Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Proiecte de hotarari 2017

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Acordarea de facilități fiscale pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva;

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Acordarea de facilități fiscale pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva;

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2017

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2017

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Reglementarea activitatii de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, a celor abandonate sau fara stapan precum si a celor care ocupa abuziv locurile rezervate persoanelor cu handicap

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Reglementarea activitatii de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, a celor abandonate sau fara stapan precum si a celor care ocupa abuziv locurile rezervate persoanelor cu handicap

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.508/2016 privind aprobarea de prestări de activități economice de către Serviciul public întreținere și gospodărire municipală Deva și tarifele aferente acestor activități

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.508/2016 privind aprobarea de prestări de activități economice de către Serviciul public întreținere și gospodărire municipală Deva și tarifele aferente acestor activități

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Municipiul Deva este membru asociat

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA", la care Municipiul Deva este membru asociat

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Strategiei Integrate pentru Dezvoltare Urbană a Municipiului Deva 2014 - 2023

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Strategiei Integrate pentru Dezvoltare Urbană a Municipiului Deva 2014 - 2023.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Stadionului municipal „Cetate” Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Stadionului municipal „Cetate" Deva.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 54/2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2017

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 54/2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2017

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț in municipiul Deva.

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț in municipiul Deva.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.207/2012 privind reglementarea circulației pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie – pe tronsonul cuprins între intersecția cu str. Libertății și Piața Victoriei, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.207/2012 privind reglementarea circulației pietonale în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie - pe tronsonul cuprins între intersecția cu str. Libertății și Piața Victoriei, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Deva, precum și a salariului de bază a Secretarului municipiului Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie" din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Deva, precum și a salariului de bază a Secretarului municipiului Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: \"Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, în municipiul Deva\"

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: "Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, în municipiul Deva"

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea tarifelor de intrare la baza sportivă Patinoar Deva, aflată în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, precum și Regulamentul de funcționare

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotarare: Stabilirea redevenţelor minime de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre: Stabilirea redevenţelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva , pentru anul 2018

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre: Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vănzârii de produse în pietele aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, pentru anul 2018

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situată în municipiul Deva, Piața Unirii, nr.8

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre:Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completăriile ulterioare

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre: Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2018.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI