Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotarari 2018

Hotărârea nr. 1 privind Aprobarea utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2017

Hotărârea nr. 1 privind Aprobarea utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2017

Hotărârea nr. 2 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2017

Hotărârea nr. 2 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2017

Hotărârea nr. 3 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 3 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 4 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de validare, ulterior modificată

Hotărârea nr. 4 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de validare, ulterior modificată

Hotărârea nr. 5 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Lucaciu Virginia

Hotărârea nr. 5 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Lucaciu Virginia

Hotărârea nr. 6 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 6 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 7 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al « Serviciului public de întreținere și gospodărire municipalã Deva» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 7 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al « Serviciului public de întreținere și gospodărire municipalã Deva» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 8 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 8 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 9 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 9 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 10 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2017

Hotărârea nr. 10 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2017

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.35, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Cotoara Camelia

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.35, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Cotoara Camelia

Hotărârea nr. 12 privind Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația „Sfântul Francisc“ Deva

Hotărârea nr. 12 privind Aprobarea încheierii "Convenției de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația „Sfântul Francisc" Deva

Hotărârea nr. 13 privind Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 13 privind Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 14 privind Stabilirea redevențelor minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 14 privind Stabilirea redevențelor minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 15 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Sală evenimente, piscină, amenajare parcare și împrejmuire teren” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada M. Eminescu, f.n., zona Bejan

Hotărârea nr. 15 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Sală evenimente, piscină, amenajare parcare și împrejmuire teren" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada M. Eminescu, f.n., zona Bejan

Hotărârea nr. 16 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Hala depozitare piese auto” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Depozitelor, nr.5

Hotărârea nr. 16 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Hala depozitare piese auto" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Depozitelor, nr.5

Hotărârea nr. 17 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială D+P+E” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Petru Rareş, nr.37

Hotărârea nr. 17 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială D+P+E" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Petru Rareş, nr.37

Hotărârea nr. 18 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național Pedagogic “Regina Maria”, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a bunului imobil “Pista de atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria”, proprietatea publicã a municipiului Deva

Hotărârea nr. 18 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național Pedagogic "Regina Maria", subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a bunului imobil "Pista de atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria", proprietatea publicã a municipiului Deva

Hotărârea nr. 19 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național “Decebal” Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a bunului imobil “Teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal”, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 19 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național "Decebal" Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a bunului imobil "Teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal", proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 21 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situate în municipiul Deva, Piața Unirii nr.8

Hotărârea nr. 21 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situate în municipiul Deva, Piața Unirii nr.8

Hotărârea nr. 22 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 22 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioareHotărârea nr. 22

Hotărârea nr. 23 privind Atribuirea și încheierea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Deva cu S.C. Coral Impex S.R.L.

Hotărârea nr. 23 privind Atribuirea și încheierea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Deva cu S.C. Coral Impex S.R.L.Hotărârea nr. 23

Hotărârea nr. 24 privind Aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune a transportului public local de calători nr.799 din 07.01.2005 încheiat între municipiul Deva și S.C. Tirius Transtur S.R.L.

Hotărârea nr. 24 privind Aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune a transportului public local de calători nr.799 din 07.01.2005 încheiat între municipiul Deva și S.C. Tirius Transtur S.R.L.

Hotărârea nr. 25 privind Aprobarea Studiului de oportunitate privind înființarea/implementarea unui sistem de transport local de persoane în municipiul Deva, elaborat de către S.C. DM Dezvoltare RO S.R.L.

Hotărârea nr. 25 privind Aprobarea Studiului de oportunitate privind înființarea/implementarea unui sistem de transport local de persoane în municipiul Deva, elaborat de către S.C. DM Dezvoltare RO S.R.L.

Hotărârea nr. 26 privind Constituirea Societății Transport public local Deva SRL având ca asociat unic Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 26 privind Constituirea Societății Transport public local Deva SRL având ca asociat unic Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 27 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.279/2016 privind aprobarea cofinanțării și a contribuției proprii a Consiliului local al municipiului Deva la Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” aferente Fazei a II-a

Hotărârea nr. 27 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.279/2016 privind aprobarea cofinanțării și a contribuției proprii a Consiliului local al municipiului Deva la Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara" aferente Fazei a II-a

Hotărârea nr. 28 privind Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2018 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 28 privind Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2018 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 29 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 29 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 30 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare Aleea Muncii, bloc D8”

Hotărârea nr. 30 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare Aleea Muncii, bloc D8"

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare, B-dul Decebal bloc 23”

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare, B-dul Decebal bloc 23"

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare, Aleea Poiana Narciselor bl.43”

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare, Aleea Poiana Narciselor bl.43"

Hotărârea nr. 33 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare, strada Mihai Viteazu bl.47”

Hotărârea nr. 33 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare, strada Mihai Viteazu bl.47"

Hotărârea nr. 34 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare, Aleea Crinilor bloc E11”

Hotărârea nr. 34 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare, Aleea Crinilor bloc E11"

Hotărârea nr. 35 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare, str. Cioclovina” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 35 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare, str. Cioclovina" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 36 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții”Alimentare cu apă și canalizare pe str.Hortensiei” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 36 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe str. Hortensiei" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 37 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere 8 locații” – Lot 3, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 37 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere 8 locații" - Lot 3, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 38 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcări pe Aleea Crișului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 38 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcări pe Aleea Crișului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 39 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Horea și DN7 – Calea Zarandului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 39 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Horea și DN7 - Calea Zarandului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 40 privind Schimbarea destinației imobilului înscris în CF nr.63110 situat în localitatea Deva, str. Titu Maiorescu, nr.30 din clădirea unității de învățământ ”Ion Mincu” în sediu temporar pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara

Hotărârea nr. 40 privind Schimbarea destinației imobilului înscris în CF nr.63110 situat în localitatea Deva, str. Titu Maiorescu, nr.30 din clădirea unității de învățământ "Ion Mincu" în sediu temporar pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara

Hotărârea nr. 41 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Rezervoare de compensare pe străzile Roci, Granitului, Cascadei și Aurel Vlaicu” în municipiul Deva;

Hotărârea nr. 41 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Rezervoare de compensare pe străzile Roci, Granitului, Cascadei și Aurel Vlaicu" în municipiul Deva;

Hotărârea nr. 42 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Primăverii” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 42 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Primăverii" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 43 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Brândușei” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 43 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Brândușei" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 44 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2018

Hotărârea nr. 44 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2018

Hotărârea nr. 45 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert SRL la organizarea celei de a-9-a ediții a Cupei Big a Liceelor la fotbal, în perioada 19.02.2018 – 22.02.2018

Hotărârea nr. 45 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert SRL la organizarea celei de a-9-a ediții a Cupei Big a Liceelor la fotbal, în perioada 19.02.2018 - 22.02.2018

Hotărârea nr. 46 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 46 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 47 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 47 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 - Aleea Plopilor din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 48 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.68/2013, privind asocierea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Județul Hunedoara prin Consiliul județean Hunedoara în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții ”Muzeul Satului Hunedoara”

Hotărârea nr. 48 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.68/2013, privind asocierea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Județul Hunedoara prin Consiliul județean Hunedoara în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții "Muzeul Satului Hunedoara"

Hotărârea nr. 49 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Hărăului” din municipiul Deva”;

Hotărârea nr. 49 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Hărăului" din municipiul Deva";

Hotărârea nr. 50 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizare Strada Burdae – sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva”

Hotărârea nr. 50 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare Strada Burdae - sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva"

Hotărârea nr. 51 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare Strada Cernei, bloc E 7”

Hotărârea nr. 51 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare Strada Cernei, bloc E 7"

Hotărârea nr. 52 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare în Piața Victoriei, în lateralul Casei de Cultură”

Hotărârea nr. 52 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare în Piața Victoriei, în lateralul Casei de Cultură"

Hotărârea nr. 53 privind Modificarea statului de funcții pentru Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură Deva și Serviciul public de poliție locală Deva

Hotărârea nr. 53 privind Modificarea statului de funcții pentru Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură Deva și Serviciul public de poliție locală Deva

Hotărârea nr. 54 privind Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021

Hotărârea nr. 54 privind Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021

Hotărârea nr. 55 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 55 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 56 privind Reorganizarea activității Primăriei municipiului Deva cu aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice subordonate a Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 56 privind Reorganizarea activității Primăriei municipiului Deva cu aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice subordonate a Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 57 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de testare profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 57 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de testare profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 58 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3 – Aleea Moților din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 58 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3 - Aleea Moților din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 59 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 - B-dul Decebal din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 59 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 - B-dul Decebal din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 60 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D - B-dul Iuliu Maniu in municipiul Deva”

Hotărârea nr. 60 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D - B-dul Iuliu Maniu in municipiul Deva"

Hotărârea nr. 61 privind Constituirea Unității locale de sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 61 privind Constituirea Unității locale de sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 62 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 62 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 63 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 63 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 64 privind Aprobarea repartizării spre închiriere a camerei 7 din imobilul situat în municipiul Deva, str. Hărăului nr.40, etaj 1, către Antal Georgeta

Hotărârea nr. 64 privind Aprobarea repartizării spre închiriere a camerei 7 din imobilul situat în municipiul Deva, str. Hărăului nr.40, etaj 1, către Antal Georgeta

Hotărârea nr. 65 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Magda Lenuța, pentru locuința construită din fondurile statului situată în Deva, Aleea Păcii, bl.F1, sc.B, parter, ap.2

Hotărârea nr. 65 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Magda Lenuța, pentru locuința construită din fondurile statului situată în Deva, Aleea Păcii, bl.F1, sc.B, parter, ap.2

Hotărârea nr. 66 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.2, ap.15, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Vikiszali Andreea și Vikiszali Ladislau

Hotărârea nr. 66 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.2, ap.15, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Vikiszali Andreea și Vikiszali Ladislau

Hotărârea nr. 67 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.507/2016 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.56, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Jescu Viorica, Jescu Vasile, Jescu Vlad și Jescu Alina

Hotărârea nr. 67 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.507/2016 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.56, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Jescu Viorica, Jescu Vasile, Jescu Vlad și Jescu Alina

Hotărârea nr. 68 privind Stabilirea actualizării anuale cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 68 privind Stabilirea actualizării anuale cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 69 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 17 locuinţe situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 69 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 17 locuinţe situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 70 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 70 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 71 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 71 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 72 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr. 72 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr. 73 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2017 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul școlar 2017-2018 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 73 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2017 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul școlar 2017-2018 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 74 privind Asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv “Cetate” Deva, în vederea susținerii performanței în atletism a sportivei Florentina Marinci-Iusco si a antrenorului acesteia prof. Nicolae Alexe la concursurile interne si internationale ale Federației Române de Atletism a anului 2018

Hotărârea nr. 74 privind Asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, în vederea susținerii performanței în atletism a sportivei Florentina Marinci-Iusco si a antrenorului acesteia prof. Nicolae Alexe la concursurile interne si internationale ale Federației Române de Atletism a anului 2018

Hotărârea nr. 75 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.509/2016 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi amplasate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 75 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.509/2016 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi amplasate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 76 privind Aprobarea contractului de comodat și a Protocolului de colaborare încheiate între Creșa Deva și Parohia Reformată din Deva

Hotărârea nr. 76 privind Aprobarea contractului de comodat și a Protocolului de colaborare încheiate între Creșa Deva și Parohia Reformată din Deva

Hotărârea nr. 77 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 15 mp, situat în municipiul Deva, Bulevardul Decebal, în fața bl.M, în aliniamentul fațadei din vecinătate, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 77 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 15 mp, situat în municipiul Deva, Bulevardul Decebal, în fața bl.M, în aliniamentul fațadei din vecinătate, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 78 privind Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotărârea nr. 78 privind Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotărârea nr. 79. privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.7/2011

Hotărârea nr. 79. privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.7/2011

Hotărârea nr. 80 privind Vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 284 mp, situat în municipiul Deva, str. Hortensiei nr.14

Hotărârea nr. 80 privind Vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 284 mp, situat în municipiul Deva, str. Hortensiei nr.14

Hotărârea nr. 81 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în municipiul Deva, str. Liliacului, PT 40, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 81 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în municipiul Deva, str. Liliacului, PT 40, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 82 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în municipiul Deva, Aleea Transilvaniei, bl.7, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 82 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în municipiul Deva, Aleea Transilvaniei, bl.7, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 83 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 83 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 84 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 275/2016 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru energia durabilă al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 84 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 275/2016 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru energia durabilă al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 85 privind Aprobarea Actului acdițional nr.1 la Contractul de asociere nr.1 încheiat între municipiul Deva și SC Urban Construct SA Deva

Hotărârea nr. 85 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.1 încheiat între municipiul Deva și SC Urban Construct SA Deva

Hotărârea nr. 86 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Faur Irinel Ioan

Hotărârea nr. 86 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Faur Irinel Ioan

Hotărârea nr. 87 privind Constituirea și stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției de asistență socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 87 privind Constituirea și stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției de asistență socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 88 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, precum și a organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Creșa Deva

Hotărârea nr. 88 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, precum și a organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Creșa Deva

Hotărârea nr. 89 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al ”Serviciului public administrare Cetate Deva” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 89 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al "Serviciului public administrare Cetate Deva" din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr.90 privind Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva subordonate Consiliului local Deva pentru anul școlar 2018 – 2019

Hotărârea nr.90 privind Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva subordonate Consiliului local Deva pentru anul școlar 2018 - 2019

Hotărârea nr. 91 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acestuia

Hotărârea nr. 91 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acestuia

Hotărârea nr. 92 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Club Sportiv Burebista Deva la organizarea ediţiei I a Galei Burebista , în perioada 30 martie 2018 – 01 aprilie 2018

Hotărârea nr. 92 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Club Sportiv Burebista Deva la organizarea ediţiei I a Galei Burebista , în perioada 30 martie 2018 - 01 aprilie 2018

Hotărârea nr. 93 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 93 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 94 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 94 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 95 privind Aprobarea încheierii ”Protocolului de colaborare” cu Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara și a ”Planului de cooperare” cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara și Gruparea de Jandarmi Mobilă Timișoara

Hotărârea nr. 95 privind Aprobarea încheierii "Protocolului de colaborare" cu Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara și a "Planului de cooperare" cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara și Gruparea de Jandarmi Mobilă Timișoara

Hotărârea nr. 96 privind Aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de asociere nr.31253/07.09.2017, încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva, în vederea dezvoltării activității fotbalistice pentru performanță la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 96 privind Aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de asociere nr.31253/07.09.2017, încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, în vederea dezvoltării activității fotbalistice pentru performanță la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 97 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.462/2017 privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2018, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare ale dreptului la ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 97 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.462/2017 privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2018, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare ale dreptului la ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 98 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 98 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 99 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere nr. 4203/02.05.2011 și 7261/29.04.2013, încheiate între municipiul Deva și titularii Lugojan Adrian-Ioan și Huh Elena-Viorica

Hotărârea nr. 99 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere nr. 4203/02.05.2011 și 7261/29.04.2013, încheiate între municipiul Deva și titularii Lugojan Adrian-Ioan și Huh Elena-Viorica

Hotărârea nr. 100 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Danciu Ieremia pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.1, camera 31

Hotărârea nr. 100 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Danciu Ieremia pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.1, camera 31

Hotărârea nr. 101 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 101 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 102 privind Unele măsuri pentru încetarea activității Serviciului public de poliție locală Deva din subordinea Consiliului local Deva și preluarea activității acestuia de către municipiul Deva

Hotărârea nr. 102 privind Unele măsuri pentru încetarea activității Serviciului public de poliție locală Deva din subordinea Consiliului local Deva și preluarea activității acestuia de către municipiul Deva

Hotărârea nr. 103 privind Unele măsuri pentru încetarea activității Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local Deva și preluarea activității acestuia de către municipiul Deva

Hotărârea nr. 103 privind Unele măsuri pentru încetarea activității Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local Deva și preluarea activității acestuia de către municipiul Deva

Hotărârea nr. 104 privind Stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al municipiului Deva

Hotărârea nr. 104 privind Stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al municipiului Deva

Hotărârea nr. 105 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de înlăturare a efectelor scurgerilor apelor pluviale la CTE Dragomir Hurmuzescu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 105 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări de înlăturare a efectelor scurgerilor apelor pluviale la CTE Dragomir Hurmuzescu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 107 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 288 mp., situat în municipiul Deva, B-dul 22 Decembrie, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 107 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 288 mp., situat în municipiul Deva, B-dul 22 Decembrie, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 108 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 108 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 109 privind Aprobarea de principiu a prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integral a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației

Hotărârea nr. 109 privind Aprobarea de principiu a prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integral a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației

Hotărârea nr. 110 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 110 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 111 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 111 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 112 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnișoarei Hangiu Laura - Manuela

Hotărârea nr. 112 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnișoarei Hangiu Laura - Manuela

Hotărârea nr. 113 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 113 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 114 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii gimnaziale Andrei Șaguna”

Hotărârea nr. 114 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii gimnaziale Andrei Șaguna"

Hotărârea nr. 115 Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 115 Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 116 privind Organizarea și desfășurarea concursului de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 116 privind Organizarea și desfășurarea concursului de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 117 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.1, ap.21 în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Făran Nicolae-Vasile

Hotărârea nr. 117 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.1, ap.21 în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Făran Nicolae-Vasile

Hotărârea nr. 118 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.45/2009 privind reglementarea gratuității transportului local în comun pe raza municipiului Deva și a satelor aparținătoare, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 118 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.45/2009 privind reglementarea gratuității transportului local în comun pe raza municipiului Deva și a satelor aparținătoare, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire zona Zăvoi” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire zona Zăvoi" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 121 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 121 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 122 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 21 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul N. Bălcescu, bl.17A, sc.D, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 122 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 21 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul N. Bălcescu, bl.17A, sc.D, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 123 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 82 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, între Complex comercial Deva Mall și bl.109, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 123 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 82 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, între Complex comercial Deva Mall și bl.109, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 124 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 124 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea Acordului – cadru de parteneriat între municipiul Deva și Instituția Prefectului – Județul Hunedoara

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între municipiul Deva și Instituția Prefectului - Județul Hunedoara

Hotărârea nr. 127 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.136/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva”, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 127 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.136/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva", cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva”, cod SMIS 116981

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva", cod SMIS 116981

Hotărârea nr. 129 Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.377/2016 privind numirea unei comisii de evaluare a oportunităţii achiziţionării sau închirierii de imobile

Hotărârea nr. 129 Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.377/2016 privind numirea unei comisii de evaluare a oportunităţii achiziţionării sau închirierii de imobile

Hotărârea nr. 130 privind Acordarea „Diplomei de onoare” veteranilor de război din municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 130 privind Acordarea „Diplomei de onoare" veteranilor de război din municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr.131 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.137/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva”, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.131 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.137/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva", cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 132 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva”, cod SMIS 116983

Hotărârea nr. 132 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva", cod SMIS 116983

Hotărârea nr. 133 privind Aprobarea Studiului de Oportunitate privind “Stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de transport public local de călători actual în municipiul Deva” și aprobarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane

Hotărârea nr. 133 privind Aprobarea Studiului de Oportunitate privind "Stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de transport public local de călători actual în municipiul Deva" și aprobarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane

Hotărârea nr. 134 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și a Serviciului public administrare Cetate Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 134 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și a Serviciului public administrare Cetate Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 135 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 135 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 136 privind Schimbarea destinației terenului înscris în CF nr.65249 situat în localitatea Deva, str.Bejan, nr.8, din teren aflat în folosința Școlii Generale Octavian Goga, în parcare publică pentru corpul profesoral și riverani

Hotărârea nr. 136 privind Schimbarea destinației terenului înscris în CF nr.65249 situat în localitatea Deva, str.Bejan, nr.8, din teren aflat în folosința Școlii Generale Octavian Goga, în parcare publică pentru corpul profesoral și riverani

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea încheierii unor contracte de împrumut pentru folosință a unor autovehicule - comodat mobilia

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea încheierii unor contracte de împrumut pentru folosință a unor autovehicule - comodat mobilia

Hotărârea nr. 138 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.104/2018, privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al municipiului Deva

Hotărârea nr. 138 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.104/2018, privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al municipiului Deva

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2018

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2018

Hotărârea nr. 140 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal din str. Oituz, nr.8” Deva

Hotărârea nr. 140 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal din str. Oituz, nr.8" Deva

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal, Strada Oituz nr.8”, cod SMIS 116023

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal, Strada Oituz nr.8", cod SMIS 116023

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

Hotărârea nr. 143 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 143 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 144 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Pensiune Alina” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Horea nr.98

Hotărârea nr. 144 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Pensiune Alina" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Horea nr.98

Hotărârea nr. 145 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Hală spații depozitare” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada C.A. Rosetti, f.n.

Hotărârea nr. 145 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal "Hală spații depozitare" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada C.A. Rosetti, f.n.

Hotărârea nr. 146 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuința familia Jurjiu” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Tonitza, f.n.

Hotărârea nr. 146 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Locuința familia Jurjiu" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Tonitza, f.n.

Hotărârea nr. 147 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Imobil locuințe colective cu spații de servicii la parter S+P+3E” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. N. Iorga, nr.22

Hotărârea nr. 147 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal "Imobil locuințe colective cu spații de servicii la parter S+P+3E" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. N. Iorga, nr.22

Hotărârea nr. 148 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru Direcția de asistență socială Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 148 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru Direcția de asistență socială Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 149 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 149 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 150 privind Aprobarea Documentației tehnice pentru ”Lucrări de reparații și igienizare la clădirea liceului din cadrul Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 150 privind Aprobarea Documentației tehnice pentru "Lucrări de reparații și igienizare la clădirea liceului din cadrul Liceului Tehnologic "Grigore Moisil" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 151 privind Transmiterea în folosință gratuită către Sport Club Municipal Deva a unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 151 privind Transmiterea în folosință gratuită către Sport Club Municipal Deva a unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 152 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 19 mp, situat în municipiul Deva, str. Nicolae Iorga, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 152 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 19 mp, situat în municipiul Deva, str. Nicolae Iorga, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 153 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 153 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 154 privind Reglementarea acordării de facilități și gratuități transportului local în comun pe raza administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local

Hotărârea nr. 154 privind Reglementarea acordării de facilități și gratuități transportului local în comun pe raza administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local

Hotărârea nr. 155 privind Aprobarea documentației tehnico-economică pentru evaluarea ”Lucrări de reparații și întreținere la bazinele de înot, platforme de acces, zone verzi și stație de filtrare a apei la Strandul municipal Deva”

Hotărârea nr. 155 privind Aprobarea documentației tehnico-economică pentru evaluarea "Lucrări de reparații și întreținere la bazinele de înot, platforme de acces, zone verzi și stație de filtrare a apei la Strandul municipal Deva"

Hotărârea nr. 156 privind Conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Deva” domnului Ioan Cosmescu

Hotărârea nr. 156 privind Conferirea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Deva" domnului Ioan Cosmescu

Hotărârea nr. 157 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru Direcția de asistență socială Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 157 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru Direcția de asistență socială Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 158 privind Aprobarea criteriilor și procedurilor de numire și eliberare din funcție, precum și stabilirea atribuțiilor specifice funcției de Administrator public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 158 privind Aprobarea criteriilor și procedurilor de numire și eliberare din funcție, precum și stabilirea atribuțiilor specifice funcției de Administrator public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 159 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/2018 privind constituirea Societății Transport Public local Deva S.R.L. având ca asociat unic municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 159 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/2018 privind constituirea Societății Transport Public local Deva S.R.L. având ca asociat unic municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 160 privind Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 160 privind Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 161 privind Aprobarea cuantumului cheltuielilor de executare pentru anul 2018

Hotărârea nr. 161 privind Aprobarea cuantumului cheltuielilor de executare pentru anul 2018

Hotărârea nr. 162 privind Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 162 privind Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 163 privind Aprobarea Actului aditional nr.7 la Contractul de concesiune a transportului public local de călători nr.799 din 07.01.2005 încheiat între municipiul Deva și S.C. Tirius Transtur S.R.L., cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 163 privind Aprobarea Actului aditional nr.7 la Contractul de concesiune a transportului public local de călători nr.799 din 07.01.2005 încheiat între municipiul Deva și S.C. Tirius Transtur S.R.L., cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 164 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 164 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 165 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 165 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 166 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;

Hotărârea nr. 166 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;

Hotărârea nr. 167 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 167 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 168 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 168 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 169 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Sală evenimente” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Mihai Eminescu, f.n. - zona Bejan

Hotărârea nr. 169 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Sală evenimente" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Mihai Eminescu, f.n. - zona Bejan

Hotărârea nr. 170 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială D+P+1E, garaj și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Coziei, f.n.

Hotărârea nr. 170 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială D+P+1E, garaj și împrejmuire" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Coziei, f.n.

Hotărârea nr. 171 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională – Aleea Viitorului, nr.9, Deva – în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Viitorului, nr.9;

Hotărârea nr. 171 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională - Aleea Viitorului, nr.9, Deva - în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Viitorului, nr.9;

Hotărârea nr. 172 privind Stabilirea datei de 1 iunie a fiecărui an ca “Ziua municipiului Deva”

Hotărârea nr. 172 privind Stabilirea datei de 1 iunie a fiecărui an ca "Ziua municipiului Deva"

Hotărârea nr. 173 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Prod S.A

Hotărârea nr. 173 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Prod S.A

Hotărârea nr. 174 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanți a locuințelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 174 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanți a locuințelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 175 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 175 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 176 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 176 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 177 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.478/2017 privind adoptarea măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2, aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Hotărârea nr. 177 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.478/2017 privind adoptarea măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2, aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Hotărârea nr. 178 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 178 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 179 privind Aprobarea Acordului încheiat între municipiul Deva şi S.C. RCS & RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţelele aferente serviciilor de comunicaţii electronice la blocurile de locuințe sociale P+3E cu 72 unități locative, situate în Deva, str.Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str.Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2;

Hotărârea nr. 179 privind Aprobarea Acordului încheiat între municipiul Deva şi S.C. RCS & RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţelele aferente serviciilor de comunicaţii electronice la blocurile de locuințe sociale P+3E cu 72 unități locative, situate în Deva, str.Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str.Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2;

Hotărârea nr. 180 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.480/2017 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotărârea nr. 180 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.480/2017 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotărârea nr. 181 privind Schimbarea destinației pentru un număr de șapte locuințe sociale situate în imobilele aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, din locuințe sociale în locuințe de necesitate, stabilirea modalității de acordare și repartizarea spre închiriere a locuințelor de necesitate

Hotărârea nr. 181 privind Schimbarea destinației pentru un număr de șapte locuințe sociale situate în imobilele aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, din locuințe sociale în locuințe de necesitate, stabilirea modalității de acordare și repartizarea spre închiriere a locuințelor de necesitate

Hotărârea nr. 182 privind Aprobarea vânzării imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str. Bejan, bl.66, sc.1, et.10, ap.64, către chiriașii Doda Ioan-Daniel și Doda Daniela-Lucica

Hotărârea nr. 182 privind Aprobarea vânzării imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str. Bejan, bl.66, sc.1, et.10, ap.64, către chiriașii Doda Ioan-Daniel și Doda Daniela-Lucica

Hotărârea nr. 183 privind Aprobarea vânzării imobilului cu destinaţia de locuinţă, trecut în proprietatea statului, situat în municipiul Deva, B-dul Dacia, bloc 29, sc.3, et.2, ap.17, către chiriașii Pîrva Mioara-Magdalena și Omota Adriana

Hotărârea nr. 183 privind Aprobarea vânzării imobilului cu destinaţia de locuinţă, trecut în proprietatea statului, situat în municipiul Deva, B-dul Dacia, bloc 29, sc.3, et.2, ap.17, către chiriașii Pîrva Mioara-Magdalena și Omota Adriana

Hotărârea nr. 184 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 184 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 185 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 185 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 186 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr. 15576/20.12.2012, încheiat între municipiul Deva și Ene Dănuța-Ileana pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bl.1, sc.1, et. 8, ap.49

Hotărârea nr. 186 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr. 15576/20.12.2012, încheiat între municipiul Deva și Ene Dănuța-Ileana pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bl.1, sc.1, et. 8, ap.49

Hotărârea nr. 187 privind Stabilirea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului “Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”

Hotărârea nr. 187 privind Stabilirea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului "Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii"

Hotărârea nr. 188 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.437/2017 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2017-2018, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 188 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.437/2017 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2017-2018, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 189 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alarme la efracție, sistem de supraveghere video și cablare rețea date” la ”imobilul închiriat de Primăria Deva, strada 1 Decembrie 1918 nr.16 - Deva

Hotărârea nr. 189 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Sistem de alarme la efracție, sistem de supraveghere video și cablare rețea date" la "imobilul închiriat de Primăria Deva, strada 1 Decembrie 1918 nr.16 - Deva

Hotărârea nr. 190 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 190 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 191 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în susprafață de 52 mp., situat în municipiul Deva, str. M.Eminescu, spate bl.C3, bl.10 și bl.11, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 191 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în susprafață de 52 mp., situat în municipiul Deva, str. M.Eminescu, spate bl.C3, bl.10 și bl.11, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 192 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în susprafață de 600 mp., situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, F.N., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 192 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în susprafață de 600 mp., situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, F.N., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 193 privind Aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotărârea nr. 193 privind Aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotărârea nr. 194 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 194 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 195 privind Schimbarea domnului Mareș Cosmin Răzvan din funcția de viceprimar al municipiului Deva

Hotărârea nr. 195 privind Schimbarea domnului Mareș Cosmin Răzvan din funcția de viceprimar al municipiului Deva

Hotărârea nr. 196 privind Alegerea viceprimarului

Hotărârea nr. 196 privind Alegerea viceprimarului

Hotărârea nr. 197 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea parcării publice situată în municipiul Deva, Piața Unirii nr.8

Hotărârea nr. 197 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea parcării publice situată în municipiul Deva, Piața Unirii nr.8

Hotărârea nr.198 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.258/2015 privind aprobarea tarifelor pentru o călătorie cu telecabina de pe Dealul Cetății Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr.198 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.258/2015 privind aprobarea tarifelor pentru o călătorie cu telecabina de pe Dealul Cetății Deva, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 199 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul ”Excelența în educație” – ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 23 – 26 iulie 2018

Hotărârea nr. 199 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul "Excelența în educație" - ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 23 - 26 iulie 2018.

Hotărârea nr. 200 privind Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Deva

Hotărârea nr. 200 privind Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Deva

Hotărârea nr. 201 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 201 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 202 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 158/2017, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotărârea nr. 202 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 158/2017, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată.

Hotărârea nr. 203 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotărârea nr. 203 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată.

Hotărârea nr. 205 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Transilvaniei, bl.7, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 205 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Transilvaniei, bl.7, jud. Hunedoara.

Hotărârea nr. 204 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 478/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 204 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 478/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare.

Hotărârea nr. 206 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Liliacului, PT40, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 206 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Liliacului, PT40, jud. Hunedoara.

Hotărârea nr. 207 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenurilor în suprafață de 24 mp. și 53 mp, situate în municipiul Deva, Piața Unirii, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 207 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenurilor în suprafață de 24 mp. și 53 mp, situate în municipiul Deva, Piața Unirii, f.n., județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 208 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 208 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 209 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 209 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003.

Hotărârea nr. 212 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public, a Indicatorilor de performanță, a Studiului de oportunitate, stabilirea formei de gestiune, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de iluminat public și Contractul – cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea

Hotărârea nr. 212 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public, a Indicatorilor de performanță, a Studiului de oportunitate, stabilirea formei de gestiune, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de iluminat public și Contractul - cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva.

Hotărârea nr. 215 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.118/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

Hotărârea nr. 215 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.118/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

Hotărârea nr. 217 privind Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect la nivelul cererii de finanțare: „Măsuri pentru prevenirea corupției în administrația publică locală a municipiului Deva din Județul Hunedoara” cod SMIS 118193

Hotărârea nr. 217 privind Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect la nivelul cererii de finanțare: „Măsuri pentru prevenirea corupției în administrația publică locală a municipiului Deva din Județul Hunedoara" cod SMIS 118193

Hotărârea nr. 218 privind Atribuirea licenței de traseu cu numărul RS-12 în vederea efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 218 privind Atribuirea licenței de traseu cu numărul RS-12 în vederea efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 219 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.3, ap.19, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Adam Claudia-Maria

Hotărârea nr. 219 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.3, ap.19, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Adam Claudia-Maria

Hotărârea nr. 220 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință, anexă și înlocuire împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, extravilan, strada Zăvoi, f.n

Hotărârea nr. 220 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință, anexă și înlocuire împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, extravilan, strada Zăvoi, f.n

Hotărârea nr. 221 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Service auto și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, extravilan, zona strada Hărăului, f.n

Hotărârea nr. 221 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Service auto și împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, extravilan, zona strada Hărăului, f.n

Hotărârea nr. 222 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.212/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public, a indicatorilor de performanță, a studiului de oportunitate, stabilirea formei de gestiune, a caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de iluminat public și contractul cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat pu

Hotărârea nr. 222 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.212/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public, a indicatorilor de performanță, a studiului de oportunitate, stabilirea formei de gestiune, a caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de iluminat public și contractul cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva

Hotărârea nr. 223 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.94/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a locurilor de joacă situate pe raza municipiului Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 223 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.94/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a locurilor de joacă situate pe raza municipiului Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 224 privind Modificarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 224 privind Modificarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 225 privind Aprobarea Acordului încheiat între Municipiul Deva și S.C. UPC România S.R.L., pentru dreptul de a instala reţeaua de acces - distribuție internă - aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la blocurile de locuințe sociale P+3E cu 72 unități locative, situate în Deva, str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2

Hotărârea nr. 225 privind Aprobarea Acordului încheiat între Municipiul Deva și S.C. UPC România S.R.L., pentru dreptul de a instala reţeaua de acces - distribuție internă - aferentă serviciilor de comunicaţii electronice la blocurile de locuințe sociale P+3E cu 72 unități locative, situate în Deva, str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2

Hotărârea nr. 226 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 226 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 228 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I”

Hotărârea nr. 228 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva - Refuncționalizarea Incintei I"

Hotărârea nr. 229 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Ciobanu Andreea

Hotărârea nr. 229 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al doamnei Ciobanu Andreea

Hotărârea nr. 230 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Birău Mircea Cătălin

Hotărârea nr. 230 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Birău Mircea Cătălin

Hotărârea nr. 231 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Anghel Viorel

Hotărârea nr. 231 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Anghel Viorel

Hotărârea nr. 232 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Petrui Ioan Dorin

Hotărârea nr. 232 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Petrui Ioan Dorin

Hotărârea nr. 233 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Drăguț Adriana Angela

Hotărârea nr. 233 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Drăguț Adriana Angela

Hotărârea nr. 234 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 234 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 235 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 iunie 2018

Hotărârea nr. 235 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 iunie 2018

Hotărârea nr. 236 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.90/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva subordonate Consiliului local Deva pentru anul școlar 2018-2019

Hotărârea nr. 236 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.90/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva subordonate Consiliului local Deva pentru anul școlar 2018-2019

Hotărârea nr. 237 privind Acordarea unor premii elevilor din cadrul Colegiului Național ”Decebal” care au obținut performanțe deosebite și distincții la olimpiadele și concursurile școlare naționale în anul școlar 2017-2018

Hotărârea nr. 237 privind Acordarea unor premii elevilor din cadrul Colegiului Național "Decebal" care au obținut performanțe deosebite și distincții la olimpiadele și concursurile școlare naționale în anul școlar 2017-2018

Hotărârea nr. 238 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția ”Lărgire carosabil pe strada Duiliu Zamfirescu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 238 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția "Lărgire carosabil pe strada Duiliu Zamfirescu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 239 privind Aprobarea Documentației tehnico – economice la lucrările de intervenție pentru ”Reparații curente la corpul A și corpul B din incinta Colegiului Național Sportiv Cetate Deva”

Hotărârea nr. 239 privind Aprobarea Documentației tehnico - economice la lucrările de intervenție pentru "Reparații curente la corpul A și corpul B din incinta Colegiului Național Sportiv Cetate Deva"

Hotărârea nr. 240 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru investiția ”Modernizare strada Hortensiei” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 240 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru investiția "Modernizare strada Hortensiei" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 241 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru investiția ”Modernizare strada Viorelelor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 241 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru investiția "Modernizare strada Viorelelor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 242 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire str. Depozitelor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 242 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire str. Depozitelor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 243 privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați rezultați din devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă și canalizare pe strada Roci” din municipiul Deva și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local

Hotărârea nr. 243 privind Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați rezultați din devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă și canalizare pe strada Roci" din municipiul Deva și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local

Hotărârea nr. 244 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a Grupului sanitar zona Bejan, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 244 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a Grupului sanitar zona Bejan, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 245 privind Aprobarea Regulamentului de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Deva

Hotărârea nr. 245 privind Aprobarea Regulamentului de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Deva

Hotărârea nr. 246 privind Aprobarea pierderilor anuale de energie termică în sistemul de transport și distribuție

Hotărârea nr. 246 privind Aprobarea pierderilor anuale de energie termică în sistemul de transport și distribuție

Hotărârea nr. 247 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuință individuală și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Viilor, f.n

Hotărârea nr. 247 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Locuință individuală și împrejmuire" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Viilor, f.n

Hotărârea nr. 248 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință cu regim de înălțime parter și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Zăvoi, nr.109

Hotărârea nr. 248 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință cu regim de înălțime parter și împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Zăvoi, nr.109

Hotărârea nr. 249 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială P+M, garaj și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. I. Vulcan, nr.91

Hotărârea nr. 249 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială P+M, garaj și împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. I. Vulcan, nr.91

Hotărârea nr. 250 privind Aprobarea contractului de comodat dintre municipiul Deva și Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Decebal” Hunedoara, în ceea ce privește imobilul situat în Deva, str.Titu Maiorescu, nr.30, jud.Hunedoara, înscris în CF nr.63110

Hotărârea nr. 250 privind Aprobarea contractului de comodat dintre municipiul Deva și Inspectoratul de Jandarmi Județean "Decebal" Hunedoara, în ceea ce privește imobilul situat în Deva, str.Titu Maiorescu, nr.30, jud.Hunedoara, înscris în CF nr.63110

Hotărârea nr. 251 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Nojogan Ana, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din Deva, str.1 Mai, nr.27, et.4, camera 410

Hotărârea nr. 251 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Nojogan Ana, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din Deva, str.1 Mai, nr.27, et.4, camera 410

Hotărârea nr. 252 privind Aprobarea închirierii camerelor 101, 305, 307 și 409 situate în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, aflat în administrarea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 252 privind Aprobarea închirierii camerelor 101, 305, 307 și 409 situate în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, aflat în administrarea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 253 privind Aprobarea închirierii camerelor 21 și 24 situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, aflat în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 253 privind Aprobarea închirierii camerelor 21 și 24 situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, aflat în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 254 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 254 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 255 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.478/2017 privind adoptarea măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2, aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Hotărârea nr. 255 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.478/2017 privind adoptarea măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2, aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Hotărârea nr. 256 privind Atribuirea spre închiriere a locuinţei construită din fondurile statului, situată în municipiul Deva, str. Bejan, bl.61, sc.1. et.6, ap.36, către Panta Alin-Iosif

Hotărârea nr. 256 privind Atribuirea spre închiriere a locuinţei construită din fondurile statului, situată în municipiul Deva, str. Bejan, bl.61, sc.1. et.6, ap.36, către Panta Alin-Iosif

Hotărârea nr. 257 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr.7206/04.08.2011 încheiat între municipiul Deva și Grosu Dorina pentru locuința ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.22

Hotărârea nr. 257 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr.7206/04.08.2011 încheiat între municipiul Deva și Grosu Dorina pentru locuința ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.22

Hotărârea nr. 258 privind Aprobarea propunerilor privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 258 privind Aprobarea propunerilor privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 259 privind Stabilirea tipurilor de servicii și a contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul social „Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice”, aflat în subordinea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 259 privind Stabilirea tipurilor de servicii și a contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul social „Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice", aflat în subordinea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 260 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 260 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 261 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 261 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 262 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea închirierii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.60143-C1-U2, nr. cadastral 3955/1, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.11A, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 262 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea închirierii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.60143-C1-U2, nr. cadastral 3955/1, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.11A, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 263 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.278/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul Comisiei de identificare și inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 263 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.278/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul Comisiei de identificare și inventariere a terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 264 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.259/2013 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” a terenului în suprafață de 3815 mp., situat în Deva, localitatea Sântuhalm și a investițiilor aferente

Hotărârea nr. 264 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.259/2013 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân" a terenului în suprafață de 3815 mp., situat în Deva, localitatea Sântuhalm și a investițiilor aferente

Hotărârea nr. 265 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 255 mp, situat în municipiul Deva - Archia, zona Zăvoi, Orizont I, strada Tineretului, parcela 55, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 265 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 255 mp, situat în municipiul Deva - Archia, zona Zăvoi, Orizont I, strada Tineretului, parcela 55, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 266 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 22 mp., situat în municipiul Deva, str. Ciprian Porumbescu, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 266 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 22 mp., situat în municipiul Deva, str. Ciprian Porumbescu, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 267 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 6 mp., situat în municipiul Deva, Aleea Jupiter, lângă bl.22, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 267 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 6 mp., situat în municipiul Deva, Aleea Jupiter, lângă bl.22, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 268 privind Aprobarea declanșării procedurii de atribuire a unui număr de 31 de autorizații taxi în municipiul Deva

Hotărârea nr. 268 privind Aprobarea declanșării procedurii de atribuire a unui număr de 31 de autorizații taxi în municipiul Deva

Hotărârea nr. 269 privind Transferul de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețelelor de interes public pe strada Zăvoi-Archia către societatea E-Distribuție Banat prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare și folosință gratuită în legătură cu “Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie a viitoarelor locuințe pe strada Zăvoi Archia, municipiul Deva, județul Hunedoara”

Hotărârea nr. 269 privind Transferul de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețelelor de interes public pe strada Zăvoi-Archia către societatea E-Distribuție Banat prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare și folosință gratuită în legătură cu "Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie a viitoarelor locuințe pe strada Zăvoi Archia, municipiul Deva, județul Hunedoara"

Hotărârea nr. 270 privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport public local Deva S.R.L., pentru anul 2018

Hotărârea nr. 270 privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport public local Deva S.R.L., pentru anul 2018

Hotărârea nr. 271 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 271 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 272 privind Modificarea organigramei si statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 272 privind Modificarea organigramei si statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 273 privind Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” la nivelul unității administrativ teritoriale Deva

Hotărârea nr. 273 privind Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" la nivelul unității administrativ teritoriale Deva

Hotărârea nr. 277 privind Transmiterea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.7, a unor imobile clădiri și terenuri, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 277 privind Transmiterea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.7, a unor imobile clădiri și terenuri, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 278 privind Modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 278 privind Modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 279 privind Organizarea și desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de Polițist local din cadrul Direcției Poliția locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 279 privind Organizarea și desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de Polițist local din cadrul Direcției Poliția locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 280 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 19 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str. Nicolae Iorga, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 280 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 19 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str. Nicolae Iorga, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 281 privind Asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva, în vederea dezvoltării activității fotbalistice pentru performanță la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 281 privind Asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, în vederea dezvoltării activității fotbalistice pentru performanță la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 282 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Ansamblu de locuințe” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona Archia, în vecinătatea străzii Plaiului

Hotărârea nr. 282 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu de locuințe" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona Archia, în vecinătatea străzii Plaiului

Hotărârea nr. 283 privind Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de serviciu și repartizarea spre închiriere a locuinței de serviciu situată în municipiul Deva, str. Pietroasa nr.21, bl.A, et.1, ap.15, aflată în proprietatea publică a Municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva

Hotărârea nr. 283 privind Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de serviciu și repartizarea spre închiriere a locuinței de serviciu situată în municipiul Deva, str. Pietroasa nr.21, bl.A, et.1, ap.15, aflată în proprietatea publică a Municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva

Hotărârea nr. 274 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Palatul Copiilor Deva la cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor “Carpatica Deva”, eveniment ce se va desfăşura în perioada 01-06 august 2018

Hotărârea nr. 274 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Palatul Copiilor Deva la cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor "Carpatica Deva", eveniment ce se va desfăşura în perioada 01-06 august 2018

Hotărârea nr. 284 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul „Tabăra de pregătire a olimpicilor naționali la chimie”, ediția a XIV-a ce se va desfășura în perioada 27 august - 2 septembrie 2018, în municipiul Deva”;

Hotărârea nr. 284 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul „Tabăra de pregătire a olimpicilor naționali la chimie", ediția a XIV-a ce se va desfășura în perioada 27 august - 2 septembrie 2018, în municipiul Deva";

Hotărârea nr. 285 privind Participarea la proiectul ”Construcții grădinițe regiunea vest”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat;

Hotărârea nr. 285 privind Participarea la proiectul "Construcții grădinițe regiunea vest", a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat;

Hotărârea nr. 286 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.116/2018 privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 286 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.116/2018 privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 287 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.259/2018 privind stabilirea tipurilor de servicii şi a contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul social ”Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice”, aflat în subordinea Direcţiei de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 287 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.259/2018 privind stabilirea tipurilor de servicii şi a contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul social "Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice", aflat în subordinea Direcţiei de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 288 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ”Centrul de zi Clubul seniorilor” din cadrul Direcției de asistență socială Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 288 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi "Centrul de zi Clubul seniorilor" din cadrul Direcției de asistență socială Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 289 privind Prelungirea contractelor de locațiune - închiriere nr.15672/01.09.2017 și 15807/01.09.2017 încheiate între municipiul Deva și chiriașii titulari Lostun Mihail și Antal Raul, pentru locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.2, et.1, ap.5 și bl.6, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 289 privind Prelungirea contractelor de locațiune - închiriere nr.15672/01.09.2017 și 15807/01.09.2017 încheiate între municipiul Deva și chiriașii titulari Lostun Mihail și Antal Raul, pentru locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.2, et.1, ap.5 și bl.6, et.3, ap.14

Hotărârea nr. 290 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, camerele 5, 108, 113 și 116

Hotărârea nr. 290 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, camerele 5, 108, 113 și 116

Hotărârea nr. 291 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai, nr.27, et.1, camera 112, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Szász-Nika Csaba

Hotărârea nr. 291 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai, nr.27, et.1, camera 112, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Szász-Nika Csaba

Hotărârea nr. 292 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, et.4, camera 109, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Petros Voichița

Hotărârea nr. 292 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, et.4, camera 109, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Petros Voichița

Hotărârea nr. 293 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate în imobilele din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bloc 1, al căror termen de valabilitate expiră la data de 30.09.2018

Hotărârea nr. 293 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate în imobilele din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bloc 1, al căror termen de valabilitate expiră la data de 30.09.2018

Hotărârea nr. 294 privind Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva, valabile pentru anul 2019

Hotărârea nr. 294 privind Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva, valabile pentru anul 2019

Hotărârea nr. 295 privind Aprobarea deplasării delegației oficiale a municipiului Deva la Szigetvar, Ungaria, în perioada 06 – 10 septembrie 2018

Hotărârea nr. 295 privind Aprobarea deplasării delegației oficiale a municipiului Deva la Szigetvar, Ungaria, în perioada 06 - 10 septembrie 2018

Hotărârea nr. 296 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”

Hotărârea nr. 296 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu"

Hotărârea nr. 297 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 297 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 298 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuință D+P+M și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Minei, nr.15

Hotărârea nr. 298 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Locuință D+P+M și împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Minei, nr.15

Hotărârea nr. 299 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor - sesiunea - II - a, septembrie - 15 decembrie 2018

Hotărârea nr. 299 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor - sesiunea - II - a, septembrie - 15 decembrie 2018

Hotărârea nr. 300 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Deva, la organizarea expoziției aniversare a artistului Ioan Șeu, care va avea loc în data de 11 septembrie 2018, la Galeria de Artă ”Forma” din Deva

Hotărârea nr. 300 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Deva, la organizarea expoziției aniversare a artistului Ioan Șeu, care va avea loc în data de 11 septembrie 2018, la Galeria de Artă "Forma" din Deva

Hotărârea nr. 301 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția ”Amenajare trotuare strada Bucovinei – sat Cristur”, municipiul Deva

Hotărârea nr. 301 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția "Amenajare trotuare strada Bucovinei - sat Cristur", municipiul Deva

Hotărârea nr. 302 privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ,,Reabilitare birouri Primăria Deva”

Hotărârea nr. 302 privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ,,Reabilitare birouri Primăria Deva"

Hotărârea nr. 303 privind Aprobarea contractării şi garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000,00 lei

Hotărârea nr. 303 privind Aprobarea contractării şi garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000,00 lei

Hotărârea nr. 304 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 304 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 305 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 12 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, lângă S.C. Cepromin S.A., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 305 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 12 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, lângă S.C. Cepromin S.A., jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 306 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 11 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Iuliu Maniu, lângă bl.43, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 306 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 11 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Iuliu Maniu, lângă bl.43, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 307 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 307 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 308 privind Închirierea prin licitaţie publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, în suprafață utilă de 23 mp, situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20B, et.1, ap.1, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 308 privind Închirierea prin licitaţie publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, în suprafață utilă de 23 mp, situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20B, et.1, ap.1, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 309 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.209/2018, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 309 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.209/2018, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 310 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 310 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 311 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 20 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele bl.29 și bl.30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 311 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 20 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele bl.29 și bl.30, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 312 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 312 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 313 privind Aprobarea actului adițional nr.2 la contractul de concesiune nr.51/2013

Hotărârea nr. 313 privind Aprobarea actului adițional nr.2 la contractul de concesiune nr.51/2013

Hotărârea nr. 314 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municpiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 314 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municpiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 315 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.13/2018, privind stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 315 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.13/2018, privind stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 316 privind Inchirierea imobilului înscris în Cartea Funciară nr.60143-C1-U2, nr. cadastral 3955/1, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.11A, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 316 privind Inchirierea imobilului înscris în Cartea Funciară nr.60143-C1-U2, nr. cadastral 3955/1, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.11A, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 317 privind Modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 317 privind Modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 318 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 318 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 319 privind Stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul școlar 2018 – 2019 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 319 privind Stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul școlar 2018 - 2019 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 320 privind Asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva, în vederea susținerii performanței în atletism a sportivei Florentina Iușco și a antrenorului acesteia prof. Nicolae Alexe la concursurile interne și internaționale ale Federației Române de Atletism în perioada 01 septembrie 2018 – 31 august 2019

Hotărârea nr. 320 privind Asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, în vederea susținerii performanței în atletism a sportivei Florentina Iușco și a antrenorului acesteia prof. Nicolae Alexe la concursurile interne și internaționale ale Federației Române de Atletism în perioada 01 septembrie 2018 - 31 august 2019

Hotărârea nr. 321 privind Menținerea tarifelor de intrare la Complex Aqualand Deva și la Ștrandul municipal Deva

Hotărârea nr. 321 privind Menținerea tarifelor de intrare la Complex Aqualand Deva și la Ștrandul municipal Deva

Hotărârea nr. 322 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva, a unor imobile clădiri și terenuri, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 322 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" Deva, a unor imobile clădiri și terenuri, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 323 privind Numirea unei comisii pentru evaluarea punctajului în vederea atribuirii autorizațiilor taxi pentru transport persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi

Hotărârea nr. 323 privind Numirea unei comisii pentru evaluarea punctajului în vederea atribuirii autorizațiilor taxi pentru transport persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi

Hotărârea nr. 324 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 324 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 325 privind Schimbarea destinației locuinței situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, parter, camera 12, din locuință socială în locuință de necesitate, aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuinței de necessitate

Hotărârea nr. 325 privind Schimbarea destinației locuinței situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, parter, camera 12, din locuință socială în locuință de necesitate, aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuinței de necessitate

Hotărârea nr. 326 privind Atribuirea licenței de traseu cu numărul RS-13 în vederea efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 326 privind Atribuirea licenței de traseu cu numărul RS-13 în vederea efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 327 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva a două etaje din clădirea situată pe strada Avram Iancu nr.21, Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 327 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național Pedagogic "Regina Maria" Deva a două etaje din clădirea situată pe strada Avram Iancu nr.21, Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 328 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.212/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public, a indicatorilor de performanță, a Studiului de oportunitate, stabilirea formei de gestiune, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de Iluminat Public și Contractul – cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat

Hotărârea nr. 328 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.212/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public, a indicatorilor de performanță, a Studiului de oportunitate, stabilirea formei de gestiune, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de Iluminat Public și Contractul - cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva

Hotărârea nr. 329 privind Încetarea de drept a Contractului de concesiune a transportului public local de calatori nr. 799/07.01.2005, cu modificarile și completarile ulterioare

Hotărârea nr. 329 privind Încetarea de drept a Contractului de concesiune a transportului public local de calatori nr. 799/07.01.2005, cu modificarile și completarile ulterioare

Hotărârea nr. 330 privind Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin gestiune directa, catre Societatea Transport Public Local Deva S.R.L.

Hotărârea nr. 330 privind Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin gestiune directa, catre Societatea Transport Public Local Deva S.R.L.

Hotărârea nr. 331 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a unor bunuri proprietatea publică și privată a municipiului Deva

Hotărârea nr. 331 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a unor bunuri proprietatea publică și privată a municipiului Deva

Hotărârea nr. 332 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 332 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 333 privind Modificarea tarifului pentru o calatorie in cadrul Serviciului de Transport Public Local in municipiul Deva si localitatile apartinatoare

Hotărârea nr. 333 privind Modificarea tarifului pentru o calatorie in cadrul Serviciului de Transport Public Local in municipiul Deva si localitatile apartinatoare

Hotărârea nr. 334 privind Modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Deva nr. 154/2018 privind reglementarea acordarii de facilitati și gratuități transportului local în comun pe raza administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local

Hotărârea nr. 334 privind Modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Deva nr. 154/2018 privind reglementarea acordarii de facilitati și gratuități transportului local în comun pe raza administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local

Hotărârea nr. 335 privind Atribuirea licentelor de traseu cu numerele: R-58,R-59,R-60,R-61,R-62,R-63,R-64,R-65,R-66,R-67,R-68,R-69,R-70 si R-7 in vederea efectuarii transportului public local de persoane prin curse regulate in municipiul Deva si localitatile apartinatoare

Hotărârea nr. 335 privind Atribuirea licentelor de traseu cu numerele: R-58,R-59,R-60,R-61,R-62,R-63,R-64,R-65,R-66,R-67,R-68,R-69,R-70 si R-7 in vederea efectuarii transportului public local de persoane prin curse regulate in municipiul Deva si localitatile apartinatoare

Hotărârea nr. 336 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr.419/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”, cu modificarile ulterioare

Hotărârea nr. 336 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr.419/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva", cu modificarile ulterioare.

Hotărârea nr. 337 privind Aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva” cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 337 privind Aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva" cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 338 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.420/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe M1, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva” - faza DALI, cu modificarile ulterioare

Hotărârea nr. 338 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.420/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe M1, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva" - faza DALI, cu modificarile ulterioare

Hotărârea nr. 339 privind Aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe M1, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva” cod SMIS 117069 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 339 privind Aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe M1, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva" cod SMIS 117069 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 340 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr.421/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva”- faza DALI, cu modificarile ulterioare

Hotărârea nr. 340 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr.421/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva"- faza DALI, cu modificarile ulterioare

Hotărârea nr. 341 privind Aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva” cod SMIS 117068 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 341 privind Aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva" cod SMIS 117068 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 342 privind Aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Deva şi Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna, în vederea elaborarii şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cererea de proiecte nr.CP 10/2018

Hotărârea nr. 342 privind Aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Deva şi Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna, în vederea elaborarii şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cererea de proiecte nr.CP 10/2018

Hotărârea nr. 343 privind Modificarea organigramei, a statului de funcþii și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului Local Deva

Hotărârea nr. 343 privind Modificarea organigramei, a statului de funcþii și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului Local Deva

Hotărârea nr. 344 privind Stabilirea limitelor maxime în cadrul cãrora se pot aproba ºi efectua cheltuieli pentru acþiuni de protocol de cãtre municipiul Deva

Hotărârea nr. 344 privind Stabilirea limitelor maxime în cadrul cãrora se pot aproba ºi efectua cheltuieli pentru acþiuni de protocol de cãtre municipiul Deva

Hotărârea nr. 345 privind Aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la unele norme de conviețuire socialã, ordine și liniște publicã, comerț, transport, gospodãrire, curãțenie, salubritate, întreținere și conservare a mediului în municipiul Deva

Hotărârea nr. 345 privind Aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la unele norme de conviețuire socialã, ordine și liniște publicã, comerț, transport, gospodãrire, curãțenie, salubritate, întreținere și conservare a mediului în municipiul Deva

Hotărârea nr. 346 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva in calitate de coorganizator alaturi de Asociatia Club Sportiv Gladyator’s Gym Deva, la evenimentul Cupa Cetate Deva editia a IV-a, eveniment sportiv ce se va desfasura in data de 30 septembrie 2018

Hotărârea nr. 346 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva in calitate de coorganizator alaturi de Asociatia Club Sportiv Gladyator’s Gym Deva, la evenimentul Cupa Cetate Deva editia a IV-a, eveniment sportiv ce se va desfasura in data de 30 septembrie 2018

Hotărârea nr. 347 privind Modificarea si completarea Anexei la Hotãrârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind insușirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 347 privind Modificarea si completarea Anexei la Hotãrârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind insușirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 348 privind Vânzarea prin negociere directã a unui teren în suprafațã de 288 mp, proprietatea privatã a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, lângã bl.12A, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 348 privind Vânzarea prin negociere directã a unui teren în suprafațã de 288 mp, proprietatea privatã a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, lângã bl.12A, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 349 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 349 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 350 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003

Hotărârea nr. 350 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003

Hotărârea nr. 351 privind Aprobarea încetãrii Contractului de concesiune nr.65/2001

Hotărârea nr. 351 privind Aprobarea încetãrii Contractului de concesiune nr.65/2001

Hotărârea nr. 352 privind Preluarea contractului de comodat nr.20/422/24.10.2006, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicatã

Hotărârea nr. 352 privind Preluarea contractului de comodat nr.20/422/24.10.2006, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicatã

Hotărârea nr. 353 privind Vânzarea prin licitație publicã a unui teren în suprafațã de 25 mp, proprietatea privatã a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, în vecinãtatea bl.5, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 353 privind Vânzarea prin licitație publicã a unui teren în suprafațã de 25 mp, proprietatea privatã a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, în vecinãtatea bl.5, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 354 privind Aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu „Spãlãtorie auto si amplasare reclame” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, zona Matex

Hotărârea nr. 354 privind Aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu „Spãlãtorie auto si amplasare reclame" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, zona Matex

Hotărârea nr. 355 privind Aprobarea documentaþiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuintã - CORP C3, pensiune și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, localitatea Cristur, strada Bucovina, nr.59

Hotărârea nr. 355 privind Aprobarea documentaþiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuintã - CORP C3, pensiune și împrejmuire" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, localitatea Cristur, strada Bucovina, nr.59

Hotărârea nr. 356 privind Aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu „Halã” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, nr.74

Hotărârea nr. 356 privind Aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu „Halã" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, nr.74

Hotărârea nr. 357 privind Aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal “Parcelare teren în vederea realizãrii unui ansamblu de locuinþe individuale” generat de imobilele situate în municipiul Deva, extravilan, parþial intravilan, zona Dealul Plaiului

Hotărârea nr. 357 privind Aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal "Parcelare teren în vederea realizãrii unui ansamblu de locuinþe individuale" generat de imobilele situate în municipiul Deva, extravilan, parþial intravilan, zona Dealul Plaiului

Hotărârea nr. 358 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia: „Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 358 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia: „Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 359 privind Necesitatea și oportunitatea achiziționării unui număr de 12 autobuze - în regim second hand și 4 microbuze – tot în regim second hand ce vor fi folosite pentru efectuarea transportului public local de călători în municipiul Deva

Hotărârea nr. 359 privind Necesitatea și oportunitatea achiziționării unui număr de 12 autobuze - în regim second hand și 4 microbuze - tot în regim second hand ce vor fi folosite pentru efectuarea transportului public local de călători în municipiul Deva

Hotărârea nr. 360 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 360 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 361 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din satul Cristur, str. Ulița Mare, municipiul Deva, județul Hunedoara” aflat în administrarea Centrului Cultural ”Drăgan Muntean” Deva

Hotărârea nr. 361 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din satul Cristur, str. Ulița Mare, municipiul Deva, județul Hunedoara" aflat în administrarea Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva

Hotărârea nr. 362 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 362 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 363 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 363 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 364 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.125/2018, privind aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 364 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.125/2018, privind aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 365 privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați rezultați din Devizul general actualizat dupã încheierea contractelor de achiziție publicã, pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm” și pentru aprobarea finanțãrii din bugetul local pentru categoriile de lucrãri, care nu se finanțeazã de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Localã

Hotărârea nr. 365 privind Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați rezultați din Devizul general actualizat dupã încheierea contractelor de achiziție publicã, pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm" și pentru aprobarea finanțãrii din bugetul local pentru categoriile de lucrãri, care nu se finanțeazã de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Localã

Hotărârea nr. 366 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici și caracteristicile principale la obiectivul de investiții „Amenajare parcare pe Aleea Romanilor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 366 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici și caracteristicile principale la obiectivul de investiții „Amenajare parcare pe Aleea Romanilor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 367 privind Asocierea dintre municipiul Deva cu Societatea Transport public local Deva S.R.L. în vederea realizării în comun a unui serviciu de interes public

Hotărârea nr. 367 privind Asocierea dintre municipiul Deva cu Societatea Transport public local Deva S.R.L. în vederea realizării în comun a unui serviciu de interes public

Hotărârea nr. 368 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 368 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 369 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.421/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 369 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.421/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva", cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 370 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.341/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva” cod SMIS 117068 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 370 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.341/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva" cod SMIS 117068 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 371 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 371 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 372 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.60/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D – B-dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva”

Hotărârea nr. 372 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.60/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D - B-dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva"

Hotărârea nr. 373 privind Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe D – B-dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva” cod SMIS 120716 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 373 privind Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe D - B-dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva" cod SMIS 120716 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 374 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.228/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I”

Hotărârea nr. 374 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.228/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva - Refuncționalizarea Incintei I"

Hotărârea nr. 375 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I”, cod SMIS 122812

Hotărârea nr. 375 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva - Refuncționalizarea Incintei I", cod SMIS 122812

Hotărârea nr. 376 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.59/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 - B-dul Decebal din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 376 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.59/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 - B-dul Decebal din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 377 privind Aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 8 – B-dul Decebal din municipiul Deva” cod SMIS 120393 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 377 privind Aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 8 - B-dul Decebal din municipiul Deva" cod SMIS 120393 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 378 privind Aprobarea acordării de finanțare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 378 privind Aprobarea acordării de finanțare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 379 privind Aprobarea acordării de finanțare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat și asociațiilor pe ramură de sport județene din municipiul Deva și/sau care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 379 privind Aprobarea acordării de finanțare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat și asociațiilor pe ramură de sport județene din municipiul Deva și/sau care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 380 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.212/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public, a indicatorilor de performanță, a Studiului de oportunitate, stabilirea formei de gestiune, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de iluminat public și Contractul-cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat pu

Hotărârea nr. 380 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.212/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public, a indicatorilor de performanță, a Studiului de oportunitate, stabilirea formei de gestiune, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de iluminat public și Contractul-cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva

Hotărârea nr. 381 privind Necesitatea şi oportunitatea achiziţionării imobilului înscris în C.F. nr.76161 Deva, în suprafață de 32.094 mp, situat în Deva, str. Azaleelor - prelungirea str. Depozitelor, nr.2-4, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 381 privind Necesitatea şi oportunitatea achiziţionării imobilului înscris în C.F. nr.76161 Deva, în suprafață de 32.094 mp, situat în Deva, str. Azaleelor - prelungirea str. Depozitelor, nr.2-4, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 382 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 382 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 383 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de A.C. Urban Vision Deva, la evenimentul „Sesiune de artă urbană”, eveniment ce se va desfășura în perioada 25 octombrie - 04 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 383 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de A.C. Urban Vision Deva, la evenimentul „Sesiune de artă urbană", eveniment ce se va desfășura în perioada 25 octombrie - 04 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 384 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3.244.364 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Hotărârea nr. 384 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3.244.364 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Hotărârea nr. 385 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.264.290 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Hotărârea nr. 385 privind Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.264.290 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Hotărârea nr. 386 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 386 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 387 privind Rectificarea bugetară a creditelor interne a municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 387 privind Rectificarea bugetară a creditelor interne a municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 388 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 septembrie 2018

Hotărârea nr. 388 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 30 septembrie 2018

Hotărârea nr. 389 privind Modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 389 privind Modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 390 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.273/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” la nivelul unității administrativ teritoriale municipiul Deva

Hotărârea nr. 390 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.273/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" la nivelul unității administrativ teritoriale municipiul Deva

Hotărârea nr. 391 privind Organizarea și desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 391 privind Organizarea și desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 392 privind Aprobarea nomenclatorului stradal reactualizat al municipiului Deva, localității componente Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur și Bârcea Mică și încadrarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul și extravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 392 privind Aprobarea nomenclatorului stradal reactualizat al municipiului Deva, localității componente Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur și Bârcea Mică și încadrarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul și extravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 393 privind Organizarea și funcționarea sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 393 privind Organizarea și funcționarea sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 394 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 394 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 395 privind Transmiterea imobilului compus din teren și clădire rezultată în urma derulării investiției ”Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la Spitalul Județean de Urgență Deva”, din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al județului Hunedoara

Hotărârea nr. 395 privind Transmiterea imobilului compus din teren și clădire rezultată în urma derulării investiției "Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la Spitalul Județean de Urgență Deva", din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al județului Hunedoara

Hotărârea nr. 396 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 396 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 397 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 19 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Calea Zarandului, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 397 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 19 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Calea Zarandului, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 398 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 398 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 399 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 399 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 400 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuință familială și împrejmuire – latură posterioară lot” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Petru Rareș, nr.11A

Hotărârea nr. 400 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Locuință familială și împrejmuire - latură posterioară lot" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Petru Rareș, nr.11A

Hotărârea nr. 401 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Locuință unifamilială S+P+1E și împrejmuiri” generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona străzii Sântuhalm, f.n.

Hotărârea nr. 401 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal "Locuință unifamilială S+P+1E și împrejmuiri" generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona străzii Sântuhalm, f.n.

Hotărârea nr. 402 privind Aprobarea metodologiei de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor înregistrate pe unitãțile locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale și camere de cãmin, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistențã socialã Deva

Hotărârea nr. 402 privind Aprobarea metodologiei de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor înregistrate pe unitãțile locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale și camere de cãmin, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistențã socialã Deva

Hotărârea nr. 403 privind Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Crucea Roșie Română - Filiala Județului Hunedoara

Hotărârea nr. 403 privind Aprobarea încheierii "Convenției de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Crucea Roșie Română - Filiala Județului Hunedoara

Hotărârea nr. 404 privind Aprobarea închirierii locuinței tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.2, camera 67, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către Popa Adrian

Hotărârea nr. 404 privind Aprobarea închirierii locuinței tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.2, camera 67, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către Popa Adrian

Hotărârea nr. 405 privind Aprobarea încheierii ”Protocolului de colaborare” între Primăria municipiului Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

Hotărârea nr. 405 privind Aprobarea încheierii "Protocolului de colaborare" între Primăria municipiului Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

Hotărârea nr. 406 privind Arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale și de medicină dentară școlare existente

Hotărârea nr. 406 privind Arondarea unităților de învățământ din municipiul Deva la cabinetele medicale și de medicină dentară școlare existente

Hotărârea nr. 407 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Mînecan Ecaterina, pentru locuința socială situată în imobilul din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.7, et.1, ap.7

Hotărârea nr. 407 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Mînecan Ecaterina, pentru locuința socială situată în imobilul din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.7, et.1, ap.7

Hotărârea nr. 408 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.252/2018 privind aprobarea închirierii camerelor 101, 305, 307 și 409, situate în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, aflat în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 408 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.252/2018 privind aprobarea închirierii camerelor 101, 305, 307 și 409, situate în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, aflat în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 409 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.253/2018 privind aprobarea închirierii camerelor 21 și 24 situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl. 1, aflat în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 409 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.253/2018 privind aprobarea închirierii camerelor 21 și 24 situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl. 1, aflat în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

Hotărârea nr. 410 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, parter, camera 20, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cîrpaci Daniela

Hotărârea nr. 410 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, parter, camera 20, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cîrpaci Daniela

Hotărârea nr. 411 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.478/2017 privind adoptarea măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2, aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 411 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.478/2017 privind adoptarea măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2, aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 412 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.4, ap.25, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Petca Gheorghe

Hotărârea nr. 412 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.4, ap.25, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Petca Gheorghe

Hotărârea nr. 413 privind Adoptarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 413 privind Adoptarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 414 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 8 locuinţe situate în imobilele ANL 1 și ANL 2 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 414 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 8 locuinţe situate în imobilele ANL 1 și ANL 2 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 415 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Mitulescu Remus-Sebastian, pentru locuința socială situată în imobilul din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.6, et.1, ap.8

Hotărârea nr. 415 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Mitulescu Remus-Sebastian, pentru locuința socială situată în imobilul din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.6, et.1, ap.8

Hotărârea nr. 416 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de comodat nr.66386/2556751/06.08.2018, încheiat între municipiul Deva și Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Decebal” Hunedoara

Hotărârea nr. 416 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de comodat nr.66386/2556751/06.08.2018, încheiat între municipiul Deva și Inspectoratul de Jandarmi Județean "Decebal" Hunedoara

Hotărârea nr. 417 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 417 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 418 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 418 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 419 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.47/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva

Hotărârea nr. 419 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.47/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 - Aleea Plopilor din municipiul Deva

Hotărârea nr. 420 privind Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva” cod SMIS 120395 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 420 privind Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe 7 - Aleea Plopilor din municipiul Deva" cod SMIS 120395 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 421 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.58/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3 – Aleea Moților din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 421 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.58/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3 - Aleea Moților din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 422 privind Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe P3 – Aleea Moților din municipiul Deva” cod SMIS 120896 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 422 privind Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe P3 - Aleea Moților din municipiul Deva" cod SMIS 120896 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 423 privind Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate, Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor, Liste cu cantități de lucrări și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Aleea Salcâmilor”

Hotărârea nr. 423 privind Aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate, Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor, Liste cu cantități de lucrări și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Aleea Salcâmilor"

Hotărârea nr. 424 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic ”Transilvania” din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 424 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic "Transilvania" din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 425 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr.74108 din 04.09.2018 încheiat între municipiul Deva și Societatea Transport Public Local Deva S.R.L.

Hotărârea nr. 425 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr.74108 din 04.09.2018 încheiat între municipiul Deva și Societatea Transport Public Local Deva S.R.L.

Hotărârea nr. 426 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 426 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 427 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.381/2018 privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării imobilului înscris în C.F. nr.76161 Deva, în suprafață de 32.094 mp, situat în Deva, str. Azaleelor - prelungirea str. Depozitelor, nr.2-4, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 427 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.381/2018 privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării imobilului înscris în C.F. nr.76161 Deva, în suprafață de 32.094 mp, situat în Deva, str. Azaleelor - prelungirea str. Depozitelor, nr.2-4, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 428 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 428 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 429 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.33491/18.04.2018 încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva și Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 429 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.33491/18.04.2018 încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva și Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 430 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.77622/13.09.2018 încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva și Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 430 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.77622/13.09.2018 încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva și Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 431 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 431 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 432 privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva”

Hotărârea nr. 432 privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva"

Hotărârea nr. 433 privind aprobarea tarifelor de intrare precum și a Regulamentului de funcționare a patinoarului artificial Deva

Hotărârea nr. 433 privind aprobarea tarifelor de intrare precum și a Regulamentului de funcționare a patinoarului artificial Deva

Hotărârea nr. 434 privind Aprobarea închirierii locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc. 3, mansardă, ap.60, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Ebner Nicoleta-Mariana

Hotărârea nr. 434 privind Aprobarea închirierii locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc. 3, mansardă, ap.60, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Ebner Nicoleta-Mariana

Hotărârea nr. 435 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, et.2, camera 54, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Căldăraș Elena

Hotărârea nr. 435 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, et.2, camera 54, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Căldăraș Elena

Hotărârea nr. 436 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.4, camera 422, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Muraru Gelu

Hotărârea nr. 436 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.4, camera 422, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Muraru Gelu

Hotărârea nr. 437 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.2, camera 220, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Nojogan Ana

Hotărârea nr. 437 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.2, camera 220, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Nojogan Ana

Hotărârea nr. 438 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.4, camera 410, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cîrpaci Maria

Hotărârea nr. 438 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.4, camera 410, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cîrpaci Maria

Hotărârea nr. 439 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Moldovan Viorica, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.3, camerele 88 și 99

Hotărârea nr. 439 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Moldovan Viorica, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.3, camerele 88 și 99

Hotărârea nr. 440 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Szász-Nika Piroska, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.1, camera 109

Hotărârea nr. 440 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Szász-Nika Piroska, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.1, camera 109

Hotărârea nr. 441 privind Aprobarea închirierii locuinţei construită din fondurile statului, situată în municipiul Deva, str. M. Eminescu, bl.42, sc.3. et.4, ap.59, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Luca Lidia

Hotărârea nr. 441 privind Aprobarea închirierii locuinţei construită din fondurile statului, situată în municipiul Deva, str. M. Eminescu, bl.42, sc.3. et.4, ap.59, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Luca Lidia

Hotărârea nr. 442 privind Aprobarea vânzării imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Romanilor, bl.11, sc.3, et.4, ap.59, către chiriașii Tamaș Marinela și Tamaș Daniel-Viorel

Hotărârea nr. 442 privind Aprobarea vânzării imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Romanilor, bl.11, sc.3, et.4, ap.59, către chiriașii Tamaș Marinela și Tamaș Daniel-Viorel

Hotărârea nr. 443 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.A, et.5, ap.33, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Pașolea-Man Victor și Pașolea-Man Iulia-Andreea

Hotărârea nr. 443 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.A, et.5, ap.33, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Pașolea-Man Victor și Pașolea-Man Iulia-Andreea

Hotărârea nr. 444 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2015 privind stabilirea destinației pentru cele 3 unități locative individuale din blocul A, str. Pietroasa, aflate în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială și aprobarea criteriilor de eligibilitate și de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea repartizării acestor locuințe către solicitanți, ulterior modificată;

Hotărârea nr. 444 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2015 privind stabilirea destinației pentru cele 3 unități locative individuale din blocul A, str. Pietroasa, aflate în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială și aprobarea criteriilor de eligibilitate și de ierarhizare stabilite prin punctaj în vederea repartizării acestor locuințe către solicitanți, ulterior modificată;

Hotărârea nr. 445 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere în cazul locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bloc 1, str. M. Eminescu, bl.T1 și Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 445 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere în cazul locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bloc 1, str. M. Eminescu, bl.T1 și Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 446 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.294/2018 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și de repartizare a locuințelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului și a municipiului Deva, administrat de Direcția de asistență socială Deva, valabile pentru anul 2019

Hotărârea nr. 446 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.294/2018 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și de repartizare a locuințelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului și a municipiului Deva, administrat de Direcția de asistență socială Deva, valabile pentru anul 2019

Hotărârea nr. 447 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.182/2014 privind stabilirea locurilor de așteptare sau de staționare a taxiurilor de pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 447 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.182/2014 privind stabilirea locurilor de așteptare sau de staționare a taxiurilor de pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 448 privind Numirea persoanei responsabile la nivelul municipiului Deva, care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ – teritoriale

Hotărârea nr. 448 privind Numirea persoanei responsabile la nivelul municipiului Deva, care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ - teritoriale

Hotărârea nr. 449 privind Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2018 – 2019, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 449 privind Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2018 - 2019, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 450 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfășura în luna decembrie 2018 cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr. 450 privind Organizarea evenimentelor care se vor desfășura în luna decembrie 2018 cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr. 451 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.383/2018 privind participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de A.C. Urban Vision Deva, la evenimentul ”Sesiune de artă urbană”, eveniment ce se va desfășura în perioada 25 octombrie – 04 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 451 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.383/2018 privind participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de A.C. Urban Vision Deva, la evenimentul "Sesiune de artă urbană", eveniment ce se va desfășura în perioada 25 octombrie - 04 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 452 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru zonă locuire în regim colectiv intitulat ”Locuințe și amenajare incintă” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, str.Zăvoi, nr.20 – 22

Hotărârea nr. 452 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru zonă locuire în regim colectiv intitulat "Locuințe și amenajare incintă" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, str.Zăvoi, nr.20 - 22

Hotărârea nr. 453 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţii marginalizate Zona Streiului şi crearea unui centru de zi pentru servicii de asistenţă comunitară” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Aleea Streiului

Hotărârea nr. 453 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţii marginalizate Zona Streiului şi crearea unui centru de zi pentru servicii de asistenţă comunitară" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Aleea Streiului

Hotărârea nr. 454 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 454 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 455 privind Reorganizarea activității aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciilor publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 455 privind Reorganizarea activității aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciilor publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 456 privind Unele măsuri pentru încetarea activității Serviciului public administrare Cetate Deva și preluarea activităților specifice acestuia de către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, respectiv de Centrul Cultural ”Drăgan Muntean” Deva

Hotărârea nr. 456 privind Unele măsuri pentru încetarea activității Serviciului public administrare Cetate Deva și preluarea activităților specifice acestuia de către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, respectiv de Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva

Hotărârea nr. 457 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 457 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 458 privind Aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva Al. Viitorului, nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară”

Hotărârea nr. 458 privind Aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva Al. Viitorului, nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară"

Hotărârea nr. 459 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.171/2004 privind transmiterea în folosință gratuită către Fundația Multimedia a unui teren în suprafață de 1576 mp.

Hotărârea nr. 459 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.171/2004 privind transmiterea în folosință gratuită către Fundația Multimedia a unui teren în suprafață de 1576 mp.

Hotărârea nr. 460 privind Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenții pentru investiția Închiderea balcoanelor de la parterul blocurilor sociale din Deva, str. Zăvoi, bl.1-9” aflate in administrarea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 460 privind Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenții pentru investiția Închiderea balcoanelor de la parterul blocurilor sociale din Deva, str. Zăvoi, bl.1-9" aflate in administrarea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 461 privind Aprobarea prețului de achiziție a imobilului compus din teren și construcții, înscris în CF nr.76161 Deva, în suprafață de 32.094 mp., situate în Deva, str. Azaleelor- prelungirea str. Depozielor, nr.2 -4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 461 privind Aprobarea prețului de achiziție a imobilului compus din teren și construcții, înscris în CF nr.76161 Deva, în suprafață de 32.094 mp., situate în Deva, str. Azaleelor- prelungirea str. Depozielor, nr.2 -4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 462 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.321/2018 privind menținerea tarifelor de intrare la Complex Aqualand Deva și la Ștrandul municipal Deva

Hotărârea nr. 462 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.321/2018 privind menținerea tarifelor de intrare la Complex Aqualand Deva și la Ștrandul municipal Deva

Hotărârea nr. 463 privind Acordarea unor premii elevilor din unitățiile de înătământ de pe raza municipiului Deva care au obținut performante deosebite la actiuniile sportive internationale si naționale oficiale, elevilor care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale și naționale oficiale pe discipline de înățământ, precu, și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia

Hotărârea nr. 463 privind Acordarea unor premii elevilor din unitățiile de înătământ de pe raza municipiului Deva care au obținut performante deosebite la actiuniile sportive internationale si naționale oficiale, elevilor care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale și naționale oficiale pe discipline de înățământ, precu, și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia

Hotărârea nr. 464 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Construirea traseului pentru bicicliști pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie și zona adiacentă”

Hotărârea nr. 464 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Construirea traseului pentru bicicliști pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie și zona adiacentă"

Hotărârea nr. 465 privind Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului”

Hotărârea nr. 465 privind Aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului"

Hotărârea nr. 466 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.55/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva”;

Hotărârea nr. 466 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.55/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva";

Hotărârea nr. 467 privind Aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva” cod SMIS 120396 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 467 privind Aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva" cod SMIS 120396 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea nr. 468 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară”

Hotărârea nr. 468 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară"

Hotărârea nr. 469 privind Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului ”Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4

Hotărârea nr. 469 privind Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului "Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară" prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4

Hotărârea nr. 470 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Amenajare zona pietonală centrul istoric” generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona Centrului istoric al municipiului Deva – Piața Unirii și B-dul 1 Decembrie 1918

Hotărârea nr. 470 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal "Amenajare zona pietonală centrul istoric" generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona Centrului istoric al municipiului Deva - Piața Unirii și B-dul 1 Decembrie 1918

Hotărârea nr. 471 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.273/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” la nivelul unității administrativ teritoriale municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 471 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.273/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” la nivelul unității administrativ teritoriale municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 472 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile și instituțiile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 472 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile și instituțiile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 473 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director general al «Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 473 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director general al «Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 474 privind Aprobarea Regulamentului intern de funcționare al Complexului Aqualand Deva

Hotărârea nr. 474 privind Aprobarea Regulamentului intern de funcționare al Complexului Aqualand Deva

Hotărârea nr. 475 privind Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2019

Hotărârea nr. 475 privind Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2019

Hotărârea nr. 476 privind Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2019

Hotărârea nr. 476 privind Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2019

Hotărârea nr. 477 privind Stabilirea redevențelor minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2019

Hotărârea nr. 477 privind Stabilirea redevențelor minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2019

Hotărârea nr. 478 privind Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva, pentru anul 2019

Hotărârea nr. 478 privind Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva, pentru anul 2019

Hotărârea nr. 479 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețe, pentru anul 2019

Hotărârea nr. 479 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețe, pentru anul 2019

Hotărârea nr. 480 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2019, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 480 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2019, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 481 privind Stabilirea numărului de porții la Centrul de zi ”Cantina socială” Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 481 privind Stabilirea numărului de porții la Centrul de zi "Cantina socială" Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 482 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.256/2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției de asistență socială Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 482 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.256/2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției de asistență socială Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 483 privind Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotărârea nr. 483 privind Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotărârea nr. 484 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.402/2018 privind aprobarea metodologiei de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor înregistrate pe unitățile locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale și camere de cămin, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Hotărârea nr. 484 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.402/2018 privind aprobarea metodologiei de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor înregistrate pe unitățile locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale și camere de cămin, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Hotărârea nr. 485 privind Rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.13377/30.09.2014, încheiat între municipiul Deva și chiriașul titular Tanasă Nicoleta, pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.24

Hotărârea nr. 485 privind Rezilierea, înaintea termenului stabilit, a contractului de închiriere nr.13377/30.09.2014, încheiat între municipiul Deva și chiriașul titular Tanasă Nicoleta, pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.24

Hotărârea nr. 486 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 121, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Gieți Ioan

Hotărârea nr. 486 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 121, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Gieți Ioan

Hotărârea nr. 487 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Matei Irina, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str. Hărăului nr.40, et.1, camera 11

Hotărârea nr. 487 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Matei Irina, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str. Hărăului nr.40, et.1, camera 11

Hotărârea nr. 488 privind Aprobarea vânzării imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Romanilor, bl.9, sc.4, et.2, ap.13, către chiriașul titular Demian Liviu;

Hotărârea nr. 488 privind Aprobarea vânzării imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Romanilor, bl.9, sc.4, et.2, ap.13, către chiriașul titular Demian Liviu;

Hotărârea nr. 489 privind Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de serviciu și repartizarea spre închiriere a locuinței de serviciu situată în municipiul Deva, str. Pietroasa nr.21, bl.A, et.1, ap.23, aflată în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Hotărârea nr. 489 privind Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de serviciu și repartizarea spre închiriere a locuinței de serviciu situată în municipiul Deva, str. Pietroasa nr.21, bl.A, et.1, ap.23, aflată în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Hotărârea nr. 490 privind Prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Deva, localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Archia, Bârcea Mică și Cristur

Hotărârea nr. 490 privind Prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Deva, localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Archia, Bârcea Mică și Cristur

Hotărârea nr. 491 privind Însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara”

Hotărârea nr. 491 privind Însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect "Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare din cadrul proiectului "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara"

Hotărârea nr. 492 privind Acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara” în vederea exercitării de către aceasta a calității de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional S.C. Apa Prod S.A. Deva

Hotărârea nr. 492 privind Acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara" în vederea exercitării de către aceasta a calității de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional S.C. Apa Prod S.A. Deva

Hotărârea nr. 493 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.77622/13.09.2018 încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva și Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 493 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.77622/13.09.2018 încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva și Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 494 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe

Hotărârea nr. 494 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe

Hotărârea nr. 495 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului din Parcul Cetate, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 495 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a imobilului din Parcul Cetate, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 496 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localității componente și a satelor aparținătoare, conform prevederilor art.36 alin.3 și 6, coroborate cu art.23 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 496 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localității componente și a satelor aparținătoare, conform prevederilor art.36 alin.3 și 6, coroborate cu art.23 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 497 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 497 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 498 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.104/2018, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 498 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.104/2018, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 499 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.108/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 499 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.108/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 500 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 500 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 501 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 501 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 502 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de comodat imobiliar nr.8448/23.12.2013

Hotărârea nr. 502 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de comodat imobiliar nr.8448/23.12.2013

Hotărârea nr. 503 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.350/2018 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 503 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.350/2018 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 504 privind Concesionarea directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Deva, ocupate de construcții – garaje, chioșcuri – în vederea intrării în legalitate

Hotărârea nr. 504 privind Concesionarea directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Deva, ocupate de construcții - garaje, chioșcuri - în vederea intrării în legalitate

Hotărârea nr. 505 privind Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.13792/20.11.2017 ce are ca obiect spațiul situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, bl.P, parter

Hotărârea nr. 505 privind Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.13792/20.11.2017 ce are ca obiect spațiul situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, bl.P, parter

Hotărârea nr. 506 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția ”Amenajare trotuar strada I. Vulcan” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 506 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția "Amenajare trotuar strada I. Vulcan" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 507 privind Aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale – 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 – zona cartier Grigorescu”, str. N. Grigorescu din municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 507 privind Aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții "Amenajare locuințe sociale - 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 - zona cartier Grigorescu", str. N. Grigorescu din municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 508 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Cimitir confesional baptist” generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona cimitirelor Bejan, f.n.

Hotărârea nr. 508 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal "Cimitir confesional baptist" generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona cimitirelor Bejan, f.n.

Hotărârea nr. 509 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru Zona Rezidențială – locuințe colective intitulat ”Transformare sediu administrativ în bloc de locuințe, etajare și parcare acoperită” generat de imobilul situat în municipiul Deva, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.7

Hotărârea nr. 509 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru Zona Rezidențială - locuințe colective intitulat "Transformare sediu administrativ în bloc de locuințe, etajare și parcare acoperită" generat de imobilul situat în municipiul Deva, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.7

Hotărârea nr. 510 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.433/2018 privind aprobarea tarifelor de intrare precum și a Regulamentului de funcționare a patinoarului artificial Deva

Hotărârea nr. 510 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.433/2018 privind aprobarea tarifelor de intrare precum și a Regulamentului de funcționare a patinoarului artificial Deva

Hotărârea nr. 511 privind Aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației

Hotărârea nr. 511 privind Aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației

Hotărârea nr. 512 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.424/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Transilvania din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 512 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.424/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Transilvania din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 513 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Cartier rezidențial cu 16 locuințe” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona străzii Plaiului

Hotărârea nr. 513 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Cartier rezidențial cu 16 locuințe" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona străzii Plaiului

Hotărârea nr. 514 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche- Piața Victoriei-Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală”

Hotărârea nr. 514 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche- Piața Victoriei-Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală"

Hotărârea nr. 515 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Amenajare zonă pietonală centrul istoric”;

Hotărârea nr. 515 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Amenajare zonă pietonală centrul istoric";

Hotărârea nr. 516 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 516 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 517 privind Acordarea unui premiu elevei Muntean Mara din cadrul Colegiului Național ”Decebal, care a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Științe desfășurată în perioada 2 – 11 decembrie 2018, în Botswana”

Hotărârea nr. 517 privind Acordarea unui premiu elevei Muntean Mara din cadrul Colegiului Național "Decebal, care a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Științe desfășurată în perioada 2 - 11 decembrie 2018, în Botswana"

Hotărârea nr. 518 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”;

Hotărârea nr. 518 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente";

Hotărârea nr. 519 privind Aprobarea Studiului de oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizarea sistemului de transport public local prin achizitionarea de vehicule ecologice”

Hotărârea nr. 519 privind Aprobarea Studiului de oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizarea sistemului de transport public local prin achizitionarea de vehicule ecologice"

Hotărârea nr. 520 privind Acordarea unui premiu elevei Golgotă Denisa din cadrul Liceului cu Program Sportiv “Cetate” Deva, care a obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale oficiale, precum şi profesorilor care au pregătit-o pe aceasta

Hotărârea nr. 520 privind Acordarea unui premiu elevei Golgotă Denisa din cadrul Liceului cu Program Sportiv "Cetate" Deva, care a obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale oficiale, precum şi profesorilor care au pregătit-o pe aceasta

Hotărârea nr. 521 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 521 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 522 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.491/2018 privind însuşirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constând în: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 522 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.491/2018 privind însuşirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constând în: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 523 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.392/2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal reactualizat al municipiului Deva, localității componente Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur și Bârcea Mică și încadrarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul și extravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 523 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.392/2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal reactualizat al municipiului Deva, localității componente Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur și Bârcea Mică și încadrarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul și extravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 524 privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Transport Public Local Deva S.R.L

Hotărârea nr. 524 privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Transport Public Local Deva S.R.L

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI