Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Exportă PDF - Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală Tipăreşte pagina - Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală Trimite unui prieten - Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

publicat de Administrator in Miercuri , 17 Noiembrie 2010, 12:47

Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

ART. 1 - (1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
(2) Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotarâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul.
(3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotarâre a consiliului local.
ART. 2 - Suprafeţele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 mp şi 300 mp în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, între 250 mp şi 400 mp în oraşe şi între 250 mp şi 500 mp în comune şi satele aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale.
ART. 3 - (1) De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii în vârsta de pâna la 35 de ani, care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localitati.
(2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.

Înapoi la Terenuri pentru tineri

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI