Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartimentul asociatii de proprietari

Exportă PDF - Compartimentul asociatii de proprietari Tipăreşte pagina - Compartimentul asociatii de proprietari Trimite unui prieten - Compartimentul asociatii de proprietari

publicat de AdministrAtor in Vineri , 18 Septembrie 2020, 12:10

Atributii:
o Ţine evidenţa asociaţiilor de proprietari din municipiul Deva, a administratorilor şi a preşedinţilor de asociaţii;
o Indruma si sprijina proprietarii de apartamente din condominii, prin consiliere, in scopul infiintarii asociatiilor de proprietari, in conditiile legii;
o Indruma si sprijina asociatile de proprietari pentru indeplinirea de catre acestea a obligatiilor ce le revin cu privire la administrarea si intretinerea condominiului, cu respectarea legislatiei in vigoare;
o Organizezea si asigura exercitarea controlului financiar-contabil asupra activitatii asociatiilor de proprietari, in conditiile legii;
o Organizeaza examinarea persoanelor fizice pentru obtinerea atestatului de administrator de imobile;
o Constatasi sanctioneaza contraventile stabilite prin hotarare a Consiliului Local, in conditiile legii, cu privire la activitatea asociatiilor de proprietari.
o Urmareste ca asociatiilor de proprietari sa prezinte situatiile de activ-pasiv conform prevederilor legale si le someaza in cazul in care nu prezinta aceste situatii;
o Verifica asociatiile de proprietari privitor la modul cum administratorii asociatiilor de proprietari repartizeaza cheltuielilor comune conform prevedrilor legale, presedintii, comitetul executiv, comisia de censori sau cenzorul isi indeplinesc atributiile conform prevederilor legale;
o Colaboreaza cu institutiile publice din municipiul Deva, in vederea solutionarii sesizarilor primite de la proprietarii de apartamente;
o Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
o Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
o Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;
o Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
o Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

Compartimentul asociatii de proprietari

 

 

Mihacea Camelia Olimpia - consilier principal

Motoc Mihaela Liliana - consilier superior

Pop Catalin - consilier superior

Sina Mihaela Silvia - consilier superior

Tel./fax:0254/218030

e-mail: dasdeva@primariadeva.ro

 

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Rezervare căsătorie civilă. Programează-ti online oficierea căsătoriei civile

Rezervare transcriere acte de stare civilă.Programează-te pentru depunere acte de stare civilă/redobândire cetăţenie română

Rezervare acte de identitate. Programează-te pentru depunere acte(carte de identitate, carte de identitate provizorie, reşedinţă)

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.