image

Dezvoltare urbană

DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE PRIN HCL

DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE PRIN H.C.L. - 2024

APRILIE
HOTĂRÂREA Nr.126 din 29.04.2024 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuinţă unifamilială şi împrejmuire parţială” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Mihail Sadoveanu, nr.29A
HOTĂRÂREA Nr. 127 din 29.04.2024 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Regenerarea urbană a zonei adiacente străzii Ciprian Porumbescu”, generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona adiacentă străzii Ciprian Porumbescu, delimitată de B-dul 22 Decembrie, str. Mihai Eminescu, str. Carpați și str. Dragoș Vodă
HOTĂRÂREA Nr.128 din 29.04.2024 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuinţă unifamilială, carport, împrejmuire proprietate şi branşamente la utilităţi” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Coziei, fn
MARTIE
HOTĂRÂREA nr.89 din 28.03.2024 privind aprobarea documentației Pian Urbanistic Zonal "Regenerarea urbană a Zonei Progresului", generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Zona Progresului
HOTĂRÂREA nr.88 din 28.03.2024 privind aprobarea documentației Pian Urbanistic Zonal "Reconfigurarea spațiului aferent Pieței Cetății și zonei adiacente", generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Piața Cetății și zona adiacentă
FEBRUARIE
HOTARAREA nr. 68 din 29.02.2024 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ,,Spațiu comercial - desfacere, prezentare și comercializare" generat de imobilul situat in municipiul Deva, strada Victor Șuiaga, nr.18
HOTARAREA Nr.69 din 29.02.2024 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinţă unifamilială, garaj, amenajare teren şi împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Prunilor, nr.25C
HOTARAREA Nr.71 din 29.02.2024 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuinţă şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Garofiţei, nr.4
IANUARIE
HOTĂRÂREA nr.34 din 25.01.2024  privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal “Locuință și filigorie" generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, sat Bârcea Mică, strada Dealului, nr.23A HOTĂRÂREA Nr.35  din 25.01.2024 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Locuință individuală,  împrejmuire şi racorduri la utilităţi” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Mihail Sadoveanu, nr.39B HOTĂRÂREA Nr.36 din 25.01.2024 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, strada Zăvoi, nr.70-72 HOTĂRÂREA Nr.37 din 25.01.2024 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Farmacie” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.35

DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE PRIN H.C.L. - 2023

decembrie
HOTĂRÂREA nr.580 din 21.12.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială" generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Mihail Sadoveanu, nr.20
Octombrie 2023
HOTĂRÂREA   Nr. 436 din 26.10.2023 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Prunilor, fn
Septembrie 2023
HOTĂRÂREA nr.374 din 28.09.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zona! Centru de Cartier "Deva Nouă", Municipiul Deva, Județul Hunedoara, generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Lotusului, f.n. HOTĂRÂREA nr.375 din 28.09.2023 privind aprobarea documentației Pian Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamiiiaiă"generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Cascadei, nr. 1 HOTĂRÂREA nr.376 din 28.09.2023 privind aprobarea documentației Pian Urbanistic de Detaliu „Locuință familială și împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona străzii Zăvoi, fn
August 2023
HOTĂRÂREA Nr.353 din 24.08.2023 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuinţă familială şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona străzii Mihail Sadoveanu HOTĂRÂREA Nr.354 din 24.08.2023 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Plaiului
Iulie 2023
HOTĂRÂREA Nr. 314 din 27. 07. 2023 privind aprobarea documentației Pian Urbanistic de Detaliu "Locuință uni familială, anexă și și împrejmuire teren"generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Mihaill Sadoveanu, nr.22
Iunie 2023
HOTĂRÂREA Nr. 285 din 28.06.2023 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii din municipiul Deva” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Zona Aleea Streiului
MAI 2023
HOTĂRÂREA Nr. 236 din 25.05.2023 privind aprobarea documentației Pian Urbanistic Zonal „Amplasare stație de distribuție carburanți (GPL-AUTO), spălătorie auto self-service, stație mobilă de distribuție carburanți (motorină-benzină)" generat de imobilul situat în intravilan, municipiul Deva, strada Zarandului, nr.84A HOTĂRÂREA   Nr.237 din 25.05.2023 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire și dotare spital multidisciplinar de îngrijiri paliative și recuperare medicală cu ambulatoriu integrat; centru social rezidențial pentru persoane vârstnice cu cantină și spațiu polivalent; unitate de învățământ pentru clasele I-XII, internat, sală de sport, în cadrul așezământului ”Părintele Arsenie Boca”, municipiul Deva, județul Hunedoara” generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona Dealul Paiului – După Vii, f.n.
Aprilie 2023
HOTĂRÂREA Nr.168 din 25.04.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ''Extindere cimitir penticostal existent' generat de imobilul situat în extravilan, municipiul Deva, strada Mihai Eminescu, f.n HOTĂRÂREA Nr.170 din 25.04.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ''Locuință familială, anexă și împrejmuire'' generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Deva, strada Roci, nr.56C HOTĂRÂREA Nr.171 din 25.04.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ''Locuință familială, garaj și împrejmuire'' generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.99A HOTĂRÂREA Nr.172 din 25.04.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ''Ansamblu locuințe unifamiliale'' generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Roci, f.n
Martie 2023
HOTĂRÂREA Nr.118 din 30.03.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ''Ansamblu locuințe cuplate" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Iosif Vulcan, nr.118 HOTĂRÂREA Nr.156 din 30.03.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic  Zonal ''Hale'' generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Hărăului, nr.27
Februarie 2023
H O T Ă R Â R E A  Nr.91 din 23.02.2023 privind  aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ''Parcelare teren în vederea construirii de locuințe individuale și împrejmuire'' generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, sat Cristur, f.n H O T Ă R Â R E A  Nr. 92 din 23.02.2023 privind aprobarea documentației  Plan Urbanistic de Detaliu ,,Extindere locuință existentă'' generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Roci, nr.41
Ianuarie 2023
H O T Ă R Â R E A   Nr. 27 din 30.01.2023 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Zonă rezidenţială – Locuinţe colective” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, B-dul 22 Decembrie nr.100

DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE PRIN H.C.L. - 2022

DECEMBRIE 2022
H. C. L. nr. 589 din 27. 12. 2022 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Ansamblu zonă rezidențială” generat de imobil situat în intravilanul municipiului Deva, Zona străzii Vulcan, și Coziei.
 
 
H. C. L. nr. 547 din 22. 12. 2022 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal,,Locuință familială” generat de imobil situat în intravilanul municipiul Deva, str. Roci, nr. 13.
 
H. C. L. nr. 549 din 22.12. 2022 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ,,Locuință familială”, foișor, anexă- magazie, împrejmuire, racorduri la utilități și organizare de șantier generat de imobil situat în extravilanul municipiului Deva, str. Zăvoi, nr. 79.
 
H. C. L. nr. 548 din 22.12.2022 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Locuință familială”, anexă și împrejmuire semnat de imobil în municipiul Deva, strada Coziei, nr. 107A.
 
Octombrie 2022
H.C.L. nr. 445 din 27.10.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Locuință familială” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Brânduşei, nr.12
 
H.C.L. nr. 444 din 27.10.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locuință familială” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.45
Septembrie 2022
H.C.L. Nr.376 din 29.09.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locuință familială, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Zăvoi, nr.56
 
H.C.L. Nr.344 din 14.09.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locuință unifamilială, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Zăvoi, f.n
 
H.C.L. Nr. 343 din 14.09.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Transformare clădire spațiu servicii turistice în spațiu servicii la demisol și locuințe colective la parter și etaj” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, str.Plaiului, nr.32
August 2022
H.C.L. Nr.319 din 25.08.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,LOTIZARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU LOCUINŢE INDIVIDUALE-ETAPA II” generat de imobilul situat în extravilanul municipiul Deva, zona străzii Coziei f.n.
Iulie 2022
Iunie 2022
Mai 2022
Aprilie 2022
 
Februarie 2022
 
Ianuarie 2022


330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate