Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotarari 2015

Hotararea nr. 1 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.453/2014 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2014-2015, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 1 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.453/2014 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2014-2015, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 2 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2013 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2014

Hotararea nr. 2 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2013 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2014

Hotararea nr. 3 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2014

Hotararea nr. 3 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2014

Hotararea nr. 4 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva și pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotararea nr. 4 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva și pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotararea nr. 5 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotararea nr. 5 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotararea nr. 6 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.177/2012, privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de numire şi eliberare din funcţie, precum şi stabilirea atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public al municipiului Deva

Hotararea nr. 6 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.177/2012, privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de numire şi eliberare din funcţie, precum şi stabilirea atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public al municipiului Deva

Hotararea nr. 7 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.456/2014 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2015

Hotararea nr. 7 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.456/2014 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2015

Hotararea nr. 8 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.149/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii, ulterior modificată

Hotararea nr. 8 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.149/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii, ulterior modificată

Hotararea nr. 9 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str. N. Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 9 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.39/2009 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Deva, str. N. Grigorescu nr.45B şi atribuirea în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 10 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotararea nr. 10 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotararea nr. 11 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 11 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 12 privind stabilirea destinației pentru cele 3 unități locative individuale din blocul A, str. Pietroasa, aflate în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială și aprobarea criteriilor de eligibilitate și de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea repartizării acestor locuințe către solicitanți

Hotararea nr. 12 privind stabilirea destinației pentru cele 3 unități locative individuale din blocul A, str. Pietroasa, aflate în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială și aprobarea criteriilor de eligibilitate și de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea repartizării acestor locuințe către solicitanți

Hotararea nr. 13 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 13 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 14 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 14 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 15 privind aprobarea încheierii “Acordului de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială și S.C.Consulting Center S.R.L.

Hotararea nr. 15 privind aprobarea încheierii \\\"Acordului de colaborare\\\" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială și S.C.Consulting Center S.R.L.

Hotararea nr. 16 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Construire garaj pe teren ce va fi concesionat” Deva, strada Titu Maiorescu, între blocul P1 și blocul P2, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 16 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru \\\"Construire garaj pe teren ce va fi concesionat\\\" Deva, strada Titu Maiorescu, între blocul P1 și blocul P2, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 17 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construirea unui releu de radio şi televiziune pe teren ce urmează a fi concesionat” Deva, extravilan - zona prelungirea str.Roci, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 17 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construirea unui releu de radio şi televiziune pe teren ce urmează a fi concesionat\\\" Deva, extravilan - zona prelungirea str.Roci, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 18 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.284/2014 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția „Creșterea eficienței energetice a blocului B, Bulevardul Decebal din municipiul Deva”

Hotararea nr. 18 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.284/2014 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția „Creșterea eficienței energetice a blocului B, Bulevardul Decebal din municipiul Deva

Hotararea nr. 19 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 32 mp., situat în Deva, str. Titu Maiorescu, adiacent bl.P5, județul Hunedoara

Hotararea nr. 19 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 32 mp., situat în Deva, str. Titu Maiorescu, adiacent bl.P5, județul Hunedoara

Hotararea nr. 20 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 32 m.p, situat în Deva, str.Titu Maiorescu, adiacent bl.P5, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitului Malea Nicolae

Hotararea nr. 20 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 32 m.p, situat în Deva, str.Titu Maiorescu, adiacent bl.P5, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitului Malea Nicolae

Hotararea nr. 21 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Deva, zona P-ța Agroalimentară Centrală

Hotararea nr. 21 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Deva, zona P-ța Agroalimentară Centrală

Hotararea nr. 22 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 18 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, situat în zona P-ța Agroalimentară Centrală, B-dul Decebal, lateral de bl.109

Hotararea nr. 22 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 18 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, situat în zona P-ța Agroalimentară Centrală, B-dul Decebal, lateral de bl.109

Hotararea nr. 23 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 349 m.p. situat în municipiul Deva, localitatea componenta Sântuhalm, str.Valea Cernei, nr.37, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 23 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 349 m.p. situat în municipiul Deva, localitatea componenta Sântuhalm, str.Valea Cernei, nr.37, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 24 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 349 m.p. situat în Deva - Sântuhalm, str.Valea Cernei, nr.37, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitului Anghel Nicolae

Hotararea nr. 24 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 349 m.p. situat în Deva - Sântuhalm, str.Valea Cernei, nr.37, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitului Anghel Nicolae

Hotararea nr. 25 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 18 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str.Bejan - zona Orizont

Hotararea nr. 25 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 18 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str.Bejan - zona Orizont

Hotararea nr. 26 privind transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului situat în Deva, P-ta Unirii, nr.16

Hotararea nr. 26 privind transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului situat în Deva, P-ta Unirii, nr.16

Hotararea nr. 27 privind inchirierea către Partidul Democrat Liberal - filiala judeţeană Hunedoara a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din Deva, B-dul Decebal, bl.P, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură

Hotararea nr. 27 privind inchirierea către Partidul Democrat Liberal - filiala judeţeană Hunedoara a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din Deva, B-dul Decebal, bl.P, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură

Hotararea nr. 28 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 28 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 29 pirvind aprobarea documentaţiei tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare imobil situat în Deva, str.Piaţa Unirii nr.16”

Hotararea nr. 29 pirvind aprobarea documentaţiei tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil situat în Deva, str.Piaţa Unirii nr.16

Hotararea nr. 30 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert Deva la organizarea celei de-a 6-a ediții a Cupei Big a Liceelor la Fotbal, care se va desfășura la Deva în perioada 16 - 19 februarie 2015

Hotararea nr. 30 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert Deva la organizarea celei de-a 6-a ediții a Cupei Big a Liceelor la Fotbal, care se va desfășura la Deva în perioada 16 - 19 februarie 2015

Hotararea nr. 31 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotararea nr. 31 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotararea nr. 32 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotararea nr. 32 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al Municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotararea nr. 33 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.369/2014, privind aprobarea documentaţiei tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea spaţiului public urban Bulevardul Decebal, de la intersecţia cu strada Avram Iancu până la intersecţia cu Bulevardul Iuliu Maniu”

Hotararea nr. 33 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.369/2014, privind aprobarea documentaţiei tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii Reabilitarea spaţiului public urban Bulevardul Decebal, de la intersecţia cu strada Avram Iancu până la intersecţia cu Bulevardul Iuliu Maniu

Hotararea nr. 34 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.370/2014, privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Decebal de la intersecţia cu str.Avram Iancu până la intersecţia cu Bulevardul Iuliu Maniu” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 34 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.370/2014, privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Decebal de la intersecţia cu str.Avram Iancu până la intersecţia cu Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 35 privind aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr. 41 – strada Minerului din municipiul Deva”

Hotararea nr. 35 privind aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr. 41 - strada Minerului din municipiul Deva

Hotararea nr. 36 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.338/2014, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea spaţiului public urban Bulevardul Iuliu Maniu”, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 36 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.338/2014, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI la obiectivul de investiţii Reabilitarea spaţiului public urban Bulevardul Iuliu Maniu, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 37 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.349/2014, privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Iuliu Maniu” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 37 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.349/2014, privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 38 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.339/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI la obiectivul de investiții „Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban B-dul Dacia și zona adiacentă” din municipiul Deva

Hotararea nr. 38 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.339/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI la obiectivul de investiții Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban B-dul Dacia și zona adiacentă din municipiul Deva

Hotararea nr. 39 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.348/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 39 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.348/2014 privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 40 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.296/2014, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI ,,Amenajare Piața Arras” din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 40 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.296/2014, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI Amenajare Piața Arras din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 41 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.346/2014, privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare Piața Arras” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările și completările ulterioare,

Hotararea nr. 41 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.346/2014, privind aprobarea depunerii proiectului Amenajare Piața Arras din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 42 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.297/2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI ,,Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului” din municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 42 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.297/2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului din municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 43 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.345/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 43 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.345/2014 privind aprobarea depunerii proiectului Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 44 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 295/2014 privind aprobarea documentației tehnice faza Studiu de fezabilitate ,,Amenajare pistă pentru bicicliști pe Calea Zarandului”, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 44 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 295/2014 privind aprobarea documentației tehnice faza Studiu de fezabilitate Amenajare pistă pentru bicicliști pe Calea Zarandului, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 45 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.347/2014, privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare piste pentru bicicliști pe Calea Zarandului” Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 45 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.347/2014, privind aprobarea depunerii proiectului Amenajare piste pentru bicicliști pe Calea Zarandului Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare prelungire strada Petru Rareş” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare prelungire strada Petru Rareş\\\" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă şi canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă şi canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu\\\" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 48 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.285/2014 privind aprobarea depunerii proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal din municipiul Deva” la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 48 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.285/2014 privind aprobarea depunerii proiectului \\\"Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal din municipiul Deva\\\" la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reamenajare trotuare pe strada Ion Creangă între intersecțiile cu B-dul Decebal și strada Mareșal Averescu” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Reamenajare trotuare pe strada Ion Creangă între intersecțiile cu B-dul Decebal și strada Mareșal Averescu în municipiul Deva

Hotărârea nr. 50 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă pe strada Duiliu Zamfirescu” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 50 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă pe strada Duiliu Zamfirescu\\\" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 51 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiți „Amenajare loc de joacă pe strada Barbu Lăutaru” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 51 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiți „Amenajare loc de joacă pe strada Barbu Lăutaru\\\" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 52 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă pe strada Nicolae Grigorescu” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 52 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă pe strada Nicolae Grigorescu\\\" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 53 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Locuinţe sociale modulare – 72 unităţi locative str. Nicolae Grigorescu municipiul Deva”

Hotărârea nr. 53 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Locuinţe sociale modulare - 72 unităţi locative str. Nicolae Grigorescu municipiul Deva\\\"

Hotărârea nr. 54 privind Aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.51/2013

Hotărârea nr. 54 privind Aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.51/2013

Hotărârea nr. 55 privind Aprobarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotărârea nr. 55 privind Aprobarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr.56 privind Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2015 pe seama contribuabilului Fundaţia Sfântul Francisc, cu sediul în Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605

Hotararea nr. 56 privind aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2015 pe seama contribuabilului Fundaţia Sfântul Francisc, cu sediul în Deva, str.Progresului, nr.6, cod fiscal 5013605

Hotararea nr. 57 privind Constituirea unităţii locale de sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor la nivelul Municipiului Deva

Hotararea nr. 57 privind Constituirea  unităţii locale de  sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor la nivelul Municipiului Deva

Hotararea nr. 58 privind Modificarea statului de functii pentru Serviciul public administrare pieţe, târguri, cantină Deva

Hotararea nr. 58 privind Modificarea statului de functii pentru Serviciul public administrare pieţe, târguri, cantină Deva

Hotararea nr. 59 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului “Centrului Cultural Drăgan Muntean “ din subordinea Consiliului local al municipiului Deva, după primul an de activitate al domnului manager Gruian Alexandru

Hotararea nr. 59 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului “Centrului Cultural Drăgan Muntean “ din subordinea Consiliului local al municipiului Deva, după primul an de activitate al domnului manager Gruian Alexandru

Hotararea nr. 60 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotararea nr. 60 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva

Hotararea nr. 61 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 61 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială,  ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 62 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 62 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 63 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 63 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată 

Hotararea nr. 64 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaş Antal Raul, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.6, et.3, ap.14

Hotararea nr. 64 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaş Antal Raul, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.6, et.3, ap.14

Hotararea nr. 65 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaş Stan Cristina, a locuinţei ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, ap.2, parter

Hotararea nr. 65 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaş Stan Cristina, a locuinţei ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, ap.2, parter

Hotararea nr. 66 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 66 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 67 privind Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în imobilele din str.Zăvoi, blocurile 1-8, aflate în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcţiei de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 67 privind Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în imobilele din str.Zăvoi, blocurile 1-8, aflate în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcţiei de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 68 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 68 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 69 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.175/2014 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 27, str. Minerului din municipiul Deva”

Hotararea nr. 69 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.175/2014 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 27, str. Minerului din municipiul Deva”

Hotararea nr. 70 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.176/2014 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3, Aleea Moților din municipiul Deva”

Hotararea nr. 70 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.176/2014 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3, Aleea Moților din municipiul Deva”

Hotararea nr. 71 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.177/2014 privind aprobarea depunerii proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 27, strada Minerului și P3, Aleea Moților din municipiul Deva” la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 71 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.177/2014 privind aprobarea depunerii  proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 27, strada Minerului și P3, Aleea Moților din municipiul Deva” la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 72 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 72 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 73 privind Aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a păşunilor permanente proprietate publica a Municipiului Deva

Hotararea nr. 73 privind Aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a păşunilor permanente proprietate publica  a Municipiului Deva

Hotararea nr. 74 privind Darea în administrare către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria a suprafeței de 340,81 ha fond forestier proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 74 privind Darea în administrare către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria a suprafeței de 340,81 ha fond forestier proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr. 75 privind Aprobarea preţului de pornire la licitaţie a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietatea municipiului Deva, partida 1815

Hotararea nr. 75 privind Aprobarea preţului de pornire la licitaţie a masei lemnoase provenită din  fondul forestier proprietatea municipiului Deva, partida 1815

Hotararea nr. 76 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi a satelor aparținătoare, conform art.36, alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 76 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi a satelor aparținătoare, conform art.36, alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 77 privind Aprobarea luării în administrare a imobilului-turn înscris în CF nr.70256, nr. cadastral 70256-C1 în suprafață de 29 mp, situat în Deva, str.Călugăreni nr.25

Hotararea nr. 77 privind Aprobarea luării în administrare a imobilului-turn înscris în CF nr.70256,  nr. cadastral 70256-C1 în suprafață de 29 mp, situat în Deva, str.Călugăreni nr.25 

Hotararea nr. 78 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 24 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Mihail Kogălniceanu

Hotararea nr. 78 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 24  m.p, proprietatea privată a municipiului Deva,  situat în Deva, strada Mihail Kogălniceanu

Hotararea nr.79 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 77 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, al. Muncii, bl.AB18, în dreptul ap.64

Hotararea nr.79 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 77 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, al. Muncii, bl.AB18, în dreptul ap.64

Hotararea nr. 80 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 27/199 aferentă spaţiilor comerciale, P3, P4, P6 şi apartamentului 11, situat în Deva, str. Mareşal Averescu nr.1

Hotararea nr. 80 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de  teren proprietatea privată a municipiului Deva de  27/199 aferentă spaţiilor comerciale, P3, P4, P6 şi apartamentului 11,  situat în Deva, str. Mareşal Averescu nr.1

Hotararea nr. 81 privind Aprobarea spaţiilor publice pentru amplasarea containerelor în Municipiul Deva pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte pe domeniul public, cu titlu gratuit

Hotararea nr. 81 privind Aprobarea spaţiilor publice pentru amplasarea containerelor în Municipiul Deva pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte pe domeniul public, cu titlu gratuit

Hotararea nr. 82 privind Instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva

Hotararea nr. 82 privind Instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva

Hotararea nr. 83 privind Aprobarea Revizuirii documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitare Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva”

Hotararea nr. 83 privind Aprobarea  Revizuirii documentaţiei  de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitare Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva”

Hotararea nr. 84 privind Aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei

Hotararea nr. 84 privind Aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei

Hotararea nr. 85 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.339/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI la obiectivul de investiții „Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban B-dul Dacia și zona adiacentă” din municipiul Deva, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 85 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.339/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI la obiectivul de investiții „Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban B-dul Dacia și zona adiacentă” din municipiul Deva, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 86 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.348/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 86 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.348/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă” la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 87 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotararea nr. 87 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotararea nr. 88 privind Stabilirea pentru anul 2015 a taxei pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Hotararea nr. 88 privind Stabilirea pentru anul 2015 a taxei pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

Hotararea nr. 89 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.395/2004 privind aprobarea participării municipiului Deva în calitate de acţionar, cu suma de 500 milioane lei, aport în numerar la capitalul social al SC Apaprod S.A. Deva

Hotararea nr. 89 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.395/2004 privind aprobarea participării municipiului Deva în calitate de acţionar, cu suma de 500 milioane lei, aport în numerar la capitalul social al SC Apaprod S.A. Deva

Hotararea nr. 90 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.346/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare Piața Arras” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 90 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.346/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare Piața Arras” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 91 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.347/2014, privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare piste pentru bicicliști pe Calea Zarandului” – Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 91 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.347/2014, privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare piste pentru bicicliști pe Calea Zarandului” – Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 92 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.345/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 92 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.345/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare platformă în zona Ardealul de pe Calea Zarandului” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 93 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.370/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Decebal de la intersecția cu str.Avram Iancu până la intersecția cu Bulevardul Iuliu Maniu” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 93 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.370/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Decebal de la intersecția cu str.Avram Iancu până la intersecția cu Bulevardul Iuliu Maniu” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 94 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.349/2014 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Iuliu Maniu” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 94 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.349/2014 privind aprobarea depunerii proiectului  ”Reabilitare spațiu public urban Bulevardul Iuliu Maniu” din municipiul Deva la Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 95 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă şi anexe” în Deva, str. Zăvoi, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 95 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă şi anexe” în  Deva, str. Zăvoi, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 96 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”

Hotararea nr. 96 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”

Hotararea nr. 97 privind Reglementarea activităţii serviciilor de transport public local persoane precum şi delegarea gestiunii serviciului de transport public local persoane pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 97 privind Reglementarea activităţii serviciilor de transport public local persoane  precum şi delegarea gestiunii serviciului de transport public local persoane pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 98 privind Premierea atletei Florentina Marincu, medaliată cu bronz la Campionatele Europene de sală, desfăşurate în Cehia, la Praga, precum şi a antrenorului acesteia

Hotararea nr. 98 privind Premierea atletei Florentina Marincu, medaliată cu bronz la Campionatele Europene de sală, desfăşurate în Cehia, la Praga, precum şi a antrenorului acesteia

Hotărârea nr. 99 privind Participarea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva - Serviciul judeţean de medicină legală Hunedoara la organizarea la Deva a celei de-a 8-a ediţii a manifestării ştiinţifice pe problematica medico-legală

Hotărârea nr. 99 privind Participarea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva - Serviciul judeţean de medicină legală Hunedoara la organizarea la Deva a celei de-a 8-a ediţii a manifestării ştiinţifice pe problematica medico-legală

Hotărârea nr. 100 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Organizaţia Naţională Cercetaşii României - Filiala Deva la organizarea Festivalului Luminii, care se va desfăşura la Deva în data de 17 mai 2015

Hotărârea nr. 100 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Organizaţia Naţională Cercetaşii României - Filiala Deva la organizarea Festivalului Luminii, care se va desfăşura la Deva în data de 17 mai 2015

Hotărârea nr. 101 privind Aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate în evidențele financiar-contabile ale Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva

Hotărârea nr. 101 privind Aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate în evidențele financiar-contabile ale Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva

Hotărârea nr. 102 privind Modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 102 privind Modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 103 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condiţiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva

Hotărârea nr. 103 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condiţiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva

Hotărârea nr. 104 privind Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Deva pentru anul 2015

Hotărârea nr. 104 privind Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Deva pentru anul 2015

Hotărârea nr. 105 privind Aprobarea vânzării către chiriașul Crișan Angela-Elena, a imobilului construit din fondurile statului, situat în Deva, Aleea Streiului, bl. 65, sc. 1, et. 4, ap. 18, în baza Decretului-lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 105 privind Aprobarea vânzării către chiriașul Crișan Angela-Elena, a imobilului construit din fondurile statului, situat în Deva, Aleea Streiului, bl. 65, sc. 1, et. 4, ap. 18, în baza Decretului-lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 106 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.27, județul Hunedoara, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Faur Lavinia-Alina-Dorina

Hotărârea nr. 106 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.27, județul Hunedoara, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Faur Lavinia-Alina-Dorina

Hotărârea nr. 107 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaş Matea Gelu, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.8, et.3, ap.15

Hotărârea nr. 107 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaş Matea Gelu, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.8, et.3, ap.15

Hotărârea nr. 108 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaş Macingo Corina, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl. 6, et. 3, ap. 16

Hotărârea nr. 108 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaş Macingo Corina, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl. 6, et. 3, ap. 16

Hotărârea nr. 109 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 109 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 110 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 110 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 111 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 111 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 112 privind Aprobarea actului adițional nr.9 la contractul de închiriere nr.5425/16.03.2000 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și Leahu Diego

Hotărârea nr. 112 privind Aprobarea actului adițional nr.9 la contractul de închiriere nr.5425/16.03.2000 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și Leahu Diego

Hotărârea nr. 114 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 114 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 116 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 116 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 117 privind Aprobarea Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale și a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 117 privind Aprobarea Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale și a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 118 privind Stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Adăpostului de urgență pe timp de noapte

Hotărârea nr. 118 privind Stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Adăpostului de urgență pe timp de noapte

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2015 pe seama contribuabilului Fundaţia Misionar Creştină Iosua, cu sediul în Deva, str.Zăvoi, nr.20, cod fiscal 11970828

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2015 pe seama contribuabilului Fundaţia Misionar Creştină Iosua, cu sediul în Deva, str.Zăvoi, nr.20, cod fiscal 11970828

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădirile situate pe str.Împăratul Traian nr.31-33, aferent anului 2015, pe seama contribuabilului Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva, cu sediul in Deva, str.Împăratul Traian nr.33, cod fiscal 2111757

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădirile situate pe str.Împăratul Traian nr.31-33, aferent anului 2015, pe seama contribuabilului Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva, cu sediul in Deva, str.Împăratul Traian nr.33, cod fiscal 2111757

Hotărârea nr. 121 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitei Achim Dorina a construcţiei înscrisă în CF nr.70984 Hală Piaţa Agroalimentară Dacia

Hotărârea nr. 121 privind Acceptarea unei donaţii din partea numitei Achim Dorina a construcţiei înscrisă în CF nr.70984 Hală Piaţa Agroalimentară Dacia

Hotărârea nr. 122 privind Aprobarea Regulamentului de utilizare şi închiriere a bicicletelor proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 122 privind Aprobarea Regulamentului de utilizare şi închiriere a bicicletelor proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr. 124 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.363/2013, privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

Hotărârea nr. 124 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.363/2013, privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare spaţiu comercial şi realizare acces din exterior” Deva, Aleea Romanilor, bl.16, ap.4, parter, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare spaţiu comercial şi realizare acces din exterior\\\" Deva, Aleea Romanilor, bl.16, ap.4, parter, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă individuală S+P şi împrejmuire” Deva, str.Plaiului, f.n, zona Deva 700, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă individuală S+P şi împrejmuire\\\" Deva, str.Plaiului, f.n, zona Deva 700, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „ Filigorie şi împrejmuire pe teren concesionat” Deva, Aleea Trandafirilor, lângă bl.3, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „ Filigorie şi împrejmuire pe teren concesionat\\\" Deva, Aleea Trandafirilor, lângă bl.3, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Clădire birouri şi spaţii anexe” Deva, str.Vulcan, f.n., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Clădire birouri şi spaţii anexe\\\" Deva, str.Vulcan, f.n., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de iluminat indicatorilor de performanţă, a Studiului de Oportunitate, stabilirea formei de gestiune, Caietului de sarcini în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public, şi Contractul cadru de delegare a gestiunii pentru activităţiile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, precum şi verificarea/repararea, montarea/demontarea ornament

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de iluminat indicatorilor de performanţă, a Studiului de Oportunitate, stabilirea formei de gestiune, Caietului de sarcini în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public, şi Contractul cadru de delegare a gestiunii pentru activităţiile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, precum şi verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Casă familială D+P, împrejmuire şi bazin vidanjabil hidroizolat” Deva, str.Coziei, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Casă familială D+P, împrejmuire şi bazin vidanjabil hidroizolat\\\" Deva, str.Coziei, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 131 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 131 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 132 privind premierea gimnastei Andreea Munteanu, medaliată cu aur la bârnă, la Campionatul European de gimnastică artistică 2015 desfăşurat la Montpellier, în Franţa

Hotararea nr. 132 privind premierea gimnastei Andreea Munteanu, medaliată cu aur la bârnă, la Campionatul European de gimnastică artistică 2015 desfăşurat la Montpellier, în Franţa

Hotararea nr. 133 privind premierea cercetătorului și inventatorului Birtok Băneasă Corneliu, medaliat cu aur la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva 2015

Hotararea nr. 133 privind premierea cercetătorului și inventatorului Birtok Băneasă Corneliu, medaliat cu aur la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva 2015

Hotararea nr. 134 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr. 134 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr.135 privind incadrarea personalului aparatului permanent al Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr.135 privind incadrarea personalului aparatului permanent al Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr.136 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.154/2000 privind participarea Consiliului local al municipiului Deva ca membru fondator la înființarea Asociației ”Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva”, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.136 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.154/2000 privind participarea Consiliului local al municipiului Deva ca membru fondator la înființarea Asociației "Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva", cu modificările ulterioare

Hotararea nr.137 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.453/2014 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2014-2015 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr.137 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.453/2014 privind finanţarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2014-2015 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr.138 privind schimbarea denumirii unității de învățământ Colegiul Național “Sabin Drăgoi” Deva în Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” Deva

Hotararea nr.138 privind schimbarea denumirii unității de învățământ Colegiul Național "Sabin Drăgoi" Deva în Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva

Hotararea nr.139 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva

Hotararea nr.139 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva

Hotararea nr.140 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2015 cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de serviciu

Hotararea nr.140 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2015 cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de serviciu

Hotararea nr.141 privind aprobarea închirierii către Iurcuț Adina-Larisa, a locuinței de serviciu situată în Deva, str. Pietroasa nr.21, bl.A, et.2, ap.28, aflată în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială

Hotararea nr.141 privind aprobarea închirierii către Iurcuț Adina-Larisa, a locuinței de serviciu situată în Deva, str. Pietroasa nr.21, bl.A, et.2, ap.28, aflată în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială

Hotararea nr.142 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr.142 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr.143 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, et. parter, ap.23, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Avramescu Daniel-Constantin

Hotararea nr.143 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, et. parter, ap.23, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Avramescu Daniel-Constantin

Hotararea nr.144 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Bichescu Dan, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.4, parter, ap.2

Hotararea nr.144 privind aprobarea închirierii către fostul chiriaş Bichescu Dan, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.4, parter, ap.2

Hotararea nr.145 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.4, ap.48, județ Hunedoara, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Spărios Anda-Rodica și Spărios Constantin

Hotararea nr.145 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.4, ap.48, județ Hunedoara, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Spărios Anda-Rodica și Spărios Constantin

Hotararea nr.146 privind revocarea hotărârii consiliului local nr.73/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a păşunilor permanente proprietate publică a municipiului Deva

Hotararea nr.146 privind revocarea hotărârii consiliului local nr.73/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a păşunilor permanente proprietate publică a municipiului Deva

Hotararea nr.147 privind aprobarea regulamentului de funcţionare a bazei de agrement „Bejan” din Deva, str. M. Eminescu

Hotararea nr.147 privind aprobarea regulamentului de funcţionare a bazei de agrement „Bejan" din Deva, str. M. Eminescu

Hotararea nr.148 privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor apartinătoare, conform alin.3 şi 6 din legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a legii nr.1/2000 cu modificările şi completarile ulterioare

Hotararea nr.148 privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, a localităţii componente şi a satelor apartinătoare, conform alin.3 şi 6 din legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată şi a legii nr.1/2000 cu modificările şi completarile ulterioare

Hotararea nr.149 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 14 mp., situat în Deva, Al. Moților, bl.P3, sc.1, adiacent ap.3, județul Hunedoara

Hotararea nr.149 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 14 mp., situat în Deva, Al. Moților, bl.P3, sc.1, adiacent ap.3, județul Hunedoara

Hotararea nr.150 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 14 m.p, situat în Deva, Al. Moților, bl.P3, sc.1, adiacent ap.3, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitului Tamas Onti

Hotararea nr.150 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 14 m.p, situat în Deva, Al. Moților, bl.P3, sc.1, adiacent ap.3, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitului Tamas Onti

Hotararea nr.151 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 11 mp , situat în Deva, Al.Moților, bl.P3, sc.2, adiacent ap.24, județul Hunedoara

Hotararea nr.151 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 11 mp , situat în Deva, Al.Moților, bl.P3, sc.2, adiacent ap.24, județul Hunedoara

Hotararea nr.152 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 11 m.p, situat în Deva, Al.Moților, bl.P3, sc.2, adiacent ap.24, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitului Banianschi Mihai

Hotararea nr.152 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 11 m.p, situat în Deva, Al.Moților, bl.P3, sc.2, adiacent ap.24, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitului Banianschi Mihai

Hotararea nr.153 privind alipirea imobilelor înscrise în CF 65055 Deva, respectiv în CF 67657 Deva, situate în Deva, B-dul 22 Decembrie, proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr.153 privind alipirea imobilelor înscrise în CF 65055 Deva, respectiv în CF 67657 Deva, situate în Deva, B-dul 22 Decembrie, proprietatea municipiului Deva

Hotararea nr.154 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 13 mp, situat în Deva, Aleea Moţilor, bl.P3, sc.2, adiacent ap.23, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.154 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 13 mp, situat în Deva, Aleea Moţilor, bl.P3, sc.2, adiacent ap.23, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.155 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 13 m.p, situat în Deva, aleea moţilor, bl.p3, sc.2, adiacent ap.23, judeţul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Vizitiu Elena

Hotararea nr.155 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 13 m.p, situat în Deva, Aleea Moţilor, bl.P3, sc.2, adiacent ap.23, judeţul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Vizitiu Elena

Hotararea nr.156 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Deva, aleea moţilor, bl.p3, sc.1, adiacent ap.2, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.156 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Deva, Aleea Moţilor, bl.P3, sc.1, adiacent ap.2, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.157 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 18 m.p, situat în Deva, Aleea Moţilor, bl.P3, sc.1, adiacent ap.2, judeţul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Maier Mariana

Hotararea nr.157 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 18 m.p, situat în Deva, Aleea Moţilor, bl.P3, sc.1, adiacent ap.2, judeţul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Maier Mariana

Hotararea nr.158 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Deva, Aleea Moţilor, bl.P3, sc.2, adiacent ap.21, Judeţul Hunedoara

Hotararea nr.158 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Deva, Aleea Moţilor, bl.P3, sc.2, adiacent ap.21, Judeţul Hunedoara

Hotararea nr.159 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 10 m.p, situat în Deva, Aleea moţilor, bl.P3, sc.2, adiacent ap.21, judeţul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Nuţă Lucica

Hotararea nr.159 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 10 m.p, situat în Deva, Aleea moţilor, bl.P3, sc.2, adiacent ap.21, judeţul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitei Nuţă Lucica

Hotararea nr.160 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr.160 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr.161 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr. 106/2009, pentru completarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.470/2008, ulterior modificata

Hotararea nr.161 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr. 106/2009, pentru completarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului local al municipiului Deva nr.470/2008, ulterior modificata

Hotararea nr.162 privind eşalonarea debitului aferent contractului de concesiune nr.25/2013 încheiat cu S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.

Hotararea nr.162 privind eşalonarea debitului aferent contractului de concesiune nr.25/2013 încheiat cu S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.

Hotararea nr.163 privind aprobarea încetării prin acordul părților a contractului de concesiune nr.25/2013

Hotararea nr.163 privind aprobarea încetării prin acordul părților a contractului de concesiune nr.25/2013

Hotararea nr.164 privind transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a ştrandului municipal Deva, împreună cu vestiarele, grupurile sanitare şi terenul de sport, în suprafaţă totală de 15596mp., situat în municipiul Deva, Calea Zarandului aparţinând domeniului public al municipiului Deva

Hotararea nr.164 privind transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a ştrandului municipal Deva, împreună cu vestiarele, grupurile sanitare şi terenul de sport, în suprafaţă totală de 15596mp., situat în municipiul Deva, Calea Zarandului aparţinând domeniului public al municipiului Deva

Hotararea nr.165 privind transmiterea în administrarea serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură subordonat consiliului local al municipiului Deva, a zonei de agrement „Bejan” Deva

Hotararea nr.165 privind transmiterea în administrarea serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură subordonat consiliului local al municipiului Deva, a zonei de agrement „Bejan" Deva

Hotararea nr.166 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.35/2015 privind aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 41 – strada Minerului din municipiul Deva”

Hotararea nr.166 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.35/2015 privind aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 41 - strada Minerului din municipiul Deva"

Hotararea nr.167 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza plan urbanistic zonal Pentru „Ansamblu de locuinţe sociale şi biserică ortodoxă română „Sfântul Pantelimon” Municipiul Deva, str. Nicolae Grigorescu, f.n., jud. Hunedoara

Hotararea nr.167 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza plan urbanistic zonal Pentru „Ansamblu de locuinţe sociale şi biserică ortodoxă română „Sfântul Pantelimon" Municipiul Deva, str. Nicolae Grigorescu, f.n., jud. Hunedoara

Hotararea nr.168 privind stabilirea modalitații de acordare a normei de hrană personalului din cadrul Serviciului public de poliţie locală a municipiului Deva

Hotararea nr.168 privind stabilirea modalitații de acordare a normei de hrană personalului din cadrul Serviciului public de poliţie locală a municipiului Deva

Hotararea nr.169 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2015

Hotararea nr.169 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2015

Hotararea nr.170 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor – P.A.A.R. – în Municipiul Deva pe anul 2015

Hotararea nr.170 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor - P.A.A.R. - în Municipiul Deva pe anul 2015

Hotararea nr.171 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 196/2014 privind aprobarea depunerii proiectului “Construirea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Deva”, la ministerul Economiei – Autoritatea Nationala pentru Turism, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr.171 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 196/2014 privind aprobarea depunerii proiectului "Construirea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Deva", la ministerul Economiei - Autoritatea Nationala pentru Turism, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 172 privind aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Episcopia Ortodoxă a Devei și a Hunedoarei - Sectorul Social Filantropic

Hotararea nr. 172 privind aprobarea încheierii "Convenției de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Episcopia Ortodoxă a Devei și a Hunedoarei - Sectorul Social Filantropic

Hotararea nr.173 privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr.173 privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr 174 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al «Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr 174 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al «Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotararea nr.175 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.175 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.176 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.176 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.177 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.177 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.178 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, parter, ap.6, județ Hunedoara, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Costea Claudia

Hotararea nr.178 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, parter, ap.6, județ Hunedoara, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Costea Claudia

Hotararea nr. 179 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.27, județ Hunedoara, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Faur Lavinia-Alina-Dorina

Hotararea nr. 179 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.27, județ Hunedoara, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Faur Lavinia-Alina-Dorina

Hotararea nr.180 privind aprobarea suportării de la bugetul local a Municipiului Deva a co-finanțării unui proiect POSDRU implementat de Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva

Hotararea nr.180 privind aprobarea suportării de la bugetul local a Municipiului Deva a co-finanțării unui proiect POSDRU implementat de Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva

Hotararea nr.181 privind aprobarea situațiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva și a procesului – verbal de inventariere pe anul 2014

Hotararea nr.181 privind aprobarea situațiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva și a procesului - verbal de inventariere pe anul 2014

Hotararea nr.182 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.265/2014 privind asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv “Cetate” Deva, în vederea sprijinirii echipelor de fotbal seniori și juniori ale Colegiului Național Sportiv “Cetate” din municipiul Deva

Hotararea nr.182 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.265/2014 privind asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, în vederea sprijinirii echipelor de fotbal seniori și juniori ale Colegiului Național Sportiv "Cetate" din municipiul Deva

Hotararea nr.183 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.324/2012 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 20.000.000,00 lei, cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000,00 lei până la 40.000.000,00 lei, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.183 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.324/2012 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 20.000.000,00 lei, cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000,00 lei până la 40.000.000,00 lei, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.184 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă familială D+P+M şi garaj P” Deva, str.Vulcan, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr.184 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă familială D+P+M şi garaj P" Deva, str.Vulcan, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr.185 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.213 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, str.George Enescu, bl.40 FRE,sc.1

Hotararea nr.185 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.213 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, str.George Enescu, bl.40 FRE,sc.1

Hotararea nr.186 privind abrogarea Hotărârilor Consiliului local al municipiului Deva nr.284/2013 privind atribuirea terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală, în folosință gratuită, tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003 și nr.108/2014 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de comodat nr.243/6482/09.10.2013

Hotararea nr.186 privind abrogarea Hotărârilor Consiliului local al municipiului Deva nr.284/2013 privind atribuirea terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală, în folosință gratuită, tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003 și nr.108/2014 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de comodat nr.243/6482/09.10.2013

Hotararea nr.187 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.121/2014, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr.187 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.121/2014, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr.188 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 7 m.p., situat în Deva, Aleea Romanilor, bl.16, sc.1, adiacent ap.4, județul Hunedoara

Hotararea nr.188 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 7 m.p., situat în Deva, Aleea Romanilor, bl.16, sc.1, adiacent ap.4, județul Hunedoara

Hotararea nr.189 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 7 m.p, situat în Deva, Aleea Romanilor, bl.16, sc.1, adiacent ap.4, județul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitului Pleter Nicolae

Hotararea nr.189 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 7 m.p, situat în Deva, Aleea Romanilor, bl.16, sc.1, adiacent ap.4, județul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea numitului Pleter Nicolae

Hotararea nr.190 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 45 m.p., situat în Deva, Al. Trandafirilor, lângă bl.3, județul Hunedoara

Hotararea nr.190 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 45 m.p., situat în Deva, Al. Trandafirilor, lângă bl.3, județul Hunedoara

Hotararea nr.191 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp.,din domeniul privat al municipiului Deva, Al. Trandafirilor, lângă bl.3, județul Hunedoara

Hotararea nr.191 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp.,din domeniul privat al municipiului Deva, Al. Trandafirilor, lângă bl.3, județul Hunedoara

Hotararea nr.192 privind acceptarea unei donaţii din partea S.C. Cristian Trans S.R.L., a unui teren cu destinaţia de drum, situat în extravilanul municipiului Deva, localitatea Archia, FN, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.192 privind acceptarea unei donaţii din partea S.C. Cristian Trans S.R.L., a unui teren cu destinaţia de drum, situat în extravilanul municipiului Deva, localitatea Archia, FN, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.193 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.76/2015, privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi a satelor aparținătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr.193 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.76/2015, privind propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localităţii componente şi a satelor aparținătoare, conform art.36 alin.3 şi 6 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr.194 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Ştrandului municipal Deva, Calea Zarandului, FN

Hotararea nr.194 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Ştrandului municipal Deva, Calea Zarandului, FN

Hotararea nr.195 privind acordul pentru scoaterea temporara din fondul forestier naţional a suprafeţei de 139 mp de teren proprietate privata a Municipiului Deva, în vederea realizarii investiţiei „Releu de radio şi televiziune“ de către SC SBS Broadcasting Media SRL

Hotararea nr.195 privind acordul pentru scoaterea temporara din fondul forestier naţional a suprafeţei de 139 mp de teren proprietate privata a Municipiului Deva, în vederea realizarii investiţiei „Releu de radio şi televiziune" de către SC SBS Broadcasting Media SRL

Hotararea nr.196 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.23/2005

Hotararea nr.196 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.23/2005

Hotararea nr.197 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii care constau în „Reamenajare parcare pe Aleea Romanilor” din municipiul Deva

Hotararea nr.197 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii care constau în „Reamenajare parcare pe Aleea Romanilor" din municipiul Deva

Hotararea nr.198 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii care constau în „Reamenajare parcare pe Aleea Crinilor” din municipiul Deva

Hotararea nr.198 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii care constau în „Reamenajare parcare pe Aleea Crinilor" din municipiul Deva

Hotararea nr.199 privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de reparații care constau în „Reamenajare parcare pe str. Minerului în zona Bl.36” din municipiul Deva

Hotararea nr.199 privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de reparații care constau în „Reamenajare parcare pe str. Minerului în zona Bl.36” din municipiul Deva

Hotararea nr.200 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii care constau în „Reamenajare parcare pe str.Pietroasa in zona blocurilor D,K si L” din municipiul Deva

Hotararea nr.200 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii care constau în „Reamenajare parcare pe str.Pietroasa in zona blocurilor D,K si L" din municipiul Deva

Hotararea nr.201 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii care constau în „Reamenajare parcare pe str.A. Iancu în spatele bl.H6” din municipiul Deva

Hotararea nr.201 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii care constau în „Reamenajare parcare pe str.A. Iancu în spatele bl.H6" din municipiul Deva

Hotararea nr.202 privind modificarea Hotărârea Consiliului local nr.168/2015 privind stabilirea modalităţii de acordare a normei de hrana personalului din cadrul Serviciului public de poliţie locală a municipiului Deva

Hotararea nr.202 privind modificarea Hotărârea Consiliului local nr.168/2015 privind stabilirea modalităţii de acordare a normei de hrana personalului din cadrul Serviciului public de poliţie locală a municipiului Deva

Hotararea nr.203 privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de primirea delegaţiei reprezentante a orasului Szigetvar din Ungaria

Hotararea nr.203 privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de primirea delegaţiei reprezentante a orasului Szigetvar din Ungaria

Hotararea nr.204 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.207/2012 privind Reglementarea circulaţiei pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - tronsonul cuprins între intersecţia cu str.Libertăţii şi Piaţa Victoriei, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.204 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.207/2012 privind Reglementarea circulaţiei pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - tronsonul cuprins între intersecţia cu str.Libertăţii şi Piaţa Victoriei, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.205 privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi pentru Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Hotararea nr.205 privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi pentru Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Hotararea nr. 206 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.97/2015 privind reglementarea activităţii serviciilor de transport public local persoane precum şi delegarea gestiunii serviciului de transport public local persoane pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 206 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.97/2015 privind reglementarea activităţii serviciilor de transport public local persoane precum şi delegarea gestiunii serviciului de transport public local persoane pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 207 privind Aprobarea încheierii “Acordului de parteneriat” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația “Mara”

Hotărârea nr. 207 privind Aprobarea încheierii "Acordului de parteneriat" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația "Mara"

Hotărârea nr. 208 privind Arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale școlare și de medicină dentară școlară existente

Hotărârea nr. 208 privind Arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale școlare și de medicină dentară școlară existente

Hotărârea nr. 209 privind Aprobarea metodologiei de constituire, retragere și eliberare a garanțiilor constituite de către chiriașii din locuințele sociale prin intermediul unui cont bancar - cont depozit garanții locuințe sociale deschis la o unitate bancară de către administrator - Direcția de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 209 privind Aprobarea metodologiei de constituire, retragere și eliberare a garanțiilor constituite de către chiriașii din locuințele sociale prin intermediul unui cont bancar - cont depozit garanții locuințe sociale deschis la o unitate bancară de către administrator - Direcția de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 210 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 210 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 211 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 211 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 212 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 212 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 213 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaş Orzoi Mihai-Ciprian, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.8, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 213 privind Aprobarea închirierii către fostul chiriaş Orzoi Mihai-Ciprian, a locuinței sociale situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.8, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 214 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.25, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Mocanu Dumitru și Mocanu Salomeia-Dalida

Hotărârea nr. 214 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.25, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Mocanu Dumitru și Mocanu Salomeia-Dalida

Hotărârea nr. 215 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.1, ap.7, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Martin Elena-Florentina

Hotărârea nr. 215 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.1, ap.7, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Martin Elena-Florentina

Hotărârea nr. 216 privind Aprobarea transmiterii unor biciclete electrice, proprietatea privată a municipiului Deva, în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură și în administrarea Serviciului public de poliție locală

Hotărârea nr. 216 privind Aprobarea transmiterii unor biciclete electrice, proprietatea privată a municipiului Deva, în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură și în administrarea Serviciului public de poliție locală

Hotărârea nr. 217 privind Modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015

Hotărârea nr. 217 privind Modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015

Hotărârea nr. 218 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 218 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 219 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.180/2013 privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva”, Blocurile: 15 - B-dul N.Balcescu; 41 - str.Minerului; E8 - Aleea Crinilor la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărârea nr. 219 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.180/2013 privind aprobarea depunerii proiectului "Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva", Blocurile: 15 - B-dul N.Balcescu; 41 - str.Minerului; E8 - Aleea Crinilor la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărârea nr. 220 privind Aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.25/2011

Hotărârea nr. 220 privind Aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.25/2011

Hotărârea nr. 221 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 221 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 222 privind Transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a unui ecran video

Hotărârea nr. 222 privind Transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură a unui ecran video

Hotărârea nr. 223 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 52 mp., situat în Deva, str.Scărișoara, între bl.34 și Creșa de copii, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 223 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 52 mp., situat în Deva, str.Scărișoara, între bl.34 și Creșa de copii, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 224 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Deva, str.Titu Maiorescu, între bl.P1 și bl.P2, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 224 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Deva, str.Titu Maiorescu, între bl.P1 și bl.P2, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 225 privind Concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 14 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str. Titu Maiorescu, între bl.P1 și bl. P2, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 225 privind Concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 14 mp, din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str. Titu Maiorescu, între bl.P1 și bl. P2, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 226 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 23 mp, situat în Deva, str.Ulpia, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 226 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 23 mp, situat în Deva, str.Ulpia, f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 227 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.121/2014, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 227 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.121/2014, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 228 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 228 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 229 privind Preluarea contractului de comodat nr.228/4941/02.10.2012 încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 229 privind Preluarea contractului de comodat nr.228/4941/02.10.2012 încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 230 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Totem - centrul comercial” Deva, Calea Zarandului, nr.85-87, zona Sensului Giratoriu, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 230 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Totem - centrul comercial" Deva, Calea Zarandului, nr.85-87, zona Sensului Giratoriu, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 231 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, parter, ap.6, județul Hunedoara, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Costea Claudia

Hotărârea nr. 231 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, parter, ap.6, județul Hunedoara, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Costea Claudia

Hotărârea nr. 232 privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 61/2003

Hotărârea nr. 232 privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 61/2003

Hotărârea nr. 233 privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 44/2010

Hotărârea nr. 233 privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 44/2010

Hotărârea nr. 234 privind Abrogarea Hotărâri Consiliului local al municipiului Deva nr.113/2010, privind trecerea unui teren în suprafaţă de 10 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 234 privind Abrogarea Hotărâri Consiliului local al municipiului Deva nr.113/2010, privind trecerea unui teren în suprafaţă de 10 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 235 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al ”Creșei Deva” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 235 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al "Creșei Deva" din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 236 privind Concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 16 m.p. situat în Deva, Bd. Decebal, f.n, zona Pieţei Centrale, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Mary Ela Com SRL

Hotărârea nr. 236 privind Concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 16 m.p. situat în Deva, Bd. Decebal, f.n, zona Pieţei Centrale, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea SC Mary Ela Com SRL

Hotărârea nr. 237 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 237 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.238 privind privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Deva la 30 iunie 2015

Hotărârea nr.238 privind privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Deva la 30 iunie 2015

Hotararea nr. 239 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr. 239 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr.240 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor

Hotararea nr.240 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor

Hotararea nr.241 privind Asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv “Cetate” Deva, în vederea sprijinirii echipelor de fotbal seniori și juniori ale Colegiului Național Sportiv “Cetate” Deva, precum și a atletismului de înaltă performanță

Hotararea nr.241 privind Asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, în vederea sprijinirii echipelor de fotbal seniori și juniori ale Colegiului Național Sportiv "Cetate" Deva, precum și a atletismului de înaltă performanță

Hotararea nr.242 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.324/2012 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 20.000.000,00 lei, cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000,00 lei până la 40.000.000,00 lei, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.242 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.324/2012 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 20.000.000,00 lei, cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000,00 lei până la 40.000.000,00 lei, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.243 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr.243 privind Modificarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr.244 privind Aprobarea încheierii ”Protocolului de colaborare” între Consiliul local Deva - Direcția de Asistență Socială Deva și Asociația ”Epafra”

Hotararea nr.244 privind Aprobarea încheierii "Protocolului de colaborare" între Consiliul local Deva - Direcția de Asistență Socială Deva și Asociația "Epafra"

Hotararea nr.245 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr. 27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr.245 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr. 27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr.246 privind Constatarea încetării de drept a contractului de închiriere nr.5425/16.03.2000 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și Leahu Diego

Hotararea nr.246 privind Constatarea încetării de drept a contractului de închiriere nr.5425/16.03.2000 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și Leahu Diego

Hotararea nr.247 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.247 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.248 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.248 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.249 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr.249 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr.250 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.250 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.251 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr.251 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr.252 privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.844/2000

Hotararea nr.252 privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.844/2000

Hotararea nr.253 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 77 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Al. Muncii, bl. AB18, în dreptul apartamentului 64

Hotararea nr.253 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 77 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Al. Muncii, bl. AB18, în dreptul apartamentului 64

Hotararea nr.254 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public administrare, piețe, târguri, cantina a construcției „Hală Agroalimentară Dacia” situată în Deva, Aleea Plopilor, nr.1, jud. Hunedoara

Hotararea nr.254 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public administrare, piețe, târguri, cantina a construcției „Hală Agroalimentară Dacia" situată în Deva, Aleea Plopilor, nr.1, jud. Hunedoara

Hotararea nr.255 privind Aprobarea contractului de servicii încheiat cu Camera Agricolă a Județului Hunedoara în scopul întocmirii amenajamentului pastoral al Municipiului Deva

Hotararea nr.255 privind Aprobarea contractului de servicii încheiat cu Camera Agricolă a Județului Hunedoara în scopul întocmirii amenajamentului pastoral al Municipiului Deva

Hotararea nr.256 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.380/2014, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr.256 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.380/2014, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr.257 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr.257 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr.258 privind Aprobarea tarifelor pentru o călătorie cu telecabina de pe Dealul Cetăţii Deva

Aprobarea tarifelor pentru o călătorie cu telecabina de pe Dealul Cetăţii Deva

Hotararea nr.259 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Progresului, în vecinătatea blocului P2

Hotararea nr.259 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Progresului, în vecinătatea blocului P2

Hotararea nr.260 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Spaţiu comercial S+P+M” Deva, str. M. Eminescu, nr.81, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.260 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Spaţiu comercial S+P+M" Deva, str. M. Eminescu, nr.81, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.261 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Modificare apartament cu acces exterior cu scări pe teren concesionat”Deva, str. Ciprian Porumbescu, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.261 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Modificare apartament cu acces exterior cu scări pe teren concesionat"Deva, str. Ciprian Porumbescu, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.262 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spaţii comerciale” Deva, B-dul 22 Decembrie, bl.44A, parter, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.262 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spaţii comerciale" Deva, B-dul 22 Decembrie, bl.44A, parter, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 263 privind Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr. 263 privind Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotararea nr.264 privind Aprobarea retragerii Consiliului local al municipiului Deva din Asociația „Clubul Sportiv municipal Cetate Deva”

Hotararea nr.264 privind Aprobarea retragerii Consiliului local al municipiului Deva din Asociația „Clubul Sportiv municipal Cetate Deva"

Hotararea nr.265 privind Inchirierea unui teren în suprafaţă de 4.200 m.p., situat în Deva, P-ţa Unirii, nr. 8, în scopul amenajării unor locuri de parcare publice

Hotararea nr.265 privind Inchirierea unui teren în suprafaţă de 4.200 m.p., situat în Deva, P-ţa Unirii, nr. 8, în scopul amenajării unor locuri de parcare publice

Hotararea nr. 266 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.167 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, str.Minerului, bloc 40, scara A

Hotararea nr. 266 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.167 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, str.Minerului, bloc 40, scara A

Hotararea nr. 267 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.115 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, str.Minerului, bl.35, sc.1

Hotararea nr. 267 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.115 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, str.Minerului, bl.35, sc.1

Hotararea nr.268 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.120 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, str.Minerului, bloc 25, scara B

Hotararea nr.268 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.120 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilului situat în Deva, str.Minerului, bloc 25, scara B

Hotararea nr. 269 privind Aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor – SMID Hunedoara și corelarea acestuia cu strategia locală de salubrizare a municipiului Deva

Hotararea nr. 269 privind Aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor - SMID Hunedoara și corelarea acestuia cu strategia locală de salubrizare a municipiului Deva

Hotararea nr.270 privind Modificarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA

Hotararea nr.270 privind Modificarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA

Hotararea nr.271 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Bara Ioan Sebastian

Hotararea nr.271 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Bara Ioan Sebastian

Hotararea nr.272 privind Premierea sportivei Chiss Mihaela, medaliată cu argint la Cupa Europei Cluj și cu bronz la Campionatul Balcanic U18, precum și a antrenorilor acesteia

Hotararea nr.272 privind Premierea sportivei Chiss Mihaela, medaliată cu argint la Cupa Europei Cluj și cu bronz la Campionatul Balcanic U18, precum și a antrenorilor acesteia

Hotararea nr.273 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr.273 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr. 274 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 274 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 275 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 275 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 276 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 276 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 277 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 277 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr. 2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 278 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 278 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 279 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 279 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.318/2007 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, etaj IV, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată

Hotararea nr. 280 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 280 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 281 privind Aprobarea închirierii locuinţei construite din fondurile statului, situată în Deva, Aleea Romanilor, bl.11, sc.3. et.4, ap.59, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Tamaş Marinela

Hotararea nr. 281 privind Aprobarea închirierii locuinţei construite din fondurile statului, situată în Deva, Aleea Romanilor, bl.11, sc.3. et.4, ap.59, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Tamaş Marinela

Hotararea nr. 282 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă P+M” Deva, str.Vulcan, nr.101, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 282 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă P+M" Deva, str.Vulcan, nr.101, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 283 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Două locuinţe cuplate P+M şi împrejmuire” în Deva, str.M. Sadoveanu, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 283 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Două locuinţe cuplate P+M şi împrejmuire" în Deva, str.M. Sadoveanu, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 284 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Reamplasare ansamblu statuar - gimnaste” Deva, Piaţa Arras, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 284 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Reamplasare ansamblu statuar - gimnaste" Deva, Piaţa Arras, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 285 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate in vederea executarii lucrărilor la obiectivul “Canalizare pe strada Digului” din municipiul Deva

Hotararea nr. 285 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate in vederea executarii lucrărilor la obiectivul "Canalizare pe strada Digului" din municipiul Deva

Hotararea nr. 286 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare scări strada Parângului”

Hotararea nr. 286 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare scări strada Parângului"

Hotararea nr. 287 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate “Reamenajare parcare Aleea Transilvaniei” din municipiul Deva

Hotararea nr. 287 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate "Reamenajare parcare Aleea Transilvaniei" din municipiul Deva

Hotararea nr. 288 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate “Reamenajare parcare Aleea Pescarilor in zona blocului K4” din Municipiul Deva

Hotararea nr. 288 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajare parcare Aleea Pescarilor in zona blocului K4" din Municipiul Deva

Hotararea nr. 289 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate “Reamenajare parcare Aleea Viitorului în zona Crucii Roşii” din Municipiul Deva

Hotararea nr. 289 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajare parcare Aleea Viitorului în zona Crucii Roşii" din Municipiul Deva

Hotararea nr. 290 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reamplasare ansamblu statuar - Gimnaste”

Hotararea nr. 290 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reamplasare ansamblu statuar - Gimnaste"

Hotararea nr. 291 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum acces la Capelă” - Cimitir Catolic din satul Cristur, sat aparţinător municipiului Deva

Hotararea nr. 291 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum acces la Capelă" - Cimitir Catolic din satul Cristur, sat aparţinător municipiului Deva

Hotararea nr. 292 privind Aprobarea deplasării delegației oficiale a Municipiului Deva la Szigetvar-Ungaria, în perioada 03-06 septembrie 2015

Hotararea nr. 292 privind Aprobarea deplasării delegației oficiale a Municipiului Deva la Szigetvar-Ungaria, în perioada 03-06 septembrie 2015

Hotararea nr. 293 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 293 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 294 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al Municipiului Deva în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”

Hotararea nr. 294 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al Municipiului Deva în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA PREST HUNEDOARA"

Hotararea nr.295 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr.295 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr. 296 privind Aprobarea Devizului General revizuit şi modificarea soluţiei tehnice din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiţii “Regularizare curs Valea Bejan” din municipiul Deva

Hotararea nr. 296 privind Aprobarea Devizului General revizuit şi modificarea soluţiei tehnice din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiţii "Regularizare curs Valea Bejan" din municipiul Deva

Hotararea nr. 297 privind Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 297 privind Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 298 privind Conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” doamnei Mariana Deac

Hotararea nr. 298 privind Conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Deva" doamnei Mariana Deac

Hotararea nr. 299 privind Premierea sportivei Lidia Marin, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de Cadeți de la Sarajevo, cu argint la Campionatul European Catede-Sofia, cu argint la Cupa Europei Teplice și cu aur la Cupa Europei-Polonia

Hotararea nr. 299 privind Premierea sportivei Lidia Marin, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de Cadeți de la Sarajevo, cu argint la Campionatul European Catede-Sofia, cu argint la Cupa Europei Teplice și cu aur la Cupa Europei-Polonia

Hotararea nr. 300 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Deva

Hotararea nr. 300 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Deva

Hotararea nr. 301 privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul scolar 2015-2016

Hotararea nr. 301 privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul scolar 2015-2016

Hotararea nr. 302 privind Aprobarea plăţii din bugetul local al Municipiului Deva a unor cotizaţii în anul 2015

Hotararea nr. 302 privind Aprobarea plăţii din bugetul local al Municipiului Deva a unor cotizaţii în anul 2015

Hotararea nr. 303 privind Aprobarea procedurii de închiriere și utilizare temporară a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 303 privind Aprobarea procedurii de închiriere și utilizare temporară a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 304 privind Aprobarea încheierii “Acordului de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Spitalul județean de urgență Deva

Hotararea nr. 304 privind Aprobarea încheierii "Acordului de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Spitalul județean de urgență Deva

Hotararea nr. 305 privind Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva, valabile pentru anul 2016

Hotararea nr. 305 privind Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva, valabile pentru anul 2016

Hotararea nr. 306 privind Aprobarea vânzării către chiriașul Tomuș Adrian-Daniel, a imobilului construit din fondurile statului, situat în Deva, Aleea Romanilor, bl.11, sc.3, et.4, ap.57, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 306 privind Aprobarea vânzării către chiriașul Tomuș Adrian-Daniel, a imobilului construit din fondurile statului, situat în Deva, Aleea Romanilor, bl.11, sc.3, et.4, ap.57, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 307 privind Rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.34059/4/01.10.2012, încheiat între Municipiul Deva și Kozák Gheorghe pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.9, sc.1, parter, ap.4

Hotararea nr. 307 privind Rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.34059/4/01.10.2012, încheiat între Municipiul Deva și Kozák Gheorghe pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.9, sc.1, parter, ap.4

Hotararea nr. 308 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 01.10.2015

Hotararea nr. 308 privind Aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 01.10.2015

Hotararea nr. 309 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 309 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 310 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 310 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 311 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 312 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 312 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 313 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 313 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 314 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.208/2015 privind arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale școlare și de medicină dentară școlară existente

Hotararea nr. 314 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.208/2015 privind arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale școlare și de medicină dentară școlară existente

Hotararea nr. 315 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, şi care işi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 315 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, şi care işi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 316 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 316 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 317 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 317 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 318 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 318 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 319 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 319 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotararea nr. 320 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă P+E şi anexe” în Deva, extravilan - sat Sântuhalm, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 320 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă P+E şi anexe" în Deva, extravilan - sat Sântuhalm, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 321 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Zonă rezidenţială Archia” Deva, extravilan – zona Archia., jud. Hunedoara

Hotararea nr. 321 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Zonă rezidenţială Archia" Deva, extravilan - zona Archia., jud. Hunedoara

Hotararea nr. 322 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuinţe familiale” Deva, extravilan – continuare str. Zăvoi, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 322 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Locuinţe familiale" Deva, extravilan - continuare str. Zăvoi, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 323 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.177 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str.Minerului, bl.36, sc.3

Hotararea nr. 323 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.177 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, str.Minerului, bl.36, sc.3

Hotararea nr. 324 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.10 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Muncii, bl.AB18, sc.1

Hotararea nr. 324 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.10 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Muncii, bl.AB18, sc.1Hotararea nr. 323 privind Aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de proprietari nr.10 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Muncii, bl.AB18, sc.1

Hotararea nr. 325 privind Atribuirea licenţelor de traseu cu numerele RS-4; RS-5; RS-6; RS-7; RS-8; RS-9 şi RS-10, în vederea efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea nr. 325 privind Atribuirea licenţelor de traseu cu numerele RS-4; RS-5; RS-6; RS-7; RS-8; RS-9 şi RS-10, în vederea efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea nr. 326 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Ulpia, f.n., judetul Hunedoara

Hotararea nr. 326 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Ulpia, f.n., judetul Hunedoara

Hotararea nr. 327 privind Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 327 privind Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 328 privind Aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.24/2012

Hotararea nr. 328 privind Aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.24/2012

Hotararea nr. 329 privind Aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru pajistile proprietate a municipiului Deva

Hotararea nr. 329 privind Aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru pajistile proprietate a municipiului Deva

Hotararea nr. 330 privind Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 330 privind Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 331 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr. 332 privind Aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru “Reamenajare parcare pe Aleea Panseluţelor în spatele bl.19A, 19C” din Municipiul Deva

Hotararea nr. 332 privind Aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru "Reamenajare parcare pe Aleea Panseluţelor în spatele bl.19A, 19C" din Municipiul Deva

Hotararea nr. 333 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016

Hotararea nr. 333 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016

Hotararea nr. 334 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcare pe terenul din Piata Unirii nr.8” din municipiul Deva

Hotararea nr. 334 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcare pe terenul din Piata Unirii nr.8" din municipiul Deva

Hotararea nr. 335 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 335 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr. 336 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei

Hotararea nr. 336 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei

Hotararea nr. 337 privind Aprobarea atribuirii si încheierii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public, pentru activitătiile de întretinere si reparatii la sistemul de iluminat public, precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva

Hotararea nr. 337 privind Aprobarea atribuirii si încheierii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public, pentru activitătiile de întretinere si reparatii la sistemul de iluminat public, precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva

Hotararea nr. 338 privind Conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Deva” domnului Mircea Pascu

Hotararea nr. 338 privind Conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Deva" domnului Mircea Pascu

Hotararea nr. 339 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2015 cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Hotararea nr. 339 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2015 cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Hotararea nr. 340 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.324/2012 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 20.000.000,00 lei, cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000,00 lei până la 40.000.000,00 lei, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 340 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.324/2012 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 20.000.000,00 lei, cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000,00 lei până la 40.000.000,00 lei, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 341 privind Aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Deva la 30 septembrie 2015

Hotararea nr. 341 privind Aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Deva la 30 septembrie 2015

Hotararea nr. 342 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.301/2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentru anul școlar 2015-2016

Hotararea nr. 342 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.301/2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentru anul școlar 2015-2016

Hotararea nr. 343 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 343 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 344 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 344 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str.Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 345 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 345 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 346 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 346 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 347 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 347 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 348 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 348 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 349 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 349 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 350 privind Constatarea rezilierii contractului de închiriere nr.8333/27.03.2015, încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și Naghi Carmen-Maria, pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.4, ap.54

Hotararea nr. 350 privind Constatarea rezilierii contractului de închiriere nr.8333/27.03.2015, încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și Naghi Carmen-Maria, pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.4, ap.54

Hotararea nr. 351 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.208/2015 privind arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale școlare și de medicină dentară școlară existente, ulterior modificată

Hotararea nr. 351 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.208/2015 privind arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale școlare și de medicină dentară școlară existente, ulterior modificată

Hotararea nr. 352 privind Stabilirea metodologiei și a modelului de cerere-declarație pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menționați la art.3 alin.1 lit.”h” ale Hotărârii Guvernului nr.799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate

Hotararea nr. 352 privind Stabilirea metodologiei și a modelului de cerere-declarație pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menționați la art.3 alin.1 lit."h" ale Hotărârii Guvernului nr.799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate

Hotararea nr. 353 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul “Amenajare teren sport la Școala Generală Cristur” sat aparținător municipiului Deva

Hotararea nr. 353 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul "Amenajare teren sport la Școala Generală Cristur" sat aparținător municipiului Deva

Hotararea nr. 354 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții “Amenajare teren sport Colegiul Național Sportiv - Cetate” din municipiul Deva

Hotararea nr. 354 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajare teren sport Colegiul Național Sportiv - Cetate" din municipiul Deva

Hotararea nr. 355 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții “Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania”, din municipiul Deva

Hotararea nr. 355 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania", din municipiul Deva

Hotararea nr. 356 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții “Amenajare teren sport la Școala Generală Andrei Șaguna” din municipiul Deva

Hotararea nr. 356 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajare teren sport la Școala Generală Andrei Șaguna" din municipiul Deva

Hotararea nr. 357 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții “Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal”, din municipiul Deva

Hotararea nr. 357 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal", din municipiul Deva

Hotararea nr. 358 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții “Amenajare teren sport Colegiul Național Pedagogic Regina Maria - fost Colegiu Național Sabin Drăgoi”, din municipiul Deva

Hotararea nr. 358 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajare teren sport Colegiul Național Pedagogic Regina Maria - fost Colegiu Național Sabin Drăgoi", din municipiul Deva

Hotararea nr. 359 privind Aprobarea Documentaţiei tehnico – economice nr.5/2015 pentru executarea ,,Lucrări de intreţinere şi reparaţii străzi, alei carosabile, trotuare şi drumuri de pe raza municipiului Deva”, pentru o perioadă de patru ani

Hotararea nr. 359 privind Aprobarea Documentaţiei tehnico - economice nr.5/2015 pentru executarea ,,Lucrări de intreţinere şi reparaţii străzi, alei carosabile, trotuare şi drumuri de pe raza municipiului Deva", pentru o perioadă de patru ani

Hotararea nr. 360 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru “Reamenajare parcare din Zona Trident bloc 2” din municipiul Deva

Hotararea nr. 360 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru "Reamenajare parcare din Zona Trident bloc 2" din municipiul Deva

Hotararea nr. 361 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru “Reamenajare parcare B-dul N. Bălcescu adiacentă blocului E” din municipiul Deva

Hotararea nr. 361 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru "Reamenajare parcare B-dul N. Bălcescu adiacentă blocului E" din municipiul Deva

Hotararea nr. 362 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru “Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacentă blocului 13A” din municipiul Deva

Hotararea nr. 362 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru "Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacentă blocului 13A" din municipiul Deva

Hotararea nr. 363 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru “Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacentă blocului nr.37” din municipiul Deva

Hotararea nr. 363 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru "Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacentă blocului nr.37" din municipiul Deva

Hotararea nr. 364 privind Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiţii „Pod acces între incinta II și III Cetate Deva” din municipiul Deva

Hotararea nr. 364 privind Aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiţii „Pod acces între incinta II și III Cetate Deva" din municipiul Deva

Hotararea nr. 365 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 365 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 366 privind Aprobarea documentatiei tehnice de evaluare la obiectivul de investiții „Reparații grup sanitar Ștrand” din municipiul Deva

Hotararea nr. 366 privind Aprobarea documentatiei tehnice de evaluare la obiectivul de investiții „Reparații grup sanitar Ștrand" din municipiul Deva

Hotararea nr. 367 privind Aprobarea documentatiei tehnice de evaluare la obiectivul de investiții „Reparații rețea alimentare cu apă Ștrand” din municipiul Deva

Hotararea nr. 367 privind Aprobarea documentatiei tehnice de evaluare la obiectivul de investiții „Reparații rețea alimentare cu apă Ștrand" din municipiul Deva

Hotararea nr. 368 privind Aprobarea documentatiei tehnice de evaluare la obiectivul de investiții „Reparații împrejmuire Ștrand” din municipiul Deva

Hotararea nr. 368 privind Aprobarea documentatiei tehnice de evaluare la obiectivul de investiții „Reparații împrejmuire Ștrand" din municipiul Deva

Hotararea nr. 369 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafată de 263 mp. proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Zăvoi (Lotusului), f.n.

Hotararea nr. 369 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafată de 263 mp. proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Zăvoi (Lotusului), f.n.

Hotararea nr. 370 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.220/2008 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietatea personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată;

Hotararea nr. 370 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.220/2008 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietatea personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată;

Hotararea nr. 371 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.422/2009 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 600 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, situat la intersecția str.M. Eminescu cu str.Bejan;

Hotararea nr. 371 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.422/2009 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 600 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, situat la intersecția str.M. Eminescu cu str.Bejan;

Hotararea nr. 372 privind Paza bunurilor și obiectivelor precum și a personalului din cadrul Serviciului public de îngrijire și gospodărire municipală Deva și ale Direcției de asistență socială Deva;

Hotararea nr. 372 privind Paza bunurilor și obiectivelor precum și a personalului din cadrul Serviciului public de îngrijire și gospodărire municipală Deva și ale Direcției de asistență socială Deva;

Hotararea nr. 373 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local Deva nr.133/2013 pentru stabilirea unor norme privind ordinea și liniștea publică, circulația pe drumurile publice, activitatea comercială, disciplina în construcții și protecția mediului în municipiul Deva;

Hotararea nr. 373 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local Deva nr.133/2013 pentru stabilirea unor norme privind ordinea și liniștea publică, circulația pe drumurile publice, activitatea comercială, disciplina în construcții și protecția mediului în municipiul Deva;

Hotararea nr. 374 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.154/1999, privind atribuirea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Română – Deva II a terenului în suprafață de 6.000,00 mp., înscris în C.F. nr.5192 și nr. top 1000/x, situat în Deva, str.George Coșbuc în vederea construirii Catedralei Ortodoxe Deva

Hotararea nr. 374 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.154/1999, privind atribuirea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Română - Deva II a terenului în suprafață de 6.000,00 mp., înscris în C.F. nr.5192 și nr. top 1000/x, situat în Deva, str.George Coșbuc în vederea construirii Catedralei Ortodoxe Deva

Hotararea nr. 375 privind Concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1000 m.p, situat în Deva, str.V. Șuiaga, f.n, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea S.C. Instant International S.R.L.

Hotararea nr. 375 privind Concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1000 m.p, situat în Deva, str.V. Șuiaga, f.n, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea S.C. Instant International S.R.L.

Hotararea nr. 376 privind Aprobarea actului adiţional nr.5 la Contractul de închiriere nr.2/1998

Hotararea nr. 376 privind Aprobarea actului adiţional nr.5 la Contractul de închiriere nr.2/1998

Hotararea nr. 377 privind Concesionarea prin licitaţie publică a unui spatiu în suprafaţă de 32.99 mp, proprietatea municipiului Deva, situat în Deva str. Stadion, f.n.

Hotararea nr. 377 privind Concesionarea prin licitaţie publică a unui spatiu în suprafaţă de 32.99 mp, proprietatea municipiului Deva, situat în Deva str. Stadion, f.n.

Hotararea nr. 378 privind Preluarea contractului de comodat nr.224/8364/18.12.2013 încheiat în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Hotararea nr. 378 privind Preluarea contractului de comodat nr.224/8364/18.12.2013 încheiat în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Hotararea nr. 379 privind Preluarea contractului de comodat nr.106/2722/29.05.2008 încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată;

Hotararea nr. 379 privind Preluarea contractului de comodat nr.106/2722/29.05.2008 încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată;

Hotararea nr. 380 privind Modificarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”

Hotararea nr. 380 privind Modificarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara"

Hotararea nr. 381 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire anexă-filigorie” Deva, str.Zăvoi, Orizont 1, parcela 10, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 381 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire anexă-filigorie" Deva, str.Zăvoi, Orizont 1, parcela 10, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 382 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr. 382 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr. 383 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.276/2012, privind darea în administrare către Serviciul public administrare piețe, târguri și cantină a piețelor proprietatea publică a municipiului Deva

Hotararea nr. 383 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.276/2012, privind darea în administrare către Serviciul public administrare piețe, târguri și cantină a piețelor proprietatea publică a municipiului Deva

Hotararea nr. 384 privind Aprobarea garantării finanțării rambursabile în valoare de 30.000.000,00 lei

Hotararea nr. 384 privind Aprobarea garantării finanțării rambursabile în valoare de 30.000.000,00 lei

Hotararea nr. 385 privind Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2016

Hotararea nr. 385 privind Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2016

Hotararea nr. 386 privind Majorarea impozitului pe clãdiri pentru clãdirile neîngrijite, a impozitului pe teren pentru terenurile neîngrijite situate în intravilan și a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv;

Hotararea nr. 386 privind Majorarea impozitului pe clãdiri pentru clãdirile neîngrijite, a impozitului pe teren pentru terenurile neîngrijite situate în intravilan și a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv;

Hotararea nr. 387 privind Aprobarea devizului general revizuit al Studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii „Locuinte Sociale Modulare – 72 unitãți locative str.Nicolae Grigorescu municipiul Deva”;

Hotararea nr. 387 privind Aprobarea devizului general revizuit al Studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii „Locuinte Sociale Modulare - 72 unitãți locative str.Nicolae Grigorescu municipiul Deva";

Hotararea nr. 388 privind Acordarea unui premiu elevei Sonia Adelina Şortan care a obținut performanțe deosebite la Olimpiada Internațională de Geografie de la Moscova şi doamnei profesor Felicia Amzulescu care a contribuit la pregătirea elevei

Hotararea nr. 388 privind Acordarea unui premiu elevei Sonia Adelina Şortan care a obținut performanțe deosebite la Olimpiada Internațională de Geografie de la Moscova şi doamnei profesor Felicia Amzulescu care a contribuit la pregătirea elevei

Hotararea nr. 389 privind Premierea sportivilor și a antrenorilor de la Colegiul Național Sportiv Cetate, care au obţinut performanţe deosebite la Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică, desfășurate la Elvas – Portugalia, în perioada 06 – 08 noiembrie 2015

Hotararea nr. 389 privind Premierea sportivilor și a antrenorilor de la Colegiul Național Sportiv Cetate, care au obţinut performanţe deosebite la Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică, desfășurate la Elvas - Portugalia, în perioada 06 - 08 noiembrie 2015

Hotararea nr. 390 privind Acordarea unor premii elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Deva, care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia

Hotararea nr. 390 privind Acordarea unor premii elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Deva, care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia

Hotararea nr. 391 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 391 privind Modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 392 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 392 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 393 privind Aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Deva

Hotararea nr. 393 privind Aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Deva

Hotararea nr. 394 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat încheiat între municipiul Deva și Biblioteca Județeană “Ovid Densușianu” Hunedoara - Deva în vederea realizării proiectului cultural “Monografia Municipiului Deva”

Hotararea nr. 394 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat încheiat între municipiul Deva și Biblioteca Județeană "Ovid Densușianu" Hunedoara - Deva în vederea realizării proiectului cultural "Monografia Municipiului Deva"

Hotararea nr. 395 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 395 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 396 privind Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2015-2016, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 396 privind Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2015-2016, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotararea nr. 397 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare parcare pe terenul din Deva, Piaţa Unirii, nr.8” judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 397 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Amenajare parcare pe terenul din Deva, Piaţa Unirii, nr.8" judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 398 privind Transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură a terenului Skatepark - în zona Kaufland

Hotararea nr. 398 privind Transmiterea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură a terenului Skatepark - în zona Kaufland

Hotararea nr. 399 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.349/2015 prin care s-a aprobat modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 399 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.349/2015 prin care s-a aprobat modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind atribuirea în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 400 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 400 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str.Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 401 privind Rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.11597/14.05.2002, încheiat între Consiliul local Deva și Filip Ioan-Doinel pentru camera 225 din imobilul situat în Deva, str.1 Mai nr.27, et.2

Hotararea nr. 401 privind Rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.11597/14.05.2002, încheiat între Consiliul local Deva și Filip Ioan-Doinel pentru camera 225 din imobilul situat în Deva, str.1 Mai nr.27, et.2

Hotararea nr. 402 privind Rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.1712/01.02.2010, încheiat între Municipiul Deva și Mînecan Ecaterina, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.7, et.1, ap.7

Hotararea nr. 402 privind Rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.1712/01.02.2010, încheiat între Municipiul Deva și Mînecan Ecaterina, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.7, et.1, ap.7

Hotararea nr. 403 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 403 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 404 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1

Hotararea nr. 404 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1

Hotararea nr. 405 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 405 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 406 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Dubariu Rodica, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.9, sc.1, et.1, ap.5

Hotararea nr. 406 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Dubariu Rodica, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.9, sc.1, et.1, ap.5

Hotararea nr. 407 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 407 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 409 privind Aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflata in administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, precum și Regulamentul de funcționare a patinoarului

Hotararea nr. 409 privind Aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflata in administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, precum și Regulamentul de funcționare a patinoarului

Hotararea nr. 410 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 410 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotararea nr. 411 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 411 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr. 412 privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.22/2012

Hotararea nr. 412 privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.22/2012

Hotararea nr. 413 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 127 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr.6

Hotararea nr. 413 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 127 m.p, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr.6

Hotararea nr. 414 privind Stabilirea redevenţelor minime de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2016

Hotararea nr. 414 privind Stabilirea redevenţelor minime de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2016

Hotararea nr. 415 privind Stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2016

Hotararea nr. 415 privind Stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2016

Hotararea nr. 416 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 78/2015 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 24 m.p., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihail Kogălniceanu

Hotararea nr. 416 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 78/2015 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 24 m.p., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihail Kogălniceanu

Hotararea nr. 417 privind Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotararea nr. 417 privind Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotararea nr. 418 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2013, privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respectiv autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al Municipiului Deva

Hotararea nr. 418 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.158/2013, privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, respectiv autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al Municipiului Deva

Hotararea nr. 419 privind Aprobarea reglementării circulației rutiere în municipiul Deva, prin schimbarea sensului unic pe strada Andrei Șaguna, în vederea fluidizării traficului rutier

Hotararea nr. 419 privind Aprobarea reglementării circulației rutiere în municipiul Deva, prin schimbarea sensului unic pe strada Andrei Șaguna, în vederea fluidizării traficului rutier

Hotararea nr. 420 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr. 420 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr. 421 privind Schimbarea destinației pentru un număr de șapte locuințe - camere de cămin, situate în imobilele aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, din locuințe sociale în locuințe de necesitate, stabilirea modalității de acordare a locuințelor de necesitate și repartizarea spre închiriere a celor disponibile

Hotararea nr. 421 privind Schimbarea destinației pentru un număr de șapte locuințe - camere de cămin, situate în imobilele aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, din locuințe sociale în locuințe de necesitate, stabilirea modalității de acordare a locuințelor de necesitate și repartizarea spre închiriere a celor disponibile

Hotararea nr. 422 privind Finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ,,Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă”, cod SMIS 56347 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Hotararea nr. 422 privind Finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ,,Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban Bulevardul Dacia și zona adiacentă", cod SMIS 56347 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Hotararea nr. 423 privind Finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ,,Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva”, cod SMIS 1873 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Hotararea nr. 423 privind Finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ,,Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva", cod SMIS 1873 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Hotararea nr. 424 privind Finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitarea ansamblului de clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu”, cod SMIS 13287 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Hotararea nr. 424 privind Finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea ansamblului de clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu", cod SMIS 13287 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Hotararea nr. 425 privind Finalizarea contractului de finantare pentru proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a blocului J - B-dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva”, cod SMIS 54060 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

Hotararea nr. 425 privind Finalizarea contractului de finantare pentru proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a blocului J - B-dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva", cod SMIS 54060 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

Hotararea nr. 426 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr. 426 privind Rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr. 427 privind Conferirea titlului de ”Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Deva” istoricului și profesorului Simion Molnar

Hotararea nr. 427 privind Conferirea titlului de "Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Deva" istoricului și profesorului Simion Molnar

Hotararea nr.428 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Stoica Grigore Valentin

Hotararea nr.428 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Stoica Grigore Valentin

Hotararea nr.429 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.429 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.137/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotararea nr.430 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru Primăria municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiului local Deva

Hotararea nr.430 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru Primăria municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiului local Deva

Hotararea nr.431 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2016, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotararea nr.431 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2016, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotararea nr.432 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.432 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.433 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Lala Daniela-Mirela - fostă Cucu, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.7, parter, ap.3

Hotararea nr.433 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Lala Daniela-Mirela - fostă Cucu, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.7, parter, ap.3

Hotararea nr.434 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.434 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2015 privind aprobarea închirierii către foştii chiriaşi a unor suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr.435 privind Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr.435 privind Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotararea nr.436 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal „Centru pentru formarea și dezvoltarea resurselor umane” Deva, str.Horea, nr.40, județul Hunedoara

Hotararea nr.436 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal „Centru pentru formarea și dezvoltarea resurselor umane" Deva, str.Horea, nr.40, județul Hunedoara

Hotararea nr.437 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă familială P+M”, Deva, str.I. Vulcan, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr.437 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Locuinţă familială P+M", Deva, str.I. Vulcan, f.n., judeţul Hunedoara

Hotararea nr.438 privind Aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Deva, a localității componente Sântuhalm, a satelor aparținătoare Archia, Bârcea Mică, Cristur și a Regulamentului de urbanism aferent

Hotararea nr.438 privind Aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Deva, a localității componente Sântuhalm, a satelor aparținătoare Archia, Bârcea Mică, Cristur și a Regulamentului de urbanism aferent

Hotararea nr.439 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții ”Amenajare parcare strada Cernei” din municipiul Deva”

Hotararea nr.439 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții "Amenajare parcare strada Cernei" din municipiul Deva"

Hotararea nr.440 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții ”Amenajare parcare strada Salcâmilor” din municipiul Deva

Hotararea nr.440 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții "Amenajare parcare strada Salcâmilor" din municipiul Deva

Hotararea nr.441 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții ”Amenajare parcare strada Gheorghe Doja zona bloc P3 – 80/2” din municipiul Deva

Hotararea nr.441 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții "Amenajare parcare strada Gheorghe Doja zona bloc P3 - 80/2" din municipiul Deva

Hotararea nr.442 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții ”Amenajare parcare bloc C, Cartier Progresu” din municipiul Deva

Hotararea nr.442 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții "Amenajare parcare bloc C, Cartier Progresu" din municipiul Deva

Hotararea nr.443 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții ”Amenajare parcare Aleea Păcii”, din municipiul Deva

Hotararea nr.443 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții "Amenajare parcare Aleea Păcii", din municipiul Deva

Hotararea nr.444 privind Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI - „Amenajare scări pe Aleea Crișului” din municipiul Deva

Hotararea nr.444 privind Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI - „Amenajare scări pe Aleea Crișului" din municipiul Deva

Hotararea nr.445 privind Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI - „Reabilitare scări pe Aleea Teilor\" din municipiul Deva

Hotararea nr.445 privind Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI - „Reabilitare scări pe Aleea Teilor" din municipiul Deva

Hotararea nr.446 privind Aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației

Hotararea nr.446 privind Aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației

Hotararea nr.447 privind Stabilirea numărului de porţii la cantina socială pentru anul 2016

Hotararea nr.447 privind Stabilirea numărului de porţii la cantina socială pentru anul 2016

Hotararea nr.448 privind Aprobarea Documentației tehnico - economice la obiectivul „Reparații curente Cantina Socială Deva – zona birouri” la imobilul Cantină, situat în Deva, str.Titu Maiorescu, nr.24

Hotararea nr.448 privind Aprobarea Documentației tehnico - economice la obiectivul „Reparații curente Cantina Socială Deva - zona birouri" la imobilul Cantină, situat în Deva, str.Titu Maiorescu, nr.24

Hotararea nr.449 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice si juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețele aflate în administrarea Direcției publice administrare cantina sociala, pe anul 2016

Hotararea nr.449 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice si juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețele aflate în administrarea Direcției publice administrare cantina sociala, pe anul 2016

Hotararea nr.450 privind Participarea Municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea Asociației ”Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva

Hotararea nr.450 privind Participarea Municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea Asociației "Club Sportiv Centrul Regional de Excelență - Deva

Hotararea nr.451 privind Aprobarea Regulamentului de funcționare Skate-Park Deva

Hotararea nr.451 privind Aprobarea Regulamentului de funcționare Skate-Park Deva

Hotararea nr.452 privind Aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Deva

Hotararea nr.452 privind Aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Deva

Hotararea nr.453 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr.453 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotararea nr.454 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr.454 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotararea nr.455 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la contractul de închiriere nr.1481/11.02.2014

Hotararea nr.455 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la contractul de închiriere nr.1481/11.02.2014

Hotararea nr.456 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 1000 m.p., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.V.Șuiaga, f.n., jud.Hunedoara

Hotararea nr.456 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 1000 m.p., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.V.Șuiaga, f.n., jud.Hunedoara

Hotararea nr.457 privind Aprobarea procesului verbal de inventariere a elementelor componente ale locurilor de joacă nr.45827/2015

Hotararea nr.457 privind Aprobarea procesului verbal de inventariere a elementelor componente ale locurilor de joacă nr.45827/2015

Hotararea nr.458 privind Aprobarea procesului verbal de inventariere a activelor fixe corporale în curs de execuție nr.46107/2015

Hotararea nr.458 privind Aprobarea procesului verbal de inventariere a activelor fixe corporale în curs de execuție nr.46107/2015

Hotararea nr.459 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr.459 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2015

Hotararea nr.460 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr.460 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI