image

Proiecte buget local

Finanţări nerambursabile acordate de la bugetul general al municipiului Deva

Finanțări nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Deva - 2022Acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România

 

 

Sesiunea I Martie 2022 - 15 Decembrie 2022

 

 

 

Sesiunea a-II-a Septembrie 2022 - 29 noiembrie 2022

 

Finantari nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Deva - 2021Sesiunea a - II - a, septembrie - 15 decembrie 2021

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul pe anul 2021 (Sesiunea a - II - a, septembrie - 15 decembrie 2021)

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PE BAZA SELECŢIEI PUBLICE DE PROIECTE

ANEXA NR. I. PACHET STRUCTURA SPORTIVĂ LA GHIDUL SOLICITANTULUI

ANEXA NR. II. PACHET CULTURĂ - Asociaţii/Fundaţii/ONG-uri LA GHIDUL SOLICITANTULUI

ANEXA NR. III. PACHET SOCIAL LA GHIDUL SOLICITANTULUI

ANEXA NR. IV. PACHET ACTIVITĂŢI PENTRU TINERET LA GHIDUL SOLICITANTULUI

ANEXA NR. V. LA GHIDUL SOLICITANTULUI SIGLA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

Lista cu asociații/fundații/organizații care vor primi finanțare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva (sesiunea a II-a)

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2021 (sesiunea a II-a, septembrie - 15 decembrie)

   
SESIUNEA MAI - 15 DECEMBRIE 2021

Programului Anual aprobat pe anul 2021

Anunt de Participare la selectia publica de proiecte de interes public local

GHIDUL SOLICITANTULUI 2021

1.1_Pachet sport

1.2_Pachet biserici

1.3_Pachet cultura, asociatii, ONG, fundatii

1.4_Pachet social

1.5_Pachet tineri

1.6_ SIGLA PRIMARIEI MUN.DEVA

Lista cu persoanele fizice / asociatii / fundatii / organizatii - care vor primi finantare nerambursbila de la bugetul general al municiupiului Deva - sesiunea mai 2021

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2021 (sesiunea I, mai - 15 decembrie)

Hotărâri de Consiliu cu privire la finanțările nerambursabile pe anul 2021

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 222 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 223 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 224 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru uniățile de cult aparținând cultelor religioase din România

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru uniățile de cult aparținând cultelor religioase din România, conform O.G. nr. 82/2001, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea 125/2002 și H.G. nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare

REGULAMENT PRIVIND STABILIREA UNOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL, PENTRU UNITĂŢILE DE CULT APARŢINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA

HCL nr. 315/2021

Finanţare structuri sportive de drept public

Anunţ de participare la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva

Programul anual al finanţărilor proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva, pentru anul 2021

Regulament privind acordarea finanţărilor proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate