image

Proiecte fonduri europene

Proiecte 2014 - 2020

PROIECT FINALIZAT „Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Deva, jud. Hunedoara” cod SIPOCA 1206/SMIS 153860

Date de identificare a Proiectului
Nr. de înregistrare solicitare: 19006/10 febr 2022
Dată începere: 05.05.2022
Valoarea totală proiect: 347.420,50LEI

PROIECT FINALIZAT “Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal, Strada Oituz nr. 8” cod SMIS 116023

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 116023
Nr. de înregistrare solicitare: 14546 / 26 SEP 2017
Dată începere: 16 IULIE 2019
Valoarea totală proiect: 9,993,828.68 LEI
 

PROIECT FINALIZAT “Măsuri pentru prevenirea corupției în administrația publică locală a Municipiului Deva din Județul Hunedoara” cod SMIS 118193

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 118193
Nr. de înregistrare solicitare: 118824 / 06 OCT 2017
Dată începere: 04 IULIE 2018
Valoarea totală proiect: 231,308.00 LEI

PROIECT FINALIZAT “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva” cod SMIS 116983

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 116983
Nr. de înregistrare solicitare: 16430 / 19 OCT 2017
Dată începere: 16 IULIE 2018
Valoarea totală proiect: 928,554.59 LEI

PROIECT FINALIZAT “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva” cod SMIS 116981

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 116981
Nr. de înregistrare solicitare: 16429/19 OCT 2017
Dată începere: 16.07.2018
Valoarea totală proiect: 623,575.37 LEI
 

PROIECT “Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal din municipiul Deva” cod SMIS 116953

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 116953
Nr. de înregistrare solicitare: 17047 / 27 OCT 2017
Dată începere: 22.08.2018
Valoarea totală proiect: 1,567,952.82 LEI
 

PROIECT FINALIZAT “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva” cod SMIS 117069

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 117069
Nr. de înregistrare solicitare: 17051 / 27 OCT 2017
Dată începere: 06 MAR 2019
Valoarea totală proiect: 1,756,030.10 LEI
 

PROIECT FINALIZAT “Creșterea eficienței energetice a blocului 13A, str. Mihai Eminescu din municipiul Deva” cod SMIS 117065

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 117065
Nr. de înregistrare solicitare: 17048 / 27 OCT 2017
Dată începere: 19 SEPT 2018
Valoarea totală proiect: 603,653.96 LEI
 

PROIECT FINALIZAT “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” (școala generală)” cod SMIS 120280

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 120280
Nr. de înregistrare solicitare: 1272 / 23 IAN 2018
Dată începere: 22 AUG 2018
Valoarea totală proiect: 10,950,555.29 LEI
 

PROIECT FINALIZAT “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3 - Aleea Moților din municipiul Deva” cod SMIS 120896

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 120896
Nr. de înregistrare solicitare: 3451 / 27 FEB 2018
Dată începere: 06 MAR 2019
Valoarea totală proiect:  848,422.35 LEI

PROIECT ETAPIZAT “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna” cod SMIS 121314

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 121314
Nr. de înregistrare contract: 7522/19 APR 2018
Dată începere: 28 DEC 2018
Valoarea totală proiect: 21,155,343.95 LEI
 

PROIECT “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu” - locația din strada Scărișoara, nr. 4 cod SMIS 122788

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 122788
Nr. de înregistrare solicitare: 10534 / 30 MAI 2018
Dată începere: 25 AUG 2020
Valoarea totală proiect: 10,321,133.27 LEI
 

PROIECT “Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Al. Salcâmilor” cod SMIS 125417

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 125417
Nr. de înregistrare solicitare: 876 / 16 NOI 2018
Dată începere: 22 NOI 2019
Valoarea totală proiect: 2,949,805.74 LEI
 

PROIECT ETAPIZAT “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Transilvania din Municipiul Deva” cod SMIS 120477

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 120477
Nr. de înregistrare contract: 26766 / 21 NOI 2018
Dată începere: 22 NOI 2019
Valoarea totală proiect: 6,322,896.61 LEI

PROIECT “Reabilitare/ reconversie/ extindere/ construire infrastructură educațională în Deva Al. Viitorului, nr. 9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale” cod SMIS 125418

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 125418
Nr. de înregistrare solicitare: 883 / 04 DEC 2018
Dată începere: 31 MAR 2020
Valoarea totală proiect: 4,642,109.09 LEI
 

PROIECT ” Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului” cod SMIS 125416

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 125416
Nr. de înregistrare solicitare: 885 / 18 DEC 2018
Dată începere: 24 IUN 2019
Valoarea totală proiect: 4,070,464.46 LEI
 

PROIECT “Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” cod SMIS 125415

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 125415
Nr. de înregistrare solicitare: 29866 / 20 DEC 2018
Dată începere: 30 DEC 2019
Valoarea totală proiect: 22,826,708.03 LEI
 

PROIECT ETAPIZAT “Construirea traseului pentru bicicliști pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie și zona adiacentă” cod SMIS 125413

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 125413
Nr. de înregistrare contract: 468 / 10 IAN 2019
Dată începere: 31 AUG 2020
Valoarea totală proiect: 15,493,236.42 LEI
 

PROIECT “Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice” cod SMIS 127218

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 127218
Nr. de înregistrare solicitare: 1047 / 18 IAN 2019
Dată începere: 03 IUL 2019
Valoarea totală proiect: 44,844,638.30 LEI
 

PROIECT ETAPIZAT “Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente” cod SMIS 127928

Date de identificare a Proiectului
Cod SMIS: 127928
Nr. de înregistrare solicitare: 3571 / 19 FEB 2019
Dată începere: 25 SEPT 2019
Valoarea totală proiect: 41,894,592.98 LEI
 

PROIECT “Stații de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Deva” -finanțat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu

Date de identificare a Proiectului
Nr. de înregistrare contract: 11/GES/01.07.2020
Dată începere: 01 IUL 2020
Valoarea totală proiect: 575.536,69 LEI
 

PROIECT FINALIZAT “Planificare strategică în municipiul Deva pe termen mediu și lung și acces mai facil al cetățenilor la servicii publice gestionate partajat de către UAT mun. Deva” - SMIS 135237PROIECT FINALIZAT ” Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul municipiului Deva” cod SMIS 126422PROIECT ” Oscar șarpele hoinar” proiect implementat anual, împreună cu Asociația Orașe Energie România și școli din Municipiul DevaPROIECT FINALIZAT ” BEACON - Bridging European & Local Climate Action implementat împreună cu Asociația orașe Energie România”PROIECT FINALIZAT ” Abordarea integrată Premiul European pentru Energie, componentă a proiectului Fondul pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile (SEAF)”330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate