Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Birou administrarea si exploatarea locuintelor

Exportă PDF - Birou administrarea si exploatarea locuintelor Tipăreşte pagina - Birou administrarea si exploatarea locuintelor Trimite unui prieten - Birou administrarea si exploatarea locuintelor

publicat de Administrator in Vineri , 5 Noiembrie 2010, 12:41

Atribuţii:

o Verificarea periodică in teren a stării tehnice a locuințelor privind întreținerea părților de construcții și instalații;
o Întocmirea documentațiilor necesare pentru efectuarea reparațiilor la locuințele sociale, la cămine și la locuințele pentru tineri destinate închirierii, supravegherea executării lucrărilor de reparații, precum și recepționarea lucrărilor efectuate;
o Întocmirea documentației privind necesarul de fonduri alocate in bugerul Direcției, pentru întreținerea si exploatarea in mod corespunzător a locuințelor sociale, a locuințelor ANL, a locuințelor din căminele sociale.
o Verifica periodic in teren dacă chiriași din locuintele sociale, locuintele ANL si din căminele sociale, aflate in administrarea Direcției, respecta clauzele din contractele de inchiriere
o Intocmește documentația necesară și participă la predarea - primirea locuințelor către noii chiriași
o Intocmește documentația necesară și participă la preluarea locuințelor de la chiriașii care predau locuințele la cerere sau de la cei la care inceteaza contractual de închiriere
o Participă împreună cu executorul judecătoresc la evacuarea chiriașilor pentru care s-au obținut sentințe de evacuare
o Tine evidenta contractelor incheiate intre Direcția de Asistență Socială Deva si diferiti furnizori ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii sau activităţi pentru locuințele aflate in administrarea Direcției;
o Urmăreşte executarea contractelor de achiziţii ce privesc locuințele aflate in administarea directiei şi informează şefii ierarhici ori de câte câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale;
o Se deplaseaza in teren la locuintele sociale, la locuintelor ANL, la locuintelor aflate in proprietatea statului si aflate in administrarea directiei in vederea verificarii modului in care chiriasii isi respecta clauzele contractuale privind intretinerea locuintei;
o Participa în comisiiile stabilite prin dispoziția directorului executiv;
o Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
o Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
o Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;
o Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
o Compartimentul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege și alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziții ale Primarului sau orice alte sarcini încredințate de șefii ierarhici superiori, îndeosebi cele care vizează activitatea Direcției de asistență socială și răspunde de modul de îndeplinire a acestora.


Biroul administrarea si exploatarea locuintelor

 

Amzulescu Daniel - consilier superior

Faur Daniel Adrian Gheorghe - consilier superior

Mic Ioan - referent

Slabu Danut - consilier superior

Bizgan Horatiu Candian -  inspector de specialitate gr.II

Suciu Alin Daniel - consilier

Tel./fax:0254/218030

e-mail: dasdeva@primariadeva.ro

 

 

 

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Rezervare căsătorie civilă. Programează-ti online oficierea căsătoriei civile

Rezervare transcriere acte de stare civilă.Programează-te pentru depunere acte de stare civilă/redobândire cetăţenie română

Rezervare acte de identitate. Programează-te pentru depunere acte(carte de identitate, carte de identitate provizorie, reşedinţă)

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.