Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Proiecte de hotărâri 2015

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:
Instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva
Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre atât la sediul Primăriei municipiului Deva cât și pe site-ul primăriei :www.primariadeva.ro - secțiunea Ședințe de consiliu local - proiecte de hotărâri.
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot depune fie în scris la sediul Primăriei municipiului Deva, Compartimentul centrul de informare a cetăţeanului, fie pe adresa de e-mail primar@primariadeva.ro.
Termenul limită până la care se pot primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 29 ianuarie 2015.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Programului multianual privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor, conform Legii nr.153/2011.

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:
Aprobarea Programului multianual privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor, conform Legii nr.153/2011.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Studiului de Oportunitate privind delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor - SMID Hunedoara

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Studiului de Oportunitate privind delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor - SMID Hunedoara

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetǎțenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Hunedoara

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetǎțenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Hunedoara

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2016

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei locuitorilor municipiului Deva urmatorul proiect de hotarare: Stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2016.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre :

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Deva

 

A N U N T

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA, VĂ INVITĂ

JOI 26 NOIEMBRIE 2015, ORA 1500

ÎN SALA MICĂ A CENTRULUI CULTURAL "DRĂGAN MUNTEAN",

DIN DEVA, P-ȚA VICTORIEI, NR.4

LA DEZBATEREA PUBLICĂ PENTRU DISCUTAREA URMĂTORULUI PROIECT DE HOTĂRÂRE:

APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI DEVA

 

Aprobarea Regulamentului de funcționare a Skate-Park Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:
Aprobarea Regulamentului de funcționare a Skate-Park Deva;


Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate atât la sediul Primăriei municipiului Deva cât și pe site-ul primăriei :www.primariadeva.ro - secțiunea Ședințe de consiliu local - proiecte de hotărâri.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot depune fie în scris la sediul Primăriei municipiului Deva, Compartimentul centrul de informare a cetăţeanului, fie pe adresa de e-mail primar@primariadeva.ro.


Termenul limită până la care se pot primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 11 noiembrie 2015.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Aprobarea reglementarii circulatiei rutiere in municipiul Deva, prin introducerea de sensuri unice pe unele strazi, in vederea fluidizarii traficului rutier

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:
Aprobarea reglementării circulației rutiere în municipiul Deva, prin introducerea de sensuri unice pe unele străzi, în vederea fluidizării traficului rutier.
Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate atât la sediul Primăriei municipiului Deva cât și pe site-ul primăriei :www.primariadeva.ro - secțiunea Ședințe de consiliu local - proiecte de hotărâri.
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot depune fie în scris la sediul Primăriei municipiului Deva, Compartimentul centrul de informare a cetăţeanului, fie pe adresa de e-mail primar@primariadeva.ro.

Termenul limită până la care se pot primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 08.12.2015.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiul Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:
Aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Deva;

Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate atât la sediul Primăriei municipiului Deva cât și pe site-ul Primăriei :www.primariadeva.ro - secțiunea Ședințe de consiliu local - proiecte de hotărâri.
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot depune în scris la sediul Primăriei municipiului Deva, Compartimentul centrul de informare a cetăţeanului, sau pe adresa de e-mail primar@primariadeva.ro.

Termenul limită până la care se pot primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 21 ianuarie 2016.

 

A N U N T

 

Primaria municipiului Deva aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Deva, că în data de 10.02.2016, ora 1100, organizeaza in sala de sedinte a Consiliului local, Piata Unirii nr.4, etaj.1, dezbatere publica pentru discutarea urmatorului proiect de hotarare:

- Aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiul Deva

     

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI