image

Proiecte fonduri europene

Proiecte 2021 - 2027

Proiecte în perspectivă pentru ciclul financiar 2021-2027

  • Proiecte pentru regenerare urbană a cartierelor Municipiului Deva;
  • Proiecte de Mobilitate (creare de culoare de mobilitate adiacente rețelei de transport TEN-T);
  • Proiecte de digitalizare a administrației publice locale;
  • Proiecte de instalare stații de reîncărcare electrică;
  • Proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale;
  • Proiecte de ecologizare a depozitelor de deșeuri menajere.


Reducerea contaminarii cu substante periculoase a depozitului temporar de deseuri situat in Deva, strada Orizontului f.n.  finantat de catre Ministerul MAP prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate