image

Poliţia locală

Prezentare direcţie

DISPECERAT: 0254 232777 - telefon permanent : sesizari
0254 262260
secretariat :  luni - joi intre orele 08 - 16.30, vineri intre orele 08 - 14 
Pentru ca mesajul Dvs. telefonic să fie luat în considerare ca o SESIZARE, vă rugăm să specificaţi datele dumneavoastră de contact, la cererea dispecerului care va prelua apelul Dvs.
APELAŢI LA POLIŢIA LOCALĂ în următoarele domenii de competenţă:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor
b) circulaţia pe drumurile publice 
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal 
d) protecţia mediului 
e) activitatea comercială 
f) evidenţa persoanelor
DIRECTOR EXECUTIV
Program cu publicul - audienţe: marţi, joi 10:00 - 12:00
Adresă: Strada I.L. Caragiale, nr. 6 
Telefon: 0254 / 232777
E-mail: politia.locala@primariadeva.ro

Directorul Executiv al Poliţiei Locale Deva îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi are atribuţii conform H.C.L. 56 din 23 februarie 2018 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de testare profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului local Deva
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate