Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Şedinţele Consiliului Local

Ordinea de zi a şedinţelor de consiliu local

LEGEA nr. 215 / 2001 (**republicată**)(*actualizată*)a administraţiei publice locale

(6) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate

Procese verbale ale şedinţelor de consiliu local

LEGEA nr. 215 / 2001 (**republicată**)(*actualizată*)a administraţiei publice locale

ART. 4 - (7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.

Proiecte de hotărâri

LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

ART. 2 - Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmatoarele:

a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbatute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative

Minutele şedinţelor de consiliu local

LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

ART. 3 - e) obligaţia de transparenţă - obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedintelor publice; g) minuta - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor

     

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI