image

Dezvoltare urbană

Autorizaţii de construire

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE - iunie 2022

AC NR. 95 / 50046 / 06.06.2022
Denumire AMPLASARE PANOU PUBLICITAR situat în Municipiul Deva, loc. Sțntuhalm, nr. f.n.
 • Extras de Carte Funciară nr. 70640
 • Valoarea investiţiei: 50 000 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) nr.6) 1192/ oct. 2021 elaborată de S.C. C&M GEPROTIM S,R,L. cu sediul jud. Hunedoara, mun. Brad, str. Moţilor, nr. 6,respectiv de Arh.Roxana Liana Belu
AC NR. 96 / 54430 / 06.06.2022
Denumire: MANSARDARE LOCUINTA situat în Municipiul Deva, Strada Titu Maiorescu, nr. 6
 • Extras de Carte Funciară nr. 78946
 • Valoarea investiţiei: 190116  lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr.6)   elaborată de  S.C.TRIPEXPERT S.R.L.Deva cu sediul în Deva,str.Aurel Vlaicu, nr.21,bl.1,ap.5-6, judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Anca Vulcan
AC NR. 97 / 52481 / 06.06.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN DIN PE SOLICITANTI OANCEA DANIEL SI OANCEA RALUCA IOANA - situat în Municipiul Deva, Strada Plaiului, nr. 2F
 • Extras de Carte Funciară nr. 74483
 • Valoarea investiției: 13420 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 15/2022 elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L., cu sediul în Jud. Mures, Com. Sântana de Mures, Sat Bărdesti, Str. Bradului, Nr. 21,, respectiv de Ing. Togănel Florentina.
AC NR. 98 / 56451 / 07.06.2022
Denumire: - REFUNCTIONALIZARE SPATIU DE PRODUCTIE- situat în Municipiul Deva, Strada Rțndunicii, nr. 12
 • Extras de Carte Funciară nr. 73915, 73907
 • Valoare investitiei: 1154920 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 06/2021 elaborată de S.C. Hard Hat Constructions S.R.L..., cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, B-dul M. Kogălniceanu, bl. F4, sc. 3, ap. 4, respectiv de Arh. Barna Nicolae Cristian
AC NR. 99 / 50340 / 07.06.2022
Denumire: ACOPERIRE PARCARE situat în Municipiul Deva, str. Olarilor, nr. 36
 • CF nr. 68965
 • Valoarea investitiei: 20500 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 3/2022 elaborată de S.C.ILPROARH S.R.L. cu sediul în jud. Hunedoara, Deva, str.Decebal,bloc.K,ap.9 respectiv de Arh.Ilisiu Maria Marcela
AC NR. 100 / 55910 / 08.06.2022
Denumire: MODIFICARE DE TEMA LA A.C.NR.14/10.02.2022-LOCUINTA FAMILIALA SI IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI CONFORM P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR.447/2021-LOT NR.3 situat în Municipiul Deva, Strada Petre Ispirescu, nr. 8B
 • CF nr. 78525
 • Valoarea investitiei: 337746,99 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) nr.6) 701/2022 elaborată de S.C.EUROEIS PROCONS S.R.L. cu sediul în Deva, str.22 Decembrie, nr.37A,Judetul Hunedoara, respectiv de Arh.Hamos Emilia
AC NR. 101 / 55506 / 08.06.2022
Denumire: AMPLASARE RECLAMA LUMINOASA-situat în Municipiul Deva, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 2
 • CF nr. 78741
 • Valoarea investitiei: 5000 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) TKR.O.12/2022 elaborată de SC SIGMA DESIGN PROIECT SRL cu sediul în Bucuresti,sector 2, str.Delea Veche, nr.16-18, et.4,ap.15, respectiv de Arh.Daniel Dumitrache
AC NR. 102 / 50587 / 08.06.2022
Denumire: MODERNIZARE IMOBIL SI AMENAJARE CLINICA STOMATOLOGICA - situat în Municipiul Deva, Aleea Plopilor, nr. 5
 • CF nr. 64428
 • Valoarea investitiei: 60000 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 33/2021 elaborată de S.C. AGG ARHITECTURA S.R.L. - SIMERIA,  cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, P-ţa Victoriei, Nr. 2, Clăd. IPH, cam. 102, respectiv de arh. Ioan Bembea
AC NR. 103 / 52246 / 08.06.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA A.C. Nr. 426 / 15574 / 30.07.2002 EXTINDERE PE STRUCTURĂ INDEPENDENTĂ A LOCUINŢEI EXISTENTE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+M -situat în Municipiul Deva, Sțntuhalm, Strada Valea Cernei, nr. 15
 • CF nr. 79536
 • Valoarea investitiei: 5413 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 246/2002 elaborată de S.C. PRO ARH. CONSTRUCT S.R.L..cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, respectiv de Arh. Anca Botezan
AC NR. 104 / 52009 / 14.06.2022
Denumire: MODIFICARE DE TEMA LA A.C. NR. 6 / 127841 / 10.01.2020 si Nr.  211 / 37791 / 23.10.2015 CONSTRUIRE BAR ŞI TERASĂ -situat în Municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 184
 •  CF nr.71878
 •  Valoarea investitiei: 17120 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 661b/2021 elaborată de S.C. MINICASA PREST S.R.L.   cu sediul jud. Hunedoara, mun. Deva, P-ţa Victoriei, Nr. 2, Clăd. IPH, et. 1, cam. 116, respectiv de Arh. Ilișiu Eugen
AC NR. 105 / 54064 / 14.06.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ G.N.P.R. PROIECTATă SUBTERAN DIN PE SOLICITANT FURDUI ADRIAN MARIUS -  situat în Municipiul Deva, str. Coziei, nr. 97
 •  CF nr. 76560
 •  Valoarea investitiei: 19150 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 164/2022 elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L..  cu sediul în jud. Maramureş, Jud. Mures, Com. Sântana de Mures, Sat Bărdesti, Str. Bradului, Nr. 21, respectiv de Ing. Togănel Florentina.
AC NR. 106 / 54065 / 14.06.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ PROIECTATA SUBTERAN DIN PE SOLICITANȚI MAIER SORIN SI MAIER EMANUELA DIDINA    - situat în Municipiul Deva, str. Iosif Vulcan, nr. 96A
 •  CF nr. 66485
 •  Valoarea investitiei: 11380 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 117/2022 elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L.  cu sediul în Jud. Mures, Com. Sântana de Mures, Sat Bărdesti, Str. Bradului, Nr. 21, respectiv de Ing. Togănel Florentina.
AC NR. 107 / 55752 / 17.06.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA A.C. Nr. 105 / 34325 / 08.05.2019 MAGAZIE, IMPREJMUIRE SI ACCES LA PROPRIETATE  - situat în Municipiul Deva, str. Rțndunicii nr. 4A, jud Hunedoara
 •  CF 76095
 •  Valoarea investitiei: 4800 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 11(360)/2018 elaborată de S.C. PRO IBIS S.R.L. cu sediul în jud. Hunedoara. judeţul Hunedoara, municipiul Deva, strada Horea,  Bl. 5 Ap. 27, respectiv de Arh. POP OLIVIU- MARIUS
AC NR. 108 / 54602 / 17.06.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA A.C.Nr.226/17825 din 23.05.2008 CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA P+1E,IMPREJMUIRE - situat în Municipiul Deva, str. Lotusului,, nr. 2
 •  CF nr. 75295
 •  Valoarea investitiei: 5000 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 381.02.2022 elaborată de B.I.A. POP OLIVIU- MARIUS S.R.L.. cu sediul în Deva, str.Iuliu Maniu, bl.B,sc.A,ap.24,judet Hunedoara, respectiv de Arh. Pop Oliviu
AC NR. 109 / 54160 / 20.06.2022
Denumire: LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ SI ÎMPREJMUIRE LA FRONTUL STRADAL situat în Municipiul Deva, str. Coziei, nr. 69A
 • CF nr. 78562
 • Valoarea investitiei: 426850 lei
 • POT – 6,5%;
 • CUT – 0,164;
 • Regim de înălţime: P+M
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 10/2021 elaborată de S.C. ILPROARH S.R.L. cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, B-dul. Decebal,  bl. K, sc. A, ap. 9, respectiv de Arh. Marcela Ilisiu
AC NR. 110 / 55329 / 20.06.2022
Denumire: MODIFICARE TRASEU CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE G.N.P.R. situat în Municipiul Deva, str. Barbu Lăutaru, nr. 47, jud. Hunedoara
 •  CF nr. 73568
 •  Valoarea investitiei: 7142,86 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 81/MA/2021 elaborată de S.C. OPTIM SIG INSTAL S.R.L. cu sediul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Aleea Patriei, nr. 2, bl. D1, et. 3, ap. 39, respectiv de Ing. Balica Sorin Dorin
AC NR. 111 / 59495 / 20.06.2022
Denumire: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SOLICITANT: S.C.SAVA EXIM S.R.L.-SHOWROOM situat în Municipiul Deva, bulevardul 22 Decembrie, nr. 133, jud. Hunedoara
 •  CF nr. 77166
 •  Valoarea investitiei: 20255 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 19/2022 elaborată de S.C.LINIAL ELECTRIC S.R.L. cu sediul în Deva, str.Grivitei nr.54, judetul Hunedoara, respectiv de ing.Susan Ramona
AC NR. 112 / 60717 / 20.06.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA A.C. Nr. 131 / 36333 / 26.05.2020 CONSTRUIRE BALCOANE ÎNCHISE, IDENTICE CA FORMĂ ȘI DIMENSIUNI CU BALCOANELE DE PE COLOANĂ (ÎN PROIECȚIE) situat în Municipiul Deva, Bulevardul Nicolae Bălcescu, bl. 2, sc. D, parter
 •  CF nr. 77166
 •  Valoarea investitiei: 20255 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 02/2018 elaborată de B.I.A. LEONARD ARMĂŞESCU cu sediul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie, bl. 4, sc. 3, et. 2, ap. 39, respectiv de arh. Leonard Armășescu
AC NR. 113 / 56474 / 27.06.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI RACORD GAZE NATURALE, PRESIUNE REDUSA situat în Municipiul Deva, str. Hortensiei, nr. 15
 •  CF nr. 68313
 •  Valoarea investitiei: 6813,02 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 2022-106 elaborată de S.C. DELGAZ GRID S.A. cu sediul în jud. Mures, mun. Targu-Mures, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, respectiv de Ing. STOIAN ALEXANDRU TIBERIU
AC NR. 114 / 56479 / 27.06.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI RACORD GAZE NATURALE, PRESIUNE REDUSA situat în Municipiul Deva, Santuhalm, str. Eterneitatii, nr. 37
 •  CF nr. 65201
 •  Valoarea investitiei: 8053,23 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 2022-095 elaborată de S.C. DELGAZ GRID S.A. cu sediul în jud. Mures, mun. Targu-Mures, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, respectiv de Ing. STOIAN ALEXANDRU TIBERIU
AC NR. 115 / 58611 / 27.06.2022
Denumire:MANSARDARE,MODERNIZARE,REABILITARE CASA C1 SI MANSARDARE PARTIALA, REABILITARE ANEXA C2 situat în Municipiul Deva, str.T Valdimirescu, nr. 12
 • CF nr. 77550
 • Valoarea investitiei: 62000 lei
 • Regimul de ianltime: P+M
 • POT – 33,23%
 • CUT – 0,45
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 9/2020 elaborată de S.C.ILPROARH S.R.L. cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl.K,ap.9,jud.Hunedoara, respectiv de Arh.Maria Marcela Ilisiu
AC NR. 116 / 60626 / 27.06.2022
Denumire: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTE FAMILIALE- SOLICITANT S.C. QUASAR INDUSTRIES S.R.L. PETROSANI -  situat în Municipiul Deva, str. P. Ispirescu, nr. 6
 •  CF nr. 78048
 •  Valoarea investitiei: 122546,22 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 16/2022  elaborată de S.C. LINIAL ELECTRIC S.R.L.. cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, str. Griviţei, nr. 54, respectiv de Ing. Susan Ramona Casiana
AC NR. 117 / 56473 / 27.06.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI RACORD GAZE NATURALE, PRESIUNE REDUSA situat în Municipiul Deva, Al. Biciclistilor, nr.5
 •  CF nr. 71345
 •  Valoarea investitiei: 4063,68 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 2022-097 elaborată de S.C. DELGAZ GRID S.A. cu sediul în jud. Mures, mun. Targu-Mures, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, respectiv de Ing. STOIAN ALEXANDRU TIBERIU
AC NR. 118 / 61099 / 27.06.2022
Denumire: LOCUINTA FAMILIALA situat în Municipiul Deva, Calea Zarandului, nr. 148B
 CF nr. 74305
 •  Valoarea investitiei: 306131,56 lei
 • Regim inaltime:P
 • POT
 • CUT
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 14/2022 elaborată de B.I.A. FILIP ANA-MARIA cu sediul în Deva, strada Avram Iancu, bl.H3,et.P,ap.111,judetul Hunedoara, respectiv de Arh.Filip Ana-Maria
AC NR. 119 / 58553 / 27.06.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA  A.C. Nr. 61 / 18055 / 11.03.2021- AMENAJARI EXTERIOARE AFERENTE BLOCURILOR A, A0, B- STRADA PIETROASA- CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L. NR. 421/2007 situat în Municipiul Deva, str. Pietroasa, nr. 19
 •  CF Plan de situatie
 •  Valoarea investitiei: 21000 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 299/27.10.2020 elaborată de  S.C. PRIMAVERA DESIGN S.R.L.. cu sediul în mun. Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 37, respectiv de Arh.Dan Ciprian Junie
AC NR. 120 / 60441 / 27.06.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT LA A.C.NR.279/22.10.2019-TRANSFORMARE SEDIU ADMINISTRATIV IN BLOC DE LOCUINTE, ETAJARE SI PARCARE ACOPERITA-CONFORM P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR.509/2018 situat în Municipiul Deva, Bd. N. Balcescu, nr. 7
 •  CF 65576
 •  Valoarea investitiei: 3000 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 201/2018 elaborată de  SC DELTA DUMAR PROIECT SRL cu sediul în Deva, str.Depozitelor,nr.2B,jud.Hunedoara, respectiv de Arh.Armasescu Dumitru
AC NR. 121 / 56853 / 29.06.2022
Denumire: MODIFICAREA TRASEULUI CONDUCTEI DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ situat în Municipiul Deva, str. E. Racovita, nr. 1-3
 •  CF 70345, 66970
 •  Valoarea investitiei: 8193,28 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 42/GP/2022 elaborată de  S.C. OPTIM SIG INSTAL S.R.L. cu sediul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Aleea Patriei, nr. 2, bl. D1, et. 3, ap. 39, respectiv de Ing. Balica Sorin Dorin
AC NR. 122 / 56904 / 29.06.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA  A.C. NR. 202 / 31029 / 02.09.2016 si A.C. NR. 114 / 9027 / 03.04.2009 - EXTINDERE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI MANSARDARE -situat în Municipiul Deva, str. Calugareni, nr. 63
 •  CF 73854-C1-U2
 •  Valoarea investitiei: 30000 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 314/2008 elaborată de  S.C. C&M GEPROTIM S.R.L. cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Brad, str. Moţilor, nr. 6, respectiv de Arh. Cornel Crîng
AC NR. 123 / 51984 / 29.06.2022
Denumire: CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL situat în Municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 45 CF 66608
 •  Valoarea investitiei: 3677457,50 lei
 • Regim inaltime D+ P+3
 • POT – 47,73
 • CUT – 2,17
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 03/2018 elaborată de  RUGESCU+RUGESCU ARHITECTI ASOCIATI S.R.L. cu sediul în mun., Deva, str.Mihai Eminescu, nr.48B, respectiv de Arh.Alexandru Rugescu
AC NR. 124 / 61554 / 30.06.2022
Denumire: DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA situat în Municipiul Deva, str. 16 Februarie, nr. 3
 •  CF 69377
 •  Valoarea investitiei: 21000 lei
 • Regim inaltime P+E
 • POT – 24,64%
 • CUT – 0,36
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 19/2022 elaborată de S.C. ARKA INTELIGENT DESIGN S.R.L cu sediul în Simeria, str.Cuza Voda, nr.19,jud.Hunedoara, respectiv de Arh.Anca Botezan

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE - mai 2022

AC NR. 78 / 42761 / 06.05.2022
Denumire: LOCUINTA FAMILIALA, IMPREJMUIRE PARTIALA SI ORGANIZARE DE SANTIER situat în Municipiul Deva, loc. Cristur, Sos. Hunedoarei, nr. 33
 • Extras de Carte Funciară nr. 78904
 • Valoarea investiţiei: 299378,77 lei
 • Regim de ianaltime:P+M
 • POT – 23,52%
 • CUT -  0,39
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) nr.6) 25/06/2021 elaborată de S.C.KEOPS URBAN CONCEPT S.R.Lcu sediul în Deva, Piata Victoriei, bl.8, et.1,ap.4,jud.Hunedoara,respectiv de Arh.Kalauz Karoly
AC NR. 79 / 45859 / 09.05.2022
Denumire: RECOMPARTIMENTARE SPATIU COMERCIAL situat în Municipiul Deva, Bd. Decebal, bl. 5, parter
 • Extras de Carte Funciară nr. 60255-C1-U62
 • Valoarea investiţiei: 80000  lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr.6) 11a/2021  elaborată de 1193/2021 cu sediul în Municipiul Brad, str.Motilor, nr.6,jud.Hunedoara, judetul Hunedoara, respectiv de Arh.Roxana Liana Belu
AC NR. 80 / 46729 / 10.05.2022
Denumire: LOCUINTA FAMILIALA, GARAJ,IMPREJMUIRE CONFORM P.U.D.APROBAT CU H.C.L. NR.232/2021 situat în Municipiul Deva, Strada N. Tonitza, f.n
 • Extras de Carte Funciară nr. 70166
 • Valoarea investiției: 187.488 lei
 • Regim de ianaltime:D+P
 • POT – 24 %
 • CUT -  0,4
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 162/2021 elaborată de ZAEDAATELIER S.R.L., cu sediul în Deva, Deva, str.Minerului,bl.36,jud.Hunedoara , judetul Hunedoara, respectiv de Arh.Oana Zaiba-Crisan
AC NR. 81 / 42364 / 19.05.2022
Denumire: - LOCUINȚĂ FAMILIALĂ, TERASĂ, ÎMPREJMUIRE LA FRONTUL STRADAL ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI- situat în Municipiul Deva, Archia, Al. Freziei, nr. 19
 • Extras de Carte Funciară nr. 66638
 • Valoare investitiei: 104.268 lei
 • Regim de inaltime: P+E
 • POT – 17%
 • CUT – 0,34
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 44/2022 elaborată de S.C. ARKA INTELIGENT DESIGN S.R.L.., cu sediul în jud. Hunedoara, loc. Simeria, str. Cuza Vodă, nr. 19, respectiv de Arh.Botezan Anca
AC NR. 82 / 42982 / 19.05.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA  A.C. NR. 269 / 92443 / 14.11.2018 MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE, ÎNCHIDERE TERASĂ şi ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE LA IMOBILUL C1 situat în Municipiul Deva, str. Ion Buteanu, nr. 1
 • CF nr. 69024
 • Valoarea investitiei: 61 000 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 246/2016 elaborată de C&P PROJECT CONCRETE SRL cu sediul în jud. Hunedoara, loc. Simeria, Şos. Naţională, nr.38, corp A respectiv de Arh. MIRCEA  MIHĂILESCU.
AC NR. 84 / 46799 / 19.05.2022
Denumire: LOCUINTA FAMILIALA,FILIGORIE, PISCINA, TEREN DE BASCHET SI IMPREJMUIRE CONFORM P.U.Z.APROBAT CU H.C.L. NR.351/2021-LOT NR.5 - situat în Municipiul Deva, Strada I. Vulcan, nr. 67D
 • CF nr. 78972
 • Valoarea investitiei: 920.221,64 lei
 • POT – 14.96%
 • CUT – 0,23
 • Regim de inaltime: P+1
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 19/2022elaborată de S.C.STUDIO S ARCH&DESIGN S.R.L. cu sediul în Deva, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh.Stanciu Diana
AC NR. 85 / 43451 / 20.05.2022
Denumire: AMPLASARE BARIERE PENTRU INCHIDERE INCINTA IN AFARA ORELOR DE PROGRAM ALE SUPERMARKETULUI LIDL - situat în Municipiul Deva, Strada Bejan, nr. 2
 • CF nr. 78244
 • Valoarea investitiei: 124400 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 72.1/2022 elaborată de S.C. S.F.S. EXHIBIT S.R.L.,  cu sediul în jud. Cluj. mun. Cluj Napoca, nr. 1-7, respectiv de arh. Muraru Corneliu
AC NR. 86 / 47675 / 20.05.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA  A.C. Nr. 202 / 28824 / 30.08.2012 şi A.C. Nr. 105 / 15877 /16.06.2017- situat în Municipiul Deva, C. Zarandului, nr. 150
 • CF nr. 67068
 • Valoarea investitiei: 72400 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 07/2012 elaborată de S.C. PT STRUCTURES CLASS S.R.L.cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, Aleea Viitorului, bl. E6, sc. 1, ap. 9, respectiv de Arh. Alexandru Daniel Haţegan
AC NR. 87 / 48112 / 20.05.2022
Denumire: MANSARDARE PARTIALA LOCUINŢĂ EXISTENTĂ (CORP C1)- -situat în Municipiul Deva, Cristur, str. Bucovina, nr. 93
 •  CF nr.74962
 •  Valoarea investitiei: 64320 lei
 • POT – 53,22%
 • CUT – 0,72
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 7/2021 elaborată de SC ILPROARH SRL   cu sediul în Municipiul Deva, Bulevardul Decebal, Bl. K, Sc. A, Ap. 9, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Marcela Ilişiu
AC NR. 88 / 46016 / 20.05.2022
Denumire: LUCRARI DE MODIFICARE COMPARTIMENTARI INTERIOARE NESTRUCTURALE ŞI VOPSIRE ELEMENTE EXTERIOARE - situat în Municipiul Deva, C. Zarandului, nr. 67
 •  CF nr. 68452
 •  Valoarea investitiei: 56314,46 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 280/2021 elaborată de S.C. NEW MYNTOS S.R.L.  cu sediul în jud. Maramureş, mun. Baia Mare, str. M. Basarab, 12/6, respectiv de Arh.  Kalamar Viviana
AC NR. 89 / 43872 / 23.05.2022
Denumire: LOCUINTA UNIFAMILIALA - situat în Municipiul Deva, Barcea Mica, str. Cernei, nr. 11A
 CF nr. 68053
 •  Valoarea investitiei: 212317,30 lei
 • POT – 22,47%
 • CUT – 0,40
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 01/2022 elaborată de S.C.CRISLUK PROIECT S.R.L cu sediul în Deva, str.Cuza Voda, bl.O,sc.1,ap.6.jud.Hunedoara, respectiv de Arh. Luca Fabian
AC NR. 90 / 45309 / 23.05.2022
Denumire: MODIFICĂRI INTERIOARE NESTRUCTURALE, EXTINDERE SI MODERNIZARE CABINET STOMATOLOGIC - situat în Municipiul Deva, al. Patriei, nr. 10,jud Hunedoara
 •  CF 62872
 •  Valoarea investitiei: 67830,18 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 10/2021 elaborată de B.I.A. FILIP ANA MARIA cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, sc. A, ap. 3, respectiv de arh. Filip Ana Maria
AC NR. 91 / 46230 / 24.05.2022
Denumire: LOCUINȚĂ FAMILIALĂ, FILIGORIE şi ÎMPREJMUIRE- situat în Municipiul Deva, Cristur, str. Ulita Mare, nr. 29
 CF nr. 74196
 • Valoarea investitiei: 476.641 lei
 • Regim de inaltime : P+M
 • POT – 22,35%
 • CUT – 0,34
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 36/10.2021 elaborată de S.C. KEOPS URBAN CONCEPT S.R.L.. cu sediul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, P-ţa Victoriei, nr. 3, bl. 8, et. 1, ap. 4, respectiv de Arh. KALAUZ KAROLY
AC NR. 92 / 43840 / 26.05.2022
Denumire: LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE LA FRONTUL STRADAL situat în Municipiul Deva, Cristur, str. Bucovina, nr. 164
CF nr. 70078;
 • Valoarea investitiei: 138677,50 lei
 • POT – 17.76%;
 • CUT – 0,17;
 • Regim de înălţime: P
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 68/2022 elaborată de S.C. STUDIO S ARCH&DESIGN S.R.L. cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, str. Ulpia, nr. 8, jud.Hunedoara, respectiv de Arh. Stanciu Diana
AC NR. 94 / 53766 / 26.05.2022
Denumire: ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE - STRADA ZAVOI, MUNICIPIUL DEVA
 •  CF nr. Plan de situatie
 •  Valoarea investitiei: 1910633,74 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 21/2021 elaborată de S.C. ZANSHIN IMPEX S.R.L cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, Aleea Anemonelor, nr. 7, respectiv de ing. Telembici Teodor

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE - aprilie 2022

AC NR. 56 / 28996 / 04.04.2022

Denumire: DESFFINTARE CORP C3 SI EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE SI MODERNIZARE LOCUINTA EXISTENTA CORP C1 situat în Municipiul Deva, loc. Santuhalm, str. Santuhalm, nr. 36
 • Extras de Carte Funciară nr. 74947
 • Valoarea investiţiei: 220907,62 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) nr.6) 43/2022
elaborată de S.C.STUDIO S  ARCH&DESIGN S.R.L. cu sediul în Deva, str.Ulpia, nr.43 ,jud.Hunedoara,respectiv de Arh. Stanciu Diana
AC NR. 57 / 32042 / 05.04.2022
Denumire: CASA DE VACANTA SI IMPREJMUIRE CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 56/2022 situat în Municipiul Deva, Zona strazii 1 Mai, f.n.
 • Extras de Carte Funciară nr. 63770, 63766
 • Valoarea investiţiei: 88399,71  lei
 • Regim de ianaltime:P+M
 • POT – 8,52%
 • CUT -  0,16
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr.6) 11a/2021  elaborată de S.C.ILPROARH S.R.L.., cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bloc K, ap.9, judetul Hunedoara, respectiv de Arh.MARCELA ILISIU
AC NR. 58 / 33551 / 06.04.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA A.C. NR. 251 / 83175 / 16.10.2018 LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE - CONFORM P.U.D. APROBAT CU H.C.L. NR. 247/2018   situat în Municipiul Deva, Strada Viilor, nr. 38A
 • Extras de Carte Funciară nr. 64166
 • Valoarea investiției: 28700 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 806a/2022 elaborată de S.C.ILPROARH S.R.L., cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bloc K, ap.9, judetul Hunedoara, respectiv de Arh.MARCELA ILISIU
AC NR. 59 / 31284 / 06.04.2022
Denumire: ETAJARE LOCUINTA FAMILIALA EXISTENTA- situat în Municipiul Deva, strada Horea, nr. 62
Extras de Carte Funciară nr. 64717
 • Valoare investitiei: 242257,90 lei
 • Regim de inaltime: P+E
 • POT – 36,25%
 • CUT – 0,63
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 56/2022 elaborată de S.C.STUDIO S ARCH&DESIGN S.R.L.., cu sediul în Deva, jud.Hunedoara, respectiv de Arh.STANCIU DIANA
AC NR. 60 / 32467 / 07.04.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R situat în Municipiul Deva, loc. Santuhalm, fn
 • CF nr. 68875
 • Valoarea investitiei: 46305 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 364/2022 elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L., cu sediul în Jud. Mureș, Com. Sântana de Mureș, Sat Bărdești, Str. Bradului, Nr. 21 respectiv de Ing. Togănel Florentina.
AC NR. 61 / 34868 / 07.04.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R situat în Municipiul Deva, Strada Alunului, nr. 7
 • CF nr. 69702
 • Valoarea investitiei: 22480 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) nr.6) 14/2022 elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L.., cu sediul în Jud. Mureș, Com. Sântana de Mureș, Sat Bărdești, Str. Bradului, Nr. 21, respectiv de Ing. Togănel Florentina.
AC NR. 62 / 35040 / 11.04.2022
Denumire: LOCUINȚĂ FAMILIALĂ si IMPREJMUIRE situat în Municipiul Deva, Strada Petre Ispirescu, nr. 8D
 • CF nr. 68523
 • Valoarea investitiei: 469903,5 lei
 • POT – 27,75%
 • CUT – 0,51
 • Regim de inaltime: P+1
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 697/2022 elaborată de S.C.EUROEIS PROCONS S.R.L. cu sediul în Deva, bulevardul 22 Decembrie, nr.37A, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh.Emilia Hamoş
AC NR. 63 / 37370 / 12.04.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT G.N.P.R. -situat în Municipiul Deva, Strada Coziei, nr. 81
 • CF nr. 60478
 • Valoarea investitiei: 26155 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 587/2021 elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L..,  cu sediul în Jud. Mureș, Com. Sântana de Mureș, Sat Bărdești, Str. Bradului, Nr. 21, respectiv de Ing. Togănel Florentina.
AC NR. 64 / 37386 / 12.04.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R. - -situat în Municipiul Deva, Strada Granitului, nr. 5C
 • CF nr. 65940
 • Valoarea investitiei: 21665 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 575/2021
elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L. cu sediul în Com. Sântana de Mureș, Sat Bardești, Str. Bradului, Nr. 21, Judetul Mureş, respectiv de Ing. Togănel Florentina
AC NR. 65 / 32038 / 12.04.2022
Denumire: LOCUINȚĂ, GARAJ SI ÎMPREJMUIRE - -situat în Municipiul Deva, Strada Dragan Muntean, nr. 7
 •  CF nr. 74120
 •  Valoarea investitiei: 278964 lei
 • POT – 30,5%
 • CUT – 0,30
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 03/2021 elaborată de SC ILPROARH SRL   cu sediul în Municipiul Deva, Bulevardul Decebal, Bl. K, Sc. A, Ap. 9, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Marcela Ilişiu
AC NR. 66 / 38353 /15.04.2022
Denumire: ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE  - situat în Municipiul Deva, Sat Barcea Mica, f.n.
 •  CF nr. 75588, 75803
 •  Valoarea investitiei: 49517,84 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 32/2022 elaborată de S.C.STUDIO S ARCH&DESIGN S.R.L. cu sediul în Municipiul Deva, jud Hunedoara, respectiv de Arh.Stanciu Diana
AC NR. 67 / 31020 / 18.04.2022
Denumire: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE TC1– situat în Municipiul Deva, Aleea Crinilor, nr. 8, bl. TC1
 •  CF nr. 64470
 •  Valoarea investitiei: 83466,60 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 35/2022
elaborată de S.C.STUDIO S ARCH&DESIGN S.R.L. cu sediul în Municipiul Deva, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Diana Stanciu
AC NR. 68 / 29838 / 18.04.2022
Denumire: AMENAJARE PLATFORME PUBLICE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR MENAJERE–situat în Municipiul Deva,jud Hunedoara
 •  CF conform plan de situatie
 •  Valoarea investitiei: 604662,11 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 641/2021
elaborată de S.C.SERCOTRANS S.R.L. cu sediul în în Deva, str.Mihail Kogalniceanu, nr.10, respectiv de ing. Junie Ciprian
AC NR. 69 / 3468 / 18.04.2022
Denumire: REABILITAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A COLEGIULUI TEHNIC „TRANSILVANIA”– situat în Municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie, nr. 30
 •  CF nr. 74274
 •  Valoarea investitiei: 6 883 688,68 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 265/2021
elaborată de S.C. NOVARTIS S.R.L. cu sediul în jud. Bihor, mun. Oradea, str. Bumbacului, nr. 33, respectiv de Arh. Puscas Cristian
AC NR. 70 / 29729 / 20.04.2022
Denumire: LOCUINTA FAMILIALA SI FILIGORIE - situat în Municipiul Deva, Strada Granitului, nr. 31
CF nr. 71645;
 • Valoarea investitiei: 537 932 lei
 • POT – 29,23%;
 • CUT – 0,66;
 • Regim de înălţime: D+P+1E
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 109/2022
elaborată de S,C. VEST PROIECT DESIGN S.R.L. . cu sediul în Deva, str.Depozitelor, nr.2B, jud.Hunedoara, respectiv de Arh.Armasescu Dumitru
AC NR. 71 / 32166 / 20.04.2022
Denumire: LOCUINTA UNIFAMILIALA, REFACERE IMPREJMUIRE SI IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI – situat în Municipiul Deva, sat aparţinător Archia, strada Principală, nr. 37A
 CF nr. 78720
 •  Valoarea investitiei: 470400 lei
 • POT – 15,83%;
 • CUT – 0,252;
 • Regim de înălţime: P+M
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 260/2022 elaborată de S.C.CONTEXT PROIECT S.R.L. cu sediul în Deva, jud.Hunedoara, str.M.Eminescu, nr.21,bl.20,ap.20, jud. Hunedoara, respectiv de Arh. Zota Vlad
AC NR. 72 / 35136 / 27.04.2022
Denumire: LOCUINTA FAMILIALA,IMPREJMUIRE SI IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI (AAD) – situat în Municipiul Deva, strada Zăvoi, nr. 15C
 •  CF nr. 77814
 •  Valoarea investitiei: 507522,08 lei
 • POT – 28,74%;
 • CUT – 0,6;
 • Regim de înălţime: P+M
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 1222/2022
elaborată de S.C.G&M GEPROTIM S.R.L. cu sediul în Mun.Brad, str.Motilor, nr.6,jud.Hunedoara, respectiv de Arh. Belu Roxana Liana
AC NR. 73 / 34831 / 27.04.2022
Denumire: LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE CONFORM P.U.Z.APROBAT CU H.C.L. NR.331/2020- LOT 15)– situat în Municipiul Deva, strada Azur, nr. 21
 •  CF nr. 77923
 •  Valoarea investitiei: 753578,91 lei
 • POT – 35,00%;
 • CUT – 0,47;
 • Regim de înălţime: P+M
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 13/2022 elaborată de GABRIEL GEORGESCU CASE DE VIS S.R.L.. cu sediul în Bucuresti, str.Emanoil Porumbrau,nr.31, respectiv de Arh.Gabriel Valentin Georgescu
AC NR. 74 / 38833 / 29.04.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA  A.C. NR. 360 / 21871 / 22.08.2006 - MANSARDARE LOCUINŢĂ FAMILIALĂ ŞI EXTINDERE BUCĂTĂRIE DE VARĂ) – situat în Municipiul Deva, strada Vânătorilor, nr. 10
 •  CF nr. 69369
 •  Valoarea investitiei: 32263 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 6/2006/2022 elaborată de S.C. SILVER SISTEM S.R.L. cu sediul jud. Hunedoara, mun. Deva, Aleea Pescarilor, A10, sc. 3, et. 1, ap. 47, jud Hunedoara, respectiv de Arh. Dumitru Florescu
AC NR. 75 / 39106 / 29.04.2022
Denumire:  MODERNIZARE SI EXTINDERE CORP C1, MODERNIZARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE ANEXA CORP C2 IN LOCUINTA ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA FRONTUL STRADAL – situat în Municipiul Deva, strada Portului, nr. 17
 •  CF nr. 78422
 •  Valoarea investitiei: 23695 leiÎ
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 17/E din 2021
elaborată de S.C. REVEGAS INSTAL S.R.L. cu sediul jud. Sibiu, mun. Mediaş, str. Dealul Cucului, nr. 20, respectiv de Arh. Moisin Ioan Florin
AC NR. 76 / 41825 / 29.04.2022
Denumire: MODERNIZARE SI EXTINDERE CORP C1, MODERNIZARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE ANEXA CORP C2 IN LOCUINTA ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA FRONTUL STRADAL–situat în Municipiul Deva, strada Silviu Dragomir, nr. 20
 •  CF nr. 78433
 •  Valoarea investitiei: 238125,52 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 919/2022 elaborată de S.C. MINICASA PREST S.R.L.  cu sediul  jud. Hunedoara, mun. Deva, P-ţa Victoriei, Nr. 2, Clăd. IPH, et. 1, cam. 116, respectiv de Arh. Ilişiu Eugen
AC nr. 77 / 35012 / 29.04.2022
Denumire: LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE- CONFORM P.U.D. APROBAT CU H.C.L. NR. 172/2021 – situat în Municipiul Deva, strada iosif Vulcan, nr. 118B
 •  CF nr. 71330
 •  Valoarea investitiei: 735806 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 4/2021 elaborată de S.C. STUDIO S ARCH&DESIGN S.R.L. cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, str. Ulpia, nr. 8, respectiv de Arh. Stanciu Diana

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE - martie 2022

AC NR. 24 / 11754 / 02.03.2022
Denumire: MODIFICAREA TRASEULUI CONDUCTEI DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA situat în Municipiul Deva, Strada Ion Păun Pincio,  nr. 12
 • Extras de Carte Funciară nr. 78444
 • Valoarea investiţiei: 3 823,53 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) nr.6) 165/CAI/2021, elaborată de S.C.OPTIM SIG INSTAL S.R.L., cu sediul în Municipiul Deva,Aleea Patriei, nr.2, bl.D1,ap.39,judetul Hunedoara, respectiv de Ing. Balica Sorin Dorin.
AC NR. 25 / 17986 / 02.03.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN DIN PE situat în Municipiul Deva, Strada Roci, nr. 53A
 • Extras de Carte Funciară nr. 75332
 • Valoarea investiţiei: 272 546,00 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr.6) 17/2022, elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L.., cu sediul în  Com. Sântana de Mureș, Sat Bărdești, Str. Bradului, Nr. 21, jud.Mureş, respectiv de ing. Togănel Florentine
AC NR. 26 / 21427 / 02.03.2022
Denumire: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA-ASEZAMANT PARINTELE ''ARSENIE BOCA''-SI IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI (AAD) situat în Municipiul Deva
 • Extras de Carte Funciară nr. 77881
 • Valoarea investiției: 67 364 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 85/2021, elaborată de S.C.LINEAL ELECTRIC S.R.L.., cu sediul în Mun. Deva, str.Grivitei, nr.54,jud.Hunedoara, respectiv de Ing. Susan Ramona.
AC NR. 27 / 17980 / 02.03.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN DIN PE situat în Municipiul Deva, strada Viorelelor, nr. 4
 • Extras de Carte Funciară nr. 68175
 • Valoare investitiei: 12 385 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 588/2021, elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L.., cu sediul în Com. Sântana de Mureș, Sat Bardești, Str. Bradului, Nr. 21, jud. Mureş, respectiv de Ing. Togănel Florentina
AC NR. 28 / 18002 / 02.03.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN DIN PE situat în Municipiul Deva, strada Zenitului, nr. 11
 • CF nr. 76866
 • Valoarea investitiei: 12 400 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 586/2021, elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, Com. Sântana de Mureș, Sat Bardești, Str. Bradului, Nr. 21, jud. Mureş respectiv de Ing. Togănel Florentina
AC NR. 29 / 13851 / 07.03.2022
Denumire: MODENIZARE APARTAMENT SI INCHIDERE BALCOANE situat în Municipiul Deva, Bulevardul Decebal, bl. 5(5A), sc. B, et. 7, ap. 72
 • CF nr. 60255-C1-U96
 • Valoarea investitiei: 14 850 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) nr.6) 02(434)/2022, elaborată de S.C.PRO IBIS S.R.L., cu sediul în Deva, str.Horia, bl.5/27, jud.Hunedoara, respectiv de Arh Opruţa I. Marius
AC NR. 30 / 17994 / 07.03.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN DIN PE situat în Municipiul Deva, Aleea Streiului, nr. 4A
 • CF nr. 74136
 • Valoarea investitiei: 35 715 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 585/2021, elaborată de S.C.INSTGAZ S.R.L. cu sediul în Com. Sântana de Mureș, Sat Bărdești, Str. Bradului, Nr. 21, Judetul Mureş, respectiv de Ing. Togănel Florentina
AC NR. 31 / 18659 / 07.03.2022
Denumire: LOCUINTA FAMILIALA, IMPREJMUIRE SI RACORDURI LA UTILITATI CONFORM P.U.Z APROBAT CU H.C.L. NR. 447/2021-LOT 2 situat în Municipiul Deva, Strada Petre Ispirescu, nr. 8C
 • CF nr. 78524
 • Valoarea investitiei: 570 995,70 lei
 • POT: 35%
 • CUT: 0,55
 • Regim de înălţime: P+1
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 3/2022, elaborată de B.I.A. HATEGAN ALEXANDRU cu sediul în mun. Deva, Al Viitorului, nr. 4, bl. O4, sc. 4, parter, ap. 2, respectiv de Arh. Haţegan Alexandru
AC NR. 32 / 9208 /07.03.2022
Denumire: ETAJARE SI MANSARDARE GARAJE conform P.U.D. aprobat cu H.C.L. Nr. 350/2021 - -situat în Municipiul Deva, Aleea Constructorilor, nr. 4K
 • CF nr. 77018
 • Valoarea investitiei: 225 755,50 lei
 • POT: 100%
 • CUT: 3,08
 • Regim de înălţime: P+1+M
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 1084/2021, elaborată de S.C. C&M GEPROTIM S.R.L. cu sediul în mun. Brad, str. Moţilor, nr. 6, Judetul Hunedoara, respectiv de Ing. Cornel Crâng
AC NR. 33 / 11538 / 07.03.2022
Denumire: LOCUINTA UNIFAMILIALA CONFORM P.U.D.APROBAT CU H.C.L. NR.495/2021 - -situat în Municipiul Deva, Strada Iosif Vulcan, nr. 148A
 •  CF nr. 65432, 65433
 •  Valoarea investitiei: 244 676 lei
 • POT: 9,3%
 • CUT: 0,19
 • Regim de înălţime: P+M
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 9/2021, elaborată de SC ILPROARH SRL cu sediul în Municipiul Deva, Bulevardul Decebal, Bl. K, Sc. A, Ap. 9, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Marcela Ilişiu
AC NR. 34 / 17993 / 10.03.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN DIN PE - situat în Municipiul Deva, localitatea componentă Sântuhalm, f.n.
 •  CF nr. 78469
 •  Valoarea investitiei: 11 185 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 554/2021, elaborată de SC INSTGAZ SRL   cu sediul în Com. Sântana de Mureș, Sat Bărdești, Str. Bradului, nr. 21, jud. Mureş, respectiv de Ing. Togănel Florentina
AC NR. 35 / 22374 / 10.03.2022
Denumire: LOCUINTA UNIFAMILIALA, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER CONFORM P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR.331/2020 – situat în Municipiul Deva, strada Paiului, nr. 16
 • CF nr. 77931
 •  Valoarea investitiei: 839 008,20 lei
 • POT: 29,07%
 • CUT: 0,69
 • Regim de înălţime: D+P+1
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 653/2021, elaborată de S.C. COMPACT S.R.L.. cu sediul în Municipiul Deva, str.22 Decembrie, bl.D,sc.2, et.1, ap.13, judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Popa Ilie Ilişie
AC NR. 36 / 23.02.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA  A.C. nr. 26/2401/01.02.2011 LOCUINTA FAMILIALA P+M- situat în Municipiul Deva, Strada Inocenţiu Micu Klein, nr. 21D
 •  CF nr. 64128
 •  Valoarea investitiei: 10 000 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 75/2010, elaborată de S.C. BRILACO PROIECT DESIGN S.R.L. cu sediul în mun. Deva, str. Pinului, nr. 1, jud. Hunedoara,  respectiv de Arh. Pop Oliviu Marius
AC NR. 37 / 26164 / 10.03.2022
Denumire: SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SHOWROOM SI SERVICE AUTO IN DEPOZIT PRODUSE ALIMENTARE, SALA DE PREZENTARE SI SPALATORIE CHIMICA - situat în Municipiul Deva, Calea Zarandului, nr. 22
 •  CF nr. 61510
 •  Valoarea investitiei: 420 934,83 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire(D.T.A.C.) nr.6) 97/2020, elaborată de S.C. MOBI - CONS S.R.L. cu sediul în Municipiul Deva, Strada Oituz, nr. 27, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Leonard Armăşescu
AC NR. 38 / 25187 / 16.03.2022
Denumire: REALIZAREA UNEI COPERTINE INTRE CORP C6 SI CORP C8 - situat în Municipiul Deva, localitatea componentă Sântuhalm, Strada Valea Cernei, nr. 113
 • CF nr. 64422
 • Valoarea investitiei: 248 158 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 33/2020, elaborată de S.C. ARH VISION PROIECT S.R.L.. cu sediul în oraș Simeria, Str. Libertății, Nr. 7, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Mihai Matei
AC NR. 39 / 22299 / 17.03.2022
Denumire: ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE PE ALEEA MINEI IN MUNICIPIULUI DEVA - situat în Municipiul Deva, Aleea Minei
 •  CF nr. 76483, 78547
 •  Valoarea investitiei: 259 741 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 11/2021, elaborată de S.C. DRAGOS INSTAL TRUSTT S.R.L.. cu sediul în com. Șoimuș, sat Șoimuș, str. Vesca, nr. 154, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Sîrbu Mihai
AC NR. 40 / 27493 / 21.03.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT LA A.C.Nr.252/32498/24.09.2014 si A.C. Nr.57/26804/27.03.2018-CONSTRUIRE BISERICA ORTODOXA şi AMENAJARI EXTERIOARE - situat în Municipiul Deva, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 9
 • CF nr. 65989
 • Valoarea investitiei: 451 200 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 233/2014, elaborată de B.I.A. POP OLIVIU- MARIUS S.R.L. cu sediul în Municipiu Deva, Str. Horea, Nr. 16, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Pop Oliviu Marius

 
AC NR. 41 / 20038 / 21.03.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA  A.C. NR. 54 / 11244 / 05.02.2013 și A.C. NR. 69 / 13003 / 22.04.2015- SUPRAETAJARE SPATIU DE PRODUCTIE SI SPATIU COMERCIAL (aflat in curs de executie) - situat în Municipiul Deva, Calea Zarandului, nr. 35
 • CF nr. 63460
 • Valoarea investitiei: 70 000 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 219/2012, elaborată de S.C. TRIPEXPERT S.R.L. cu sediul în municipiul Deva, strada Aurel Vlaicu, nr. 21. bl. 1. ap. 5-6, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh Anca Vulcan
AC NR. 42 / 26430 / 21.03.2022
Denumire: CLADIRE APARTAMENTE CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L. NR.497/2021 - situat în Municipiul Deva, Strada Plaiului, nr. 5
CF nr. 75364
 • Valoarea investitiei: 231 000 lei
 • POT: 33,47%
 • CUT: 0,82
 • Regim de înălţime: D (parţial)+P+1E
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 49/2021, elaborată de S.C. BRILACO PROIECT DESIGN S.R.L. cu sediul în municipiul Deva, strada Pinului, nr. 1, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Pop Oliviu Marius
AC NR. 43 / 25973 / 21.03.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI 2 (DOUA) BRANȘAMENTE G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN DIN PE - situat în Municipiul Deva, Strada Coziei, nr. 17 şi 19
 • CF nr. 65842
 • Valoarea investitiei: 20 770 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 20/2022, elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L. cu sediul în Com. Sântana de Mureș, Sat Bărdești, Str. Bradului, Nr. 21, Judetul Mureş, respectiv de Ing. Togănel Florentina
AC NR. 44 / 26405 / 21.03.2022
Denumire: AMENAJARE FAST FOOD SI AMPLASARE RECLAMA LUMINOASA PE FATADA- CONSTRUCTIE PROVIZORIE-PERIOADA 5 (CINCI ANI) (CONFORM CONTRACT DE INCHIRIERE NR.360/03.12.2021-DURATA INCHIRIERII 01.01.2022-31.12.2026 - situat în Municipiul Deva, Bulevardul Decebal, nr. 11
 • CF nr. 60349-C1-U15
 • Valoarea investitiei: 34 068 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 52/2022, elaborată de S.C. STUDIO S  ARCH&DESIGN S.R.L. cu sediul în Municipiul Deva, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Stanciu Diana
AC NR. 45 / 21417 / 21.03.2022
Denumire: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ - situat în Municipiul Deva, Calea Zarandului, nr. 57
 • CF nr. 76321
 • Valoarea investitiei: 60 086,58 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 52/2022, elaborată de S.C. LINIAL ELECTRIC S.R.L. cu sediul în mun. Deva, str. Griviţei, nr. 54, Judetul Hunedoara, respectiv de Ing. Isăconi Marcel
AC NR. 46 / 27116 / 23.03.2022
Denumire: LOCUINTA INDIVIDUALA SI ANEXA CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L. NR.400/2021-LOT 2 - situat în Municipiul Deva, Strada Iosif Vulcan, nr. 99A
 • CF nr. 79094
 • Valoarea investitiei: 529 233,90 lei
 • POT: 21,23%
 • CUT: 0,21
 • Regimul de înălţime: P
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 363/2021, elaborată de S.C. DELTA DUMAR PRIECT S.R.L. cu sediul în mun. Deva, str. Depozitelor, nr. 2B, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Armăşescu Dumitru
AC NR. 47 / 22415 / 28.03.2022
Denumire: AMPLASARE PROVIZORIE CONTAINER - MAGAZIE - CONSTRUCȚII PROVIZORII - PERIOADĂ 5 (CINCI ANI)- situat în Municipiul Deva, Strada Arh. Liviu Oros, nr. 9
 • CF nr. 78615
 • Valoarea investitiei: 38 900 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 369/2021, elaborată de S.C. DELTA DUMAR PRIECT S.R.L. cu sediul în mun. Deva, str. Depozitelor, nr. 2B, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Armăşescu Dumitru
AC NR. 48 / 25985 / 28.03.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN DIN PE- situat în Municipiul Deva, Strada Roci, nr. 83
 • CF nr. 77892
 • Valoarea investitiei: 192 795 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 16/2022, elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L. cu sediul în Com. Sântana de Mureș, Sat Bărdești, Str. Bradului, Nr. 21, Judetul Mureş, respectiv de Ing. Togănel Florentina
AC NR. 49 / 25979 / 28.03.2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN DIN PE- situat în Municipiul Deva, Strada Iosif Vulcan, nr. 120C
 • CF nr. 74216, 74171
 • Valoarea investitiei: 36 755 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 16/2022, elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L. cu sediul în Com. Sântana de Mureș, Sat Bărdești, Str. Bradului, Nr. 21, Judetul Mureş, respectiv de Ing. Togănel Florentina
AC NR. 50 / 31319 / 31.03.2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA  A.C. NR. 106 / 21701 / 10.06.2016 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PE PARTER- situat în Municipiul Deva, localitatea componentă Sântuhalm, Strada Valea Cernei, nr. 28
 • CF nr. 63351
 • Valoarea investitiei: 24 000 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 147/2022, elaborată de S.C. TOTAL IDEA CONCEPT S.R.L. cu sediul în mun. Deva, P-ţa Victoriei, Nr. 2, Clăd. IPH, cam. 303, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Mihai Radu Mihai
AC NR. 51 / 26880 / 31.03.2022
Denumire: ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE PE DRUMUL DE LEGATURA UNTRE STRADA GRANITULUI SI STRADA TITU MAIORESCU IN MUNICIPIUL DEVA - situat în Municipiul Deva.
 • CF nr. 77048; 77061;77879; 78259; 76996
 • Valoarea investitiei: 2 138 066,11 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 10/2021, elaborată de S.C. ZANSHIN IMPEX S.R.L. cu sediul în mun. Deva, Aleea Anemonelor, nr. 7, Judetul Hunedoara, respectiv de Dr. ing. Telembici Teodor
AC NR. 52 / 28129 / 31.03.2022
Denumire: LOCUINTA FAMILIALA - situat în Municipiul Deva, Strada Garofiţei, nr. 6
 • CF nr. 66330
 • Valoarea investitiei: 428 260,30 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 1273/2021, elaborată de S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. cu sediul în Municipiul Deva, B-dul 22 Decembrie, bl.14, parter, Judetul Hunedoara, respectiv de Fedur Bogdan
AC NR. 53 / 31356 / 31.03.2022
Denumire: MODIFICARE DE TEMA LA A.C. nr.93/26.04.2021 AMENAJARE SPATIU USTACC-SECTIA DE CARDIOLOGIE-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA - situat în Municipiul Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr. 4
 • CF nr. 66687
 • Valoarea investitiei: 556 210,64 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 375/2022 şi 288/2020, elaborată de S.C. DELTA DUMAR PROIECT S.R.L. cu sediul în Municipiul Deva, Strada Depozitelor, nr. 2B, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Armăşescu Dumitru.
AC NR. 54 / 27075 / 31.03.2022
Denumire: AMPLASARE CONTAINER PENTRU RECICLARE LÂNGĂ SUPERMARKETUL EXISTENT CU REALIZARE ACCES PENTRU PERSONALUL DIN SUPERMARKET SI AMPLASARE ADAPOST PENTRU CARUCIOARE IN PARCARE - situat în Municipiul Deva, Strada Bejan, nr. 2
 • CF nr. 78244
 • Valoarea investitiei: 80 000 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 97,3/881/2021, elaborată de S.C. POINTLINE ARHITECTURA S.R.L. cu sediul în Mun. Oradea, Str. Nicolae Bolcas, Nr. 27, Judetul Bihor, respectiv de Arh. Abrudan Ioan Tudor.
AC NR. 55 / 27080 / 31.03.2022
Denumire: AMPLASARE CONTAINER PENTRU RECICLARE LANGA SUPERMARKETUL EXISTENT CU REALIZARE ACCES PENTRU PERSONALUL DIN SUPERMARKET - situat în Municipiul Deva, Calea Zarandului, nr. 134A
 • CF nr. 76178
 • Valoarea investitiei: 80 000 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 97,3/881/2021, elaborată de S.C. POINTLINE ARHITECTURA S.R.L. cu sediul în Mun. Oradea, Str. Nicolae Bolcas, Nr. 27, Judetul Bihor, respectiv de Arh. Abrudan Ioan Tudor

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE - februarie 2022

AC NR. 23 / 10778 / 2022
Denumire: GARAJ - CONFORM P.U.Z.APROBAT CU H.C.L. NR.155/2014 - situat în Municipiul Deva, strada Hărăului, nr. 11G
 •  CF nr. 66822
 •  Valoarea investitiei: 45 360 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 916/2021 elaborată de S.C.MINI CASA PREST S.R.L.. cu sediul în Municipiul Deva, Piaţa Victoriei, nr. 2, clădirea IPH, et. 1, ap. 116, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Ilişiu Eugen
AC NR. 22 / 12404 / 2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI 7 (SAPTE) RACORDURI G.N.P.R.- SOLICITANȚI: ITU OVIDIU VASILE; STANCIOI VALENTIN IOAN SI STANCIOI DORINA GABRIELA; HALASZ CLAUDIA MARIA SI HALASZ LUDOVIC ANTONIU; MARGINEANU RAFAEL VASILE SI MARGINEANU MADALINA; MARIS IOAN LEUREAN SI MARIS VIURINA; ARDAI RUDOLF SANISLAU SI ARDAI TUNDE CSILLA; BLAGA CECILIA GIOVANA SI BLAGA FLORIN RADU;) - situat în Municipiul Deva, Strada Garofitei si strada Lacramioarelor, nr. 1,3,5,8,11, şi 1,6
 • CF nr. 67689 (CF vechi Nr.3323); 62270 (CF vechi Nr.3315N); 67332 (CF vechi Nr.3331N); 61187 (CF vechi Nr.3311N); 60688 (CF vechi Nr.3835N); 63575 (CF vechi Nr.3312N Cristur); 64832 (CF vechi Nr.3320N Cristur);
 • Valoarea investitiei: 92 788,92 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 65/2021 elaborată de S.C. INSTALAŢII GEVIS S.R.L.. cu sediul în Municipiul Deva, Strada Ardealului,  nr. 1, Judetul Hunedoara, respectiv de Ing.Furdui Adrian Cristian
AC NR.21 / 18633 / 2022
Denumire: CONTINUARE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT LA A.C.NR.108/19387/19.06.2017 -GRADINITA ''PARINTELE ARSENIE BOCA'' CONFORM P.U.Z.APROBAT CU H.C.L. NR.436/2015 ''CENTRU PENTRU FORMAREA SI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (D+P+M) - situat în Municipiul Deva, strada Horea, nr. 40-42
nr. 40-42
 •  CF nr. 78768
 •  Valoarea investitiei: 22 950 lei
 • Regim de inaltime: D+P+M
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 12/2021 elaborată de S.C.KEOPS URBAN CONCEPT S.R.L. cu sediul în Municipiul Deva, Piaţa Victoriei, nr. 1, bl. 8, et. 1, ap. 4, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Karoly Kalauz
AC NR. 20 / 20034 / 2022
Denumire: CONSTRUIREA TRASEULUI PENTRU BICICLISTI PE BULEVARDUL DECEBAL, BULEVARDUL 22 DECEMBRIE SI ZONA ADIACENTA -situat în Municipiul Deva, Strada Iosif Vulcan, nr. 83A
 •  CF nr. 67860;72389;78233;65264;72133;70605;78821;65262;74641;72381;72137;72377; 78822;74643;65281;72387; 78820; 65289; 78823; 78826; 65279; 72136; 74151;78810;77490;
 •  Valoarea investitiei: 12 407 125 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 5/2021 elaborată de ASOCIEREA S.C.SIGMA MOBILITY ENGINEERING S.R.L.-S.C.ALMER PROIECT S.R.L. cu sediul în Municipiul Piteşti, Bulevardul Republicii, nr. 117A, Judetul Argeş, respectiv de Arh. Stăncescu Alexandru
AC NR. 19 / 8780 / 2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA A.C. NR. 26 / 4685 / 19.02.2010 - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ P+M, conform HCL 135/2007 – - situat în Municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 83A
 •  CF nr. 61268
 •  Valoarea investitiei: 86 100 lei
 • Regim de inaltime: P+ M
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 391/2022 elaborată de S.C. ABSOLUT DESIGN S.R.L.. cu sediul în Municipiul Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr. 37A, ap. 414, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Dan Octavian Mihăilă
AC NR. 18 / 11428 / 2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT LA A.C. NR. 63 / 2220 / 18.02.2008 și A.C. NR. 95 / 15000 / 21.05.2012 - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, îMPREJMUIRE - situat în Municipiul Deva, Strada Zăvoi, nr. 17
 •  CF nr. 67829
 •  Valoarea investitiei: 24 700 lei
 • Regim de inaltime: P+ M
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 16/2022 elaborată de SC ILPROARH SRL   cu sediul în Municipiul Deva, Bulevardul Decebal, Bl. K, Sc. A, Ap. 9, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Marcela Ilişiu
AC NR. 17 / 10777 / 2022
Denumire: CONTINUARE LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT  LA A.C. NR. 88 / 10296 / 23.03.2011, A.C. NR. 177 / 22253 / 16.07.2014 și A.C. NR. 6 / 42911 / 08.01.2018 CONSTRUIRE LOCUINTA P+M -situat în Municipiul Deva, Strada Aurel Vlaicu, nr. 108A
 •  CF nr. 63219
 •  Valoarea investitiei: 25 300 lei
 • Regim de inaltime: P+ M
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 6/2022 elaborată de SC ILPROARH SRL   cu sediul în Municipiul Deva, Bulevardul Decebal, Bl. K, Sc. A, Ap. 9, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh. Marcela Ilişiu
AC NR. 16 / 12039 / 2022
Denumire:EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN DIN PE- SOLICITANT IORDACHE DANIEL GEORGE - -situat în Municipiul Deva, Strada Hortensiei, nr. 17
 • CF nr. 67962
 • Valoarea investitiei: 6 765 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 92/2022 elaborată de S.C. INSTGAZ S.R.L. cu sediul în Com. Sântana de Mureș, Sat Bardești, Str. Bradului, Nr. 21, Judetul Mureş, respectiv de Ing. Togănel Florentina
AC NR. 15 / 12091 / 2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT G.N.P.R. PROIECTAT SUBTERAN+PRM (POST DE REGLARE MASURARE)- SI IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI (AAD)-SOLICITANT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.3 DEVA-situat în Municipiul Deva, Strada Petre Ispirescu, nr. 8B
 • CF nr. 67350
 • Valoarea investitiei: 30 082,97 lei
în baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 1293/2021 elaborată de S.C.GEVIS PROTEAM S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, strada Francisca, nr.4B, Judetul Alba, respectiv de Ing. Avram Florin
AC NR.14 / 9794 / 2022
Denumire: LOCUINTA FAMILIALA -SI IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI (AAD) CONFORM P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR.447/2021-LOT NR.3 situat în Municipiul Deva, Strada Petre Ispirescu, nr. 8B
 • CF nr. 78525
 • Valoarea investitiei: 251 080 lei
 • POT – 24,07%
 • CUT – 0,54
 • Regim de inaltime: P+1
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 680/2021 elaborată de S.C.EUROEIS PROCONS S.R.L. cu sediul în Deva, bulevardul 22 Decembrie, nr.37A, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh.Emilia Hamoş
AC NR. 13 / 8559 / 2022
Denumire: EXTINDERE LOCUINTA SI PISCINA situat în Municipiul Deva, Strada Călugăreni, nr. 97
 • CF nr. 78765
 • Valoarea investitiei: 180 000 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) nr.6) 135/2021 elaborată de S.C.ARH'E TIP STUDIO S.R.L., cu sediul în Deva, aleea Crizantemelor, bl.M2, et. 8, ap. 52, judetul Hunedoara, respectiv de Arh.Anca Botezan
AC NR. 12 / 9001 / 2022
Denumirea: EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT G.N.P.R situat în Municipiul Deva, bulevardul 22 Decembrie, nr. 66-68
 • CF nr. 76796
 • Valoarea investitiei: 24 755 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 193/GDI/2021 elaborată de S.C. OPTIM SIG INSTAL S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, Aleea Patriei, nr. 2, bl. D1, et. 3, ap. 39, jud. Hunedoara respectiv de Ing. Balica Sorin Dorin
AC NR. 11 / 9806 / 2022
Denumire: HALE DE DEPOZITARE situat în Municipiul Deva, strada Depozitelor, nr. 6
 • CF nr. 75961, 75962
 • Valoare investitiei: 335 500 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 102/2021 elaborată de S.C.BRILACO PROIECT DESIGN  S.R.L., cu sediul în Deva, str.Pinului, nr.1, jud.Hunedoara, respectiv de Arh.POP OLIVIU
AC NR.10 / 4346 / 2022
Denumire:: ÎNLOCUIRE CONDUCTE ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE situat în Municipiul Deva, Strada Zăvoi şi Strada Mihail Sadoveanu
 • CF nr. 75899, 1113N
 • Valoarea investiției: 873 120 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr.6) 11126/2021 elaborată de S.C. INSTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Mun. Arad, Str. Timotei Cipariu, Nr. 3 jud. Arad, respectiv de Ing. Fâşie Samuel.
AC NR.9 / 3698 / 2022
Denumire:DESFIINTARE IMOBILE C1 SI C2 CONSTRUIRE HALA MANUFACTURIZARE CABLAJE AUTO, SPATII ADMINISTRATIVE, DEPOZIT, AMENAJARE INCINTA situat în Municipiul Deva, Strada Depozitelor, nr. 23C
 • CF nr. 76187
 • Valoarea investiţiei: 797 150 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr.6) 22/2021 elaborată de S.C.AGG ARHITECTURA S.R.L.., cu sediul în Orş. Simeria, str.Plevnei, nr.22,jud.Hunedoara, respectiv de Arh. Razvan Ioan
AC NR.8 / 9815 / 2022
Denumire: MODIFICARE TEMA LA A.C.NR.280/119681/17.11.2021- MODERNIZARE ASCENSOR ÎNCLINAT ACCES CETATE DEVA "ANSAMBLUL CETATEA MEDIEVALĂ DEVA’’- "SITUL ARHEOLOGIC DE LA DEVA.PUNCT "DEALUL CETĂȚII" situat în Municipiul Deva, Piaţa Cetăţii, nr. 1B
 • CF nr. 75413, 75414, 67254
 • Valoarea investiţiei: 396 554 731 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) nr.6) A685/2020 elaborată de S.C.ALPIN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în loc. Vulcan, str.N.Titulescu nr.20, bl.A53, judetul Hunedoara,respectiv de Arh. ALEX ZGAVAROGEA.

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE - ianuarie 2022

AC nr. 7 / 8519 / 2022
Denumire: CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, IMPREJMUIREA TERENULUI, PLATFORME CAROSABILE, ACCES SECUNDAR DIN STRADA DEPOZITELOR situat în Municipiul Deva, Calea Zarandului, nr. 85
 • CF nr. 78115, 78116, 76814
 • Valoarea investitiei: 2530514,69 lei
 • POT – 45,96%
 • CUT – 0,48
 • Regim de inaltime: P
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.+D.T.O.E.) nr.6) 06/02.2021
elaborată de S.C.KEOPS URBAN CONCEPT S.R.L, cu sediul în Deva, strada Piata Victoriei, nr.3, bl.8, et.1,ap.4, Judetul Hunedoara, respectiv de Arh.KALAUZ KAROLY — arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 959, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Hunedoara a Ordinului Arhitecţilor din România
AC nr. 6 / 7996 / 2022
Denumire: ETAJARE(MANSARDARE) CONSTRUCTIE EXISTENTA- CONFORM P.U.D.APROBAT CU H.C.L.NR.456/2004 situat în Municipiul Deva, Aleea Constructorilor, nr. 6
 • CF nr. 68357
 • Valoarea investitiei: 30000 lei
 • POT – 100%
 • CUT – 3
 • Regim de inaltime: P+E+M
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.+D.T.O.E.) nr.6) 9/2021
elaborată de S.C.ARKA INTELIGENT DESIGN S.R.L, cu sediul în Simeria, str.Cuza Voda, nr.19, judetul Hunedoara, respectiv de Arh.Anca Botezan — arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 983, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Hunedoara a Ordinului Arhitecţilor din România.
AC nr. 5 / 543 / 2022
Denumire: DESFIINŢARE IMOBILE C1 ŞI C2 LOCUINŢĂ FAMILIALĂ situat în Municipiul Deva, strada Călugăreni, nr. 20
 • CF nr. 66522
 • Valoarea investitiei: 904750 lei
 • POT – 19,96%
 • CUT – 0,39
 • Regim de inaltime: P+E
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.+D.T.O.E.) nr.6) 100/2021
elaborată de S.C. BRILACO PROIECT DESIGN S.R.L., cu sediul în jud. Hunedoara, mun. Deva, str. Pinului, nr. 1, respectiv de Arh. POP OLIVIU - MARIUS — arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 5574, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Hunedoara a Ordinului Arhitecţilor din România.
AC nr. 4 / 137269 / 2022
Denumire: EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE G.N.P.R. SI BRANSAMENT G.N.P.R.-SI IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI (AAD) situat în Municipiul Deva, strada Mărăşti, nr. 13
 • Valoare investitiei: 16627 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.+D.T.O.E.) nr.6) 88/2021
elaborată de S.C.BRILACO PROIECT DESIGN  S.R.L., cu sediul în Deva, str.Pinului, nr.1, jud.Hunedoara, respectiv de Arh.POP OLIVIU MARIUS — arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 5574, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Hunedoara a Ordinului Arhitecţilor din România.
AC nr. 3 / 136393 / 2022
Denumire: LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE PARTIALĂ situat în Municipiul Deva, localitatea componentă Cristur, Strada Uliţa Mare, nr. 38
 • Extras de Carte Funciară nr. 71997
 • Valoarea investiției: 131000 lei
 • POT – 6,13%
 • CUT – 0,172
 • Regim de inaltime:D+P+E
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.+D.T.O.E.) nr.6) 88/2021
elaborată de S.C.BRILACO PROIECT DESIGN  S.R.L., cu sediul în Deva, str.Pinului, nr.1, jud.Hunedoara, respectiv de Arh.POP OLIVIU MARIUS — arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 5574, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Hunedoara a Ordinului Arhitecţilor din România.
AC nr. 2 / 539 / 2022
Denumire: REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA situat în Municipiul Deva, Piaţa Gării, nr. 9A
 • Extras de Carte Funciară nr. 63437-C1-U1, 63437-C1-U2, 63437-C1-U3, 63437-C1-U4, 63437-C1-U5, 63437-C1-U6, 63437-C1-U7, 63437-C1-U8
 • Valoarea investiţiei: 688888,43 lei
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.+D.T.O.E.) nr.6) 10/2021 elaborată de S.C.DRAGOS INSTAL TRUST S.R.L., cu sediul în Com.Soimus, sat Soimus, str.Vesca, nr.154, respectiv de Arh.Mihailescu Mircea — arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 4492, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Hunedoara a Ordinului Arhitecţilor din România
AC nr. 1 / 132652 / 2022
Denumire: LOCUINȚE FAMILIALE, AMENAJARE INCINTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. Nr. 466/2020 situat în Municipiul Deva, Strada Paiului, nr. 38
 • Extras de Carte Funciară nr. 71499, 71122
 • Valoarea investiţiei: 282857,40 lei
 • POT – 16% - 71499
 • POT – 17,72% - 71122
 • CUT – 0,320 – 71499
 • CUT – 0,354 – 71122
 • Regim de inaltime: P+M
În baza documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.+D.T.O.E.) nr.6) 1/2020 elaborată de S.C. C&P PROJECT CONCRETE S.R.L., cu sediul în jud. Hunedoara, loc. Simeria, Şos. Naţională, nr.38, corp A, respectiv de Arh. FLORIN MIRCEA  MIHĂILESCU — arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 4492, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Hunedoara a Ordinului Arhitecţilor din România.


330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate