Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Sedinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Deva din data de 29 aprilie 2021

Exportă PDF - Sedinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Deva din data de 29 aprilie 2021 Tipăreşte pagina - Sedinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Deva din data de 29 aprilie 2021 Trimite unui prieten - Sedinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Deva din data de 29 aprilie 2021

publicat de AdministratoR in Vineri , 23 Aprilie 2021, 13:56

Sedinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Deva din data de 29 aprilie 2021


I. Proiecte de hotărâre, privind:
A. Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
1. Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Devaˮ domnului Marcel Lapteş;
Iniţiatori Consilieri locali Florin Marin Ilieș și Gheorghe Ludoșean


11. Completarea Hotărârii Consiliului local nr.207/2020 privind solicitarea transmiterii imobilului înscris în CF nr.60939 din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județului Hunedoara, în proprietatea publică a municipiului Deva și administrarea Consiliului local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


12. Încetarea contractelor de comodat nr.280/5913/2017, nr.298/2019 și nr.299/2019;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


13. Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.121/2021 privind darea în administrare către Direcția de asistență socială Deva, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva, a unor spații din incinta Pieței Agroalimentare Deva, str.Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


14. Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr.32518 din data de 21 aprilie 2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


C. Direcția de asistență socială Deva
15. Stabilirea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.parter, ap.11, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Popescu Laura și Popescu Elena;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


16. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.138/2021 privind aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţelor tip cameră de cămin, rămase disponibile în imobilul situat în municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, aflat în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


17. Aprobarea înființării TELVERDE pentru acordarea de asistență psihologică și juridică, orientativă, pentru aspecte legate exclusiv de pandemia de coronavirus COVID-19, pe perioada pandemiei de coronavirus COVID-19, în cadrul Direcției de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


18. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


D. Direcția impozite și taxe locale
19. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.301/2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020, administrate de Direcția impozite și taxe locale Deva, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


E. Direcția urbanism, privatizare
20. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, împrejmuire și racorduri la utilități" generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.118A;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


21. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, împrejmuire și racorduri la utilități" generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.118B;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


22. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință individuală, garaj și împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.71A;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

23. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială, împrejmuire teren, amenajări exterioare și racorduri la utilități" generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Coziei, nr.61;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


F. Serviciul resurse umane
24. Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


G. Direcția Poliția locală
25. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.67/2021 privind stabilirea componenței Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Deva și adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de ordine publică a municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


II. Diverse


Înapoi la Ştiri şi evenimente

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI