Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Proiecte de hotarari 2018

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Combaterea și distrugerea Ambroziei ”Ambrosia artemisiifolia” în municipiul Deva;

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Combaterea și distrugerea Ambroziei "Ambrosia artemisiifolia" în municipiul Deva;

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de iluminat, a Indicatorilor de performanta, a Studiului de Oportunitate, stabilirea formei de gestiune pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public, precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sarbatori in municipiul Deva.

Potrivit Legii nr.52/2003, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de iluminat, a Indicatorilor de performanta, a Studiului de Oportunitate, stabilirea formei de gestiune pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public, precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sarbatori in municipiul Deva.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva proiectul de hotărâre pentru aprobarea cuantumului cheltuielilor de executare pe anul 2018.

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva proiectul de hotărâre pentru aprobarea cuantumului cheltuielilor de executare pe anul 2018.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea parcării publice situată în municipiul Deva, Piața Unirii nr. 8

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următoarul proiect de hotărâre: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea parcării publice situată în municipiul Deva, Piața Unirii nr. 8

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următoarul proiect de hotărâre: Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.258/2015 privind aprobarea tarifelor pentru o calatorie cu telecabina de pe Dealul Cetatii Deva, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următoarul proiect de hotărâre: Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.258/2015 privind aprobarea tarifelor pentru o calatorie cu telecabina de pe Dealul Cetatii Deva, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următoarul proiect de hotărâre: Aprobarea Regulamentului de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următoarul proiect de hotărâre: Aprobarea Regulamentului de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.13/2018, privind stabilirea redeventelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.13/2018 privind stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: - Aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la unele norme de conviețuire socială, ordine și liniște publică, comerț, transport, gospodărire, curățenie, salubritate, întreținere și conservare a mediului în municipiul Deva

Potrivit Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următoarul proiect de hotărâre: Aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la unele norme de conviețuire socială, ordine și liniște publică, comerț, transport, gospodărire, curățenie, salubritate, întreținere și conservare a mediului în municipiul Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: - Aprobarea metodologiei de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor înregistrate pe unitățile locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale și camere de cămin, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva

Potrivit Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următoarul proiect de hotărâre: Aprobarea metodologiei de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor înregistrate pe unitățile locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale și camere de cămin, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI