nr. 152 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean în domeniul public al Municipiul Deva şi administrarea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 152 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean în domeniul public al Municipiul Deva şi administrarea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 153 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.296/2011 privind aprobarea retragerii concesiunii pentru unele terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, atribuite unor persoane fizice şi juridice, pentru neplata la termen a redevenţei anuale

Hotărârea nr. 153 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.296/2011 privind aprobarea retragerii concesiunii pentru unele terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, atribuite unor persoane fizice şi juridice, pentru neplata la termen a redevenţei anuale

Hotărârea nr. 154 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de comodat nr.7114/2008

Hotărârea nr. 154 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de comodat nr.7114/2008

Hotărârea nr. 155 privind aprobarea actelor adiţionale la contractele încheiate cu crescătorii de animale în vederea exploatării păşunilor de pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 155 privind aprobarea actelor adiţionale la contractele încheiate cu crescătorii de animale în vederea exploatării păşunilor de pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 156 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 156 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 157 privind aprobarea documentaţiei la obiectivul „Reparaţii platformă adiacentă fântânii din Piaţa Victoriei” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 157 privind aprobarea documentaţiei la obiectivul „Reparaţii platformă adiacentă fântânii din Piaţa Victoriei" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 158 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respective autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al Municipiului Deva

Hotărârea nr. 158 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respective autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al Municipiului Deva

Hotărârea nr. 159 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 37 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 159 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 37 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 160 privind aprobarea scoaterii definitive din fond forestier naţional proprietate publică a Municipiului Deva a suprafeţei de 3793 mp, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetăţii Deva”, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 160 privind aprobarea scoaterii definitive din fond forestier naţional proprietate publică a Municipiului Deva a suprafeţei de 3793 mp, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetăţii Deva", monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 161 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de delegare de gestiune a Serviciului public comunitar de salubrizare a municipiului Deva pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare în municipiul Deva

Hotărârea nr. 161 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de delegare de gestiune a Serviciului public comunitar de salubrizare a municipiului Deva pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare în municipiul Deva

Hotărârea nr. 162 privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea Parcului Municipal Cetate” din Deva

Hotărârea nr. 162 privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea Parcului Municipal Cetate" din Deva

Hotararea nr. 163 privind aprobarea situaţiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva şi a procesului – verbal de inventariere pe anul 2012

Hotararea nr. 163 privind aprobarea situaţiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva şi a procesului - verbal de inventariere pe anul 2012

Hotararea nr. 164 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere, în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 164 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere, în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 165 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Vîrvoni-Dreghici Andreea-Daniela, a unei suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă, situată în imobilul ANL1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 165 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Vîrvoni-Dreghici Andreea-Daniela, a unei suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă, situată în imobilul ANL1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 166 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai - fostă Titu Maiorescu, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 166 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai - fostă Titu Maiorescu, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 167 privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Deva, cartier Gojdu, Aleea Pescarilor nr.15

Hotararea nr. 167 privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Deva, cartier Gojdu, Aleea Pescarilor nr.15

Hotararea nr. 168 privind aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social

Hotararea nr. 168 privind aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social

Hotararea nr. 169 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.71/2012 privind aprobarea noilor tarife pentru lucrările specifice Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală şi a Hotărârii Consiliului local nr.299/2012 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.71/2012

Hotararea nr. 169 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.71/2012 privind aprobarea noilor tarife pentru lucrările specifice Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală şi a Hotărârii Consiliului local nr.299/2012 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.71/2012

Hotararea nr. 170 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 170 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 171 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Episcopia Devei şi Hunedoarei, a terenului în suprafaţă de 710 m.p. situat în Deva, cartierul Viile Noi, str.16 Februarie, nr.1

Hotararea nr. 171 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Episcopia Devei şi Hunedoarei, a terenului în suprafaţă de 710 m.p. situat în Deva, cartierul Viile Noi, str.16 Februarie, nr.1

Hotararea nr. 172 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 172 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 173 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.274/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru investiţia “Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii Deva, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva”

Hotararea nr. 173 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.274/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru investiţia "Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii Deva, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva"

Hotararea nr. 174 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.275/2008, privind aprobarea asocierii dintre municipiul Deva, prin Consiliul local al municipiului Deva şi judeţul Hunedoara, prin Consiliul judeţean Hunedoara, în vederea depunerii şi implementării proiectului „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii Deva, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva” cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 174 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.275/2008, privind aprobarea asocierii dintre municipiul Deva, prin Consiliul local al municipiului Deva şi judeţul Hunedoara, prin Consiliul judeţean Hunedoara, în vederea depunerii şi implementării proiectului „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii Deva, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva" cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 175 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 175 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 176 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru obiectivul – Centru de management al deşeurilor – Staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică şi depozit conform de deşeuri în localitatea Bârcea Mare, judeţul Hunedoara, din cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 176 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru obiectivul - Centru de management al deşeurilor - Staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică şi depozit conform de deşeuri în localitatea Bârcea Mare, judeţul Hunedoara, din cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 177 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.207/2012, privind Reglementarea circulaţiei pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - pe tronsonul cuprins între intersecţia cu str.Libertăţii şi Piaţa Victoriei, ulterior modificată

Hotararea nr. 177 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.207/2012, privind Reglementarea circulaţiei pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - pe tronsonul cuprins între intersecţia cu str.Libertăţii şi Piaţa Victoriei, ulterior modificată

Hotararea nr. 178 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.59/2010, privind aprobarea şi asumarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Deva şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectelor individuale aferente acestuia, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 178 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.59/2010, privind aprobarea şi asumarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Deva şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectelor individuale aferente acestuia, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 179 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva”, respectiv bl.17 str. Împăratul Traian, bl.15 B-dul N.Bălcescu, bl.41 str.Minerului şi bl.E8 Aleea Crinilor

Hotararea nr. 179 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva", respectiv bl.17 str. Împăratul Traian, bl.15 B-dul N.Bălcescu, bl.41 str.Minerului şi bl.E8 Aleea Crinilor

Hotararea nr. 180 privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva” – Blocurile: 15 – B-dul N. Bălcescu; 41 - str.Minerului; E8 - Aleea Crinilor, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 180 privind aprobarea depunerii proiectului "Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva" - Blocurile: 15 - B-dul N. Bălcescu; 41 - str.Minerului; E8 - Aleea Crinilor, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 181 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice şi de aplicare a măsurilor tehnico-administrative de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 181 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice şi de aplicare a măsurilor tehnico-administrative de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 182 privind solicitarea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, Piaţa Unirii, nr.16, în care a funcţionat Grădiniţa cu Program Prelungit nr.4, în sediu administrativ

Hotararea nr. 182 privind solicitarea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, Piaţa Unirii, nr.16, în care a funcţionat Grădiniţa cu Program Prelungit nr.4, în sediu administrativ

Hotararea nr. 183 privind aprobarea înstrăinării prin licitaţie publică a imobilului-construcţie alcătuit din spaţiile în suprafaţă construită totală de 77 mp şi suprafaţă utilă totală de 68 mp, împreună cu cotele părţi din părţile comune în suprafaţă totală de 36 mp, situat în Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, scara B, mezanin, aparţinător domeniului privat al muncipiului Deva

Hotararea nr. 183 privind aprobarea înstrăinării prin licitaţie publică a imobilului-construcţie alcătuit din spaţiile în suprafaţă construită totală de 77 mp şi suprafaţă utilă totală de 68 mp, împreună cu cotele părţi din părţile comune în suprafaţă totală de 36 mp, situat în Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, scara B, mezanin, aparţinător domeniului privat al muncipiului Deva

Hotararea nr. 184 privind aprobarea Actelor adiţionale nr.2 la contractele încheiate cu crescătorii de animale în vederea exploatării păşunilor de pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 184 privind aprobarea Actelor adiţionale nr.2 la contractele încheiate cu crescătorii de animale în vederea exploatării păşunilor de pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 185 privind mărirea capitalului social al SC Aqualand Deva SRL

Hotararea nr. 185 privind mărirea capitalului social al SC Aqualand Deva SRL

Hotararea nr. 186 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.154/2000 privind participarea Consiliului local al municipiului Deva ca membru fondator la înfiintarea Asociatiei „Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva”

Hotararea nr. 186 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.154/2000 privind participarea Consiliului local al municipiului Deva ca membru fondator la înfiintarea Asociatiei „Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva"

Hotararea nr. 187 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investitii „Amenajare curte interioara la Adăpost de urgenţă pe timp de noapte - Deva”

Hotararea nr. 187 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investitii „Amenajare curte interioara la Adăpost de urgenţă pe timp de noapte - Deva"

Hotararea nr. 188 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru Lucrări de consolidare şi reparaţii de urgenţă la apartamentul 18, bloc 22, Aleea Romanilor, Cartier Dacia - Deva

Hotararea nr. 188 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru Lucrări de consolidare şi reparaţii de urgenţă la apartamentul 18, bloc 22, Aleea Romanilor, Cartier Dacia - Deva

Hotararea nr 189 privind Conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” domnului Juratoni Bogdan Andrei

Hotararea nr 189 privind Conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Deva" domnului Juratoni Bogdan Andrei

Hotararea nr. 190 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 190 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 191 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Episcopia Devei şi Hunedoarei, a terenului în suprafaţă de 1104 m.p. situat în Deva, strada Nicolae Grigorescu, nr.8

Hotararea nr. 191 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Episcopia Devei şi Hunedoarei, a terenului în suprafaţă de 1104 m.p. situat în Deva, strada Nicolae Grigorescu, nr.8

Hotararea nr. 192 privind modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului local al municipiului Deva nr.271/2012, nr.66/2011 şi nr.470/2008, ulterior modificate

Hotararea nr. 192 privind modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului local al municipiului Deva nr.271/2012, nr.66/2011 şi nr.470/2008, ulterior modificate

Hotararea nr. 193 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 193 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 194 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.275/2008, privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Deva, prin Consiliul local al municipiului Deva şi Judeţul Hunedoara, prin Consiliul judeţean Hunedoara, în vederea depunerii şi implementării proiectului “Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii Deva, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 194 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.275/2008, privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Deva, prin Consiliul local al municipiului Deva şi Judeţul Hunedoara, prin Consiliul judeţean Hunedoara, în vederea depunerii şi implementării proiectului "Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii Deva, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva", cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 195 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2011 privind reglementarea activităţii de imobilizare/blocare a roţilor vehiculelor şi remorcilor, oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public şi privat al municipiului Deva şi a activităţii de ridicare, transport, depozitare, eliberare a acestor vehicule şi remorcilor, cât şi a celor abandonate sau fără stăpân

Hotararea nr. 195 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2011 privind reglementarea activităţii de imobilizare/blocare a roţilor vehiculelor şi remorcilor, oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public şi privat al municipiului Deva şi a activităţii de ridicare, transport, depozitare, eliberare a acestor vehicule şi remorcilor, cât şi a celor abandonate sau fără stăpân

Hotararea nr. 196 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2013, privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotararea nr. 196 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2013, privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotararea nr. 197 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009, privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 197 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009, privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 198 privind aprobarea listei centralizate a imobilelor din domeniul privat al statului şi al municipiului Deva, respectiv din domeniul public al municipiului Deva, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Deva prin Direcţia de asistenţă socială Deva

Hotararea nr. 198 privind aprobarea listei centralizate a imobilelor din domeniul privat al statului şi al municipiului Deva, respectiv din domeniul public al municipiului Deva, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Deva prin Direcţia de asistenţă socială Deva

Hotararea nr. 199 privind solicitarea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, cartier Gojdu, Aleea Pescarilor nr.15, în care a funcţionat Grădiniţa cu program normal nr.2, în spaţiu destinat înfiinţării unui “Centru maternal pentru mamă şi copil”la nivelul municipiului Deva

Hotararea nr. 199 privind solicitarea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, cartier Gojdu, Aleea Pescarilor nr.15, în care a funcţionat Grădiniţa cu program normal nr.2, în spaţiu destinat înfiinţării unui "Centru maternal pentru mamă şi copil"la nivelul municipiului Deva

Hotararea nr. 200 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.143/2013 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţia de locuinţă, trecut în proprietatea statului, situat în Deva, Aleea Moţilor, bloc A1-5, scara V, parter, ap.2, către Hălmăgean Zita, titularul contractului de închiriere nr.8685/24.05.1999

Hotararea nr. 200 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.143/2013 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţia de locuinţă, trecut în proprietatea statului, situat în Deva, Aleea Moţilor, bloc A1-5, scara V, parter, ap.2, către Hălmăgean Zita, titularul contractului de închiriere nr.8685/24.05.1999

Hotararea nr. 201 privind aprobarea încheierii “Protocolului de cooperare dintre Municipiul Deva şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte”

Hotararea nr. 201 privind aprobarea încheierii "Protocolului de cooperare dintre Municipiul Deva şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte"

Hotararea nr. 202 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 202 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 203 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.122/2013, privind aprobarea reţelei şcolare a unitătilor de învăţământ care funcţionează pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul şcolar 2013 - 2014

Hotararea nr. 203 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.122/2013, privind aprobarea reţelei şcolare a unitătilor de învăţământ care funcţionează pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul şcolar 2013 - 2014

Hotararea nr. 204 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare teren de sport la Şcoala Generală Regina Maria - Deva”

Hotararea nr. 204 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare teren de sport la Şcoala Generală Regina Maria - Deva"

Hotararea nr. 205 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare teren sport la Liceul Pedagogic Sabin Drăgoi”

Hotararea nr. 205 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare teren sport la Liceul Pedagogic Sabin Drăgoi"

Hotararea nr. 206 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare teren de sport Liceul Teoretic Traian”

Hotararea nr. 206 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare teren de sport Liceul Teoretic Traian"

Hotararea nr. 207 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania, Şcoala Generală Eminescu - Petofi”

Hotararea nr. 207 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania, Şcoala Generală Eminescu - Petofi"

Hotararea nr. 208 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare teren sport la Liceul Teoretic Grigore Moisil”

Hotararea nr. 208 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare teren sport la Liceul Teoretic Grigore Moisil"

Hotararea nr. 209 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare teren sport la Liceul de Arte Sigismund Toduţă” - locaţia B - Str. Avram Iancu

Hotararea nr. 209 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare teren sport la Liceul de Arte Sigismund Toduţă" - locaţia B - Str. Avram Iancu

Hotararea nr. 210 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare teren sport în incinta Colegiului Tehnic Transilvania” Deva

Hotararea nr. 210 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare teren sport în incinta Colegiului Tehnic Transilvania" Deva

Hotararea nr. 211 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare teren de sport Şcoala Andrei Mureşanu”

Hotararea nr. 211 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare teren de sport Şcoala Andrei Mureşanu"

Hotararea nr. 212 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare teren sport la Liceul de Arte Sigismund Toduţă” - locaţia A - Str. Ciprian Porumbescu, nr.1

Hotararea nr. 212 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare teren sport la Liceul de Arte Sigismund Toduţă" - locaţia A - Str. Ciprian Porumbescu, nr.1

Hotararea nr. 213 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării “Canalizare pluvială şi modernizare Str.Bucovinei” din municipiul Deva.

Hotararea nr. 213 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării "Canalizare pluvială şi modernizare Str.Bucovinei" din municipiul Deva.

Hotararea nr. 214 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării “Canalizare menajeră Str.Bucovinei” din municipiul Deva

Hotararea nr. 214 privind aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrării "Canalizare menajeră Str.Bucovinei" din municipiul Deva

Hotararea nr. 215 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare incinta I - Dealul Cetăţii” din municipiul Deva

Hotararea nr. 215 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Alimentare cu apă şi canalizare incinta I - Dealul Cetăţii" din municipiul Deva

Hotararea nr. 216 privind aprobarea casării autoturismelor Daewoo Espero cu număr de înmatriculare HD-97-PNL şi Alfa Romeo 166 cu număr de înmatriculare HD-11-WST, precum şi stabilirea modului de valorificare a acestora

Hotararea nr. 216 privind aprobarea casării autoturismelor Daewoo Espero cu număr de înmatriculare HD-97-PNL şi Alfa Romeo 166 cu număr de înmatriculare HD-11-WST, precum şi stabilirea modului de valorificare a acestora

Hotararea nr. 217 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 217 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 218 privind acordarea unui mandat specialreprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”

Hotararea nr. 218 privind acordarea unui mandat specialreprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara"

Hotararea nr. 219 privnd conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” domnului Valentin Nobert Tărus

Hotararea nr. 219 privnd conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Deva" domnului Valentin Nobert Tărus

Hotararea nr. 220 privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” domnisoarei Florentina Costina Marincu

Hotararea nr. 220 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Deva" domnisoarei Florentina Costina Marincu

Hotararea nr.221 privind acordarea unui premiu profesorului – antrenor, Nicolae Alexe, care a contribuit la pregătirea sportivilor, care au obtinut performante deosebite la Olimpiadele si Concursurile Internationale

Hotararea nr.221 privind acordarea unui premiu profesorului - antrenor, Nicolae Alexe, care a contribuit la pregătirea sportivilor, care au obtinut performante deosebite la Olimpiadele si Concursurile Internationale

Hotararea nr. 222 privind modificarea Hotărârii Consililului local nr.122/2013 privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ care functionează pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul scolar 2013-2014, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 222 privind modificarea Hotărârii Consililului local nr.122/2013 privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ care functionează pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul scolar 2013-2014, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 223 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.139/2013 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 223 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.139/2013 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 224 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai, nr.27 - fostă Titu Maiorescu, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 224 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai, nr.27 - fostă Titu Maiorescu, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 225 privind aprobarea conditiilor minimale pe care trebuie să le îndeplinească depozitele de deseuri industriale reciclabile precum si dotările minimale necesare

Aprobarea conditiilor minimale pe care trebuie să le îndeplinească depozitele de deseuri industriale reciclabile precum si dotările minimale necesare

Hotararea nr. 226 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.188 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Crizantemelor,bloc M3

Hotararea nr. 226 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.188 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Crizantemelor,bloc M3

Hotararea nr. 227 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare parcare pe Aleea Crizantemelor din municipiul Deva”

Hotararea nr. 227 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare parcare pe Aleea Crizantemelor din municipiul Deva"

Hotararea nr. 228 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă - Progresul, strada Griviţei în municipiul Deva”

Hotararea nr. 228 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă - Progresul, strada Griviţei în municipiul Deva"

Hotararea nr. 229 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, pe strada Împăratul Traian, în municipiul Deva”

Hotararea nr. 229 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, pe strada Împăratul Traian, în municipiul Deva"

Hotararea nr. 230 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, Aleea Neptun în municipiul Deva”

Hotararea nr. 230 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, Aleea Neptun în municipiul Deva"

Hotararea nr. 231 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, pe Aleea Neptun -Vânătorul şi Pescarul - în municipiul Deva”

Hotararea nr. 231 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, pe Aleea Neptun -Vânătorul şi Pescarul - în municipiul Deva"

Hotararea nr. 232 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, Aleea Muncii în municipiul Deva”

Hotararea nr. 232 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, Aleea Muncii în municipiul Deva"

Hotararea nr. 233 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe Aleea Păcii, lângă şcoala Andrei Şaguna, în municipiul Deva”

Hotararea nr. 233 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe Aleea Păcii, lângă şcoala Andrei Şaguna, în municipiul Deva"

Hotararea nr. 234 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, Calea Zarandului intersecţie cu str.Mărăşti în municipiul Deva”

Hotararea nr. 234 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, Calea Zarandului intersecţie cu str.Mărăşti în municipiul Deva"

Hotararea nr. 235 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, strada Minerului, Uzo Balcan, în municipiul Deva”

Hotararea nr. 235 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, strada Minerului, Uzo Balcan, în municipiul Deva"

Hotararea nr. 236 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, strada M. Eminescu - Maxxa, în municipiul Deva”

Hotararea nr. 236 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, strada M. Eminescu - Maxxa, în municipiul Deva"

Hotararea nr. 237 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, Aleea Patriei în municipiul Deva”

Hotararea nr. 237 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, Aleea Patriei în municipiul Deva"

Hotararea nr. 238 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, strada Zăvoi, bl. 9 în municipiul Deva”

Hotararea nr. 238 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, strada Zăvoi, bl. 9 în municipiul Deva"

Hotararea nr. 239 privnd aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, strada Scărişoara în municipiul Deva”

Hotararea nr. 239 privnd aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, strada Scărişoara în municipiul Deva"

Hotararea nr. 240 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, Aleea Constructorilor în municipiul Deva”

Hotararea nr. 240 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, Aleea Constructorilor în municipiul Deva"

Hotararea nr. 241 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, strada Saturn în municipiul Deva”

Hotararea nr. 241 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă, strada Saturn în municipiul Deva"

Hotararea nr. 242 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării “Modificări de compartimentări interioare nestructurale la Grup Şcolar Teglas Gabor” din municipiul Deva

Hotararea nr. 242 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării "Modificări de compartimentări interioare nestructurale la Grup Şcolar Teglas Gabor" din municipiul Deva

Hotararea nr. 243 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, „Reabilitare Corp B prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare şi schimbarea instalaţiilor electrice interioare la Colegiul Ion Mincu” Deva

Hotararea nr. 243 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, „Reabilitare Corp B prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare şi schimbarea instalaţiilor electrice interioare la Colegiul Ion Mincu" Deva

Hotararea nr. 244 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie – DALI, la obiectivul de investiţii „Reabilitare şcoală prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare şi schimbarea instalaţiilor electrice interioare” la Şcoala Andrei Mureşanu aparţinătoare Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”

Hotararea nr. 244 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI, la obiectivul de investiţii „Reabilitare şcoală prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare şi schimbarea instalaţiilor electrice interioare" la Şcoala Andrei Mureşanu aparţinătoare Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu"

Hotararea nr. 245 privind aprobarea noilor organigrame, state de functii si Regulamente de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 245 privind aprobarea noilor organigrame, state de functii si Regulamente de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva si serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 246 privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Deva la 30 iunie 2013

Hotararea nr. 246 privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Deva la 30 iunie 2013

Hotararea nr. 247 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.178/2005 privind transmiterea în administrare a motoscuterului marca Peugeot Trekker, Serviciului public de întretinere si gospodărire municipală si aprobarea scoaterii din functiune, casării si valorificării acestuia

Hotararea nr. 247 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.178/2005 privind transmiterea în administrare a motoscuterului marca Peugeot Trekker, Serviciului public de întretinere si gospodărire municipală si aprobarea scoaterii din functiune, casării si valorificării acestuia

Hotararea nr. 248 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr.380/2010 privind transmiterea în folosintă gratuită către Serviciul public de întretinere si gospodărire municipală Deva a unor mijloace fixe si aprobarea scoaterii din funtiune, casării si valorificării masinii de dezăpezire

Hotararea nr. 248 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr.380/2010 privind transmiterea în folosintă gratuită către Serviciul public de întretinere si gospodărire municipală Deva a unor mijloace fixe si aprobarea scoaterii din funtiune, casării si valorificării masinii de dezăpezire

Hotararea nr. 249 privind aprobarea scoaterii din functiune, casării si valorificării autovehiculului tip Masină de trasat benzi

Hotararea nr. 249 privind aprobarea scoaterii din functiune, casării si valorificării autovehiculului tip Masină de trasat benzi

Hotararea nr. 250 privind aprobarea scoaterii din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe încadrate în categoria mijloace de transport si aflate în evidentele financiar-contabile ale Serviciului public de întretinere si gospodărire municipală Deva

Hotararea nr. 250 privind aprobarea scoaterii din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe încadrate în categoria mijloace de transport si aflate în evidentele financiar-contabile ale Serviciului public de întretinere si gospodărire municipală Deva

Hotararea nr. 251 privind participarea Municipiului Deva ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri

Hotararea nr. 251 privind participarea Municipiului Deva ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri

Hotararea nr. 252 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 252 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 253 privind constituirea unităţii locale de sprijinire a acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor la nivelul Municipiului Deva

Hotararea nr. 253 privind constituirea unităţii locale de sprijinire a acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor la nivelul Municipiului Deva

Hotararea nr. 254 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva şi Centrul Naţional “România Digitală”

Hotararea nr. 254 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva şi Centrul Naţional "România Digitală"

Hotararea nr. 255 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru “Amenajare terasă şi bar”, în Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, bl.4A, parter, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 255 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Amenajare terasă şi bar", în Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, bl.4A, parter, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 256 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Construire spaţiu comercial” Deva, DN7- Calea Zarandului, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 256 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru "Construire spaţiu comercial" Deva, DN7- Calea Zarandului, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 257 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extinderea imobilului existent cu un etaj, rezultând regimul de înălţime P+2E”, Deva, Piaţa Gării, nr.2, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 257 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extinderea imobilului existent cu un etaj, rezultând regimul de înălţime P+2E", Deva, Piaţa Gării, nr.2, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 258 privind constatarea încetării la termen a Contractului de concesiune nr.22018/2010 şi aprobarea procesului verbal de predare-primire nr.23720/2013

Hotararea nr. 258 privind constatarea încetării la termen a Contractului de concesiune nr.22018/2010 şi aprobarea procesului verbal de predare-primire nr.23720/2013

Hotararea nr. 259 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” a terenului în suprafaţă de 3815 m.p. situat în Deva, localitatea Sântuhalm şi a investiţiilor aferente

Hotararea nr. 259 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân" a terenului în suprafaţă de 3815 m.p. situat în Deva, localitatea Sântuhalm şi a investiţiilor aferente

Hotararea nr. 260 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înregistrarea în Cartea Funciară a unui teren în suprafaţă de 14631 mp situat în intravilanul municipiului Deva, din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a municipiului Deva

Hotararea nr. 260 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înregistrarea în Cartea Funciară a unui teren în suprafaţă de 14631 mp situat în intravilanul municipiului Deva, din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a municipiului Deva

Hotararea nr. 261 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.191/2013, privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Episcopia Devei şi Hunedoarei a terenului în suprafaţă de 1104 mp, situat în Deva, strada Nicolae Grigorescu, nr.8

Hotararea nr. 261 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.191/2013, privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Episcopia Devei şi Hunedoarei a terenului în suprafaţă de 1104 mp, situat în Deva, strada Nicolae Grigorescu, nr.8

Hotararea nr.262 privind preluarea contractului de comodat nr.112/2728/29.05.2008, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr.262 privind preluarea contractului de comodat nr.112/2728/29.05.2008, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 263 privind solicitarea transmiterii din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local Deva al unui imobil în suprafaţă de 322 m.p., situat în Deva, str. Abatorului, nr.25, actuală Nicolae Grigorescu

Hotararea nr. 263 privind solicitarea transmiterii din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local Deva al unui imobil în suprafaţă de 322 m.p., situat în Deva, str. Abatorului, nr.25, actuală Nicolae Grigorescu

Hotararea nr. 264 privind retragerea dreptului de administrare acordate Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi”, Grupului Şcolar „Grigore Moisil” şi Colegiului Naţional „Decebal” Deva asupra imobilelor siuate în Deva, str. Nicolae Grigorescu

Hotararea nr. 264 privind retragerea dreptului de administrare acordate Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi", Grupului Şcolar „Grigore Moisil" şi Colegiului Naţional „Decebal" Deva asupra imobilelor siuate în Deva, str. Nicolae Grigorescu

Hotararea nr. 265 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Biserica Creştină Baptistă ,,Sfânta Treime ”, a terenului în suprafaţă de 3000 m.p. situat în Deva,str.Mihai Eminescu, zona Cimitirului Bejan

Hotararea nr. 265 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Biserica Creştină Baptistă ,,Sfânta Treime ", a terenului în suprafaţă de 3000 m.p. situat în Deva,str.Mihai Eminescu, zona Cimitirului Bejan

Hotararea nr. 266 privind preluarea în proprietate cu titlu gratuit a bunurilor imobile ce revin Municipiului Deva în urma realizării investiţiei ce a făcut obiectul Contractului de asociere nr.1/2007

Hotararea nr. 266 privind preluarea în proprietate cu titlu gratuit a bunurilor imobile ce revin Municipiului Deva în urma realizării investiţiei ce a făcut obiectul Contractului de asociere nr.1/2007

Hotararea nr. 267 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării “Reabilitare pod peste râul Cerna în localitatea Bârcea Mică” din municipiul Deva

Hotararea nr. 267 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării "Reabilitare pod peste râul Cerna în localitatea Bârcea Mică" din municipiul Deva

Hotararea nr. 268 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 268 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 269 privind asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Naţional Sportiv ”Cetate” Deva, în vederea sprijinirii activitătii echipelor de fotbal seniori şi juniori ale Colegiului National Sportiv ”Cetate” din municipiul Deva

Hotararea nr. 269 privind asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Naţional Sportiv "Cetate" Deva, în vederea sprijinirii activitătii echipelor de fotbal seniori şi juniori ale Colegiului National Sportiv "Cetate" din municipiul Deva

Hotararea nr. 270 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.175/2011, privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice nr.74/2010 pentru executarea lucrării de întreţinere şi reparaţii străzi, alei carosabile, trotuare şi drumuri de pe raza municipiului Deva pe perioada 2011, 2012, 2013, 2014

Hotararea nr. 270 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.175/2011, privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice nr.74/2010 pentru executarea lucrării de întreţinere şi reparaţii străzi, alei carosabile, trotuare şi drumuri de pe raza municipiului Deva pe perioada 2011, 2012, 2013, 2014

Hotararea nr. 271 privind aprobarea participării Municipiului Deva în calitate de unitate administrativ teritorială la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national conform Ordinului Ministrului Mediului si Schimbărilor Climatice nr.1239/15.05.2013

Hotararea nr. 271 privind aprobarea participării Municipiului Deva în calitate de unitate administrativ teritorială la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national conform Ordinului Ministrului Mediului si Schimbărilor Climatice nr.1239/15.05.2013

Hotararea nr. 272 privind mărirea capitalului social al S.C. Aqualand Deva S.R.L.

Hotararea nr. 272 privind mărirea capitalului social al S.C. Aqualand Deva S.R.L.

Hotararea nr. 273 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 273 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 274 privind aprobarea închirierii unei suprafeţe cu destinaţia de locuinţă construită din fondurile statului, situată în Deva, Aleea Streiului, bl. 66, sc. 1, et. 10, ap. 64

Hotararea nr. 274 privind aprobarea închirierii unei suprafeţe cu destinaţia de locuinţă construită din fondurile statului, situată în Deva, Aleea Streiului, bl. 66, sc. 1, et. 10, ap. 64

Hotararea nr. 275 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2013 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 275 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2013 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 276 privind aprobarea preţului de vânzare al imobilului-construcţie alcătuit din spaţiile în suprafaţă construită totală de 77 mp şi suprafaţă utilă totală de 68 mp, împreună cu cotele părţi din părţile comune în suprafaţă totală de 36 mp, situat în Deva, str. Avram Iancu, bloc H1, scara B, mezanin, aparţinător domeniului privat al Muncipiului Deva

Hotararea nr. 276 privind aprobarea preţului de vânzare al imobilului-construcţie alcătuit din spaţiile în suprafaţă construită totală de 77 mp şi suprafaţă utilă totală de 68 mp, împreună cu cotele părţi din părţile comune în suprafaţă totală de 36 mp, situat în Deva, str. Avram Iancu, bloc H1, scara B, mezanin, aparţinător domeniului privat al Muncipiului Deva

Hotararea nr. 277 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 277 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 278 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Deva, pentru anul 2014

Hotararea nr. 278 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Deva, pentru anul 2014

HOTĂRÂREA nr. 279 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

HOTĂRÂREA nr. 279 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

HOTĂRÂREA nr. 280 privind modificarea Hotărârea Consiliului local nr.198/2013, privind aprobarea listei centralizate a imobilelor din domeniul privat al statului şi al municipiului Deva, respectiv din domeniul public al municipiului Deva, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Deva prin Direcţia de Asistenţă Socială Deva

HOTĂRÂREA nr. 280 privind modificarea Hotărârea Consiliului local nr.198/2013, privind aprobarea listei centralizate a imobilelor din domeniul privat al statului şi al municipiului Deva, respectiv din domeniul public al municipiului Deva, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Deva prin Direcţia de Asistenţă Socială Deva

HOTĂRÂREA nr. 281 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

HOTĂRÂREA nr. 281 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

HOTĂRÂREA nr. 282 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

HOTĂRÂREA nr. 282 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

HOTĂRÂREA nr. 283 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003

HOTĂRÂREA nr. 283 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003

HOTĂRÂREA nr. 284 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală, în folosinţă gratuită, tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

HOTĂRÂREA nr. 284 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală, în folosinţă gratuită, tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

HOTĂRÂREA nr. 285 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

HOTĂRÂREA nr. 285 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

HOTĂRÂREA nr. 286 privind trecerea din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al statului a imobilului situat în mun.Deva, str.Victor Şuiaga, nr.10

HOTĂRÂREA nr. 286 privind trecerea din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al statului a imobilului situat în mun.Deva, str.Victor Şuiaga, nr.10

HOTĂRÂREA nr. 287 privind insuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a imobilelor situate în intravilanul municipiului Deva, Piaţa Victoriei, nr.4, proprietatea publică a municipiului Deva

HOTĂRÂREA nr. 287 privind insuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a imobilelor situate în intravilanul municipiului Deva, Piaţa Victoriei, nr.4, proprietatea publică a municipiului Deva

HOTĂRÂREA nr. 288 privind transmiterea în administrarea Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantină Deva a terenului în suprafaţă de 5.275 mp, situat în municipiul Deva, str.Mihai Eminescu, lângă Parcul Bejan aparţinând domeniului public al municipiului Deva

HOTĂRÂREA nr. 288 privind transmiterea în administrarea Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantină Deva a terenului în suprafaţă de 5.275 mp, situat în municipiul Deva, str.Mihai Eminescu, lângă Parcul Bejan aparţinând domeniului public al municipiului Deva

HOTĂRÂREA nr. 289 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2010 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice în faza audit energetic, expertiză tehnică, documentaţie de avizare şi analiză cost beneficiu a obiectivului „Adăpost de urgenţă pe timp de noapte” cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA nr. 289 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2010 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice în faza audit energetic, expertiză tehnică, documentaţie de avizare şi analiză cost beneficiu a obiectivului „Adăpost de urgenţă pe timp de noapte" cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA nr. 290 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.159/2010 privind aprobarea depunerii proiectului “Adăpost de urgenţă pe timp de noapte” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA nr. 290 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.159/2010 privind aprobarea depunerii proiectului "Adăpost de urgenţă pe timp de noapte" la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA nr. 291 privind aprobarea achiziţionarii serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

HOTĂRÂREA nr. 291 privind aprobarea achiziţionarii serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

HOTĂRÂREA nr. 292 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.321 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Păcii, bloc A5/2, sc. I

HOTĂRÂREA nr. 292 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.321 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Păcii, bloc A5/2, sc. I

HOTĂRÂREA nr. 293 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.227 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Păcii, bl.E1A, sc.1

HOTĂRÂREA nr. 293 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.227 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Păcii, bl.E1A, sc.1

HOTĂRÂREA nr. 294 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.335 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str. M. Eminescu, nr.95, bl.C1, sc.III

HOTĂRÂREA nr. 294 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.335 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str. M. Eminescu, nr.95, bl.C1, sc.III

HOTĂRÂREA nr. 295 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.96 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, B-dul Decebal bl.5, sc.C

HOTĂRÂREA nr. 295 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.96 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, B-dul Decebal bl.5, sc.C

HOTĂRÂREA nr. 296 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.240/2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Alimentare cu apă şi canalizare la intersecţia str. Gării cu şoseaua Hunedoarei - Cristur”

HOTĂRÂREA nr. 296 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.240/2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Alimentare cu apă şi canalizare la intersecţia str. Gării cu şoseaua Hunedoarei - Cristur"

HOTĂRÂREA nr. 297 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor

HOTĂRÂREA nr. 297 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor

HOTĂRÂREA nr. 298 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire ”Complex de agrement” Deva, str. Granitului, f.n, judeţul Hunedoara

HOTĂRÂREA nr. 298 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire "Complex de agrement" Deva, str. Granitului, f.n, judeţul Hunedoara

HOTĂRÂREA nr. 299 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2013

HOTĂRÂREA nr. 299 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 300 privind aprobarea Documentului de Pozitie privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara”

Hotararea nr. 300 privind aprobarea Documentului de Pozitie privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara"

Hotararea nr. 301 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.154/2000 privind participarea Consiliului local al municipiului Deva ca membru fondator la infiintarea Asociatiei “Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva”, ulterior modificata

Hotararea nr. 301 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.154/2000 privind participarea Consiliului local al municipiului Deva ca membru fondator la infiintarea Asociatiei "Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva", ulterior modificata

Hotărârea nr. 302 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.374/2005 privind transmiterea în administrare a parcului “Cetate” si a parcului “Opera”, Serviciului public de întretinere si gospodărire municipală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 302 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.374/2005 privind transmiterea în administrare a parcului "Cetate" si a parcului "Opera", Serviciului public de întretinere si gospodărire municipală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 303 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.310/2010 privind aprobarea depunerii proiectului “Sistem integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 303 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.310/2010 privind aprobarea depunerii proiectului "Sistem integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva" la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 304 privind modificarea statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 304 privind modificarea statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 305 privind aprobarea conditiilor de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Manager al Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva

Hotărârea nr. 305 privind aprobarea conditiilor de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Manager al Centrului Cultural „Drăgan Muntean" Deva

Hotărârea nr. 306 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014

Hotărârea nr. 306 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014

Hotărârea nr. 307 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociatiei de proprietari nr.93 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, bloc B, sc.IV

Hotărârea nr. 307 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociatiei de proprietari nr.93 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, bloc B, sc.IV

Hotărârea nr. 308 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2005 privind închirierea spaţiului în suprafaţă utilă de 63 mp, situat în Deva, B-dul Decebal, bloc P, parter, către S.C. Luxten Lighting Company S.A. București - Departamentul Execuţie Contracte Iluminat Deva, în scopul utilizării acestuia ca sediu administrativ, ulterior modificată

Hotărârea nr. 308 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2005 privind închirierea spaţiului în suprafaţă utilă de 63 mp, situat în Deva, B-dul Decebal, bloc P, parter, către S.C. Luxten Lighting Company S.A. București - Departamentul Execuţie Contracte Iluminat Deva, în scopul utilizării acestuia ca sediu administrativ, ulterior modificată

Hotărârea nr. 309 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.281/2013 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 309 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.281/2013 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 310 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.282/2013 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

Hotărârea nr. 310 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.282/2013 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

Hotărârea nr. 311 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 311 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 312 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidenTele de Carte Funciară, în proprietatea publică a municipiului Deva, a unui teren în suprafată de 1209 m.p., situat în intravilanul municipiului Deva, cu destinatia de drum

Hotărârea nr. 312 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidenTele de Carte Funciară, în proprietatea publică a municipiului Deva, a unui teren în suprafată de 1209 m.p., situat în intravilanul municipiului Deva, cu destinatia de drum

Hotărârea nr. 313 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară, în proprietatea publică a municipiului Deva, a unui teren în suprafată de 27.185 m.p., situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 313 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară, în proprietatea publică a municipiului Deva, a unui teren în suprafată de 27.185 m.p., situat în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 314 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară a dreptului de proprietate publică a municipiului Deva, cu privire la terenurile extravilane, categoria de folosinţă păşune, situate pe raza unitătii administrativ teritoriale Deva

Hotărârea nr. 314 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară a dreptului de proprietate publică a municipiului Deva, cu privire la terenurile extravilane, categoria de folosinţă păşune, situate pe raza unitătii administrativ teritoriale Deva

Hotărârea nr. 315 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară, în proprietatea publică a municipiului Deva, a unui teren în suprafată de 1953 m.p. respectiv a terenului în suprafată de 4064 m.p, situate în intravilanul municipiului Deva – sat Cristur cu destinatia de străzi

Hotărârea nr. 315 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară, în proprietatea publică a municipiului Deva, a unui teren în suprafată de 1953 m.p. respectiv a terenului în suprafată de 4064 m.p, situate în intravilanul municipiului Deva - sat Cristur cu destinatia de străzi

Hotărârea nr. 316 privind modificarea si completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 316 privind modificarea si completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 317 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 15 m.p, situat în Deva, Aleea Viitorului

Hotărârea nr. 317 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 15 m.p, situat în Deva, Aleea Viitorului

Hotărârea nr. 318 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 15 m.p, situat în Deva, Aleea Viitorului, bl.O3, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea locatarilor bl.O3, sc.4, ap.2, 8, 14, 20, 26

Hotărârea nr. 318 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 15 m.p, situat în Deva, Aleea Viitorului, bl.O3, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea locatarilor bl.O3, sc.4, ap.2, 8, 14, 20, 26

Hotărârea nr. 319 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 35 m.p., situat în Deva, strada Mihail Kogălniceanu, f.n.

Hotărârea nr. 319 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 35 m.p., situat în Deva, strada Mihail Kogălniceanu, f.n.

Hotărârea nr. 320 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 35 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe strada Mihail Kogălniceanu, f.n.

Hotărârea nr. 320 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 35 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe strada Mihail Kogălniceanu, f.n.

Hotărârea nr. 321 privind solicitarea transmiterii din proprietatea Statului Român şi administrarea Academiei de Studii Economice Bucureşti în proprietatea Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local Deva, a imobilului situat în Deva, P-ţa Unirii, nr.3

Hotărârea nr. 321 privind solicitarea transmiterii din proprietatea Statului Român şi administrarea Academiei de Studii Economice Bucureşti în proprietatea Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local Deva, a imobilului situat în Deva, P-ţa Unirii, nr.3

Hotărârea nr. 322 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 23 m.p. situat in Deva, strada Progresului

Hotărârea nr. 322 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 23 m.p. situat in Deva, strada Progresului

Hotărârea nr. 323 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Deva a Caminului Cultural Cristur

Hotărârea nr. 323 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Deva a Caminului Cultural Cristur

Hotărârea nr. 324 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară, in proprietatea publica a municipiului Deva, a terenului în suprafață de 18 m.p. aferent “Izvorului Aurel Vlaicu”, a terenului în suprafață de 82 mp aferent ”Izvorului Decebal”, respectiv a terenului in suprafata de 107 m.p aferent “ Izvorului Bejan”, situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 324 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru înscrierea în evidentele de Carte Funciară, in proprietatea publica a municipiului Deva, a terenului în suprafață de 18 m.p. aferent "Izvorului Aurel Vlaicu", a terenului în suprafață de 82 mp aferent "Izvorului Decebal", respectiv a terenului in suprafata de 107 m.p aferent " Izvorului Bejan", situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 325 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.468/2008, privind aprobarea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 325 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.468/2008, privind aprobarea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 326 privind transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a trei unităţi individuale din blocul A, situat în Deva, str.Pietroasa, nr.21, proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 326 privind transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a trei unităţi individuale din blocul A, situat în Deva, str.Pietroasa, nr.21, proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 327 privind aprobarea Documentaţiei tehnice privind “Sisteme şi instalaţii de stingere a incendiilor la Liceul Pedagogic Sabin Drăgoi”din municipiul Deva

Hotărârea nr. 327 privind aprobarea Documentaţiei tehnice privind "Sisteme şi instalaţii de stingere a incendiilor la Liceul Pedagogic Sabin Drăgoi"din municipiul Deva

Hotărârea nr. 328 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Concesionarea terenului pentru extindere şi modernizare construcţie existentă magazin”, Deva, str. Mărăşti, lateralul bl.D3, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 328 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Concesionarea terenului pentru extindere şi modernizare construcţie existentă magazin", Deva, str. Mărăşti, lateralul bl.D3, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 329 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Regularizarea albiei pârâului adiacent străzii Primăverii”, municipiul Deva

Hotărârea nr. 329 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Regularizarea albiei pârâului adiacent străzii Primăverii", municipiul Deva

Hotărârea nr. 330 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 250/2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru investiţia “Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C. Brătianu”

Hotărârea nr. 330 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 250/2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de fezabilitate pentru investiţia "Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C. Brătianu"

Hotărârea nr. 331 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 251/2012, privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C. Brătianu”, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 331 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 251/2012, privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C. Brătianu", cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 332 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2013

Hotărârea nr. 332 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2013

Hotărârea nr. 333 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii – DALI „Amenajare izvor pe str.Aurel Vlaicu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 333 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii - DALI „Amenajare izvor pe str.Aurel Vlaicu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 334 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii – DALI „Amenajare izvor intrare Deva dinspre Arad” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 334 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI „Amenajare izvor intrare Deva dinspre Arad" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 335 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii – DALI „Amenajare izvor zona Bejan” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 335 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI „Amenajare izvor zona Bejan" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 336 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local Deva în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a spaţiului nr.3, situat în Deva, pe strada 1 Decembrie 1918, compus din birouri, spaţii conexe şi teren aferent

Hotărârea nr. 336 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local Deva în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a spaţiului nr.3, situat în Deva, pe strada 1 Decembrie 1918, compus din birouri, spaţii conexe şi teren aferent

Hotărârea nr. 337 privind solicitarea trecerii din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în proprietatea publică a municipiului Deva şi administrarea Consiliului Local Deva, a imobilului situat în Deva, Piaţa Victoriei, nr.1, bl.8, parter

Hotărârea nr. 337 privind solicitarea trecerii din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în proprietatea publică a municipiului Deva şi administrarea Consiliului Local Deva, a imobilului situat în Deva, Piaţa Victoriei, nr.1, bl.8, parter

Hotărârea nr. 338 privind abrogarea art.2 si art.3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.275/2012 si transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură a bazei sportive - patinoar

Hotărârea nr. 338 privind abrogarea art.2 si art.3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.275/2012 si transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură a bazei sportive - patinoar

Hotărârea nr. 339 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie „Reamenajarea pieţei agroalimentare Cioclovina din municipiul Deva” aflată în administrarea Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantină Deva, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 339 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie „Reamenajarea pieţei agroalimentare Cioclovina din municipiul Deva" aflată în administrarea Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantină Deva, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 340 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru „Reamenajarea pieţei agroalimentare Kogălniceanu din municipiul Deva”, aflată în administrarea Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantină Deva, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 340 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru „Reamenajarea pieţei agroalimentare Kogălniceanu din municipiul Deva", aflată în administrarea Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantină Deva, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 341 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 19 m.p. situat în Deva, Calea Zarandului, f.n

Hotărârea nr. 341 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 19 m.p. situat în Deva, Calea Zarandului, f.n

Hotărârea nr. 342 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 19 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe Calea Zarandului, f.n.

Hotărârea nr. 342 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 19 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe Calea Zarandului, f.n.

Hotararea nr. 343 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 343 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaș Vas Voica, a unei suprafețe cu destinația de locuință, situată în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, cam.104, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaș Vas Voica, a unei suprafețe cu destinația de locuință, situată în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, cam.104, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 345 privind aprobarea închirierii unei suprafeţe cu destinaţia de locuinţă construită din fondurile statului, situată în Deva, Aleea Plopilor, bl.7, sc.1, parter, ap.4

Hotărârea nr. 345 privind aprobarea închirierii unei suprafeţe cu destinaţia de locuinţă construită din fondurile statului, situată în Deva, Aleea Plopilor, bl.7, sc.1, parter, ap.4

Hotărârea nr. 346 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 346 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 347 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 347 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 348 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 348 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 349 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012, privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 349 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012, privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 350 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 350 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele situate în imobilul ANL 2 din Deva, str.M. Eminescu, bl.T1 și stabilirea chiriei pentru titularii de contract care împlinesc vârsta de 35 de ani

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele situate în imobilul ANL 2 din Deva, str.M. Eminescu, bl.T1 și stabilirea chiriei pentru titularii de contract care împlinesc vârsta de 35 de ani

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare parcare I.P.H.”, municipiul Deva

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare parcare I.P.H.", municipiul Deva

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajări rigole pentru ape pluviale în satul Archia”, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajări rigole pentru ape pluviale în satul Archia", din municipiul Deva

Hotărârea nr. 354 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare drum de legătură între str.1 Mai și str.T. Maiorescu”, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 354 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare drum de legătură între str.1 Mai și str.T. Maiorescu", din municipiul Deva

Hotărârea nr. 355 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 222 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Azur, nr.17

Hotărârea nr. 355 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 222 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Azur, nr.17

Hotărârea nr. 356 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 249 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Azur, nr.10

Hotărârea nr. 356 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 249 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Azur, nr.10

Hotărârea nr. 357 privind însușirea în domeniul public al imobilului situat în Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20B, etaj 1 și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 357 privind însușirea în domeniul public al imobilului situat în Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20B, etaj 1 și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 358 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 358 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 359 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 359 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 360 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 64, Al. Streiului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 360 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 64, Al. Streiului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 361 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M3, Al. Crizantemelor din municipiul Deva

Hotărârea nr. 361 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M3, Al. Crizantemelor din municipiul Deva

Hotărârea nr. 362 privind aprobarea depunerii proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 64, Al. Streiului din municipiul Deva” la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest pentru obținerea finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 362 privind aprobarea depunerii proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 64, Al. Streiului din municipiul Deva" la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest pentru obținerea finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 363 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al Municipiului Deva, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

Hotărârea nr. 363 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al Municipiului Deva, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

Hotărârea nr. 364 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, cultelor religioase române cu personalitate juridică, asociațiilor/organizațiilor/fundațiilor care desfășoara activitați nonprofit menite să sprijine implementarea Strategiei naționale anticorupț

Hotărârea nr. 364 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, cultelor religioase române cu personalitate juridică, asociațiilor/organizațiilor/fundațiilor care desfășoara activitați nonprofit menite să sprijine implementarea Strategiei naționale anticorupție, cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene și asociaţiilor/fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local

Hotărârea nr. 365 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 septembrie 2013

Hotărârea nr. 365 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 septembrie 2013

Hotărârea nr. 366 privind aprobarea depunerii proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M3, Al. Crizantemelor din municipiul Deva” la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest pentru obținerea finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 366 privind aprobarea depunerii proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M3, Al. Crizantemelor din municipiul Deva" la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest pentru obținerea finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 367 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2013

Hotărârea nr. 367 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2013

Hotărârea nr. 368 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Oprisiu Corina Violeta

Hotărârea nr. 368 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Oprisiu Corina Violeta

Hotărârea nr. 369 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2014

Hotărârea nr. 369 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2014

Hotărârea nr. 370 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.17/2010 privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 370 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.17/2010 privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 371 privind finantarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului scolar 2013-2014, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitătile de învătământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 371 privind finantarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului scolar 2013-2014, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitătile de învătământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 372 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.207/2012 privind Reglementarea circulaţiei pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie – tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Libertăţii şi Piaţa Victoriei, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 372 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.207/2012 privind Reglementarea circulaţiei pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Libertăţii şi Piaţa Victoriei, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 373 privind acordarea avizului consultativ pentru Liceul Teoretic „Sabin Dragoi„ Deva

Hotărârea nr. 373 privind acordarea avizului consultativ pentru Liceul Teoretic „Sabin Dragoi„ Deva

Hotărârea nr. 374 privind acordarea unor premii eleviilor din unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Deva, care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia

Hotărârea nr. 374 privind acordarea unor premii eleviilor din unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Deva, care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia

Hotărârea nr. 375 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 375 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 376 privind aprobarea rezultatului concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva

Hotărârea nr. 376 privind aprobarea rezultatului concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Cultural \\\"Drăgan Muntean\\\" Deva

Hotărârea nr. 377 privind preluarea contractului de comodat nr.110/2726/29.05.2008, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 377 privind preluarea contractului de comodat nr.110/2726/29.05.2008, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 378 privind transmiterea în administrarea Centrului Cultural „Drăgan Muntean” a imobilelor administrativ - culturale, situate în Archia şi Bârcea Mică, sate aparţinătoare municipiului Deva

Hotărârea nr. 378 privind transmiterea în administrarea Centrului Cultural „Drăgan Muntean\\\" a imobilelor administrativ - culturale, situate în Archia şi Bârcea Mică, sate aparţinătoare municipiului Deva

Hotărârea nr. 379 privind transmiterea în administrarea Direcţiei de asistenţă socială a imobilului –Cămin pentru persoane vârstnice, situat în Santuhalm, localitate apartinatoare municipiului Deva

Hotărârea nr. 379 privind transmiterea în administrarea Direcţiei de asistenţă socială a imobilului -Cămin pentru persoane vârstnice, situat în Santuhalm, localitate apartinatoare municipiului Deva

Hotărârea nr. 380 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 380 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 381 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Asociaţia „Salvital” Hunedoara a suprafeţei de 37,5 mp din spaţiul imobilar din Deva, str. Piaţa Victoriei, bl.8, parter, proprietate publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 381 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Asociaţia „Salvital\\\" Hunedoara a suprafeţei de 37,5 mp din spaţiul imobilar din Deva, str. Piaţa Victoriei, bl.8, parter, proprietate publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 382 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu - farmacie în suprafaţă de 46 mp, din domeniul public al municipiului Deva, sat Cristur

Hotărârea nr. 382 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu - farmacie în suprafaţă de 46 mp, din domeniul public al municipiului Deva, sat Cristur

Hotărârea nr. 383 privind transmiterea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, din administrarea şi evidenţa contabilă a Direcţiei de asistenţă socială Deva din subordinea Consiliului local Deva, în administrarea şi evidenţa contabilă a Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 383 privind transmiterea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, din administrarea şi evidenţa contabilă a Direcţiei de asistenţă socială Deva din subordinea Consiliului local Deva, în administrarea şi evidenţa contabilă a Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 384 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 384 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 385 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 385 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 386 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Bejan Adina-Lucreţia, a unei suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, situată în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, camera 316, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă social

Hotărârea nr. 386 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Bejan Adina-Lucreţia, a unei suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, situată în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, camera 316, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă social

Hotărârea nr. 387 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 387 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 388 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str.N.Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N.Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 388 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str.N.Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N.Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 389 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 389 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 390 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spaţiu comercial până la nivelul vitrinei alăturate” în Deva, b-dul Decebal, bl.15, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 390 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spaţiu comercial până la nivelul vitrinei alăturate\\\" în Deva, b-dul Decebal, bl.15, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 391 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire ”Clădire pentru prestări servicii” Deva, str.M. Eminescu, nr.48, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 391 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru construire \\\"Clădire pentru prestări servicii\\\" Deva, str.M. Eminescu, nr.48, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 392 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflată în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, pentru sezonul de iarnă 2013-2014, precum şi a Regulamentului de funcţionare a patinoarului

Hotărârea nr. 392 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflată în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, pentru sezonul de iarnă 2013-2014, precum şi a Regulamentului de funcţionare a patinoarului

Hotărârea nr. 393 privind aprobarea achizitionării serviciilor juridice de asistentă si reprezentare juridică

Hotărârea nr. 393 privind aprobarea achizitionării serviciilor juridice de asistentă si reprezentare juridică

Hotărârea nr. 394 privind modificarea Hotararii Conmsiliului local nr.138/2008 privind aprobarea Studiul de oportunitate efectuat în vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva şi alegerea formei de gestiune a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva

Hotărârea nr. 394 privind modificarea Hotararii Conmsiliului local nr.138/2008 privind aprobarea Studiul de oportunitate efectuat în vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva şi alegerea formei de gestiune a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva

Hotărârea nr. 395 privind organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2013 cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr. 395 privind organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2013 cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr. 396 privind rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.10403/01.10.2010 încheiat între municipiul Deva şi Partidul Conservator – Filiala municipală Deva pentru spaţiul în suprafaţă utilă de 40,36 mp, situat în Deva, str. 1 Decembrie, bloc 5, parter şi schimbarea destinaţiei acestui spaţiu din „sediu partid politic” în Centrul de Zi „Clubul Seniorilor”

Hotărârea nr. 396 privind rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.10403/01.10.2010 încheiat între municipiul Deva şi Partidul Conservator - Filiala municipală Deva pentru spaţiul în suprafaţă utilă de 40,36 mp, situat în Deva, str. 1 Decembrie, bloc 5, parter şi schimbarea destinaţiei acestui spaţiu din „sediu partid politic\\\" în Centrul de Zi „Clubul Seniorilor\\\"

Hotărârea nr. 397 privind aprobarea valorilor contabile ale terenurilor situate în intravilanul municipiului Deva, aflate în proprietatea publică sau privată

Hotărârea nr. 397 privind aprobarea valorilor contabile ale terenurilor situate în intravilanul municipiului Deva, aflate în proprietatea publică sau privată

Hotărârea nr. 398 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2013

Hotărârea nr. 398 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2013

Hotărârea nr. 399 privind aprobarea Documentatiilor de avizare a lucrărilor de interventie pentru investitia “Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte J, str. Iuliu Maniu din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 399 privind aprobarea Documentatiilor de avizare a lucrărilor de interventie pentru investitia \\\"Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte J, str. Iuliu Maniu din municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 400 privind aprobarea Bugetului creditelor interne pe anul 2013

Hotărârea nr. 400 privind aprobarea Bugetului creditelor interne pe anul 2013

Hotararea nr. 401 privind patronii spirituali ai municipiului Deva

Hotararea nr. 401 privind patronii spirituali ai municipiului Deva

Hotararea nr. 402 privind aprobarea noii organigrame şi a noului stat de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva şi din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 402 privind aprobarea noii organigrame şi a noului stat de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva şi din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 403 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotararea nr. 403 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotararea nr. 404 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2014, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 404 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2014, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 405 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, situate în imobilele din Deva, str. 1 Mai nr.27 şi Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotararea nr. 405 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, situate în imobilele din Deva, str. 1 Mai nr.27 şi Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotararea nr. 406 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 406 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 407 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.473/2003 privind aprobarea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.Hărăului nr.40, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 407 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.473/2003 privind aprobarea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.Hărăului nr.40, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 408 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 408 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 409 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Stan Cristina, a locuinţei situată în imobilul ANL1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, ap.2, parter

Hotararea nr. 409 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Stan Cristina, a locuinţei situată în imobilul ANL1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, ap.2, parter

Hotararea nr. 410 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 410 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 411 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.81/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru calculul şi repartizarea căldurii şi apei calde la blocul 1 – ANL 3, str. Mihai Eminescu nr.119, Deva

Hotararea nr. 411 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.81/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru calculul şi repartizarea căldurii şi apei calde la blocul 1 - ANL 3, str. Mihai Eminescu nr.119, Deva

Hotararea nr. 412 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2014 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 412 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2014 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 413 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.553/1999

Hotararea nr. 413 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.553/1999

Hotararea nr. 414 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.554/1999

Hotararea nr. 414 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.554/1999

Hotararea nr. 415 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Deva, strada Marăsti, lateralul bl.D3

Hotararea nr. 415 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Deva, strada Marăsti, lateralul bl.D3

Hotararea nr. 416 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 14 m.p, situat în Deva, strada Mărăsti, lateralul bl.D3 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Corina Transcom SRL

Hotararea nr. 416 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 14 m.p, situat în Deva, strada Mărăsti, lateralul bl.D3 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Corina Transcom SRL

Hotararea nr. 417 privind stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2014

Hotararea nr. 417 privind stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2014

Hotararea nr. 418 privind stabilirea redevenţelor minime anuale de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2014

Hotararea nr. 418 privind stabilirea redevenţelor minime anuale de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2014

Hotararea nr. 419 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 62 mp, situat în Deva, strada Bejan

Hotararea nr. 419 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 62 mp, situat în Deva, strada Bejan

Hotararea nr. 420 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 62 m.p, situat în Deva, strada Bejan, în favoarea domnului Magda Emanuel

Hotararea nr. 420 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 62 m.p, situat în Deva, strada Bejan, în favoarea domnului Magda Emanuel

Hotararea nr. 421 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotararea nr. 421 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotararea nr. 422 privind inchirierea spaţiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr. 422 privind inchirierea spaţiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr. 423 privind inchirierea spaţiilor pentru sediile partidelor politice, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr. 423 privind inchirierea spaţiilor pentru sediile partidelor politice, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr. 424 privind preluarea contractului de comodat nr.194/3160/04.06.2009, încheiat în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Hotararea nr. 424 privind preluarea contractului de comodat nr.194/3160/04.06.2009, încheiat în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Hotararea nr. 425 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.157/2003 şi transmiterea în administrarea Centrului Cultural „Drăgan Muntean” a Căminului Cultural “Petofy Sandor“

Hotararea nr. 425 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.157/2003 şi transmiterea în administrarea Centrului Cultural „Drăgan Muntean\\\" a Căminului Cultural \\\"Petofy Sandor\\\"

Hotararea nr. 426 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 369/2013, privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2014

Hotararea nr. 426 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 369/2013, privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2014

Hotararea nr. 427 privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană şi a costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2014 pentru copii înscrişi la Creşa Deva

Hotararea nr. 427 privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană şi a costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2014 pentru copii înscrişi la Creşa Deva

Hotararea nr. 428 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.179/2013 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva”, respectiv bl.17 str.Împăratul Traian, bl.15 B-dul N.Bălcescu, bl.41 str.Minerului şi bl.E8 Aleea Crinilor

Hotararea nr. 428 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.179/2013 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva\\\", respectiv bl.17 str.Împăratul Traian, bl.15 B-dul N.Bălcescu, bl.41 str.Minerului şi bl.E8 Aleea Crinilor

Hotararea nr. 429 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.180/2013, privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva” - Blocurile: 15 - B-dul N.Bălcescu; 41 - str.Minerului; E8 - Aleea Crinilor, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 429 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.180/2013, privind aprobarea depunerii proiectului \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva\\\" - Blocurile: 15 - B-dul N.Bălcescu; 41 - str.Minerului; E8 - Aleea Crinilor, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 430 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 430 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 431 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2012 privind reglementarea amplasării antenelor stațiilor de emisie – receptie pe teritoriul municipiului Deva

Hotararea nr. 431 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2012 privind reglementarea amplasării antenelor stațiilor de emisie - receptie pe teritoriul municipiului Deva

Hotararea nr. 432 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.361/2013 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe M3, Al. Crizantemelor din municipiul Deva”

Hotararea nr. 432 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.361/2013 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe M3, Al. Crizantemelor din municipiul Deva\\\"

Hotararea nr. 433 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate la obiectivul de investiţii „Retehnologizare şi modernizare pentru protecţia fonică la staţia de cogenerare AQUALAND DEVA”

Hotararea nr. 433 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate la obiectivul de investiţii „Retehnologizare şi modernizare pentru protecţia fonică la staţia de cogenerare AQUALAND DEVA\\\"

Hotararea nr. 434 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 434 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2013

Hotararea nr. 435 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 435 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI