Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotarari 2014

Hotararea nr. 1 privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat si particular de pe raza teritorială a municipiului Deva, pentru anul scolar 2014 - 2015

Hotararea nr. 1 privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat si particular de pe raza teritorială a municipiului Deva, pentru anul scolar 2014 - 2015

Hotărârea nr. 2 privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Anghel Viorel

Hotărârea nr. 2 privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Anghel Viorel

Hotărârea nr. 3 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 3 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 4 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 4 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 5 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.374/2013 privind acordarea unor premii elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Deva care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale, elevilor care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ, precum si profesorilor care i-au pregătit

Hotărârea nr. 5 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.374/2013 privind acordarea unor premii elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Deva care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale, elevilor care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ, precum si profesorilor care i-au pregătit

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2014 pe seama contribuabilului Fundaţia Misionar Creştină Iosua, cu sediul în Deva, str.Zăvoi, nr.20, cod fiscal 11970828

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2014 pe seama contribuabilului Fundaţia Misionar Creştină Iosua, cu sediul în Deva, str.Zăvoi, nr.20, cod fiscal 11970828

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2013

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2013

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea comerțului stradal pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea comerțului stradal pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 9 privind stabilirea noului tarif de calcul al chiriei pentru titularii de contract care au depăşit vârsta de 35 de ani şi le-a expirat perioada contractuală iniţială de 5 ani, care deţin cu chirie locuinţe pentru tineri destinate închirierii în imobilul din Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative

Hotărârea nr. 9 privind stabilirea noului tarif de calcul al chiriei pentru titularii de contract care au depăşit vârsta de 35 de ani şi le-a expirat perioada contractuală iniţială de 5 ani, care deţin cu chirie locuinţe pentru tineri destinate închirierii în imobilul din Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative

Hotărârea nr. 10 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2013 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 10 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2013 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Construire locuinţă S+P+1E, împrejmuire şi fosă septică” Deva, str. Oituz, f.n., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru \\\"Construire locuinţă S+P+1E, împrejmuire şi fosă septică\\\" Deva, str. Oituz, f.n., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire două imobile de locuinţe individuale cuplate, realizate etapizat”Deva, str.Ady Endre, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire două imobile de locuinţe individuale cuplate, realizate etapizat\\\"Deva, str.Ady Endre, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 13 privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism si aprobarea Regulamentului de functionare al acesteia

Hotărârea nr. 13 privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism si aprobarea Regulamentului de functionare al acesteia

Hotărârea nr. 14 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 14 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 15 privind transmiterea în administrare a “Sistemului integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva” către Serviciul Public de Poliție Locală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 15 privind transmiterea în administrare a \\\"Sistemului integrat de management al traficului rutier în municipiul Deva\\\" către Serviciul Public de Poliție Locală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 16 privind ajustarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către S.C. Salubritate S.A.

Hotărârea nr. 16 privind ajustarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către S.C. Salubritate S.A.

Hotărârea nr. 17 privind alocarea unei sume, pe anul 2014, de la bugetul general al municipiului Deva, pentru realizarea activităților de salubrizare, conform Contractului de concesiune nr.33573/2009, încheiat între Municipiul Deva și S.C. Salubritate S.A.

Hotărârea nr. 17 privind alocarea unei sume, pe anul 2014, de la bugetul general al municipiului Deva, pentru realizarea activităților de salubrizare, conform Contractului de concesiune nr.33573/2009, încheiat între Municipiul Deva și S.C. Salubritate S.A.

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Deva și Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva în vederea realizării proiectului cultural „Monografia Municipiului Deva”

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Deva și Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu\\\" Hunedoara - Deva în vederea realizării proiectului cultural „Monografia Municipiului Deva\\\"

Hotărârea nr. 19 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.4/2012 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de ajutor social

Hotărârea nr. 19 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.4/2012 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de ajutor social

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea Devizului General revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe Aleea Constructorilor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea Devizului General revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe Aleea Constructorilor\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Muncii” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Muncii\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe Aleea Neptun, Vânătorul şi Pescarul” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe Aleea Neptun, Vânătorul şi Pescarul\\\" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Neptun” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Neptun\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Păcii” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Păcii\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Patriei” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Patriei\\\" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe strada Zăvoi, bl.9” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe strada Zăvoi, bl.9\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe Calea Zarandului intersecție cu strada Mărăști” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe Calea Zarandului intersecție cu strada Mărăști\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea Devizului General revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, la obiectivul de investitii „Reabilitare loc joacă pe strada Mihai Eminescu, Maxxa” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea Devizului General revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, la obiectivul de investitii „Reabilitare loc joacă pe strada Mihai Eminescu, Maxxa\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 30 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe strada Griviței” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 30 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe strada Griviței\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 31 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe strada Împaratul Traian” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 31 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe strada Împaratul Traian\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 32 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe strada Minerului, Uzo Balcan” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 32 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe strada Minerului, Uzo Balcan\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 33 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe strada Saturn” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 33 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc joacă pe strada Saturn\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe strada Scărișoara” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare loc de joacă pe strada Scărișoara\\\" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 35 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării “Regularizare curs Valea Bejan” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 35 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării \\\"Regularizare curs Valea Bejan\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe Aleea Cioclovina”

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe Aleea Cioclovina\\\"

Hotărârea nr. 37 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe Aleea Panseluțelor”

Hotărârea nr. 37 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe Aleea Panseluțelor\\\"

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe Aleea Patriei”

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe Aleea Patriei\\\"

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe Aleea Romanilor bl.15”

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe Aleea Romanilor bl.15\\\"

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe Aleea Streiului”

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe Aleea Streiului\\\"

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe str. Ciprian Porumbescu”

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe str. Ciprian Porumbescu\\\"

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe str. Progresului”

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de minibaschet pe str. Progresului\\\"

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Amenajare loc joacă în Cartier Viile Noi in municipiul Deva”

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Amenajare loc joacă în Cartier Viile Noi in municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Amenajare loc joacă în Sântuhalm”– localitate componentă a municipiului Deva

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Amenajare loc joacă în Sântuhalm\\\"- localitate componentă a municipiului Deva

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Amenajare loc joacă pe Aleea Anemonelor din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Amenajare loc joacă pe Aleea Anemonelor din municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Amenajare loc joacă pe Aleea Armatei din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Amenajare loc joacă pe Aleea Armatei din municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Amenajare loc joacă pe strada Mihai Eminescu, bl. 19B, 18, 20 in municipiul Deva”

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții „Amenajare loc joacă pe strada Mihai Eminescu, bl. 19B, 18, 20 in municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - DALI - la obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp B prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare şi schimbarea instalaţiilor electrice interioare” la Colegiul Ion Mincu - Deva

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - DALI - la obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp B prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare şi schimbarea instalaţiilor electrice interioare\\\" la Colegiul Ion Mincu - Deva

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - DALI - la obiectivul de investiţii „Reabilitare şcoală prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare şi schimbarea instalaţiilor electrice interioare” la Şcoala Andrei Mureşanu aparţinătoare Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - DALI - la obiectivul de investiţii „Reabilitare şcoală prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare şi schimbarea instalaţiilor electrice interioare\\\" la Şcoala Andrei Mureşanu aparţinătoare Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu\\\"

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Reamenajare trotuare - strada Scărişoara din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Reamenajare trotuare - strada Scărişoara din municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare trotuar - strada Zăvoi din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare trotuar - strada Zăvoi din municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 52 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Deva nr.423/2013 privind închirierea spaţiilor pentru sediile partidelor politice, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului Local Deva

Hotărârea nr. 52 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Deva nr.423/2013 privind închirierea spaţiilor pentru sediile partidelor politice, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului Local Deva

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2014

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2014

Hotărârea nr. 54 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.179/2013 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Deva”, respectiv bl.17 str. Impăratul Traian, bl.15 B-dul N.Bălcescu, bl.41 str.Minerului și bl.E8 Aleea Crinilor, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 54 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.179/2013 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția \\\"Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Deva\\\", respectiv bl.17 str. Impăratul Traian, bl.15 B-dul N.Bălcescu, bl.41 str.Minerului și bl.E8 Aleea Crinilor, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 55 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.180/2013, privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva” - Blocurile: 15 - B-dul N.Bălcescu, 41 - str.Minerului, E8 - Aleea Crinilor, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 55 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.180/2013, privind aprobarea depunerii proiectului \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva\\\" - Blocurile: 15 - B-dul N.Bălcescu, 41 - str.Minerului, E8 - Aleea Crinilor, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 56 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 56 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 57 privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” domnului Raul Mihai Oaida

Hotararea nr. 57 privind conferirea titlului de \\\"Cetăţean de onoare al municipiului Deva\\\" domnului Raul Mihai Oaida

Hotararea nr. 58 privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare post-morten al municipiului Deva”scriitorului și publicistului Valeriu Bârgău

Hotararea nr. 58 privind conferirea titlului de \\\"Cetăţean de onoare post-morten al municipiului Deva\\\"scriitorului și publicistului Valeriu Bârgău

Hotararea nr. 59 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 59 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 60 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădirile situate pe str.Împăratul Traian nr.31-33, aferent anului 2014, pe seama contribuabilului Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva, cu sediul în Deva, str.Împăratul Traian nr.33, cod fiscal 2111757

Hotararea nr. 60 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădirile situate pe str.Împăratul Traian nr.31-33, aferent anului 2014, pe seama contribuabilului Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva, cu sediul în Deva, str.Împăratul Traian nr.33, cod fiscal 2111757

Hotararea nr. 61 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2014 pe seama contribuabilului Fundaţia Sfântul Francisc, cu sediul în Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605

Hotararea nr. 61 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2014 pe seama contribuabilului Fundaţia Sfântul Francisc, cu sediul în Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605

Hotararea nr. 62 privind anularea creanţelor fiscale constând în amenzi contravenţionale mai mici de 40 lei existente în sold la data de 31.12.2013

Hotararea nr. 62 privind anularea creanţelor fiscale constând în amenzi contravenţionale mai mici de 40 lei existente în sold la data de 31.12.2013

Hotararea nr. 63 privind darea în administrare către Direcţia Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria a supraţetei de 340,81 ha fond forestier proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 63 privind darea în administrare către Direcţia Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria a supraţetei de 340,81 ha fond forestier proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 64 privind acceptarea donaţiei pentru terenul în suprafata de 1.957 mp, împreună cu construcţia ,,Sens giratoriu” din partea S.C. Kaufland România Societate în Comandită

Hotararea nr. 64 privind acceptarea donaţiei pentru terenul în suprafata de 1.957 mp, împreună cu construcţia ,,Sens giratoriu\\\" din partea S.C. Kaufland România Societate în Comandită

Hotararea nr. 65 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Deva, Bulevardul 22 Decembrie

Hotararea nr. 65 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Deva, Bulevardul 22 Decembrie

Hotararea nr. 66 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 14 m.p, situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, bl.41 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Gevis Proteam SRL

Hotararea nr. 66 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 14 m.p, situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, bl.41 din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Gevis Proteam SRL

Hotararea nr. 67 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 67 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 68 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva, a imobilului situat în Deva, strada Axente Sever, nr.30,corp B

Hotararea nr. 68 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva, a imobilului situat în Deva, strada Axente Sever, nr.30,corp B

Hotararea nr. 69 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 69 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 70 privind rezilierea contractului de comodat nr.155/5813/24.11.2008

Hotararea nr. 70 privind rezilierea contractului de comodat nr.155/5813/24.11.2008

Hotararea nr. 71 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 71 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 72 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

Hotararea nr. 72 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

Hotararea nr. 73 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.54/2013 privind aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva – Direcția de asistență socială Deva și Episcopia Ortodoxă a Devei și Hunedoarei - Sectorul Social Filantropic

Hotararea nr. 73 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.54/2013 privind aprobarea încheierii \\\"Convenției de colaborare\\\" între Consiliul local Deva - Direcția de asistență socială Deva și Episcopia Ortodoxă a Devei și Hunedoarei - Sectorul Social Filantropic

Hotararea nr. 74 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.412/2013 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2014 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 74 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.412/2013 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2014 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr. 75 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2013 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 75 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.139/2013 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi, a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 76 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 76 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 77 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 77 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 78 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Haizer Monica-Abigel, a locuinţei situată în imobilul ANL1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, ap.3, parter

Hotararea nr. 78 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Haizer Monica-Abigel, a locuinţei situată în imobilul ANL1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, ap.3, parter

Hotararea nr. 79 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.9/2014 privind stabilirea noului tarif de calcul al chiriei pentru titularii de contract care au depăşit vârsta de 35 de ani şi le-a expirat perioada contractuală iniţială de 5 ani, care deţin cu chirie locuinţe pentru tineri destinate închirierii în imobilul din Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative

Hotararea nr. 79 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.9/2014 privind stabilirea noului tarif de calcul al chiriei pentru titularii de contract care au depăşit vârsta de 35 de ani şi le-a expirat perioada contractuală iniţială de 5 ani, care deţin cu chirie locuinţe pentru tineri destinate închirierii în imobilul din Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative

Hotararea nr. 80 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 80 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 81 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 81 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 82 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaș Crișan Traian, a unei suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, situată în imobilul din Deva, str.Lucian Blaga nr.13

Hotararea nr. 82 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaș Crișan Traian, a unei suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, situată în imobilul din Deva, str.Lucian Blaga nr.13

Hotararea nr. 83 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Deva a imobilului situat pe str. Nicolae Grigorescu, nr.8 Bis şi aprobarea schimbării destinatiei din locuintă socială în adăpost de urgentă pe timp de noapte

Hotararea nr. 83 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Deva a imobilului situat pe str. Nicolae Grigorescu, nr.8 Bis şi aprobarea schimbării destinatiei din locuintă socială în adăpost de urgentă pe timp de noapte

Hotararea nr. 84 privind transmiterea în administrare către Direcția de asistență socială Deva, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva, a Adăpostului de urgență pe timp de noapte, situat pe str. N. Grigorescu, nr.8 bis

Hotararea nr. 84 privind transmiterea în administrare către Direcția de asistență socială Deva, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva, a Adăpostului de urgență pe timp de noapte, situat pe str. N. Grigorescu, nr.8 bis

Hotararea nr. 85 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 85 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 86 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.180/2013, privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva”, - Blocurile: 15 - B-dul N.Bălcescu; 41 - str.Minerului; E8 - Aleea Crinilor la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 86 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.180/2013, privind aprobarea depunerii proiectului \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva\\\", - Blocurile: 15 - B-dul N.Bălcescu; 41 - str.Minerului; E8 - Aleea Crinilor la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 87 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2014, privind aprobarea documentaţiei urbanistice Plan Urbanistic Zonal pentru: „Construire două imobile de locuinţe individuale cuplate, realizate etapizat” Deva, str.Ady Endre, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 87 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2014, privind aprobarea documentaţiei urbanistice Plan Urbanistic Zonal pentru: „Construire două imobile de locuinţe individuale cuplate, realizate etapizat\\\" Deva, str.Ady Endre, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 88 privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Hotararea nr. 88 privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Hotararea nr. 89 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 89 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 90 privind diminuarea anuală cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare de către S.C. Salubritate S.A.

Hotararea nr. 90 privind diminuarea anuală cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare de către S.C. Salubritate S.A.

Hotararea nr. 91 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Spitalul judeţean de urgenţă Deva – Serviciul judeţean de medicină legală Hunedoara la organizarea celei de a 7-a ediţii a manifestării ştiinţifice care se va desfăşura la Deva în perioada 03 - 04 aprilie 2014

Hotararea nr. 91 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Spitalul judeţean de urgenţă Deva - Serviciul judeţean de medicină legală Hunedoara la organizarea celei de a 7-a ediţii a manifestării ştiinţifice care se va desfăşura la Deva în perioada 03 - 04 aprilie 2014

Hotararea nr. 92 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.16/2014 privind ajustarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA

Hotararea nr. 92 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.16/2014 privind ajustarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA

Hotararea nr. 93 privind aprobarea trasmiterii în folosinţă gratuită a imobilului situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.164 de către Centrul Cultural Drăgan Muntean către Asociaţia Segesvari Miklos Pal

Hotararea nr. 93 privind aprobarea trasmiterii în folosinţă gratuită a imobilului situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.164 de către Centrul Cultural Drăgan Muntean către Asociaţia Segesvari Miklos Pal

Hotararea nr. 94 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 94 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 95 privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” domnișoarei Alexandra Flavia Marcu

Hotararea nr. 95 privind conferirea titlului de \\\"Cetăţean de onoare al municipiului Deva\\\" domnișoarei Alexandra Flavia Marcu

Hotararea nr. 96 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.131/2012 privind alegerea comisiei de validare

Hotararea nr. 96 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.131/2012 privind alegerea comisiei de validare

Hotararea nr. 97 privind modificarea listei de investiții anexă la bugetul local al Municipiului Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 97 privind modificarea listei de investiții anexă la bugetul local al Municipiului Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 98 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 98 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 99 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.399/2013, privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe J, str.Iuliu Maniu din municipiul Deva”

Hotararea nr. 99 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.399/2013, privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe J, str.Iuliu Maniu din municipiul Deva\\\"

Hotararea nr. 100 privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe J, B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 100 privind aprobarea depunerii proiectului \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe J, B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva\\\" la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 101 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.360/2013, privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 64, Al.Streiului din municipiul Deva”

Hotararea nr. 101 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.360/2013, privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 64, Al.Streiului din municipiul Deva\\\"

Hotararea nr. 102 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.362/2013, privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr.64, Al Streiului din municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru obţinerea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 102 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.362/2013, privind aprobarea depunerii proiectului \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr.64, Al Streiului din municipiul Deva\\\" la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru obţinerea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 103 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.361/2013, privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe M3, Al.Crizantemelor din municipiul Deva”, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 103 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.361/2013, privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe M3, Al.Crizantemelor din municipiul Deva\\\", cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 104 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.366/2013, privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţeM3, Al Crizantemelor din municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru obţinerea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 104 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.366/2013, privind aprobarea depunerii proiectului \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţeM3, Al Crizantemelor din municipiul Deva\\\" la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru obţinerea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 105 privind modul de organizare, regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Deva

Hotararea nr. 105 privind modul de organizare, regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Deva

Hotararea nr. 106 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor – P.A.A.R. în municipiul Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 106 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. în municipiul Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 107 privind rezilierea contractului de comodat nr.238/3537/21.05.2013

Hotararea nr. 107 privind rezilierea contractului de comodat nr.238/3537/21.05.2013

Hotararea nr. 108 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de comodat nr.243/6482/09.10.2013

Hotararea nr. 108 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de comodat nr.243/6482/09.10.2013

Hotararea nr. 109 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind insușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 109 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind insușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 110 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 127 m.p. situat în Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr.6

Hotararea nr. 110 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 127 m.p. situat în Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr.6

Hotararea nr. 111 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 22 m.p., situat în Deva, B-dul Decebal

Hotararea nr. 111 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 22 m.p., situat în Deva, B-dul Decebal

Hotararea nr. 112 privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.423/2013 privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr. 112 privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.423/2013 privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr. 113 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – DALI - la obiectivul de investitii „Reabilitare școală prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare și schimbarea instalațiilor electrice interioare” la Școala Andrei Mureșanu aparținătoare Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”

Hotararea nr. 113 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - DALI - la obiectivul de investitii „Reabilitare școală prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare și schimbarea instalațiilor electrice interioare\\\" la Școala Andrei Mureșanu aparținătoare Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu\\\"

Hotararea nr. 114 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - DALI - la obiectivul de investiții „Reabilitare Corp B prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare și schimbarea instalațiilor electrice interioare” la Colegiul Ion Mincu - Deva

Hotararea nr. 114 privind aprobarea Devizului general revizuit din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - DALI - la obiectivul de investiții „Reabilitare Corp B prin montare termosistem, schimbare tâmplării exterioare și schimbarea instalațiilor electrice interioare\\\" la Colegiul Ion Mincu - Deva

Hotararea nr. 115 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI la obiectivul de investiții „Reabilitare instalații electrice, sanitare șI amenajări interioare” la Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva

Hotararea nr. 115 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI la obiectivul de investiții „Reabilitare instalații electrice, sanitare șI amenajări interioare\\\" la Școala Gimnazială „Andrei Șaguna\\\" Deva

Hotararea nr. 116 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 116 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 117 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Construire clădire pentru prestări servicii auto cu regim de înălțime P”, în municipiul Deva, sat Cristur – DJ 687 F.N.

Hotararea nr. 117 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru \\\"Construire clădire pentru prestări servicii auto cu regim de înălțime P\\\", în municipiul Deva, sat Cristur - DJ 687 F.N.

Hotararea nr. 118 privind aprobarea participării Municipiului Deva în calitate de unitate administrativ teritorială la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional conform Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr.364/2014

Hotararea nr. 118 privind aprobarea participării Municipiului Deva în calitate de unitate administrativ teritorială la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional conform Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr.364/2014

Hotararea nr. 119 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 119 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 120 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.118/2013, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotararea nr. 120 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.118/2013, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotararea nr. 121 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 121 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 122 privind preluarea contractului de comodat nr.61/4581/21.09.2007, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 122 privind preluarea contractului de comodat nr.61/4581/21.09.2007, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 123 privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă în incinta „Bazei Sportive-Patinoar” Deva

Hotararea nr. 123 privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă în incinta „Bazei Sportive-Patinoar\\\" Deva

Hotararea nr. 124 privind incetarea contractului de concesiune nr. 27/2012 încheiat cu SC West Events Class SRL

Hotararea nr. 124 privind incetarea contractului de concesiune nr. 27/2012 încheiat cu SC West Events Class SRL

Hotararea nr. 125 privind aprobarea Actului adiţional nr.5 la Contractul de asociere nr.1/2005

Hotararea nr. 125 privind aprobarea Actului adiţional nr.5 la Contractul de asociere nr.1/2005

Hotararea nr. 126 privind aprobarea regulamentului de organizare a păşunatului de pe raza municipiului Deva şi stabilirea capacităţii de păşunat

Hotararea nr. 126 privind aprobarea regulamentului de organizare a păşunatului de pe raza municipiului Deva şi stabilirea capacităţii de păşunat

Hotararea nr. 127 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a păşunilor permanente proprietate publică a municipiului Deva

Hotararea nr. 127 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a păşunilor permanente proprietate publică a municipiului Deva

Hotararea nr. 128 privind modificarea statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 128 privind modificarea statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 129 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădirea situată pe Aleea Independenţei nr.4, aferent anului 2014, pe seama contribuabilului Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori, cu sediul în Deva, Aleea Independenţei nr.4, cod fiscal 4521591

Hotararea nr. 129 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădirea situată pe Aleea Independenţei nr.4, aferent anului 2014, pe seama contribuabilului Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori, cu sediul în Deva, Aleea Independenţei nr.4, cod fiscal 4521591

Hotararea nr. 130 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.371/2013 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2013-2014, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 130 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.371/2013 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2013-2014, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 131 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 131 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 132 privind transmiterea în administrare a “Sistemului de supraveghere video în zona de acţiune urbană a Municipiului Deva” către Serviciul public de poliţie locală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 132 privind transmiterea în administrare a \\\"Sistemului de supraveghere video în zona de acţiune urbană a Municipiului Deva\\\" către Serviciul public de poliţie locală, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 133 privind transmiterea în administrare a construcţiei gard şcoală rezultată prin finalizarea proiectului “Reabilitare spaţiu urban în zona centrală a Municipiului Deva, strada Avram Iancu şi trotuar adiacent Parcului Cetate” către Colegiul National Sportiv “Cetate” Deva

Hotararea nr. 133 privind transmiterea în administrare a construcţiei gard şcoală rezultată prin finalizarea proiectului \\\"Reabilitare spaţiu urban în zona centrală a Municipiului Deva, strada Avram Iancu şi trotuar adiacent Parcului Cetate\\\" către Colegiul National Sportiv \\\"Cetate\\\" Deva

Hotararea nr. 134 privind transmiterea fără plată a unor instrumente muzicale către Liceul de Arte “Sigismund Toduţă” din municipiul Deva

Hotararea nr. 134 privind transmiterea fără plată a unor instrumente muzicale către Liceul de Arte \\\"Sigismund Toduţă\\\" din municipiul Deva

Hotararea nr. 135 privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Deva la 31 martie 2014

Hotararea nr. 135 privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Deva la 31 martie 2014

Hotararea nr. 136 privind aprobarea plăţii unor cotizaţii în anul 2014

Hotararea nr. 136 privind aprobarea plăţii unor cotizaţii în anul 2014

Hotararea nr. 137 privind modificarea listei de investiţii anexă la bugetul local al Municipiului Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 137 privind modificarea listei de investiţii anexă la bugetul local al Municipiului Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 138 privind participarea Municipiului Deva prin Consiliul Local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Federaţia Română de Judo la organizarea Cupei Europei şi a Stagiului de pregătire internaţional, care se vor desfăşura la Deva în perioada 15-21 mai 2014

Hotararea nr. 138 privind participarea Municipiului Deva prin Consiliul Local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Federaţia Română de Judo la organizarea Cupei Europei şi a Stagiului de pregătire internaţional, care se vor desfăşura la Deva în perioada 15-21 mai 2014

Hotararea nr. 139 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 139 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 140 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 140 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 141 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Brumar Adina-Simona, a unei suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, situată în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 23, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotararea nr. 141 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Brumar Adina-Simona, a unei suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, situată în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 23, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotararea nr. 142 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului şi a municipiului Deva, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 142 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului şi a municipiului Deva, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 143 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI „Reamenajare scuar pe b-dul 22 Decembrie între sensul giratoriu de la Piaţa Arras şi intersecţia cu B-dul Nicolae Bălcescu” din municipiul Deva

Hotararea nr. 143 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie - DALI „Reamenajare scuar pe b-dul 22 Decembrie între sensul giratoriu de la Piaţa Arras şi intersecţia cu B-dul Nicolae Bălcescu\\\" din municipiul Deva

Hotararea nr. 144 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie - DALI, la obiectivul de investiţii „Reamenajare scuar pe bulevardul Nicolae Bălcescu” din municipiul Deva

Hotararea nr. 144 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie - DALI, la obiectivul de investiţii „Reamenajare scuar pe bulevardul Nicolae Bălcescu\\\" din municipiul Deva

Hotararea nr. 145 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării “Amenajare pista pentru biciclişti pe Calea Zarandului” din municipiul Deva

Hotararea nr. 145 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării \\\"Amenajare pista pentru biciclişti pe Calea Zarandului\\\" din municipiul Deva

Hotararea nr. 146 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 80/2, Calea Zarandului din municipiul Deva”

Hotararea nr. 146 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 80/2, Calea Zarandului din municipiul Deva\\\"

Hotararea nr. 147 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 13, str.Mihai Eminescu din municipiul Deva”

Hotararea nr. 147 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 13, str.Mihai Eminescu din municipiul Deva\\\"

Hotararea nr. 148 privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 13, str.Mihai Eminescu din municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru obţinerea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 148 privind aprobarea depunerii proiectului \\\"Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 13, str.Mihai Eminescu din municipiul Deva\\\" la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru obţinerea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 149 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliţie Locală Deva în calitate de instituţie publică de interes local cu personalitate juridică la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional conform Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr.364/2014

Hotararea nr. 149 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliţie Locală Deva în calitate de instituţie publică de interes local cu personalitate juridică la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional conform Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr.364/2014

Hotararea nr. 150 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire Biserică Ortodoxă cu Hramul Sf.Apostol şi Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan” în Deva, str.16 Februarie, f.n., jud. Hunedoara

Hotararea nr. 150 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire Biserică Ortodoxă cu Hramul Sf.Apostol şi Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan\\\" în Deva, str.16 Februarie, f.n., jud. Hunedoara

Hotararea nr. 151 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Construire locuinţe cuplate cu regim de înălţime D+P+M” Deva, strada Mihail Sadoveanu, F.N., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 151 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru \\\"Construire locuinţe cuplate cu regim de înălţime D+P+M\\\" Deva, strada Mihail Sadoveanu, F.N., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 152 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ,,Construire clădire anexă - zonă agrement, platformă betonată, împrejmuire” în Deva, sat aparţinător Archia, nr.92, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 152 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ,,Construire clădire anexă - zonă agrement, platformă betonată, împrejmuire\\\" în Deva, sat aparţinător Archia, nr.92, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 153 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Construire magazin - pe parter, pe teren ce urmează a fi concesionat din domeniul privat al municipiului Deva” Deva, B-dul Dacia, adiacent spaţiului comercial de la parterul Bl.P10, Jud. Hunedoara

Hotararea nr. 153 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru \\\"Construire magazin - pe parter, pe teren ce urmează a fi concesionat din domeniul privat al municipiului Deva\\\" Deva, B-dul Dacia, adiacent spaţiului comercial de la parterul Bl.P10, Jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 154 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire chioşc ABC pe teren ce va fi concesionat” Deva, zona Archia, lângă blocurile sociale, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 154 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire chioşc ABC pe teren ce va fi concesionat\\\" Deva, zona Archia, lângă blocurile sociale, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 155 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe individuale” Deva, str.Hărăului, f.n., jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 155 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe individuale\\\" Deva, str.Hărăului, f.n., jud.Hunedoara

Hotărârea nr. 156 privind executarea lucrărilor de ridicare la nivel a capacelor de la căminele de vizitare canalizare şi a grătarelor de la gurile de scurgere pentru apele pluviale, în urma reparării carosabilului şi a trotuarelor cu covor asfaltic, de pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 156 privind executarea lucrărilor de ridicare la nivel a capacelor de la căminele de vizitare canalizare şi a grătarelor de la gurile de scurgere pentru apele pluviale, în urma reparării carosabilului şi a trotuarelor cu covor asfaltic, de pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 157 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.75/2011 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Aqualand Deva şi susţinerea din bugetul local al municipiului Deva a tarifelor de intrare la Complexul Aqualand a unor categorii de persoane, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 157 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.75/2011 privind aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Aqualand Deva şi susţinerea din bugetul local al municipiului Deva a tarifelor de intrare la Complexul Aqualand a unor categorii de persoane, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 158 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.126/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare a păşunatului de pe raza municipiului Deva şi stabilirea capacităţii de păşunat

Hotărârea nr. 158 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.126/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare a păşunatului de pe raza municipiului Deva şi stabilirea capacităţii de păşunat

Hotărârea nr. 159 privind completarea Hotărârii Consiliului local nr.127/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a păşunilor permanente proprietate publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 159 privind completarea Hotărârii Consiliului local nr.127/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a păşunilor permanente proprietate publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 160 privind aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a Grupului sanitar din Parcul Cetate Deva

Hotărârea nr. 160 privind aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a Grupului sanitar din Parcul Cetate Deva

Hotărârea nr. 161 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.423/2013 privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 161 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.423/2013 privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 162 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI- „Reamenajare scuar în faţa Hotelului Sarmis” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 162 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI- „Reamenajare scuar în faţa Hotelului Sarmis\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 163 privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva a unui ecran video

Hotărârea nr. 163 privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva a unui ecran video

Hotărârea nr. 164 privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” doamnei Doina Lucia Ionescu Reghiș

Hotărârea nr. 164 privind conferirea titlului de \\\"Cetăţean de onoare al municipiului Deva\\\" doamnei Doina Lucia Ionescu Reghiș

Hotărârea nr. 165 privind acordarea unei diplome cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, doamnei Elisabeta Diniș

Hotărârea nr. 165 privind acordarea unei diplome cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, doamnei Elisabeta Diniș

Hotărârea nr. 166 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.11/2010 prin care s-a aprobat delegarea consiliilor de administrație a unităților de învățământ în vederea administrării terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea

Hotărârea nr. 166 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.11/2010 prin care s-a aprobat delegarea consiliilor de administrație a unităților de învățământ în vederea administrării terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea

Hotărârea nr. 167 privind modificarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 167 privind modificarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 168 privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Municipiul Deva și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Hotărârea nr. 168 privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Municipiul Deva și Universitatea „1 Decembrie 1918\\\" Alba Iulia

Hotărârea nr. 169 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.113/2011 privind participarea Municipiului Deva la constituirea Asociației “Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor – Regiunea Vest România” și a Hotărârii Consiliului local nr.136/2014 privind aprobarea plății unor cotizații în anul 2014

Hotărârea nr. 169 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.113/2011 privind participarea Municipiului Deva la constituirea Asociației \\\"Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România\\\" și a Hotărârii Consiliului local nr.136/2014 privind aprobarea plății unor cotizații în anul 2014

Hotărârea nr. 170 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 170 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 171 privind aprobarea Acordului încheiat între Municipiul Deva şi S.C. RCS&RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la locuințele sociale din Deva, str.Zăvoi, blocurile 1-8 cu 128 u.l., P+3 și blocul 9 cu 80 u.l., 4 tronsoane, D+P+3E+M

Hotărârea nr. 171 privind aprobarea Acordului încheiat între Municipiul Deva şi S.C. RCS&RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţeaua aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la locuințele sociale din Deva, str.Zăvoi, blocurile 1-8 cu 128 u.l., P+3 și blocul 9 cu 80 u.l., 4 tronsoane, D+P+3E+M

Hotărârea nr. 172 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 172 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 173 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 173 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 174 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 75, str.Bejan din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 174 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 75, str.Bejan din municipiul Deva

Hotărârea nr. 175 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 27, str.Minerului din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 175 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 27, str.Minerului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 176 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3, Aleea Moților din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 176 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3, Aleea Moților din municipiul Deva

Hotărârea nr. 177 privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 27, str.Minerului şi P3, Aleea Moţilor din municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 177 privind aprobarea depunerii proiectului Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 27, str.Minerului şi P3, Aleea Moţilor din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 178 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 13A, str.Mihai Eminescu din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 178 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 13A, str.Mihai Eminescu din municipiul Deva

Hotărârea nr. 179 privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 13A, str.Mihai Eminescu din municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru obţinerea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 179 privind aprobarea depunerii proiectului Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 13A, str.Mihai Eminescu din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru obţinerea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 180 privind aprobarea tarifelor de intrare la locurile de joacă aflate în administrarea Serviciului comunitar de cadastru şi agricultură, precum şi a Regulamentului de utilizare a acestora

Hotărârea nr. 180 privind aprobarea tarifelor de intrare la locurile de joacă aflate în administrarea Serviciului comunitar de cadastru şi agricultură, precum şi a Regulamentului de utilizare a acestora

Hotărârea nr. 181 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activităţii de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva

Hotărârea nr. 181 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activităţii de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva

Hotărârea nr. 182 privind stabilirea locurilor de aşteptare sau de staţionare a taxiurilor de pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 182 privind stabilirea locurilor de aşteptare sau de staţionare a taxiurilor de pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 183 privind aprobarea situaţiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva şi a procesului - verbal de inventariere pe anul 2013

Hotărârea nr. 183 privind aprobarea situaţiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva şi a procesului - verbal de inventariere pe anul 2013

Hotărârea nr. 184 privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Deva către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 184 privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Deva către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân\\\" Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 185 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 15 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, strada Titu Maiorescu

Hotărârea nr. 185 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 15 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, strada Titu Maiorescu

Hotărârea nr. 186 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 24 m.p. situat în Deva, strada Mihail Kogălniceanu

Hotărârea nr. 186 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 24 m.p. situat în Deva, strada Mihail Kogălniceanu

Hotărârea nr. 187 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 100 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe B-dul Dacia

Hotărârea nr. 187 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 100 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe B-dul Dacia

Hotărârea nr. 188 privind vanzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 29 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, f.n., între bl.7 şi 8

Hotărârea nr. 188 privind vanzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 29 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, f.n., între bl.7 şi 8

Hotărârea nr. 189 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 189 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 190 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 190 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 191 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Deva 2014 – 2020

Hotărârea nr. 191 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Deva 2014 - 2020

Hotărârea nr. 192 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Închidere terasă din cadrul spaţiului comercial - patiseria Macul Roşu” în Deva, Calea Zarandului, bloc 43, scara D, parter, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 192 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Închidere terasă din cadrul spaţiului comercial - patiseria Macul Roşu\\\" în Deva, Calea Zarandului, bloc 43, scara D, parter, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 193 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Renovare şi modernizare chioşc” în Deva, str. Bejan - zona Orizont, în staţia de autobuz, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 193 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Renovare şi modernizare chioşc\\\" în Deva, str. Bejan - zona Orizont, în staţia de autobuz, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 194 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Amenajare intersecţie tip giraţie între Calea Zarandului şi str.Victor Şuiaga, pentru acces la magazin materiale de construcţii Dedeman şi amenajări edilitare conexe”Deva, Calea Zarandului intersecţie cu str.Victor Şuiaga, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 194 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru \\\"Amenajare intersecţie tip giraţie între Calea Zarandului şi str.Victor Şuiaga, pentru acces la magazin materiale de construcţii Dedeman şi amenajări edilitare conexe\\\"Deva, Calea Zarandului intersecţie cu str.Victor Şuiaga, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 195 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate la obiectivul de investiţii “Construirea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Deva”

Hotărârea nr. 195 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate la obiectivul de investiţii Construirea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 196 privind aprobarea depunerii proiectului “Construirea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Deva”, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 196 privind aprobarea depunerii proiectului Construirea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Deva, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 197 privind aprobarea formatului Acordului de sprijin între Municipiul Deva, S.C. Apaprod S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Hotărârea nr. 197 privind aprobarea formatului Acordului de sprijin între Municipiul Deva, S.C. Apaprod S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Hotărârea nr. 198 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.321 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, Aleea Păcii, bloc C2, sc.2

Hotărârea nr. 198 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.321 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, Aleea Păcii, bloc C2, sc.2

Hotărârea nr. 199 privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte nr.75, str.Bejan din municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 199 privind aprobarea depunerii proiectului Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte nr.75, str.Bejan din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 200 privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe nr.13, str.Mihai Eminescu şi 80/2, Calea Zarandului din municipiul Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 200 privind aprobarea depunerii proiectului Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe nr.13, str.Mihai Eminescu şi 80/2, Calea Zarandului din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 201 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2014 privind aprobarea formatului Acordului de sprijin între Municipiul Deva, SC Apaprod SA si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare

Hotărârea nr. 201 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2014 privind aprobarea formatului Acordului de sprijin între Municipiul Deva, SC Apaprod SA si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare

Hotărârea nr. 202 privind aprobarea Contractului de Asistentă pentru Proiect care urmează să fie încheiat între Municipiul Deva, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Apa Prod S.A.

Hotărârea nr. 202 privind aprobarea Contractului de Asistentă pentru Proiect care urmează să fie încheiat între Municipiul Deva, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Apa Prod S.A.

Hotărârea nr.203 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea Nr.203 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr.204 privind atribuirea denumirii de ”Aleea Pieței” străzii din spatele blocurilor 109, 110, 111 de pe B-dul Decebal, din municipiul Deva

Hotararea nr.204 privind atribuirea denumirii de \"Aleea Pieței\" străzii din spatele blocurilor 109, 110, 111 de pe B-dul Decebal, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 205 privind rectificarea bugetului activităților autofinanțate ale Municipiului Deva pe anul 2014

Hotărârea nr. 205 privind rectificarea bugetului activităților autofinanțate ale Municipiului Deva pe anul 2014

Hotărârea nr. 206 privind participarea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Societatea Ateneul Român - Universitatea Ecologică “Traian” din Deva la organizarea Simpozionului național “Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate” care se va desfășura la Deva, în perioada 12-13 iulie 2014

Hotărârea nr. 206 privind participarea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Societatea Ateneul Român - Universitatea Ecologică \\\"Traian\\\" din Deva la organizarea Simpozionului național \\\"Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate\\\" care se va desfășura la Deva, în perioada 12-13 iulie 2014

Hotărârea nr. 207 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a două panouri de afișaj, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora

Hotărârea nr. 207 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a două panouri de afișaj, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora

Hotărârea nr. 208 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.173/2014 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 208 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.173/2014 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 209 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 209 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 210 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 210 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 211 privind aprobarea vânzării către chiriași, a unor imobile construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 211 privind aprobarea vânzării către chiriași, a unor imobile construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 212 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică pentru municipiul Deva prin Direcția de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 212 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică pentru municipiul Deva prin Direcția de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 213 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.2, ap.11, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Ungur Liana-Claudia

Hotărârea nr. 213 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.2, ap.11, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Ungur Liana-Claudia

Hotărârea nr. 214 privind modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 214 privind modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 215 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafaţă de 13 mp, situat în Deva, bulevardul Decebal

Hotărârea nr. 215 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafaţă de 13 mp, situat în Deva, bulevardul Decebal

Hotărârea nr. 216 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 13 m.p, situat în Deva, b-dul Decebal, bl.15, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Stoica Rafica

Hotărârea nr. 216 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 13 m.p, situat în Deva, b-dul Decebal, bl.15, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Stoica Rafica

Hotărârea nr. 217 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 7 m.p. situat în Deva, bulevardul Decebal

Hotărârea nr. 217 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 7 m.p. situat în Deva, bulevardul Decebal

Hotărârea nr. 218 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 7 mp situat în Deva, b-dul Decebal, bl.15, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Anghel Ana

Hotărârea nr. 218 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 7 mp situat în Deva, b-dul Decebal, bl.15, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Anghel Ana

Hotărârea nr. 219 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 15 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str.Titu Maiorescu, f.n.

Hotărârea nr. 219 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 15 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str.Titu Maiorescu, f.n.

Hotărârea nr. 220 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, b-dul Decebal, bl.109

Hotărârea nr. 220 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, b-dul Decebal, bl.109

Hotărârea nr. 221 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 21 m.p. situat in Deva, b-dul Decebal

Hotărârea nr. 221 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 21 m.p. situat in Deva, b-dul Decebal

Hotărârea nr. 222 privind modificarea Anexei la Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice şi de aplicare a măsurilor tehnico-administrative de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Deva aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.181/2013

Hotărârea nr. 222 privind modificarea Anexei la Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice şi de aplicare a măsurilor tehnico-administrative de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Deva aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.181/2013

Hotărârea nr. 223 privind preluarea contractelor de comodat nr.62/4582/21.09.2007 și 71/4591/21.09.2007 încheiate în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 223 privind preluarea contractelor de comodat nr.62/4582/21.09.2007 și 71/4591/21.09.2007 încheiate în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 224 privind modificarea Anexelor la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.271/2012, privind aprobarea actelor adiționale la Contractele de comodat încheiate cu tinerii beneficiari ai Legii nr.15/2003, republicată, privind terenul atribuit în Municipiul Deva-Cristur și Hotărârea Consiliului local nr.118/2013, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevede

Hotărârea nr. 224 privind modificarea Anexelor la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.271/2012, privind aprobarea actelor adiționale la Contractele de comodat încheiate cu tinerii beneficiari ai Legii nr.15/2003, republicată, privind terenul atribuit în Municipiul Deva-Cristur și Hotărârea Consiliului local nr.118/2013, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificate

Hotărârea nr. 225 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construirea unui spaţiu comercial cu regim de înălţime parter în soluţia solicitată în urma dezbaterii publice pentru promovarea investiţiei” în Deva, b-dul Decebal, f.n,, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 225 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construirea unui spaţiu comercial cu regim de înălţime parter în soluţia solicitată în urma dezbaterii publice pentru promovarea investiţiei\" în Deva, b-dul Decebal, f.n,, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 226 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construirea unei locuințe cu regim de înălțime parter, împrejmuire și racord la utilități”în Deva, zona Archia, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 226 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construirea unei locuințe cu regim de înălțime parter, împrejmuire și racord la utilități\\\"în Deva, zona Archia, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 227 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Creare acces în spațiu comercial pe o suprafață de 9,22 mp.” în Deva, b-dul Dacia, bl.35,sc.1, ap.5, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 227 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru \\\"Creare acces în spațiu comercial pe o suprafață de 9,22 mp.\\\" în Deva, b-dul Dacia, bl.35,sc.1, ap.5, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 228 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.163/2014 privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva a unui ecran video

Hotărârea nr. 228 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.163/2014 privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Cultural \\\"Drăgan Muntean\\\" Deva a unui ecran video

Hotărârea nr. 229 privind atribuirea denumirii de ”strada Bisericii” unei porţiuni din fosta str. Valea Cernei, din localitatea componentă Sântuhalm, municipiul Deva

Hotărârea nr. 229 privind atribuirea denumirii de \\\"strada Bisericii\\\" unei porţiuni din fosta str. Valea Cernei, din localitatea componentă Sântuhalm, municipiul Deva

Hotărârea nr. 230 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.246/2010 privind aprobarea Regulamentului de contorizare individuală a utilizatorilor sistemului centralizat de termoficare a municipiului Deva

Hotărârea nr. 230 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.246/2010 privind aprobarea Regulamentului de contorizare individuală a utilizatorilor sistemului centralizat de termoficare a municipiului Deva

Hotărârea nr. 231 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr. 231 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr. 232 privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul privind delegarea gestiunii Serviviului public de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Deva nr.18740/2014

Hotărârea nr. 232 privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul privind delegarea gestiunii Serviviului public de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Deva nr.18740/2014

Hotărârea nr. 233 privind schimbarea domnului Mos Ovidiu din functia de viceprimar al municipiului Deva

Hotărârea nr. 233 privind schimbarea domnului Mos Ovidiu din functia de viceprimar al municipiului Deva

Hotărârea nr. 234 privind alegerea in functia de viceprimar al municipiului Deva a domnului Muntean Marian.

Hotărârea nr. 234 privind alegerea in functia de viceprimar al municipiului Deva a domnului Muntean Marian.

Hotărârea nr. 235 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 235 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 236 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 236 privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 237 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 237 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 238 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 238 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 239 privind modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 239 privind modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 240 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 240 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 241 privind atribuirea denumirii de ”Aleea Fermierilor” drumului de exploatare delimitat de str.Sântuhalm DN7 și zona fostelor ”Puțuri de apă” respectiv fermele agricole private existente, din Sântuhalm, localitate componentă a municipiului Deva

Hotararea nr. 241 privind atribuirea denumirii de \\\"Aleea Fermierilor\\\" drumului de exploatare delimitat de str.Sântuhalm DN7 și zona fostelor \\\"Puțuri de apă\\\" respectiv fermele agricole private existente, din Sântuhalm, localitate componentă a municipiului Deva

Hotararea nr. 242 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 323/2009, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva”, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 242 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 323/2009, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia \\\"Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva\\\", cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 243 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 324/2009, privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 243 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 324/2009, privind aprobarea depunerii proiectului \\\"Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva\\\" la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 244 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului 7, Aleea Plopilor din municipiul Deva”

Hotararea nr. 244 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția \\\"Creșterea eficienței energetice a blocului 7, Aleea Plopilor din municipiul Deva\\\"

Hotararea nr. 245 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Deva

Hotararea nr. 245 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Deva

Hotararea nr. 246 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Montare copertină demontabilă peste parcare existentă” în Deva, str. M. Viteazu, lângă bl.40, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 246 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Montare copertină demontabilă peste parcare existentă\\\" în Deva, str. M. Viteazu, lângă bl.40, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 247 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă D+ P+M şi racord utilităţi - apă, gaz, energie electrică” în Deva, str. Coziei, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 247 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă D+ P+M şi racord utilităţi - apă, gaz, energie electrică\\\" în Deva, str. Coziei, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 248 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Spaţiu comercial parter, anexă parter şi împrejmuire ” în Deva, str. C.A. Rosetti, nr.21, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 248 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru \\\"Spaţiu comercial parter, anexă parter şi împrejmuire \\\" în Deva, str. C.A. Rosetti, nr.21, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 249 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă familială P+M” în Deva, Aleea Vulturilor, nr.4, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 249 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă familială P+M\\\" în Deva, Aleea Vulturilor, nr.4, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 250 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.13/2014, privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia

Hotararea nr. 250 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.13/2014, privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia

Hotararea nr. 251 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 251 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 252 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.170/2013, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 252 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.170/2013, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 253 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 37 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. M.Eminescu, bl.B

Hotararea nr. 253 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 37 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. M.Eminescu, bl.B

Hotararea nr. 254 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 254 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 255 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amplasare punct de alimentare energie electrică pentru Piața Arras” din municipiul Deva

Hotararea nr. 255 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amplasare punct de alimentare energie electrică pentru Piața Arras\\\" din municipiul Deva

Hotararea nr. 256 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amplasare punct de alimentare energie electrică pentru Piața Victoriei”din municipiul Deva

Hotararea nr. 256 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amplasare punct de alimentare energie electrică pentru Piața Victoriei\\\"din municipiul Deva

Hotararea nr. 257 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.321 în vederea realizării contorizarii individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, Aleea Păcii, Bloc C2, sc.3

Hotararea nr. 257 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.321 în vederea realizării contorizarii individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, Aleea Păcii, Bloc C2, sc.3

Hotararea nr. 258 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.321 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Păcii, bl. A2, sc.1

Hotararea nr. 258 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.321 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Păcii, bl. A2, sc.1

Hotararea nr. 259 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.321 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, Aleea Păcii, bloc A2,sc.2

Hotararea nr. 259 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.321 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, Aleea Păcii, bloc A2,sc.2

Hotararea nr. 260 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.170 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, B-dul 1 Decembrie, Bloc 3, sc.2

Hotararea nr. 260 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.170 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, B-dul 1 Decembrie, Bloc 3, sc.2

Hotararea nr. 261 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.275 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, Aleea Romanilor, Bloc 18, sc.2

Hotararea nr. 261 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.275 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, Aleea Romanilor, Bloc 18, sc.2

Hotararea nr. 262 privind aprobarea pierderilor anuale de energie termică în sistemul de distribuţie

Hotararea nr. 262 privind aprobarea pierderilor anuale de energie termică în sistemul de distribuţie

Hotararea nr. 263 privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Deva la 30 iunie 2014

Hotararea nr. 263 privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Deva la 30 iunie 2014

Hotararea nr. 264 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor

Hotararea nr. 264 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor

Hotararea nr. 265 privind asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv “Cetate” Deva, în vederea sprijinirii activității echipelor de fotbal seniori și juniori ale Colegiului Național Sportiv “Cetate” din municipiul Deva

Hotararea nr. 265 privind asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv \\\"Cetate\\\" Deva, în vederea sprijinirii activității echipelor de fotbal seniori și juniori ale Colegiului Național Sportiv \\\"Cetate\\\" din municipiul Deva

Hotararea nr. 266 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 266 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 267 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă individuală P+1, filigorie şi împrejmuire” în Deva, str. M. Sadoveanu, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 267 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă individuală P+1, filigorie şi împrejmuire\\\" în Deva, str. M. Sadoveanu, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 268 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare zonă recreere pensionari pe Aleea Păcii” din municipiul Deva

Hotararea nr. 268 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții \\\"Amenajare zonă recreere pensionari pe Aleea Păcii\\\" din municipiul Deva

Hotararea nr. 269 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare zonă recreere pensionari pe B-dul Kogalniceanu” din municipiul Deva

Hotararea nr. 269 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții \\\"Amenajare zonă recreere pensionari pe B-dul Kogalniceanu\\\" din municipiul Deva

Hotararea nr. 270 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.175/2012 privind aderarea Municipiului Deva prin Consiliul local Deva la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

Hotararea nr. 270 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.175/2012 privind aderarea Municipiului Deva prin Consiliul local Deva la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân\\\"

Hotararea nr. 271 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.1/2014 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a municipiului Deva, pentru anul școlar 2014 - 2015

Hotararea nr. 271 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.1/2014 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a municipiului Deva, pentru anul școlar 2014 - 2015

Hotararea nr. 272 privind transmiterea în administrare a spațiilor rămase disponibile ale Liceului Teoretic ”Traian” Deva către Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva și Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva;

Hotararea nr. 272 privind transmiterea în administrare a spațiilor rămase disponibile ale Liceului Teoretic Traian Deva către Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva și Colegiul Național Sportiv Cetate Deva;

Hotararea nr. 273 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată;

Hotararea nr. 273 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 274 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 274 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 275 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 275 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 276 privind aprobarea închirierii către solicitanți, a unor suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, construite din fondurile statului

Hotararea nr. 276 privind aprobarea închirierii către solicitanți, a unor suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, construite din fondurile statului

Hotararea nr. 277 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 277 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 278 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 278 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotararea nr. 279 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

Hotararea nr. 279 privind adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bloc T1

Hotararea nr. 280 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.412/2013 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2014 o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe destinate închirierii, ulterior modificată

Hotararea nr. 280 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.412/2013 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2014 o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe destinate închirierii, ulterior modificată

Hotararea nr. 281 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 281 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 282 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al ”Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantină” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 282 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al \\\"Serviciului public administrare pieţe, târguri, cantină\\\" din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 283 privind modificarea Hotărârii nr.200/2014 privind aprobarea depunerii proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.13, str. Mihai Eminescu și 80/2, Calea Zarandului din municipiul Deva” la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 283 privind modificarea Hotărârii nr.200/2014 privind aprobarea depunerii proiectului Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.13, str. Mihai Eminescu și 80/2, Calea Zarandului din municipiul Deva la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 284 privind Aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe B, B-dul Decebal din municipiul Deva”

Hotararea nr. 284 privind Aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe B, B-dul Decebal din municipiul Deva

Hotararea nr. 285 privind aprobarea depunerii proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe B, B-dul Decebal din municipiul Deva” la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 285 privind aprobarea depunerii proiectului Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe B, B-dul Decebal din municipiul Deva la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 286 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 20 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, strada Prelungire Zăvoi

Hotararea nr. 286 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 20 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, strada Prelungire Zăvoi

Hotararea nr. 287 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe Str. Prelungire Zăvoi,f.n.

Hotararea nr. 287 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe Str. Prelungire Zăvoi,f.n.

Hotararea nr. 288 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Deva, B-dul. 22 Decembrie

Hotararea nr. 288 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Deva, B-dul. 22 Decembrie

Hotararea nr. 289 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, în vecinătatea Bl.4, parter, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Metalotex SA Deva

Hotararea nr. 289 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, în vecinătatea Bl.4, parter, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Metalotex SA Deva

Hotararea nr. 290 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuință P+M” Deva, str. 1 Mai, f.n., jud. Hunedoara

Hotararea nr. 290 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuință P+M\\\" Deva, str. 1 Mai, f.n., jud. Hunedoara

Hotararea nr. 291 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Lotizare pentru construire de locuințe” Deva, str. Zăvoi, nr.31, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 291 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru Lotizare pentru construire de locuințe Deva, str. Zăvoi, nr.31, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 292 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuință individuală D+P+M, împrejmuire şi amenajări exterioare –Etapa I şi Cabinet medical parter - Etapa II” Deva, str. Zăvoi, f.n., jud. Hunedoara

Hotararea nr. 292 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru Construire locuință individuală D+P+M, împrejmuire şi amenajări exterioare -Etapa I şi Cabinet medical parter - Etapa II Deva, str. Zăvoi, f.n., jud. Hunedoara

Hotararea nr. 293 privind aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spațiu comercial - farmacie” în Deva, str.Mărăşti, bl.24, sc.D, ap.40, parter, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 293 privind aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru Extindere spațiu comercial - farmacie în Deva, str.Mărăşti, bl.24, sc.D, ap.40, parter, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 294 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „ Construire locuință familială D+P+M și împrejmuire” în Deva, str. Retezat, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 294 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire locuință familială D+P+M și împrejmuire în Deva, str. Retezat, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 295 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pista de biciclişti pe Calea Zarandului din municipiul Deva”

Hotararea nr. 295 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţii Amenajare pista de biciclişti pe Calea Zarandului din municipiul Deva

Hotararea nr. 296 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI - „Amenajare Piaţa Arras” din municipiul Deva

Hotararea nr. 296 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI - Amenajare Piaţa Arras din municipiul Deva

Hotararea nr. 297 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI -„Amenajare platforma în zona Ardealului de pe Calea Zarandului” din municipiul Deva

Hotararea nr. 297 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI -Amenajare platforma în zona Ardealului de pe Calea Zarandului din municipiul Deva

Hotararea nr. 298 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.286/2013 privind trecerea din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al statului a imobilului situat în mun. Deva, str. Victor Şuiaga, nr.10

Hotararea nr. 298 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.286/2013 privind trecerea din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al statului a imobilului situat în mun. Deva, str. Victor Şuiaga, nr.10

Hotararea nr. 299 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Uniunea Culturală a Rutenilor din România şi de Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România la organizarea celui de-al 15-lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară, care se va desfăşura la Deva în perioada 4-7 septembrie 2014

Hotararea nr. 299 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Uniunea Culturală a Rutenilor din România şi de Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România la organizarea celui de-al 15-lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară, care se va desfăşura la Deva în perioada 4-7 septembrie 2014

Hotararea nr. 300 privind participarea Consiliului local al municipiului Deva ca membru fondator la susţinerea Asociaţiei „Club Sportiv Municipal Cetate Deva”

Hotararea nr. 300 privind participarea Consiliului local al municipiului Deva ca membru fondator la susţinerea Asociaţiei Club Sportiv Municipal Cetate Deva

Hotararea nr. 301 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire casă unifamilială cu regim de înălţime S+P+1E, anexe şi împrejmuire proprietate” Deva, str. Zăvoi, f.n., jud. Hunedoara

Hotararea nr. 301 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru Construire casă unifamilială cu regim de înălţime S+P+1E, anexe şi împrejmuire proprietate Deva, str. Zăvoi, f.n., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 302 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Deva, valabile pentru anul 2015

Hotărârea nr. 302 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Deva, valabile pentru anul 2015

Hotărârea nr. 303 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str. N. Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 303 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str. N. Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotărârea nr. 304 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.173/2014 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 304 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.173/2014 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 305 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 305 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 306 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa situată în imobilul din deva, aleea moţilor nr.2a, et.1, ap.12

Hotărârea nr. 306 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa situată în imobilul din deva, aleea moţilor nr.2a, et.1, ap.12

Hotărârea nr. 307 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 307 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 308 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 308 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 309 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap, situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 309 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap, situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 310 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare teren skatepark în zona Kaufland municipiul Deva”

Hotărârea nr. 310 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare teren skatepark în zona Kaufland municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 311 privind atribuirea denumirii de „Aleea Topaz” la aleea auto şi pietonală existentă limitrof Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, din Municipiul Deva

Hotărârea nr. 311 privind atribuirea denumirii de „Aleea Topaz\\\" la aleea auto şi pietonală existentă limitrof Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu\\\", din Municipiul Deva

Hotărârea nr. 312 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul Consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat si particular din municipiul Deva

Hotărârea nr. 312 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul Consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat si particular din municipiul Deva

Hotărârea nr. 313 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu Pentru „Concesionare teren 349 mp în vederea construirii unei case Adiacent terenului aflat în proprietate” În Deva, localitatea Sântuhalm, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 313 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu Pentru „Concesionare teren 349 mp în vederea construirii unei case Adiacent terenului aflat în proprietate\\\" În Deva, localitatea Sântuhalm, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 314 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu Pentru „Amenajare Piaţa Arras Deva”

Hotărârea nr. 314 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu Pentru „Amenajare Piaţa Arras Deva\\\"

Hotărârea nr. 315 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ,,Extindere Centru Comercial Auchan Deva” Calea Zarandului, nr.85-87, municipiul Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 315 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ,,Extindere Centru Comercial Auchan Deva\\\" Calea Zarandului, nr.85-87, municipiul Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 316 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții la obiectivul de investiții „Reabilitare scări pe str.Minerului din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 316 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții la obiectivul de investiții „Reabilitare scări pe str.Minerului din municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 317 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare Cale de acces din str. Cioclovina la Bl.22 de pe B-dul N. Bălcescu”

Hotărârea nr. 317 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare Cale de acces din str. Cioclovina la Bl.22 de pe B-dul N. Bălcescu\\\"

Hotărârea nr. 318 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.315/2006, privind procedura şi condiţiile de refacere a domeniului public afectat în urma executării lucrărilor de instalare a reţelelor subterane de utilităţi în municipiul Deva, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 318 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.315/2006, privind procedura şi condiţiile de refacere a domeniului public afectat în urma executării lucrărilor de instalare a reţelelor subterane de utilităţi în municipiul Deva, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 319 privind aprobarea documentaţiei tehnice de evaluare - DALI - pentru repararea instalaţiei electrice de pe casa scării şi zugrăveli pe casa scării la imobilul situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 6

Hotărârea nr. 319 privind aprobarea documentaţiei tehnice de evaluare - DALI - pentru repararea instalaţiei electrice de pe casa scării şi zugrăveli pe casa scării la imobilul situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 6

Hotărârea nr. 320 privind aprobarea documentaţiei tehnice de evaluare - DALI - pentru repararea - înlocuirea instalaţiei de alimentare cu apă şi instalaţiei sanitare la imobilul situat în Deva, str. Hărău, nr.40

Hotărârea nr. 320 privind aprobarea documentaţiei tehnice de evaluare - DALI - pentru repararea - înlocuirea instalaţiei de alimentare cu apă şi instalaţiei sanitare la imobilul situat în Deva, str. Hărău, nr.40

Hotărârea nr. 321 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 321 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 322 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 322 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 323 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 323 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 324 privind acceptarea unei donaţii din partea numitei Achim Dorina a construcţiei înscrisă în CF nr.70984 Hală Piaţa Agroalimentară Dacia

Hotărârea nr. 324 privind acceptarea unei donaţii din partea numitei Achim Dorina a construcţiei înscrisă în CF nr.70984 Hală Piaţa Agroalimentară Dacia

Hotărârea nr. 325 privind punerea la dispoziţie a terenului proprietatea Municipiului Deva în scopul realizării investiţiei „Acces limitrof extinderii Centrului Comercial Auchan Deva, pe teren proprietatea Municipiului Deva şi SC Mercureal SA Bucuresti” de către SC Nepi Eight Development & Management SRL Bucuresti

Hotărârea nr. 325 privind punerea la dispoziţie a terenului proprietatea Municipiului Deva în scopul realizării investiţiei „Acces limitrof extinderii Centrului Comercial Auchan Deva, pe teren proprietatea Municipiului Deva şi SC Mercureal SA Bucuresti\\\" de către SC Nepi Eight Development & Management SRL Bucuresti

Hotărârea nr. 326 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 326 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 327 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015

Hotărârea nr. 327 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015

Hotărârea nr. 328 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 328 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 329 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuar pe str.Titu Maiorescu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 329 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuar pe str.Titu Maiorescu\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 330 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe strada Bejan în spatele bl.56B din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 330 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe strada Bejan în spatele bl.56B din municipiul Deva\"

Hotărârea nr. 331 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Panseluţelor în spatele bl. 30 din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 331 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii la obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Panseluţelor în spatele bl. 30 din municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 332 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe B-dul Iuliu Maniu în spatele Bl. B şi C din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 332 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe B-dul Iuliu Maniu în spatele Bl. B şi C din municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 333 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Romanilor lângă bl.22 din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 333 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe Aleea Romanilor lângă bl.22 din municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 334 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe str.Scărişoara, lângă Grădiniţa nr.2 în municipiul Deva”

Hotărârea nr. 334 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe str.Scărişoara, lângă Grădiniţa nr.2 în municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 335 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe strada Cioclovina în municipiul Deva”

Hotărârea nr. 335 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare loc de joacă pe strada Cioclovina în municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 336 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare terenuri de sport cu gazon sintetic şi imprejmuire în zona Bejan”

Hotărârea nr. 336 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare terenuri de sport cu gazon sintetic şi imprejmuire în zona Bejan\\\"

Hotărârea nr. 337 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare teren de sport cu gazon sintetic şi împrejmuire pe Aleea Panseluţelor”

Hotărârea nr. 337 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare teren de sport cu gazon sintetic şi împrejmuire pe Aleea Panseluţelor\\\"

Hotărârea nr. 338 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul de investiţii “Reabilitarea spaţiului public urban Bulevardul Iuliu Maniu

Hotărârea nr. 338 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul de investiţii \\\"Reabilitarea spaţiului public urban Bulevardul Iuliu Maniu

Hotărârea nr. 339 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii - DALI la obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public urban B-dul Dacia şi zona adiacentă” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 339 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii - DALI la obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public urban B-dul Dacia şi zona adiacentă\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 340 privind aprobarea rezilierii Contractul de finanțare nr. 3760/26.07.2013 aferent proiectului “Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C. Brătianu”

Hotărârea nr. 340 privind aprobarea rezilierii Contractul de finanțare nr. 3760/26.07.2013 aferent proiectului \\\"Reabilitarea, refuncţionalizarea spaţiului public din zona parcului I.C. Brătianu\\\"

Hotărârea nr. 341 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.59/2010 cu modificările ulterioare, privind aprobarea și asumarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Deva și a cheltuielilor legate de implementarea proiectelor individuale aferente acestuia

Hotărârea nr. 341 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.59/2010 cu modificările ulterioare, privind aprobarea și asumarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Deva și a cheltuielilor legate de implementarea proiectelor individuale aferente acestuia

Hotărârea nr. 342 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.297/2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI ,,Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 342 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.297/2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI ,,Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 343 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.296/2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI ,,Amenajare Piața Arras” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 343 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.296/2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI ,,Amenajare Piața Arras\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 344 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.295/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare piste pentru bicicliști pe Calea Zarandului” – Deva”

Hotărârea nr. 344 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.295/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare piste pentru bicicliști pe Calea Zarandului\\\" - Deva\\\"

Hotărârea nr. 345 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 345 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului\\\" din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 346 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare Piața Arras” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 346 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare Piața Arras\\\" din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 347 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare piste pentru bicicliști pe Calea Zarandului” – Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 347 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare piste pentru bicicliști pe Calea Zarandului\\\" - Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 348 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 348 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă\\\" la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 349 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Iuliu Maniu” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 349 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Iuliu Maniu\\\" din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 350 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț in municipiul Deva

Hotărârea nr. 350 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț in municipiul Deva

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Deva

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Deva

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pentru activitatea de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special din municipiul Deva, pentru activitatea de măturat, spălat, stropit şi întretinere a căilor publice din municipiul Deva şi pentru activitatea de colectarea, transportu

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pentru activitatea de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special din municipiul Deva, pentru activitatea de măturat, spălat, stropit şi întretinere a căilor publice din municipiul Deva şi pentru activitatea de colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere - mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc., din municipiul Deva

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate / atestate, asociaţiilor / fundaţiilor / organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate / atestate, asociaţiilor / fundaţiilor / organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 354 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, şi care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 354 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, şi care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 355 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 355 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 356 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate / atestate, asociaţiilor / fundaţiilor / organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 356 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate / atestate, asociaţiilor / fundaţiilor / organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 357 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate / atestate, asociaţiilor / fundaţiilor / organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva,

Hotărârea nr. 357 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva persoanelor fizice autorizate / atestate, asociaţiilor / fundaţiilor / organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva,

Hotărârea nr. 358 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 358 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 359 privind aprobarea cofinanţării proiectului de investiţii “Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”

Hotărârea nr. 359 privind aprobarea cofinanţării proiectului de investiţii \\\"Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020\\\"

Hotărârea nr. 360 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2014

Hotărârea nr. 360 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2014

Hotărârea nr. 361 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr. 233/2014, privind schimbarea domnului Moş Ovidiu din funcţia de viceprimar al municipiului Deva

Hotărârea nr. 361 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr. 233/2014, privind schimbarea domnului Moş Ovidiu din funcţia de viceprimar al municipiului Deva

Hotărârea nr. 362 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.234/2014 privind alegerea în funcția de viceprimar al municipiului Deva a domnului Muntean Marian

Hotărârea nr. 362 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.234/2014 privind alegerea în funcția de viceprimar al municipiului Deva a domnului Muntean Marian

Hotărârea nr. 363 privind schimbarea domnului Moș Ovidiu din funcţia de viceprimar al municipiului Deva,

Hotărârea nr. 363 privind schimbarea domnului Moș Ovidiu din funcţia de viceprimar al municipiului Deva,

Hotărârea nr. 364 privind alegerea în funcţia de viceprimar al municipiului Deva a domnului Muntean Marian

Hotărârea nr. 364 privind alegerea în funcţia de viceprimar al municipiului Deva a domnului Muntean Marian

Hotărârea nr. 365 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 365 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 366 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.100/2014 privind aprobarea depunerii proiectului Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe J, B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 366 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.100/2014 privind aprobarea depunerii proiectului Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe J, B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 367 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.297/2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului din municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 367 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.297/2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului din municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 368 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 345 / 2014 privind aprobarea depunerii proiectului Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 368 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 345 / 2014 privind aprobarea depunerii proiectului Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 369 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I. la obiectivul de investiţii Reabilitarea spaţiului public urban Bulevardul Decebal, de la intersecţia cu strada Avram Iancu până la intersecţia cu Bulevardul Iuliu Maniu

Hotararea nr. 369 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I. la obiectivul de investiţii Reabilitarea spaţiului public urban Bulevardul Decebal, de la intersecţia cu strada Avram Iancu până la intersecţia cu Bulevardul Iuliu Maniu

Hotararea nr. 370 privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Decebal de la intersectia cu str.Avram Iancu până la intersecția cu Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 370 privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Decebal de la intersectia cu str.Avram Iancu până la intersecția cu Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 371 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.338/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI la obiectivul de investiții Reabilitarea spațiului public urban Bulevardul Iuliu Maniu

Hotararea nr. 371 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.338/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI la obiectivul de investiții Reabilitarea spațiului public urban Bulevardul Iuliu Maniu

Hotarareanr. 372 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.296/2014, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI Amenajare Piața Arras din municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotarareanr. 372 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.296/2014, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI Amenajare Piața Arras din municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 373 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.346/2014 privind aprobarea depunerii proiectului Amenajare Piața Arras din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 373 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.346/2014 privind aprobarea depunerii proiectului Amenajare Piața Arras din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 374 privind modificarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 374 privind modificarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 375 privind Aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a bicicletelor aparţinând domeniului privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 375 privind Aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a bicicletelor aparţinând domeniului privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 376 privind Aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 30 septembrie 2014

Hotărârea nr. 376 privind Aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Deva la 30 septembrie 2014

Hotărârea nr. 377 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199, aferenta apartamentului 15, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotărârea nr. 377 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199, aferenta apartamentului 15, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotărârea nr. 378 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferenta apartamentului 14, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotărârea nr. 378 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferenta apartamentului 14, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotărârea nr. 379 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199, aferentă apartamentului 8, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotărârea nr. 379 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199, aferentă apartamentului 8, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotărârea nr. 380 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 380 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 381 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 381 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 382 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.321/2014, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată,

Hotărârea nr. 382 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.321/2014, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată,

Hotărârea nr. 383 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de comodat nr.181/2118/15.04.2009

Hotărârea nr. 383 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de comodat nr.181/2118/15.04.2009

Hotărârea nr. 384 privind Aprobarea Actului adiţional nr.4 la Contractul de concesiune a transportului public local de călători nr.799/2005 încheiat între Municipiul Deva și S.C. Tirius Transtur S.R.L.

Hotărârea nr. 384 privind Aprobarea Actului adiţional nr.4 la Contractul de concesiune a transportului public local de călători nr.799/2005 încheiat între Municipiul Deva și S.C. Tirius Transtur S.R.L.

Hotărârea nr. 385 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 246/2010, privind aprobarea Regulamentului de contorizare individuală a utilizatorilor sistemului centralizat de termoficare a municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 385 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 246/2010, privind aprobarea Regulamentului de contorizare individuală a utilizatorilor sistemului centralizat de termoficare a municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 386 privind Aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii „Pod acces intre incinta a-III-a si a-II-a –Cetate Deva”

Hotărârea nr. 386 privind Aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii „Pod acces intre incinta a-III-a si a-II-a -Cetate Deva\\\"

Hotărârea nr. 387 privind Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 387 privind Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 388 privind Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Română ”Sf. Pantelimon”, a construcției-anexă în suprafață de 84 mp, situată în incinta Adăpostului de urgență pe timp de noapte din Deva, str. N. Grigorescu nr. 8 bis, proprietate publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 388 privind Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Română \\\"Sf. Pantelimon\\\", a construcției-anexă în suprafață de 84 mp, situată în incinta Adăpostului de urgență pe timp de noapte din Deva, str. N. Grigorescu nr. 8 bis, proprietate publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 389 privind Modificarea art.II al Hotărârii Consiliului local nr.237/2014 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 389 privind Modificarea art.II al Hotărârii Consiliului local nr.237/2014 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 390 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.173/2014 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 390 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.173/2014 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 391 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 391 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 392 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 392 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 393 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 393 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 394 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 394 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 395 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 395 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 396 privind Modificarea și completarea obligațiilor contractuale și a condițiilor de reziliere a contractelor de închiriere încheiate cu Municipiul Deva, pentru chiriașii care dețin locuinţe pentru tineret în regim de închiriere, în baza Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 396 privind Modificarea și completarea obligațiilor contractuale și a condițiilor de reziliere a contractelor de închiriere încheiate cu Municipiul Deva, pentru chiriașii care dețin locuinţe pentru tineret în regim de închiriere, în baza Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 397 privind Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială și Fundația ,,Sfântul Francisc”

Hotărârea nr. 397 privind Aprobarea încheierii \\\"Convenției de colaborare\\\" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială și Fundația ,,Sfântul Francisc\\\"

Hotărârea nr. 398 privind Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială și Fundația ,,MARA”

Hotărârea nr. 398 privind Aprobarea încheierii \\\"Convenției de colaborare\\\" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială și Fundația ,,MARA\\\"

Hotărârea nr. 399 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Demolare şi construire spaţiu comercial” în Deva, B-dul Decebal intersecţie cu str. I. Creangă, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 399 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu „Demolare şi construire spaţiu comercial\\\" în Deva, B-dul Decebal intersecţie cu str. I. Creangă, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 400 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amplasare staţie de distribuţie GPL, cabină personal, platformă betonată şi totem” în Deva, Calea Zarandului, nr.26A, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 400 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amplasare staţie de distribuţie GPL, cabină personal, platformă betonată şi totem\\\" în Deva, Calea Zarandului, nr.26A, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 401 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinţă P+M, împrejmuire teren, racord utilităţi” în Deva, str.M. Sadoveanu, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 401 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinţă P+M, împrejmuire teren, racord utilităţi\\\" în Deva, str.M. Sadoveanu, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 402 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere laborator tehnică dentară” în Deva, str. Titu Maiorescu, bl.P5, sc.I, ap.6, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 402 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere laborator tehnică dentară\\\" în Deva, str. Titu Maiorescu, bl.P5, sc.I, ap.6, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 403 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Zonă locuinţe familiale” în Deva, str. Ady Endre, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 403 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Zonă locuinţe familiale\\\" în Deva, str. Ady Endre, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 404 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă individuală şi împrejmuire teren proprietate” Deva, extravilan - zona Zăvoi, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 404 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă individuală şi împrejmuire teren proprietate\\\" Deva, extravilan - zona Zăvoi, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 405 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuinţă individuală” Deva, extravilan - sat Cristur, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 405 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuinţă individuală\\\" Deva, extravilan - sat Cristur, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 406 privind Aprobarea Documentaţiei tehnico-economice „Lucrări de intervenţie în zona bl.9, Zăvoi din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 406 privind Aprobarea Documentaţiei tehnico-economice „Lucrări de intervenţie în zona bl.9, Zăvoi din municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 407 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării “Amenajare loc special pentru plimbat câini” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 407 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării \\\"Amenajare loc special pentru plimbat câini\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 408 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2014

Hotărârea nr. 408 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2014

Hotărârea nr. 409 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr. 409 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr. 410 privind Modificarea art.I al Hotărârii Consiliului local nr.307/2014 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 prin care s-a aprobat tabelul-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 410 privind Modificarea art.I al Hotărârii Consiliului local nr.307/2014 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 prin care s-a aprobat tabelul-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 411 privind Modificarea art.I al Hotărârii Consiliului local nr.308/2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 prin care s-a aprobat tabelul-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 411 privind Modificarea art.I al Hotărârii Consiliului local nr.308/2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 prin care s-a aprobat tabelul-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr.413 privind acordarea unor premii eleviilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Deva, care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia.

Hotararea nr.413 privind acordarea unor premii eleviilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Deva, care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia.

Hotararea nr.414 privind cooperarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Fundația Special Olympics din România în vederea participării delegației reprezentative a municipiului Deva la Tabara Europeana de Schi Sportivi Tineri Special Olympics.

Hotararea nr.414 privind cooperarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Fundația Special Olympics din România în vederea participării delegației reprezentative a municipiului Deva la Tabara Europeana de Schi Sportivi Tineri Special Olympics.

Hotararea nr. 415 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2015 la nivelul municipiului Deva.

Hotararea nr. 415 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2015 la nivelul municipiului Deva.

Hotararea nr. 416 privind stabilirea numarului de portii la cantina de ajutor social pe anul 2015

Hotararea nr. 416 privind stabilirea numarului de portii la cantina de ajutor social pe anul 2015.

Hotararea nr. 417 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea Consiliului local Deva cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru constituirea Asociaţiei “Salvital” Hunedoara, ulterior modificată

Hotararea nr. 417 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.72/2005 privind asocierea  Consiliului local Deva cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru constituirea Asociaţiei “Salvital” Hunedoara, ulterior modificată

Hotararea nr. 418 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 418 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 419 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.173/2014 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 419 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.173/2014 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 420 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 420 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială,   ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 421 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 421 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 422 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.149/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii, ulterior modificată

Hotararea nr. 422 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.149/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii, ulterior modificată

Hotararea nr. 423 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 423 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 424 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bl. T1

Hotararea nr. 424 privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în imobilul ANL 2 din Deva, str. M. Eminescu, bl. T1

Hotararea nr. 425 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2014 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str. N. Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 425 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2014 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str. N. Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotararea nr.426 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.396/2014 privind modificarea și completarea obligațiilor contractuale și a condițiilor de reziliere a contractelor de închiriere încheiate cu Municipiul Deva, pentru chiriașii care dețin locuinţe pentru tineret în regim de închiriere, în baza Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr.426 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.396/2014 privind modificarea și completarea obligațiilor contractuale și a condițiilor de reziliere a contractelor de închiriere încheiate cu Municipiul Deva, pentru chiriașii care dețin locuinţe pentru tineret în regim de închiriere, în baza Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 427 privind aprobarea cheltuielilor din cadrul Contractului de finanţare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului „ Sistem de management integrat ai deşeurilor în judeţul Hunedoara\\\", cod SMIS - CSNR 49063

Hotararea nr. 427 privind aprobarea cheltuielilor din cadrul Contractului de finanţare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului „ Sistem de management integrat ai deşeurilor în judeţul Hunedoara\", cod SMIS - CSNR 49063

Hotararea nr. 428 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de poliție locală Deva a autoutilitarei marca Dacia Duster Laureate, proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 428 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de poliție locală Deva a autoutilitarei marca Dacia Duster Laureate, proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 429 privind vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului 10, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotararea nr. 429 privind vânzarea prin negociere directă a cotei de  teren proprietatea privată a municipiului Deva de  8/199 aferentă apartamentului 10,  situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotararea nr. 430 privind vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 11/199 aferentă apartamentului 17, situat în Deva, str.Mareșal Averescu nr.1

Hotararea nr. 430 privind vânzarea prin negociere directă a cotei de  teren proprietatea privată a municipiului Deva de  11/199 aferentă apartamentului 17,  situat în Deva, str.Mareșal Averescu nr.1

Hotararea nr. 431 privind vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului 9, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotararea nr. 431 privind vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului 9, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotararea nr. 432 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, b-dul Decebal, între bl.I și bl.K

Hotararea nr. 432 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, b-dul Decebal, între bl.I și bl.K

Hotararea nr. 433 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 5 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal, bl.22, sc.A

Hotararea nr. 433 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 5 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal, bl.22, sc.A

Hotararea nr. 434 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 7 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal, bl.22

Hotararea nr. 434 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 7  m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal, bl.22

Hotararea nr. 435 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de închiriere nr.3/2009

Hotararea nr. 435 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de închiriere nr.3/2009

Hotararea nr. 436 privind transmiterea din administrarea Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva în administrarea Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva a etajelor 2 şi 3 din clădirea „Internat” a fostului Liceu Teoretic „Traian” Deva

Hotararea nr. 436 privind transmiterea din administrarea Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva în administrarea  Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva a etajelor 2 şi 3 din clădirea „Internat” a fostului Liceu Teoretic „Traian” Deva

Hotararea nr. 437 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 437 privind modificarea şi completarea  Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 438 privind stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2015

Hotararea nr. 438 privind stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2015

Hotararea nr. 439 privind stabilirea redevenţelor minime anuale de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2015

Hotararea nr. 439 privind stabilirea redevenţelor minime anuale de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2015

Hotararea nr. 440 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotararea nr. 440 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotararea nr. 441 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Concesionare parcela nr.2 cu suprafaţa de 44 mp - pentru acces la imobilul aparţinând S.C Daniels & Sor Internaţional SRL” Deva, B-dul. N. Bălcescu, între bl.22 şi spaţiu comercial, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 441 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Concesionare parcela nr.2 cu suprafaţa de 44 mp - pentru acces  la imobilul aparţinând S.C Daniels & Sor Internaţional SRL” Deva, B-dul. N. Bălcescu, între bl.22 şi spaţiu comercial, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 442 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.91 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Neptun, bl.34, sc.C

Hotararea nr. 442 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.91 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Neptun, bl.34, sc.C

Hotararea nr. 443 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.84 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Crinilor, bl.E13, sc.2

Hotararea nr. 443 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.84 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva,  Aleea Crinilor, bl.E13, sc.2

Hotararea nr. 444 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.304 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, B-dul Iuliu Maniu, bl.I

Hotararea nr. 444 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.304 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, B-dul Iuliu Maniu, bl.I

Hotararea nr. 445 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.95 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str. Titu Maiorescu, bloc P5

Hotararea nr. 445 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.95 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str. Titu Maiorescu, bloc P5

Hotararea nr. 446 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.87 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Crinilor, bl.E13, sc.1

Hotararea nr. 446 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.87 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Crinilor, bl.E13, sc.1

Hotararea nr. 447 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.170 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, B-dul 1 Decembrie, bloc 2, scara 1

Hotararea nr. 447 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.170 în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, B-dul 1 Decembrie, bloc 2, scara 1

Hotararea nr. 448 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 448 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2014

Hotararea nr. 449 privind revocarea Hotărârilor Consiliului local nr.233/2014, nr.234/2014, nr.361/2014, nr.362/2014, nr.363/2014 și nr.364/2014

Hotararea nr. 449 privind revocarea Hotărârilor Consiliului local nr.233/2014, nr.234/2014, nr.361/2014, nr.362/2014, nr.363/2014 și nr.364/2014

Hotărârea nr. 450 privind Rectificarea bugetului generalal municipiului Deva pe anul 2014

Hotărârea nr. 450 privind Rectificarea bugetului generalal municipiului Deva pe anul 2014

Hotărârea nr. 451 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 451 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 452 privind Conferirea post-mortem a titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” istoricului Vasile Ionaș

Hotărârea nr. 452 privind Conferirea post-mortem a titlului de \"Cetăţean de onoare al municipiului Deva\" istoricului Vasile Ionaș

Hotărârea nr. 453 privind Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2014-2015, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 453 privind Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2014-2015, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 454 privind Acordarea unor premii eleviilor Peng Lida Asiana, Șitoianu Bogdan Ioan și domnului profesor Luca Mihai, de la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva și elevelor Rădoiu Georgiana, Ivănuț Daniela și doamnei profesor Popa Corina de la Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva, care au obţinut performanţe deosebite la olimpiadele şi concursurile internaţionale

Hotărârea nr. 454 privind Acordarea unor premii eleviilor Peng Lida Asiana, Șitoianu Bogdan Ioan și domnului profesor Luca Mihai, de la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva și elevelor Rădoiu Georgiana, Ivănuț Daniela și doamnei profesor Popa Corina de la Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva, care au obţinut performanţe deosebite la olimpiadele şi concursurile internaţionale

Hotărârea nr. 455 privind Stabilirea alocaţiei zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2015 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 455 privind Stabilirea alocaţiei zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2015 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 456 privind Stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale in municipiul Deva, pe anul 2015

Hotărârea nr. 456 privind Stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale in municipiul Deva, pe anul 2015

Hotărârea nr. 457 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2015, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 457 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2015, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 458 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.409/2014 privind organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr. 458 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.409/2014 privind organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr. 459 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 459 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 460 privind Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului şi a municipiului deva, aflate în administrarea direcţiei de asistenţă socială din subordinea consiliului local al Municipiului Deva

Hotărârea nr. 460 privind Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului şi a municipiului deva, aflate în administrarea direcţiei de asistenţă socială din subordinea consiliului local al Municipiului Deva

Hotărârea nr. 461 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.173/2014 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 461 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.173/2014 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 462 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 462 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 463 privind Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească in anul 2015 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotărârea nr. 463 privind Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească in anul 2015 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotărârea nr. 464 privind Modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului local nr.68/2009 privind aprobarea transmiterii în administrare către Direcția de asistență socială Deva, a imobilului situat în Deva, str. Cuza Vodă nr. 36, în vederea utilizării acestuia ca sediu administrativ

Hotărârea nr. 464 privind Modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului local nr.68/2009 privind aprobarea transmiterii în administrare către Direcția de asistență socială Deva, a imobilului situat în Deva, str. Cuza Vodă nr. 36, în vederea utilizării acestuia ca sediu administrativ

Hotărârea nr. 465 privind Aprobarea vânzării către chiriașul Pîrvulescu Cristina-Mariana, a imobilului construit din fondurile statului, situat în Deva, str. Minerului, bl.28, sc.3, et.1, ap.47, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 465 privind Aprobarea vânzării către chiriașul Pîrvulescu Cristina-Mariana, a imobilului construit din fondurile statului, situat în Deva, str. Minerului, bl.28, sc.3, et.1, ap.47, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 466 privind Aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului public de poliție locală a municipiului Deva

Hotărârea nr. 466 privind Aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului public de poliție locală a municipiului Deva

Hotărârea nr. 467 privind Aprobarea actului adiţional nr.3 la Contractul de închiriere nr.1/2009

Hotărârea nr. 467 privind Aprobarea actului adiţional nr.3 la Contractul de închiriere nr.1/2009

Hotărârea nr. 468 privind Aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de închiriere nr.2/2009

Hotărârea nr. 468 privind Aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de închiriere nr.2/2009

Hotărârea nr. 469 privind Aprobarea actului adiţional nr.2 la Contractul de închiriere nr.3/2009

Hotărârea nr. 469 privind Aprobarea actului adiţional nr.2 la Contractul de închiriere nr.3/2009

Hotărârea nr. 470 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 324/2014, privind acceptarea unei donaţii din partea numitei Achim Dorina a construcţiei înscrisă în CF nr.70984 Hala Piaţa Agroalimentară Dacia

Hotărârea nr. 470 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 324/2014, privind acceptarea unei donaţii din partea numitei Achim Dorina a construcţiei înscrisă în CF nr.70984 Hala Piaţa Agroalimentară Dacia

Hotărârea nr. 471 privind Aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflata în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, începând cu anul 2015

Hotărârea nr. 471 privind Aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflata în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, începând cu anul 2015

Hotărârea nr. 472 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului 7, situat în Deva, str.Mareşal Averescu nr.1

Hotărârea nr. 472 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului 7, situat în Deva, str.Mareşal Averescu nr.1

Hotărârea nr. 473 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului 13, situat în Deva, str. Mareşal Averescu nr.1

Hotărârea nr. 473 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului 13, situat în Deva, str. Mareşal Averescu nr.1

Hotărârea nr. 474 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 474 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 475 privind Transmiterea din administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură în administrarea Direcţiei de asistenţă socială a 3 unităţi individuale din blocul A, str. Pietroasa, proprietatea publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 475 privind Transmiterea din administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură în administrarea Direcţiei de asistenţă socială a 3 unităţi individuale din blocul A, str. Pietroasa, proprietatea publică a Municipiului Deva

Hotărârea nr. 476 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 21 mp , situat în Deva, str. Mărăşti, în vecinătatea bl.24

Hotărârea nr. 476 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 21 mp , situat în Deva, str. Mărăşti, în vecinătatea bl.24

Hotărârea nr. 477 privind Concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 21 m.p, situat în Deva, str. Marăşti, în vecinătatea bl.24, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Obertas Ana Maria

Hotărârea nr. 477 privind Concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 21 m.p, situat în Deva, str. Marăşti, în vecinătatea bl.24, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Obertas Ana Maria

Hotărârea nr. 478 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Deva, str.Bejan - zona Orizont

Hotărârea nr. 478 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Deva, str.Bejan - zona Orizont

Hotărârea nr. 479 privind Completarea Hotărârii Consiliului local nr.438/2014, privind stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 479 privind Completarea Hotărârii Consiliului local nr.438/2014, privind stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 480 privind Completarea Hotărârii Consiliului local nr.439/2014, privind stabilirea redevenţelor minime anuale de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 480 privind Completarea Hotărârii Consiliului local nr.439/2014, privind stabilirea redevenţelor minime anuale de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2015

Hotărârea nr. 481 privind Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în cadrul comisiei de identificare şi inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 481 privind Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în cadrul comisiei de identificare şi inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 482 Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.175/2011, privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice nr.74/2010 pentru executarea lucrării de întreţinere şi reparaţii străzi, alei carosabile, trotuare şi drumuri de pe raza municipiului Deva pe perioada 2011, 2012, 2013, 2014, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 482 Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.175/2011, privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice nr.74/2010 pentru executarea lucrării de întreţinere şi reparaţii străzi, alei carosabile, trotuare şi drumuri de pe raza municipiului Deva pe perioada 2011, 2012, 2013, 2014, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 483 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Rigolă în zona bl. 82, aleea Streiului municipiul Deva”

Hotărârea nr. 483 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Rigolă în zona bl. 82, aleea Streiului municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 484 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare parcare bloc A3, cartier Gojdu municipiul Deva”

Hotărârea nr. 484 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Amenajare parcare bloc A3, cartier Gojdu municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 485 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al Municipiului Deva în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”

Hotărârea nr. 485 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al Municipiului Deva în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA

Hotărârea nr. 486 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.235 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str.Mihai Viteazu, bl.40, sc.C

Hotărârea nr. 486 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.235 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str.Mihai Viteazu, bl.40, sc.C

Hotărârea nr. 487 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.235 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, str.Mihai Viteazu, bl.40, sc.B Hotărârea nr. 488 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr. 487 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.235 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, str.Mihai Viteazu, bl.40, sc.B
Hotărârea nr. 488 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr. 489 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 489 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 490 privind Aprobarea Contractului de Concesiune a Serviciului public de salubrizare al municipiului Deva-pentru activitatea de curatare si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet in municipiul Deva

Hotărârea nr. 490 privind Aprobarea Contractului de Concesiune a Serviciului public de salubrizare al municipiului Deva-pentru activitatea de curatare si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet in municipiul Deva

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI