image

Dezvoltare urbană

DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE PRIN HCL

DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE PRIN H.C.L. - 2023

Aprilie 2023
HOTĂRÂREA Nr.168 din 25.04.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ''Extindere cimitir penticostal existent' generat de imobilul situat în extravilan, municipiul Deva, strada Mihai Eminescu, f.n HOTĂRÂREA Nr.170 din 25.04.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ''Locuință familială, anexă și împrejmuire'' generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Deva, strada Roci, nr.56C HOTĂRÂREA Nr.171 din 25.04.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ''Locuință familială, garaj și împrejmuire'' generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.99A HOTĂRÂREA Nr.172 din 25.04.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ''Ansamblu locuințe unifamiliale'' generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Roci, f.n
Martie 2023
HOTĂRÂREA Nr.118 din 30.03.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ''Ansamblu locuințe cuplate" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Iosif Vulcan, nr.118 HOTĂRÂREA Nr.156 din 30.03.2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic  Zonal ''Hale'' generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Hărăului, nr.27
Februarie 2023
H O T Ă R Â R E A  Nr.91 din 23.02.2023 privind  aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ''Parcelare teren în vederea construirii de locuințe individuale și împrejmuire'' generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, sat Cristur, f.n H O T Ă R Â R E A  Nr. 92 din 23.02.2023 privind aprobarea documentației  Plan Urbanistic de Detaliu ,,Extindere locuință existentă'' generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Roci, nr.41
Ianuarie 2023
H O T Ă R Â R E A   Nr. 27 din 30.01.2023 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Zonă rezidenţială – Locuinţe colective” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, B-dul 22 Decembrie nr.100

DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE PRIN H.C.L. - 2022

DECEMBRIE 2022
H. C. L. nr. 589 din 27. 12. 2022 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Ansamblu zonă rezidențială” generat de imobil situat în intravilanul municipiului Deva, Zona străzii Vulcan, și Coziei.
 
 
H. C. L. nr. 547 din 22. 12. 2022 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal,,Locuință familială” generat de imobil situat în intravilanul municipiul Deva, str. Roci, nr. 13.
 
H. C. L. nr. 549 din 22.12. 2022 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ,,Locuință familială”, foișor, anexă- magazie, împrejmuire, racorduri la utilități și organizare de șantier generat de imobil situat în extravilanul municipiului Deva, str. Zăvoi, nr. 79.
 
H. C. L. nr. 548 din 22.12.2022 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Locuință familială”, anexă și împrejmuire semnat de imobil în municipiul Deva, strada Coziei, nr. 107A.
 
Octombrie 2022
H.C.L. nr. 445 din 27.10.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Locuință familială” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Brânduşei, nr.12
 
H.C.L. nr. 444 din 27.10.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locuință familială” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.45
Septembrie 2022
H.C.L. Nr.376 din 29.09.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locuință familială, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Zăvoi, nr.56
 
H.C.L. Nr.344 din 14.09.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locuință unifamilială, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Zăvoi, f.n
 
H.C.L. Nr. 343 din 14.09.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Transformare clădire spațiu servicii turistice în spațiu servicii la demisol și locuințe colective la parter și etaj” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, str.Plaiului, nr.32
August 2022
H.C.L. Nr.319 din 25.08.2022 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,LOTIZARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU LOCUINŢE INDIVIDUALE-ETAPA II” generat de imobilul situat în extravilanul municipiul Deva, zona străzii Coziei f.n.
Iulie 2022
Iunie 2022
Mai 2022
Aprilie 2022
 
Februarie 2022
 
Ianuarie 2022


330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate