Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartimentul de interventie in situatii de urgenta, de abuz, neglijare, trafic, migratie si repatrieri si prevenire marginalizare sociala

Exportă PDF - Compartimentul de interventie in situatii de urgenta, de abuz, neglijare, trafic, migratie si repatrieri si prevenire marginalizare sociala Tipăreşte pagina - Compartimentul de interventie in situatii de urgenta, de abuz, neglijare, trafic, migratie si repatrieri si prevenire marginalizare sociala Trimite unui prieten - Compartimentul de interventie in situatii de urgenta, de abuz, neglijare, trafic, migratie si repatrieri si prevenire marginalizare sociala

publicat de AdministrAtor in Marti , 25 Septembrie 2018, 16:09

Atributii:
o Identifică grupurile ţintă, beneficiarii şi posibilităţile de intervenţie în funcţie de atribuţiile pe care le are;
o Acordă consiliere de specialitate şi sprijin victimelor violentei domestice, membrilor familiei, în vederea depasirii traumelor si asigura medierea conflictului;
o Desfăşoară activităţi de prevenire și combatere a abuzului/neglijării/violenţei în familie şi identifică soluţii nonviolente prin legatura cu persoanele în cauză;
o Efectuează anchete sociale in cazul abuzului/neglijării/violenţei in familie, in vederea identificarii cauzelor care au dus la aceste probleme, și propune soluții de iesire din criză;
o Reevaluează periodic împrejurările care au stat la baza conflictului ce a generat starea de abuz/neglijare/ violentă domestica;
o Monitorizeaza cazurile de abuz/neglijăre/violenţa în familiile, aflate in evidenta Directiei;
o Intervine la solicitare, împreună cu poliţia, în familie în vederea prevenirii abuzului/neglijării/violenţei;
o Asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;
o Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
o Iniţiazăşi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
o Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
o Consiliază și informează familiile şi persoanele aflate în dificultate despre beneficiile si serviciile sociale de care pot beneficia;
o Comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
o Acordă servicii de consiliere părinţilor în scopul prevenirii abandonului copilului în spitalul de pediatrie;
o Depune diligenţele necesare în vederea reintegrării în familia naturală a copiilor abandonaţi în spitalul de pediatrie şi pentru care nu s-a luat măsura de protecţie în regim de urgenţă;
o Acordă consiliere şi îndrumare copiilor şi familiilor în situaţie de risc în scopul prevenirii luării măsurii de protecţie în regim de urgenţă;
o Acordă servicii de consiliere copiilor abuzaţi şi neglijaţi şi familiilor acestora;
o Efectuarea si intocmirea anchetelor sociale pentru copiii lipsiti de ocrotire parinteasca si colaborarea cu DGASPC Hunedoara in vederea luarii unor masuri de protectie in regim de urgenta;
o Rezolvarea cazurilor sociale in care sunt implicati copii prin interventia rapida a specialistilor din cadrul DAS in colaborare cu DGASPC Hunedoara.
o Colaborează cu Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Hunedoara în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
o Colaborarea permanenta cu DGASPC Hunedoara in vederea rezolvarii problemelor sociale cu care se confrunta copiii din familiile vulnerabile din punct de vedere social.
o Interventia in regim de urgenta a specialistilor din cadrul DAS in colaborare cu DGASPC Hunedoarain cazurile de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri şi preveniremarginalizare sociala a copiilor, inclusiv pentru plasamentul copilului in regim de urgenta;
o Colaboreaza cu institutiile publice din municipiul Deva (Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Hunedoara, Agentia judeteana pentru plati si inspectie sociala Hunedoara, Agentia judeteana de ocupare a fortei de munca Hunedoara, Directia de sanatate publica Hunedoara, Spitalul de urgenta Deva, Casa de asigurari de sanatate Hunedoara, medici de familie, Politia locala, Inspectoratul de Politie a judetului Hunedoara, altele) in vederea prevenirii situatiilor de abuz, neglijare, trafic şi marginalizare social precum si a solutionarii problemelor sociale, cu care se confrunta persoanele singure sau familiile vulnerabile din punct de vedere social de pe raza municipiului Deva.
o Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
o Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
o Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;
o Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
o Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

 

Compartimentul de interventie in situatii de urgenta, de abuz, neglijare, trafic, migratie si repatrieri si prevenire marginalizare sociala

 

Ivascu Laura Lucica - asistent social 
Nicoara Stoica Anca Corina - psiholog

 

Tel./fax:0254/218030

e-mail: dasdeva@primariadeva.ro

 

 

 

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Rezervare căsătorie civilă. Programează-ti online oficierea căsătoriei civile

Rezervare transcriere acte de stare civilă.Programează-te pentru depunere acte de stare civilă/redobândire cetăţenie română

Rezervare acte de identitate. Programează-te pentru depunere acte(carte de identitate, carte de identitate provizorie, reşedinţă)

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.