Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Proiecte de hotarari 2016

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva, cu modificările ulterioare;

Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2016

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetatenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2016

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 137/2008 privind înființarea Serviciului public comunitar de salubrizare al Municipiului Deva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local al municipiului Deva, supune atenţiei dumneavoastră următorul proiect de hotărâre:modificarea Anexei la H.C.L. nr. 137/2008 privind înființarea Serviciului public comunitar de salubrizare al Municipiului Deva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Deva nr.207/2012 privind Reglementarea circulației pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie – pe tronsonul cuprins între intersecția cu str.Libertății și Piața Victoriei, cu modificările ulterioare

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Deva nr.207/2012 privind Reglementarea circulației pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - pe tronsonul cuprins între intersecția cu str.Libertății și Piața Victoriei, cu modificările ulterioare;

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activitatii de comercializare a produselor si serviciilor de piata, in municipiul Deva,cu modificarile ulterioare

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local al municipiului Deva, supune atenţiei dumneavoastră următorul proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr.17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activitatii de comercializare a produselor si serviciilor de piata, in municipiul Deva,cu modificarile ulterioare.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre pentru modificarea tarifului pentru o calatorie in cadrul Serviciului de Transport Public Local in municipiul Deva si localitatile apartinatoare.

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre pentru modificarea tarifului pentru o calatorie in cadrul Serviciului de Transport Public Local in municipiul Deva si localitatile apartinatoare.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind gama cromatică pentru locuințele colective reabilitate termic din municipiul Deva”

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind gama cromatică pentru locuinţele colective reabilitate termic din municipiul Deva"

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2017

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2017

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre privind aprobarea de prestari de activitati economice de catre Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva si tarifele aferente acestor activitati

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre privind aprobarea de prestari de activitati economice de catre Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva si tarifele aferente acestor activitati

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețele aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, pentru anul 2017;

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețele aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, pentru anul 2017;

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre privind Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva;

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva;

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiul Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiul Deva.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Stabilirea redeventelor minime de pornire la licitatiile publice pentru concesionarea unor terenuri apartinatoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Stabilirea redeventelor minime de pornire la licitatiile publice pentru concesionarea unor terenuri apartinatoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Stabilirea redeventelor anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri apartinatoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Stabilirea redeventelor anuale pentru concesionarea directa a unor terenuri apartinatoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.29/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domenului public al municipiului Deva în vederea amplasarii si functionarii de terase sezoniere;

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.29/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domenului public al municipiului Deva în vederea amplasarii si functionarii de terase sezoniere;

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI