Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Proiecte de hotarari 2019

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea de principiu a tarifului de distribuție a energiei termice în municipiul Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Aprobarea de principiu a tarifului de distribuție a energiei termice în municipiul Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Aprobarea noului Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Aprobarea noului Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre pentru ”Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.345/2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la unele norme de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, comerţ, transport, gospodărire, curăţenie, salubritate, întreţinere şi conservare a mediului în municipiul Deva”

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva proiectul de hotărâre pentru "Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.345/2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la unele norme de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, comerţ, transport, gospodărire, curăţenie, salubritate, întreţinere şi conservare a mediului în municipiul Deva".

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.245/2018 privind aprobarea Regulamentului de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva proiectul de hotărâre pentru Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.245/2018 privind aprobarea Regulamentului de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:REGULAMENT privind acordarea finanţărilor proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva proiectul de hotărâre: REGULAMENT privind acordarea finanţărilor proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu locuințe” generat de imobilul situat în intravilanul municipiul Deva, strada Hărăului

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.432/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în municipiul Deva.

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.160/2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.11/2019 privind aprobarea regulamentului de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre

Consiliul local al municipiului Deva, supune atenţiei dumneavoastră următorul proiect de hotărâre:stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2020.

Consiliul local al municipiului Deva, supune atenţiei dumneavoastră următorul proiect de hotărâre:stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Deva, pe anul 2020.

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: aprobarea unor măsuri pentru continuarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Deva

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre: - Aprobarea unor măsuri pentru continuarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Deva;

Consiliul local al municipiului Deva supune spre aprobare PLANUL URBANISTIC DE DETALIU „MAGAZIN DE DESFACERE PRODUSE DE PANIFICAŢIE ȘI PATISERIE” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Bulevardul Decebal, zona Deva Mall, nr.7A

Consiliul local al municipiului Deva supune spre aprobare PLANUL URBANISTIC DE DETALIU „MAGAZIN DE DESFACERE PRODUSE DE PANIFICAŢIE ȘI PATISERIE" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Bulevardul Decebal, zona Deva Mall, nr.7A

Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Lotizare zonă rezidențială cu locuințe individuale”generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Coziei

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Lotizare zonă rezidențială cu locuințe individuale"generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Coziei.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI